Рябєв Антон Анатолійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Photoicon.png
Рябєв Антон Анатолійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Рябєв Антон Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Anton.Ryabev@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

8

6

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с. – ISBN 978-966-695-421-6 (в процесі публікації).

Навчально-методичні матеріали

2016

  • Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 102 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43523/ , вільний).
  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4-го курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40060/ , вільний).

2015

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4-го курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40060/ , вільний).

2014

  • Програма дисципліни «Курортологія» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 7 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40963/ , вільний).
  • Робоча програма дисципліни „Курортологія” для студентів напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40964/ , вільний).
  • Програма дисципліни „Курортологія” для студентів напряму підготовки 6.140103 „Туризм” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 7 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40965/ , вільний).
  • Робоча програма дисципліни „Курортологія” для студентів за напрямом підготовки 6.140103 „Туризм” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40966/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси