Родченко Світлана Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Родченко Світлана Сергіївна

Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

     Родченко Світлана Сергіївна

Посада

     Старший викладач кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освіта

  У 2001 р. закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси та кредит" та здобула кваліфікацію економіста (диплом з відзнакою)

Професійний досвід

Місце роботи

  Кафедра Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Теми дисертацій

Електронна пошта

  Svitlana.Rodchenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 З 22.11.2012р.-28.12.2012р. підвищувала кваліфікацію в Харківському національному автомобільно-дорожному університеті. Виконала випускну роботу на тему: "Місце і значення дисципліни "Облік у банках" у підготовці фахівців економічних спеціальностей" Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 728466
 З 11.11.2016р.-11.12.2016р. підвищувала кваліфікацію у Відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти на кафедрі бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Метою підвищення кваліфікації було ознайомлення з існуючим досвідом щодо викладання курсів "Облік у банках" та "Управлінський облік". 

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси