Панкеєва Анна Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Панкеєва Анна Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Панкеєва Анна Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2001 - 30.06.2005 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: 0921 «Будівництво» / спеціальність: 6.092103 «Міське будівництво та господарство»; кваліфікація: бакалавр будівництва. Диплом бакалавра ХА № 27402204

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2005 - 27.06.2006 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: 0921 «Будівництво» / спеціальність: 8.092103 «Міське будівництво та господарство»; кваліфікація: магістр міського будівництва та госопдарства. Тема магістерської роботи «Дослідження транспортних питань у центральній частині міста». Диплом магістра ХА № 28743479

Професійний досвід

2006 - 2011 рр. - інженер - проектувальник у Проектному і науково-дослідному інституті «Харківський ПромбудНДІпроект»


2011-теп.час - асистент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Anna.Pankeieva@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2017

2016

Статті у фахових виданнях

2015

 •  Панкеєва А. М. Еволюція теоретико- методичних підходів щодо визначення поняття «Міська агломерація» / Панкеєва А. М. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 57. – С. 360–365. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42522/1/Pankeeva%20MTP57.pdf, вільний).

2014

 •  Панкеєва А. М. Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління / О. В. Димченко, А. М. Панкеєва, В. Т. Семенов, Биченко Л. А. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 90–104. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37037/ , вільний).
 •  Панкеева А. Н. Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семенов , А. В. Завалный , Т.Н. Апатенко , А. Н. Панкеева ,Л. А. Быченко // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА, 2014. - Вип. 36. – С. 344-352


2013

 •   Панкеева А. Н. Инверсия садовых товариществ во всесезонное жильё / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 224–229. – (Серія : в 2-х ч. Ч. 1 : «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33222/ , cвободный).

2012

 •  Панкеева А. Н. Основные тенденции формирования городских агломераций / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева, В. Т. Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/27616/ , свободный).
 •  Панкеева А. Н. Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В.Т. Семенов, Т. Н. Апатенко, Т. В. Ищенко , А. Н. Панкеева ,Н.Э. Штомпель , П. А. Яковлев // Градостроительство и территориальное планирование: науч.-техн. сборник. / Киев. нац. ун-т стр-ва и архит. – Киев : КНУБА,2012. - Вип. 46. – С. 501-513

Статті у збірниках наукових праць

2017

 •  Pаnkeieva A. Основні процеси, що впливають на розвиток територій у складі міських агломерацій / А. Pankeieva, N. Moroz // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. - ISBN 978-83-62683-10-9;

2016

 •  Панкеєва А. М. Створення об’єднанних територіальних громад як стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 154.157.
 •  Панкеева А. Н. Концептуальные посылки необходимости разработки методики пространственно-территориального развития регионов в условиях децентрализации / В. Т. Семёнов, А. Н. Панкеева // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-21 січня 2016 року, Братислава. 2016. - С. 115-116.
 •  Панкеєва А. М. Створення об’єднанних територіальних громад – стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук. - техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р. : тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С.,Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. – С. 7-8.
 •  Панкеєва А. М. Розробка містобудівної документації для новоствореного територіально-просторового об’єднання громад / А. М. Панкеєва, Н. В. Мороз // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 147.149.
 •  Панкеєва А. М. Субурбанізація – процес розвитку міської агломерації / А. М. Панкеєва // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). - К.: НАУ, 2016. - С. 204 - 205.

2015

 •  Панкеєва А. М. Формування територіальних утворень в умовах децентралізації / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 143-145.
 •  Панкеєва А. М. Проблемы формирования и развития городских агломераций / Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 146-147.
 •  Панкеева А. Н. Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации / В. Т. Семёнов, Т. В. Жидкова, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Современные строительные материалы, технологии и конструкции: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» (24-26 марта 2015 г., г. Грозный). В 2-х томах. Т.2. – Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2015. – c 563-569.


2014

 •  Панкеева А. Н. Инверсия садовых домов в коттеджи / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-ти річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - С. 153-156.
 •  Панкеева А. Н. Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально пространственного и административного реформирования Украины / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева, Л. А. Быченко // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 97-99.
 •  Панкеева А. Н. Границы городских агломераций / Т. Н. Апатенко, Е. Говша, А. Н. Панкеева // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 97-99.
 •  Панкеева А. Н. Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 74-76.
 •  Панкеева А. Н. Использование ГИС технологий при формировании городских агломераций / Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац.. ун.-т міськ. госп. – Х.ХУПС, 2014. - С. 80-82.
 •  Панкеева А. Н. Трансграничная интерагломерация (Харьков – Белгород – Воронеж –Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону) / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 1 : Городское троительство, электроснабжение городов, транспорт. – С. 8–9.


2013

 •  Панкеева А. Н. Преобразование садовых домиков во всесезонное жилье / Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, Н. А. Доля // Перспективы развития территорий: теория и практика: материалы Международной научно-практической Интернет - конференции. – Х. : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013.
 •  Панкеева А. Н. Развитие городских агломераций на постсоветском пространстве на примере Харьковской агломерации / Т. Н. Апатенко, А. Н. Панкеева // Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (29-30 марта 2013 г., г. Махачкала). - Махачкала: ДГИНХ, 2013. - С. 35-38. - ISBN - 978-5-906334-11-4.
 •  Панкеева А. Н. Создание компенсаторного механизма решения жилищной проблемы в регионе (Инверсия садовых товариществ во всесезонное жилье) / А. Н. Панкеева // Стратегия развития городов: молодежь и будущее (инновационный лифт) : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 27 марта 2013 г. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – С. *


2012

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

1

1

h-індекс

1

1

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2017

2015

2012

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Архітектура будівель та споруд

Бакалавр

Промислове та цивільне будівництво

Денна

Міське зелене будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна

Планування міст і транспорт

Бакалавр

Промислове та цивільне будівництво

Денна

Геоурбаністика

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Реконструкція житлових територій

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна

Реконструкція міста

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Архітектура будівель та споруд

Бакалавр

Промислове та цивільне будівництво

Денна/Заочна

1179