Покуца Ілля Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Покуца Ілля Володимирович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Покуца Ілля Володимирович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, кандидат економічних наук
Senior lecturer, PhD, Department of Business economics, Business administration and Regional development, O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv

Освіта

1990-1997рр. Середня загальноосвітня школа № 162
1997-2000рр. Ліцей при Харківській державній академії міського господарства
2000-2005рр. Харківська національна академія міського господарства, факультет економіки і підприємництва,
спеціальність "економіка підприємств міського господарства", диплом магістра з відзнакою
2015-2016рр. аспірантура Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Професійний досвід

кандидат економічних наук за спеціальністю
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

Місце роботи

старший викладач економіка підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Теми дисертацій

Покуца І.В. Організаційно-економічний механізм відтворення основних виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2016.


Адреса електронної пошти

pokutsa@ukr.net
Illya.pokuca@kname.edu.ua https://www.facebook.com/IlliaPokutsa

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті та тези у наукових виданнях

1.Покуца І.В. Моделювання процесів відмов обладнання підприємств ВКГ та визначення коефіцієнту старіння / І.В. Покуца // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матер. ІV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–28 травня 2015 р.). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - С.145-146. http://eprints.kname.edu.ua/40271/1/145-146.pdf
2.Покуца І.В. Проблеми впливу процесів відтворення основних засобів підприємств ВКГ на навколишнє середовище / І.В. Покуца // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матер. ІV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–28 травня 2015 р.). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - С.163-164. http://eprints.kname.edu.ua/40293/1/163-164.pdf
3.Покуца І. В. Економіко-математична модель оптимізації використання фінансових коштів на ремонт мереж ВКГ / І.В. Покуца // Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи : матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ 18-19 вересня 2015р.). – Київ: «Актуальні проблеми економіки в умовах фінансової кризи». - 2015. - С.79-83.
4.Покуца І. В. Модель планування капітальних ремонтів основних засобів підприємств ВКГ в умовах турбулентної економіки / І.В. Покуца // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матер. міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С.143-145. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/235/225
5.Покуца І.В. Особливості та перспективні напрямки управління відтворенням основних засобів (на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства)/ І.В. Покуца, С.В. Дворкін // Збірка тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія та практика». Харків : ХНУМГ. - 2014. - С.24-26. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/21
6.Покуца І.В. Вплив ефекту науково-технічного прогресу на вартість відтворення основних засобів комунальних підприємств / І.В. Покуца //ХХХVIII науч.-техн. конф. препод., асп. и сотр. Харьков. национ. ун-т гор. хоз-ва : тезисы докл. – Секция : Экономические науки (г. Харьков, 24–26 апреля 2014 г.). – Харьков. - 2014. - С. 23-24.
7.Покуца І. В. Об’єднання підприємств водопостачання та водовідведення м. Харкова як напрямок реформування галузі ВКГ / І.В. Покуца// XXXV науч.-техн. конф. препод., асп. и сотр. Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва : тезисы докл. – Секция : Экономические науки (г. Харьков, 21–23 апреля 2013 г.). – Харьков. - 2013. - С. 6-8.
