Рибалка Інна Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові

Рибалка Інна Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, кандидат біологічних наук

Освіта

2005 - 2009 рр. Харківська національна академія міського господарства (зараз - Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова), бакалавр екології, спеціальність "Екологія" (диплом з відзнакою)

2009 - 2010 рр. Харківська національна академія міського господарства, магістр екології, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" (диплом з відзнакою)

2011 - 2014 рр. Харківський національний університет міського господарства, аспірантура

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Тема дисертації

Омела біла (Viscum album L.) в біоценозах м. Харків: екологічна ніша, шкодочинність, динаміка популяції. Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / Інститут екології Карпат НАН України. Львів, 2021. 250 с.

Професійний досвід

Трудову діяльність розпочала на кафедрі інженерної екології міст ХНУМГ імені О. М. Бекетова: із вересня 2010 по січень 2019 рр. працювала на посаді інженера (та асистента за сумісництвом), із січня по жовтень 2019 р. – на посаді інженера 2 категорії (та асистента за сумісництвом), із жовтня 2019 по серпень 2020 рр. – на посаді асистента, з вересня 2020 р. по теперішній час працюю на посаді старшого викладача

Контакти

Inna.Rybalka@kname.edu.ua

Inna.Rybalka@gmail.com

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фахівець у сфері

Прикладної екології та садово-паркового господарства

Наукові інтереси

Досліджую прикладні аспекти сталого розвитку зеленої інфраструктури міст, захисту насаджень від різних пошкоджень. Одним із важливих напрямків моєї наукової роботи є математичне моделювання біологічних популяцій, зокрема омели білої – рослини-напівпаразита багатьох видів дерев, яка завдає вагомої шкоди, коли її популяції безконтрольно розмножуються. Люблю візуалізацію і математичний аналіз даних, графічний і веб-дизайн (автор і розробник численних буклетів, плакатів та кафедрального сайту [1]). Учасниця багатьох міжнародних шкіл та семінарів (Будапешт, Братислава, Київ, Мінськ, Могилів, Одеса, Псков, Санкт-Петербург тощо). В рамках міжнародних освітніх проектів OSI’s HESP ReSET “Governance of Global Environmental Change: towards a multidisciplinary discussion in tertiary environmental education in the former USSR and Mongolia” і TEMPUS “Environmental Governance for Environmental Curricula” маю досвід викладання в Псковському державному університеті та Таврійському національному університету імені В. І. Вернадського

Опублікувала понад 50 науково-методичних праць, співавтор підручника "Управління водними ресурсами" / Water Governance (2014)

