Румянцев Максим Григорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Румянцев Максим Григорович

Посада

В. о. старшого наукового співробітника лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Старший викладач кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (за сумісництвом), кандидат сільськогосподарських наук

Освіта

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 01.09.2010 р. по 20.12.2011 рр.

 • спеціальність «Лісове господарство»; кваліфікація «Магістр з лісового господарства»; напрям підготовки «Лісове і садово-паркове господарство». Тема магістерської роботи: «Продуктивність та стан суцільних і часткових культур дуба звичайного в умовах свіжої кленово-липової діброви ДП «Скрипаївське НДЛГ»». Диплом магістра з відзнакою ХА №41845246 від 27.12.2011 р.

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 01.09.2006 р. по 18.06.2010 рр.

 • напрям підготовки «Лісове і садово-паркове господарство»; кваліфікація «Бакалавр з лісового господарства». Диплом бакалавра з відзнакою ХА №39413994 від 18.06.2010 р.

Краснопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Краснопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл., 01.09.1995 по 22.06.2006 рр.

 • Атестат про повну загальну середню освіту ХА №28802218 від 22.06.2006 р.

Професійний досвід

11.09.2018 р. - теп. час - старший викладач кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (за сумісництвом)

04.01.2018 – теп. час - в.о. старшого наукового співробітника лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

01.05.2017 – 04.01.2018 рр. - провідний інженер виробничого відділу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

31.12.2014 – 01.05.2017 рр. - молодший науковий співробітник лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

30.12.2011 – 30.12.2014 рр. - аспірант УкрНДІЛГА з відривом від виробництва за спеціальністю 06.03.03. - лісознавство та лісівництво Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

Місце роботи

Лабораторія лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

Кафедра лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (за сумісництвом)

Теми дисертацій

Здобуття наукового ступеня кандидата наук: 30.12.2011 - 30.12.2014 рр. - навчання в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького з відривом від виробництва. Захист дисертаційної роботи на тему: «Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України». Диплом кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 - Лісознавство та лісівництво ДК №044407 від 11 жовтня 2017 року.

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • 1. Ткач В. П. Попереднє поновлення деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 124. – С. 47–54.
 • 2. Ткач В. П. Результати дослідів з переформування ослаблених порослевих дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, Н. П. Купріна, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 72–78.
 • 3. Румянцев М. Г. Особенности естественного возобновления дубовых лесов Левобережной Лесостепи / М. Г. Румянцев, В. А. Лукьянец // Проблемы лесоведения и лесоводства : Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Гомель : ИЛ НАН Беларуси, 2016. – Вып. 76. – С. 354–362.