8.Покуца І. В. Проблеми відтворення основних засобів підприємств ВКГ: вплив на навколишнє середовище / І.В. Покуца // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матер. ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУМГ, 2013. - С.81-83. http://eprints.kname.edu.ua/38864/1/75-77.pdf
9.Покуца І. В. Використання методу аналізу ієрархій для вибору амортизаційної політики підприємств ВКГ / І.В. Покуца // Матеріали 8 міжнародної науково-практичної конференції «Місто, регіон, держава». Економіко-правові проблеми господарювання. м. Донецьк. - 2011. - С.140-142.
10.Покуца І. В. Економічні процеси відтворення на підприємствах ВКГ та їх взаємодія з навколишнім середовищем / І.В. Покуца // Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», Харків: ХНАМГ. - 2010. – С.55-57. http://eprints.kname.edu.ua/31252/1/154.pdf
11.Покуца І. В. Особливості відтворення основних виробничих фондів систем водопостачання та водовідведення в ринковому середовищі / І.В. Покуца // Тезисы докладов ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. – Харків: ХНАМГ, 2010. – С.81-83.
12.Покуца І.В. Сучасні процеси у системі управління житловим господарством України: проблеми та перспективи / І.В. Покуца, К.В. Власенко // Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», Харків: ХНАМГ. - 2010. - С.25-29. http://eprints.kname.edu.ua/30135/1/21.pdf
13.Покуца І. В. Моделювання процесів відтворення основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) / І.В. Покуца // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація наукових досліджень – 2009», Миколаїв : НУК - 2009. – С. 95-96.
14. Покуца І.В., Напольских К.О. Використання logit-регресійної моделі при досліджені проблеми міграції працездатної молоді - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1369/1300
15. Покуца І.В. Економіко-математична модель оптимізації фінансових коштів підприємства ВКГ - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М Бекетова, 2016. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/669/616
16. Покуца І.В. Системний підхід до амортизаційної політики підприємств ВКГ. - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/236/226.
17. Покуца І.В. Управління відтворенням основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М Бекетова, 2010. http://eprints.kname.edu.ua/30406/1/45.pdf
18. Покуца І.В., Рябченко, А.С. Геращенко С.М. Когенерація як перспективний напрям енергозбереження в житлово-комунальному господарстві - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2010. http://eprints.kname.edu.ua/30148/1/24.pdf
19. Покуца І.В. РОЗВИТОК ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ–ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА // Т.П. Юр'єва, С.Ю. ЮР'ЄВА, Н.І. Склярук, І.В. Покуца - Коммунальное хозяйство городов, 2008. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/download/1776/1765
20. Покуца, ІВ (2017) Кількісні методи оцінки впливу господарських процесів на навколишнє середовище. МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ" ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків. http://eprints.kname.edu.ua/45980/1/ilovepdf_com-115-116.pdf
21. Покуца І.В, Кириченко І.С (2017) Економічна діагностика діяльності будівельних підприємств та їх вплив на навколишнє середовище. МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ" ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків. http://eprints.kname.edu.ua/45971/1/ilovepdf_com-109-110.pdf
22. Покуца І.В. Фоминиченко О.О. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2008. http://eprints.kname.edu.ua/38781/1/22-24.pdf
23. І.В. Покуца, М.О. Бугайов. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕПЛОПОСТАЧАННІ–ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2012. http://eprints.kname.edu.ua/38870/1/80-82.pdf
24. Покуца І.В., Власенко К.В. Сучасні процеси у системі управління житловим господарством України: проблеми та перспективи. - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2010. http://eprints.kname.edu.ua/30135/1/21.pdf

Статті у фахових виданнях

1. Покуца І.В. Особливості реформування ринкових механізмів у галузі водопостачання та водовідведення
/ О.М. Тищенко, М.О. Кизим, Т.П. Юр’єва, С.Ю. Юр’єва, І.В. Покуца // Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: монографія. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 41-80, С. 254-263 (особистий внесок здобувача – висвітлено особливості організаційно-економічного механізму реформування і відтворення у галузі водопостачання та водовідведення).
2. Юр'єва Т.П., Покуца І.В. Визначення та оцінка рівня територіально-відтворювального потенціалу регіону
/ І.В. Покуца // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб.– Харків : ХНАМГ, 2008. – Вип. 80. – С. 134-138. – (Серія «Економічні науки»). http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/download/2161/2146
3. Покуца І.В. Трансформація процесу управління комунальними підприємствами через розвиток державно-приватного партнерства
/ П.Т. Бубенко, І.В. Покуца, В.В. Ващенко // Науковий вісник Херсонського державного університету.– 2013. – №3. – С.20-23. – (Серія «Економічні науки») (особистий внесок – досліджено впровадження форм державно-приватного партнерства з метою вдосконалення організаційно-економічного механізму відтворення у ВКГ). http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/economic_03.pdf#page=20

Статті у збірниках наукових праць

Покуца І.В. КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/download/684/629

Статті, включені до наукометричних баз

1. Fragkoulis Papagiannis, Patrizia Gazzola, Olena Burak, Ilya Pokutsa. Overhauls In Water Supply Systems In Ukraine: A Hydro-Economic Model Of Socially Responsible Planning And Cost Management. Journal of Cleaner Production, (2018). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.156
2. Покуца І.В. Системний підхід до планування капітальних ремонтів основних засобів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства / І.В. Покуца // Бізнес Інформ : наук. журн. – Харків : ВД «Інжек», 2014. – № 12. – С. 220-225. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2014_12_31.pdf
3. Pokutsa I. Complex model of fixed assets reproduction in municipal water supplying and sewerage systems / Illia Pokutsa, Olena Burak // Economia Aziendale Online. – Vol.7. – No.2: Issue 2/2016. – 2016. [Електронний ресурс]. – http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/1821 (особистий внесок здобувача – розроблено економіко-математичну модель відтворення основних засобів на підприємствах ВКГ). http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/viewFile/1821/1895 4. Покуца І.В. Комплексна модель системного планування капітального ремонту основних фондів підприємств ВКГ
/ І.В. Покуца// Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №9. – С. 124-128. – (Серія «Економічні науки») http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/190.pdf

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

54

25

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Методи активізації навчального процесу» в НТУ «ХПІ» сертифікат, 2006р.
2. «Дистанційне навчання та практичне впровадження системи MOODLE в ХНУМГ», 12СПК7573340, від 1.12.2009р.
3. Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін за напрямом бізнес-адміністрування», Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2015р.
4. «Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля та природних ресурсів, СПК №294518, від 15.07.2014р.
5. Тренінг-курс за програмою проекту Ж. Моне на тему: «Зелена економіка як результат 3ї промислової революції», кількість кредитів 3, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, березень 2016р.

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: Монографія /Харків, ВД: «ІНЖЕК». -2008. - 368 с. (О.М. Тищенко, М.О. Кизим, Т.П. Юр’єва, С.Ю. Юр’єва).
2. Економіка довкілля та природних ресурсів. Навчальний посібник Харків. - ХНУМГ. – 2014.- 280 с.(Бубенко П.Т., Димченко О.В., Бурак О.М. та ін.) http://eprints.kname.edu.ua/38964/1/2014%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.15%D0%9D.pdf
3. Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах – Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О. Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О. В.; Матвєєва Н.М., Єсіна В.О., Соболєва Г.Г.,Бурак О.М.,Покуца І.В. Київ, видавничий дім «Кондор», 2017. - 1024 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Покуца, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка та організація бізнесу» денної і заочної форми навчання / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с. [Образовательные ресурсы] [1]
2. Покуца, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с. [2]
3. Покуца, І.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [3]
4. Покуца, І.В. (2017) Покуца І.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка та організація бізнесу» денної і заочної форми навчання / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. [4]
5. Покуца, І.В. (2016) Соціально-педагогічна адаптація студентів у вищій школі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків. http://eprints.kname.edu.ua/44988/1/118-119.pdf
6. Єсіна, В.О. и Покуца, І.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдання з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [5]
7. Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 і 5 курсів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы]
[6]
8. Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення і виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 і 5 курсів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства денної і заочної форм навчання). [7]
9. Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. и Покуца, І.В. (2014) Програма з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [8]
10. Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. и Покуца, І.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [9]
11. Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. и Бурак, О.М. и Величко, В.В. и Тітяєв, В.В. и Єсіна, В.О. и Матвєєва, Н.М. и Владимирова, М.С. и Сухонос, М.К. и Славута, О.І. и Волгіна, Н.О. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. и Покуца, І.В. и Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. и Лук’янов , В.І (2014) Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
12. Покуца, І.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”)(№2383). [Образовательные ресурсы]
13. Юр’єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань і контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]
14. Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]
15. Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» і виконання практичних завдань (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)
16. Покуца, І.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Технологічна практика (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [10]
17. Дворкін, С.В. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”)(№1476). [11]
18. Княжеченко, В.В. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№859). [12]
19. Славута, О.І. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання напряму 6.030504 «Економіка підприємства»). [13]
20. Славута, О.І. и Покуца, І.В. и Бурак, О.М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1248). [14]
21. Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [15]
22. Дворкін, С.В. и Покуца, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”). [16]
23. Славута, О.І. и Покуца, І.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання напряму 6.030504 „Економіка підприємства”). [17]
24. Славута, О.І. и Покуца, І.В. (2010) Опорно-логічний конспект лекцій з курсу „Економіка підприємства” на англійській мові (для студентів 2-3 курсів денної форми навчання напряму 6.030504 „Економіка підприємства”). [18]
25. Славута, О.І. и Бурак, О.М. и Покуца, І.В. (2009) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання)(№7). [19]
26. Княжеченко ВВ , Покуца ІВ (2006). Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства»(№ 410) http://eprints.kname.edu.ua/175/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82.DOC
27. О.І Славута, І.В Покуца. Методичні вказівки до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства»(№ 549) - 2007. http://eprints.kname.edu.ua/54/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%95%D0%9F%D0%9C%D0%93.doc
28. П.Т. Бубенко, І.В. Покуца. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» і виконання практичних завдань (№ 572)- 2007. http://eprints.kname.edu.ua/199/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%AD%D0%9E%D0%98%D0%94_%D0%9F%D0%97.doc
29. Юр’єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2013) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних завдань і контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [20]

Список дисциплін

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ФОРМА НАВЧАННЯ
Економіка підприємства Бакалавр ЕПМГ, ЕП-ін, пр. денна
Економіка і фінанси підприємств Бакалавр гр. МГКТС, МОМГ, ЛОГІС, ММТ денна
Економіка і організація інноваційної діяльності Бакалавр гр. ЕП, ЕБП денна
Оптимізаційні методи і моделі в економіці Бакалавр гр. ЕБП, ЕП, ОіА денна
Економічна діагностика Спеціаліст, Магістр гр. МЕБП, СЕПМГ денна
Технологічна практика Бакалавр 3 курс, гр. ЕП. денна
Дипломне проектування Бакалавр, Спеціаліст гр. ЕБП, ЕП денна
Науково-дослідна робота студентів Бакалавр гр. ЕП, ЕПін, ЕПпр. денна
Введення у спеціальність Бакалавр гр. ЕП денна
Планування і контроль на підприємстві Бакалавр гр. ЕП денна
Ділова іноземна мова Бакалавр гр. ЕПін денна
Економічне управління підприємством Магістр гр. ЕП денна
Організація економічної безпеки на підприємствах Магістр гр. ЕП денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу
Оптимізаційні методи і моделі (Єсіна В.О., Покуца І.В.)

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=776

Бакалавр ЕП, ОіА денна id=776
Економіка і організація інноваційної діяльності (Бубенко П.Т., Покуца І.В.)

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=274

Бакалавр ЕП, ЕБП, ЕПін, ЕПпр денна, заочна id=274
Економіка підприємства (для економістів)(Величко В.В., Покуца І.В.)

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=505

Бакалавр ЕП, ОіА денна, заочна id=505
Науково-дослідна робота студентів (Покуца І.В., Дріль Н.В.)

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2012

Бакалавр ЕП, ЕПін, ЕПпр денна id=2012
Технологічна практика (для студентів 2го і 3го курсів) (Покуца І.В.)

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1732

Бакалавр ЕП, ЕПін, ЕПпр денна, заочна id=1732