Основні публікації

1. Вергелес Ю. І., Рибалка І. О. Комплексна порівняльна ландшафтно-екологічна характеристика ділянок міської території, що належать до різних функціональних зон: методичні вказівки. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2011. 19 с. 2. Рибалка І. О. Взаємозв’язок між інтенсивністю зараження омелою білою (Viscum album L.) та деякими екологічними параметрами дерев-живителів. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2016. № 26(5). С. 146-152. 3. Рибалка І. О. Омела біла (Viscum album L.) у міському ландшафті: дослідження змін чисельності популяції у ретроспективі та на перспективу. Тематичний щорічник Інституту екології Карпат НАН України "Наукові основи збереження біотичної різноманітності". 2016. Т. 7(14). № 1. С. 211-228. 4. Рибалка І. О. Прикладні аспекти екологічного менеджменту популяції омели білої (Viscum album L.) на урбанізованих територіях (на прикладі м. Харків). Біологічні студії. 2016. № 3(4). С. 141-154. 5. Рибалка І. О. Сучасні проблеми екологічної безпеки насаджень урбанізованих територій. Проблеми екологічної безпеки: Праці 14 міжнар. наук.-техн. конф. (Кременчук, 12-14 жовтня 2016). Кременчук, 2016. С. 96. 6. Рибалка І. О. Увага: омела біла. До питання контролю розповсюдження омели біло (Viscum album L.) у насадженнях міст Східного Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2016. № 11-12. С. 19-24. 7. Рибалка І. О. Вплив омели білої (Viscum album L.) на стан зелених насаджень. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017: Праці 20 міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (Харків, 19-22 квітня 2017). Харків, 2017. С. 178-179. 8. Рибалка І. О. До екологічної безпеки зелених насаджень в умовах швидкої інвазії омели білої (Viscum album L.). Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Технічні науки. 2017. № 1. С. 124-136. 9. Рибалка І. О. До питання підвищення рівня екологічної безпеки насаджень населених пунктів України в умовах надмірного розповсюдження омели білої (Viscum album L.). Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2017. № 102(1). С. 111-120. 10. Рибалка І. О. Економічна ефективність технології захисту зелених насаджень від впливу омели білої (Viscum album L.). Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. cб. Сер.: Экономические науки. 2017. № 138. С. 42-47. 11. Рибалка І. О. Застосування лінійних регресійних моделей чисельності омели білої (Viscum album L.) для підвищення ефективності управління екологічною безпекою зелених насаджень. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2017. № 16. С. 143-151. 12. Рибалка І. О. Практичні рекомендації щодо захисту міських зелених насаджень від пошкодження омелою білою (схвалено за засіданні кафедри інженерної екології міст, протокол № 9 від 20.05.2019 р.). Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2019. 5 с. 13. Рибалка І. О., Бараннік В. О., Вергелес Ю. І. Використання геоінформаційних технологій в досліджені особливостей розповсюдження омели білої (Viscum album L.) на території м. Харків. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: Праці 3 регіональної наук. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених (Харків, 15-16 грудня 2010). Харків, 2010. С. 179-181. 14. Рибалка І. О., Бараннік В. О., Вергелес Ю. І. Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) на урбанізованих територіях для контролю її поширення та чисельності. Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи: Праці наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (Харків, 12-14 жовтня 2010). Харків, 2010. С. 206-207. 15. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. Особливості поширення омели білої (Viscum album L.) на території міста Харкова. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2016. № 26(7). С. 145-151. 16. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. Дослідження взаємозв’язку між чисельністю омели білої (Viscum album L.) та омелюха (Bombycilla garrula L.) у міському ландшафті. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2017. № 27(1). С. 73-78. 17. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. Дослідження впливу омели білої (Viscum album L.) на приріст біомаси дерев (на прикладі тополі канадської, Populus deltoides Moench.). Екологічна безпека та збалансоване природокористування. 2017. № 2(16). С. 72-77. 18. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. Оцінка впливу омели білої на санітарний стан міських насаджень. Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 85-річчю від дня заснування Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (Київ, 22-24 вересня 2020). Київ, 2020. С. 291-294. 19. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І. Щодо вдосконалення системи моніторингу насаджень територіальних громад міст та селищ України. Multidisciplinary academic research and innovation: Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, 2021. P. 93-95. 20. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. Моделювання розвитку популяції омели білої (Viscum album L.) у міському ландшафті. Екологія. Людина. Суспільство: Праці 13 міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 19-23 травня 2010). Київ, 2010. С. 53-54. 21. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст. Науковий вісник Чернівецького університету "Біологія (Біологічні системи)". 2016. Т. 8. № 2. С. 298-309. 22. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Коваль І. М. Вплив омели білої (Viscum album L.) на динаміку радіального приросту клена сріблястого (Acer saccharinum L.) в Лісостеповій зоні України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2012. № 22(15). С. 57-63. 23. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Коваль І. М. Результати дослідження впливу омели білої (Viscum album L.) на продуктивність насаджень. Охорона довкілля: Праці 9 всеукр. наук. Таліївських читань (Харків, 19-20 квітня 2013). Харків, 2013. С. 139-141. 24. Рибалка І. О., Вергелес Ю. І., Лапшин О. С. Дослідження впливу омели білої (Viscum album L.) на міцність гілок дерев (на прикладі тополі канадської, Populus deltoides Moench.). Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. cб. Сер.: Технические науки и архитектура. 2017. № 137. С. 72-79. 25. Рибалка І. О., Стольберг Ф. В. Щодо вдосконалення методики дослідження впливу омели білої (Viscum album L.) на міцність гілок дерев (на прикладі тополі канадської, Populus deltoides Moench.). Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. cб. Сер.: Технические науки и архитектура. 2017. № 139. С. 130-134. 26. Рибалка І. О., Чайка А. С., Вергелес Ю. І. Результати досліджень поширення омели білої (Viscum album L.) в ландшафтах центральної частини м. Харків. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Праці 1 міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (Донецьк, 23-26 лютого 2009). Донецьк, 2009. С. 394-395. 27. Рыбалка И. А. Взаимосвязь между плотностью омелы белой (Viscum album L.) и некоторыми ландшафтно-экологическими характеристиками урбанизированных территорий (на примере г. Харькова). Экологический вестник. 2017. № 39(1). С. 87-97. 28. Rybalka I., Vergeles Yu., Barannik V. The White Mistletoe’s (Viscum album L.) population modeling and control in urban areas. Ecobaltica - 2011: Book of proceedings of the ХІІІ International Youth Environmental Forum (St.-Petersburg, September 29 - October 1, 2011). St.-Petersburg, 2011. С. 101-105.

Профілі у наукометричних базах

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MwEM14gAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8225-3041?lang=en

Індекси цитування

Статистика цитування: h-індекс: 2, i10-індекс: 1

Участь у міжнародних науково-дослідних проєктах

2020 - 2023 рр. Освітній проєкт ERASMUS+ KA2 Grant Agreement 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP “ClimEd - Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах” (веб-сторінка проєкту)

2011 - 2014 рр. Освітній проєкт ЄС Tempus Joint Project 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR “Environmental Governance for Environmental Curricula”

2011 - 2014 рр. Проєкт із підвищення якості викладання / Regional seminars for excellence in teaching (ReSET)

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • червень - серпень 2021: 2-й тренінг (онлайн) з адаптації Рамки компетенції з кліматичного обслуговування до умов України за проєктом Erasmus+ ClimEd “Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, сертифікат з відзнакою
 • червень - липень 2013: навчальний курс в рамках літньої школи “Adaptation Governance: Spatial, Temporal, and Cultural Constraints and Opportunities”, Центральний Європейський Університет, Будапешт, Угорщина
 • травень 2013: Весняна школа та семінар "Governance of Global Environental Change – from planning and discussion to research and teaching" в рамках проєктів ReSET “Governance of Global Environmental Change” та EC Tempus “Environmental Governance for Environmental Curricula” (EnGo), Білорусько-російський університет, Могильов, Білорусь

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Список дисциплін

 • Природні процеси в геосфері
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Екотоксикологія та нормування антропогенного навантаження на довкілля
 • Мікробіологія
 • Основи загальної екології та охорони довкілля
 • Біохімія і мікробіологія
 • Збереження біорізноманіття
 • Урбоекологія
 • Сталий розвиток та кліматооорієнтоване екологічне врядування