Статті у збірниках наукових праць

 • 1. Румянцев М. Г. Лісовий фонд Лівобережного Лісостепу України / М. Г. Румянцев // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Наука на службі сільського господарства» (5 березня 2013 р.). – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2013. – С. 56–57.
 • 2. Румянцев М. Г. Сучасний стан природних липняків та кленарників Лівобережного Лісостепу України / М. Г. Румянцев // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конф. «Раціональне використання екосистем: боротьба з опустелюванням і посухою» (21 травня 2013 р.). – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2013. – С. 208–210.
 • 3. Румянцев М. Г. Наступне насіннєве поновлення на 1–3-річних зрубах у свіжих дібровах ДП «Тростянецьке ЛГ» / М. Г. Румянцев // Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку: матеріали читань з нагоди дня народження Б. Ф. Остапенка (14 березня 2014 р.). - Х. : ХНАУ, 2014. - С. 100-103.
 • 4. Румянцев М. Г. Попереднє поновлення в стиглих та перестиглих природних дубняках Лівобережного Лісостепу України / М. Г. Румянцев, В. П. Самодай, В. А. Ігнатенко // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, студентів, аспірантів, 5–6 листопада 2014 р. – Х. : ХНАУ, 2014. – С. 165–167.
 • 5. Румянцев М. Г. Сучасний стан природних ясеневих лісостанів Лівобережного Лісостепу України / М. Г. Румянцев // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П. Г. Шитта (6 травня 2015 р.). – Умань : Уманський НУС, 2015. – С. 127–129.
 • 6. Румянцев М. Г. Динаміка лісового фонду природних дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічний контроль та моніторинг стану дубових лісів Поділля та особливості їх природного відновлення» (20–22 травня 2015 р.). – Чечельник : НПП «Кармелюкове Поділля», 2015. – С. 146–149.
 • 7. Румянцев М. Г. Природне поновлення деревних порід на однорічних зрубах в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев, В. П. Чигринець, В. А. Ігнатенко, В. П. Самодай // Лісівнича наука в контексті сталого розвитку (Матеріали наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (29–30 вересня 2015 р., м. Харків). – Х. : УкрНДІЛГА, 2015. – С. 43–45.
 • 8. Румянцев М. Г. Особливості природного поновлення у вологій кленово-липовій судіброві Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці» (10 травня 2016 р.). – К. : Основа, 2016. – С. 172–174.
 • 9. Румянцев М. Г. Особливості формування наступного поновлення в умовах свіжих дібров Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев // «Ліс, наука, молодь» : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету лісового господарства (23 листопада 2016 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 91–92.
 • 10. Кобець О. В. Екологічні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / О. В. Кобець, М. Г. Румянцев // «Contribution of young scientists on forestry, wood processing technologies and horticulture» : тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (11–12 травня 2017 р.). – Київ : НуБіП України, 2017. – С. 19–20.
 • 11. Солодовник В. А. Використання новітніх технологій на об’єктах лісового та садово-паркового господарства / В. А. Солодовник, М. Г. Румянцев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30–31 жовтня 2017 р.). – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С. 39–40.
 • 12. Румянцев М. Г. Сучасний стан деревостанів дуба звичайного в рекреаційно-оздоровчих лісах Лісостепу Харківщини / М. Г. Румянцев, О. В. Кобець, Л. С. Луначевський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30–31 жовтня 2017 р.). – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С. 72–74.
 • 13. Ткач В. П. Переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, віднесених до лісів зелених зон / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, О. М. Тарнопільська, М. Г. Румянцев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30–31 жовтня 2017 р.). – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. – С. 84–86.
 • 14. Румянцев М. Г. Природні молодняки основних лісоутворювальних порід у дібровах Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев, О. В. Кобець // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, молодь», присвяченої 15-річчю факультету лісового господарства (23 листопада 2017 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 114–115.
 • 15. Кобець О. В. Депонувальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / О. В. Кобець, М. Г. Румянцев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів» (24 листопада 2017 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 36–37.
 • 16. Румянцев М. Г. Дубові деревостани ДП «Тростянецьке ЛГ» та особливості природного відновлення в них / М. Г. Румянцев // Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стан і перспективи природокористування в Україні» (21–25 травня 2018 р.). – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2018. – С. 68–71.
 • 17. Румянцев М. Г. Особливості природного відновлення ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) у дубових лісах Північного Сходу України / М. Г. Румянцев, В. А. Лук’янець, О. В. Кобець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (16–17 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. – С. 90–92.
 • 18. Румянцев М. Г. Кислий Іван Якович: основні віхи творчого шляху архітектора / М. Г. Румянцев, О. М. Тарнопільська, А. Р. Мохонько // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (16–17 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. – С. 135–137.
 • 19. Румянцев М. Г. Ріст і продуктивність суцільних та часткових культур дуба звичайного у ДП «Скрипаївське НДЛГ» / М. Г. Румянцев // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи» (16 листопада 2018 р.). – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 30–32.
 • 20. Румянцев М. Г. Попереднє відновлення ясена звичайного в дубових деревостанах ДП «Краснопільське ЛГ» / М. Г. Румянцев // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, молодь» (22 листопада 2018 р.). – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 67–68.
 • 21. Сидоренко С. В. Полезахисні лісові смуги як елемент екологічного каркасу агроландшафтів / С. В. Сидоренко, М. Г. Румянцев, І. Р. Чорнявська // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (28 листопада 2018 р.). – Полтава : Полтаська державна аграрна академія, 2018. – С. 34–35.
 • 22. Румянцев М. Г. Щодо удосконалення заходів переформування ослаблених порослевих дубняків Лівобережного Лісостепу в мішані деревостани природного насіннєвого походження / М. Г. Румянцев, В. А. Лук’янець, О. М. Тарнопільська, О. В. Кобець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства» (13–14 грудня 2018 р.). – Х. : ХНАУ, 2018. – С. 54–55.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • 1. Румянцев М. Г. Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2015. – Вип. 126. – С. 92–98.
 • 2. Ткач В. П. Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / В. П. Ткач, М. Г. Румянцев, В. П. Чигринець та ін. // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2015. – Вип. 127. – С. 43–52.
 • 3. Чигринець В. П. Особливості формування та відновлення дубових лсостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / В. П. Чигринець, М. Г. Румянцев, В. А. Солодовник, М. І. Букша // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.5. – С. 177–182.
 • 4. Луначевський Л. С. Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура природних дубових деревостанів Сумщини / Л. С. Луначевський, П. Б. Тарнопільський, М. Г. Румянцев, В. П. Чигринець // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 128. – С. 39–46.
 • 5. Румянцев М. Г. Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України / М. Г. Румянцев, В. А. Солодовник, В. П. Чигринець та ін. // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 128. – С 63–73.
 • 6. Усцький І. М. Вплив осушувальної меліорації на радіальний приріст соснових і дубових деревостанів в умовах Житомирського Полісся / І. М. Усцький, О. А. Михайліченко, М. Г. Румянцев // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.4. – С. 142–147.
 • 7. Ткач В. П. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву / В. П. Ткач, О. В. Кобець, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С. 59–68.
 • 8. Лук’янець В. А. Стан соснових насаджень ДП «Городоцьке ЛГ» та ефективність використання ними лісорослинного потенціалу / В. А. Лук’янець, О. В. Кобець, О. М. Тарнопільська, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2017. – Вип. 130. – С. 70–76.
 • 9. Ткач В. П. Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них / В. П. Ткач, М. Г. Румянцев, В. А. Лук’янець, Л. С. Луначевський, В. П. Чигринець, В. П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2017. – Вип. 130. – С. 77–85.
 • 10. Андрущенко О. П. Продуктивність та стан суцільних і часткових культур дуба звичайного в умовах свіжої ясенево-липової діброви ДП «Скрипаївське НДЛГ» / О. П. Андрущенко, М. Г. Румянцев, Л. С. Луначевський // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2017. – Вип. 131. – С. 3–10.
 • 11. Луначевський Л. С. Вплив інтенсивності рубок догляду на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / Л. С. Луначевський, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2017. – Вип. 131. – С. 33–39.
 • 12. Ткач В. П. Використання лісорослинного потенціалу лісами України / В. П. Ткач, О. В. Кобець, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2018. – Вип. 132. – С. 3–12.
 • 13. Румянцев М. Г. Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви Лісостепу Сумщини / М. Г. Румянцев, В. А. Лук’янець, В. П. Самодай, В. А. Ігнатенко, А. В. Сотнікова, М. Є. Трофименко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2018. – Вип. 132. – С. 35–40.
 • 14. Ткач В. П. Шляхи переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, виключених з режиму головного користування / В. П. Ткач, В. А. Лук’янець, О. М. Тарнопільська, М. Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2018. – Вип. 132. – С. 48–56.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 • 2012-2014 рр. – виконавець (на громадських засадах) бюджетної науково-дослідної теми № 2 в УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького «Дослідити ефективність використання лісорослинного потенціалу лісами України (рівнинна частина та гірський Крим) і розробити систему заходів щодо підвищення їх продуктивності та формування деревостанів природного походження», замовником якої було Державне агентство лісових ресурсів України (№ ДР 021U004315). Брав участь в дослідженнях сучасної структури лісового фонду за основними лісоутворювальними породами; ефективності використання лісами лісорослинного потенціалу диференційовано природним зонам і типам лісу та особливостей формування природного поновлення господарсько цінних порід.
 • 2015 р. - теп. час - виконавець бюджетної науково-дослідної теми № 1 в УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького «Удосконалити способи та технології проведення рубок у рівнинних лісах України» (№ ДР 0115U001196). Відповідальний за розділ теми «Особливості формування природних деревостанів» диференційовано природним зонам України, замовником якої є Державне агентство лісових ресурсів України.


Окрім бюджетних тем, був виконавцем наступних госпдоговірних (ГД) тем:

 • «Особливості росту лісових насаджень, уражених кореневою губкою, в умовах ДП «Городнянське лісове господарство»» (2012-2014 рр. № 89).
 • «Вивчити особливості росту та формування насаджень на меліорованих землях в умовах Городницького фізико-географічного району Західно-Житомирської безморенної підобласті Житомирського Полісся та розробити рекомендації щодо ведення лісового господарства в них» (2014-2015 рр., № 66).
 • «Вивчити причини масового всихання грабових насаджень та надати рекомендації щодо мінімізації явища» (11.08.-15.09.2014 р., № 106).
 • «Вивчити особливості формування і відтворення дубових лісостанів в умовах Сумсько-Тростянецького фізико-географічного району» (14.02.2014-31.12.2016 рр., № 98).
 • «Вивчити причини всихання соснових насаджень в умовах ДП «Новосанжарське лісове господарство» та надати рекомендації щодо мінімізації явища» (01.09.-31.10.2014 р., № 110).
 • «Дослідити стан та особливості відтворення і формування природних дубових лісів в умовах ДП «Краснопільське лісове господарство»» (01.07.-31.12.2015 р., № 53).
 • «Дослідити стан та особливості відтворення і формування природних дубових лісів в умовах ДП «Сумське лісове господарство»» (01.07.-31.12.2015 р., № 117).
 • «Дослідити стан та особливості формування штучних дубових насаджень в умовах ДП «Глухівське лісове господарство»» (01.07.-31.12.2015 р., № 52).

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

 • Подяка від Голови Державного агентства лісових ресурсів України, м. Київ, від 18 вересня 2016 року
 • Сертифікат присвоєння рівня А1 з польської мови згідно з CEFR, м. Харків, від 01 вересня 2016 року
 • Сертифікат про проходження навчання і тренування із застосування програмно-вимірювального комплексу (польової ГІС) Field-Map та засвоєння методів створення (редагування) проектів, інструментальних вимірювань і збору польових даних, м. Харків, від 13 квітня 2018 р.
 • Грамота від Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, м. Харків, від 14 вересня 2018 року

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

 • Садово-паркове будівництво
 • Гідротехнічні споруди садів
 • Метеорологія
 • Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт

Розроблені електронні навчальні курси