Самчук Ганна Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Самчук Ганна Олександрівна

Посада

Асистент кафедри Транспортних систем і логістики [1] Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова[2]

Освіта

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, магістр з транспортних технологій, спеціальність "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)"

Професійний досвід

2014-2017 рр. − аспірант кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,
23.10.2018 – кандидат технічних наук, спеціальність «Транспортні системи»,
2018 − теп. час − асистент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Підвищення ефективності функціонування транспортно-пересадочних вузлів наземного міського пасажирського транспорту/ Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» (275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)). – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018.

Електронна пошта

ganna.samchuk@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Vdovychenko V. Method of traffic optimization of urban passenger transport at transfer nodes / V. Vdovychenko, O. Driuk, G. Samchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 3/3 (87). – P. 47–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103333.
2. Naumov V. Class Library for Simulations of Passenger Transfer Nodes as Elements of the Public Transport System / V. Naumov, G. Samchuk // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 187. – P. 77–81. https://doi.org/10.1016/j.proeng. 2017.04.352.
3. Naumov V. Main directions of efficiency improvement of transport interchanges functioning / V. Naumov, A. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 36. – С. 118–124.
4. Naumov V. Public transport interchanges functioning from a sustainable development perspective / V. Naumov, G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 37. – С. 49–54.
5. Samchuk G. Using sustainable development principles to assess the efficiency of transport interchanges functioning / G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2016. – Вып. 38. – С. 13–20.
6. Вдовиченко В.О. Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко, Г.О. Самчук // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 17 (1189). – С. 56–61.
7. Samchuk G. The regularity of influence of traffic parameters on the probability of realisation of planned passenger transfer at transfer nodes / G. Samchuk // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2017. – Вып. 40. – С. 42–47.
8. Самчук Г.О. Експериментальне обґрунтування раціональних значень часу обслуговування транспортних засобів у міських транспортно-пересадочних вузлах / Г.О. Самчук // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 139. – С. 26–32.

Статті у збірниках наукових праць

1. Самчук Г.О. Сучасні тенденції забезпечення сталого розвитку транспортних систем / Г.О. Самчук // Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: одинадцята наук.-практ. міжнар. конф., 11–13 черв. 2015 р.: тези доп. – Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 50. – С. 63.
2. Самчук Г.О. Синхронізація розкладів руху міського пасажирського транспорту як оптимізаційна задача / Г.О. Самчук // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті: міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2015 р. : наук. праці. – Харків, 2015. – С. 93–95.
3. Самчук Г.О. Вплив умов зовнішнього середовища на процес функціонування міських транспортно-пересадочних вузлів / Г.О. Самчук // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : друга всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 берез. 2016 р.: тези доп. – Львів, 2016. – С. 86–88.
4. Самчук Г.О. До питання моделювання процесу функціонування транспортно-пересадочних вузлів / Г.О. Самчук // Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування: міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 квіт. 2016 р.: наук. праці. – Харків, 2016. – С. 124–126.
5. Samchuk G. Importance of transport interchanges development and schedule synchronization / G. Samchuk // KOKONAT: III Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu, 21–22 kwietnia 2016 r.: materiały konferencyjne. – Kraków, 2016. – S. 214–218.
6. Vdovychenko V. Formation of system efficiency of urban public passenger transport under conditions of open competition / V. Vdovychenko, G. Samchuk, D. Velikodnyi // Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International scientific conference, January 27, 2017: conference proceedings, Part I. – Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2017 – P. 150–152.
7. Самчук Г.О. До питання управління потоком транспортних засобів міського пасажирського транспорту у транспортно-пересадочних вузлах / Г.О. Самчук // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання: ІІ Всеукр. наук.-теор. конф., 16–18 берез. 2017 р.: тези доп. – Львів, 2017. – С. 71.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Vdovychenko V. Method of traffic optimization of urban passenger transport at transfer nodes / V. Vdovychenko, O. Driuk, G. Samchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 3/3 (87). – P. 47–53. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103333.
2. Naumov V. Class Library for Simulations of Passenger Transfer Nodes as Elements of the Public Transport System / V. Naumov, G. Samchuk // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 187. – P. 77–81. https://doi.org/10.1016/j.proeng. 2017.04.352.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. А.с. на твір «Метод формування допустимої області технологічних рішень в сфері перевезень міським громадським пасажирським транспортом на основі оцінки рівня їх безпечності» №70510 від 17.02.2017.
2. А.с. на твір «Метод синхронізації розкладу руху міського пасажирського транспорту у транспортно-пересадочних вузлах» №74967 від 27.11.2017.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z9hVJS0AAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси