Полчанінова Ірина Леонідівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Полчанінова І.Л.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Полчанінова Ірина Леонідівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

 • Харківська державна академія міського господарства, 2003 р., менеджмент організацій (спеціалізація: менеджмент міжнародного туризму), магістр менеджменту організацій

Професійний досвід

Доцент кафедри «Туризм і готельне господарство»

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

«Управління розвитком регіонального готельного комплексу», 2014 р.

Адреса електронної пошти

Irina.Polchaninova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

 • Полчанінова І.Л. Проектний підхід до кластерізації готельного господарства / І.Л. Полчанінова // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 38. – Х.: ХІУ, 2015. – С. 196 – 206.
 • Полчанінова І.Л. Сучасні реалії формування та розвитку готельно-туристського сектору ринку нерухомості / І.Л. Полчанінова // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 40. – Х.: ХІУ, 2015. – С. 379 – 390.

Статті у збірниках наукових праць

 • Полчанінова І.Л. Прогнозування змін і оцінка регіонального ринку туристських послуг з урахуванням ризику / І.Л.Полчанінова // Zbior raportow naykowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Economy. Priorytetowe obszary nayki" (29.11.2015 - 30.11.2015) - Warszawa: Wyddawsa Sp. z o.o., 2015. - S. 14 - 16.
 • Полчанінова І.Л. Забезпечення конкурентоспроможності послуг готельного комплексу регіону / І.Л.Полчанінова // Перспективные разработки науки и техники: Материалы – 2015XI Международной научно-практической конференции [Електронний ресурс] : Режим доступу – електронний
 • Полчанинова И.Л. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации инвестиционного жилищно-коммунального комплекса / И.Л. Полчанинова, В.И. Торкатюк, В.В. Коненко, А.А. Безценный, Д.В. Соколов // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали IV міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 2015. [Електронний ресурс] : Режим доступу – електронний
 • Полчанінова І.Л. Особливості класифікації мотелів у системі дорожнього сервісу України / І.Л. Полчанінова, С.В. Становихіна // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje " z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego" (29.09.2016 - 30.09.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. - 82 str. – S. 59 - 60. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Бізнес-ідеї реконструкції закладів розміщення в Україні / І.Л.Полчанінова, А. І.Тамчі, А. П. Чередниченко // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school- 2016», Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 86 стр. – S. 75 – 77. – Режим доступу : електронний

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Полчанінова І.Л. Дослідження процесів трансформації готельного комплексу регіону / І. Л. Полчанінова, В. Г. Опанович // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 83 – 86. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу / І.Л. Полчанінова, І.О. Яценко // Молодий вчений. - 2016. - № 1 (28). - Частина 1. – С. 138 – 142. – Режим доступу :електронний
 • Полчанінова І.Л. Нові умови розвитку ринку нерухомості в житловому і готельному секторі економіки / І. Л. Полчанінова, Т. Є. Одаренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - №1 (8), том 1 – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015 – С. 149 - 157. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Теоретичні основи розвитку ринку нерухомості в житловому секторі та в готельному господарстві / І. Л. Полчанінова, Т. Є. Одаренко // Економічний форум. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький національний технічний університет:– 2015. –№ 3. – С. 61-69. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Аналіз факторів розвитку санаторно-курортних підприємств Харківського регіону / І. Л. Полчанінова, М.І. Передерій // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2015. –№ 8. – С. 61-73. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Оцінка та прогнозування змін ринку туристських послуг в умовах ризику: методичний підхід / І.Л. Полчанінова, І.М. Писаревський, Т.В. Малишева // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. –№ 102. – С. 83-93. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств / І. Л. Полчанінова, І. С. Куклінова // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2017. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 106 – 108. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг / І.Л. Полчанінова, С.В. Становихіна, А.П. Чередніченко // Молодий вчений. - 2017. - № 1 (41). – С. 680 – 684. – Режим доступу: електронний
 • Полчанінова І.Л. Дослідження процесів трансформації готельного комплексу регіону / І. Л. Полчанінова, В. Г. Опанович // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 83 – 86. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу / І.Л. Полчанінова, І.О. Яценко // Молодий вчений. - 2016. - № 1 (28). - Частина 1. – С. 138 – 142. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Теоретичні основи управління розвитком територіального рекреаційного комплексу / І. Л. Полчанінова, А. І. Тамчі // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 11. – Т. 2. – С. 97 – 86. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Теоретичні основи управління розвитком територіального рекреаційного комплексу / І. Л. Полчанінова, А. І. Тамчі // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 11. – Т. 2. – С. 97 – 86. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств / І. Л. Полчанінова, І. С. Куклінова // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2017. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 106 – 108. – Режим доступу : електронний
 • Полчанінова І.Л. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг / І.Л. Полчанінова, С.В. Становихіна, А.П. Чередніченко // Молодий вчений. - 2017. - № 1 (41). – С. 680 – 684. – Режим доступу: електронний

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

15

12

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат №1

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертифікат №2

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Туристське країнознавство
  Підручник.
  Тонкошкур, М.В. та Поколодна, М.М. та Полчанінова, І.Л. (2012) Туристське країнознавство: Підручник. Харківська національна академія міського господарства.
  ISBN 978-966-695-224-3

Навчально-методичні матеріали


Список дисциплін


Розроблені електронні навчальні курси MOODLE