Павленко Татьяна Павловна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Павленко Тетяна Павлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

 • Вища. 1987 р. Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова.
 • Напрям підготовки - електромеханіка
 • Спеціальність: Електричні машини

Професійний досвід

 • 1994- 2016 (30.08.) - асистент, ст. викладач, доцент, професор НТУ"ХПІ".
 • 2016 - професор кафедри "Електричний транспорт"

Місце роботи

 • Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

каф. електричний транспорт

Теми дисертацій

 • Кандидатська дисертація "Дослідження і розробка сріблозберігаючих контактних матеріалів для електричних апаратів"
 • Докторська дисертація "Розвиток теорії електричних контактів підвищеної дугостійкості для комутаційних електричних апаратів"

Адреса електронної пошти

tpavlenkoskp@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • 1.Павленко Т.П. Математическая модель контактной проводимости бессеребряных контактов. / Т.П.Павленко, Ю.П.Павленко,С.А.Некрасов //Вісник Східно-українського державного університету. – Луганськ : СУДУ, 1998. – С. 55–58.
 • 2.Павленко Т.П. Псевдожидкометаллические контакты электрических аппаратов с бездуговой коммутацией /Т.П. Павленко //Інтегровані технології та енергозбереження, ХДПУ, № 4, Харків, 1999. С.69-72
 • 3.Павленко Т.П. Контактные композиции повышенной дуговой стойкости сильноточных электрических аппаратов /Т.П. Павленко // Вестник ХГПУ «Новые решения в современных технологиях». – Харьков: ХГПУ, 2000. – № 84. – С. 154–156.
 • 4. Павленко Т.П.Стаціонарне температурне поле електричних псевдорідиннометалевих контактів /Т.П. Павленко //Вісник НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2001. – № 16. – С. 129–131.
 • 5. Павленко Т.П. Оцінка параметрів перехідних процесів у псевдорідиннометалевих контактах /Т.П. Павленко // Вісник НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2001. – № 17. – С. 113–115.
 • 6.Павленко Т.П.Динамическая модель развития дугового разряда /Т.П. Павленко //Електротехніка і Електромеханіка. – Харків.– 2005. – № 3. – С. 38–41.
 • 7. Павленко Т.П. Квантовомеханический расчет тока термоэлектронной эмиссии // Електротехніка і Електромеханіка. Харків.– 2005. – № 4.– С.54–56.
 • 8. Павленко Т.П. Оценка сечения резонансной перезарядки поверхности электрода /Т.П. Павленко //Вісник НТУ «ХПІ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – № 36. – С. 63–68.
 • 9. Павленко Т.П. Термоэмиссионная активность композиционных контактных материалов /Т.П. Павленко //Вісник НТУ «ХПІ» – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – № 48. – С. 115–118.
 • 10. Павленко Т.П. Факторы, определяющие эмиссию частиц с контактной поверхности / Т.П. Павленко// Електротехніка і Електромеханіка. – Харків. – 2006. – № 3. – С. 27–30.
 • 11. Павленко Т.П. Диффузия частиц композиционных новых контактных материалоав / Т.П. Павленко // Електротехніка і Електромеханіка – Харків. – 2006. – № 4. – С. 44–46.
 • 12. Павленко Т.П. Механизм перемещения за-ряженных частиц в кристаллической решетке контактных композиций /Т.П. Павленко //Електротехніка і Електромеханіка. – Харків. – 2006. – № 5. – С. 39–41.
 • 13. Павленко Т.П. О миграции активированных частиц в кристаллических решетках элементов контактной композиции /Т.П. Павленко // Електротехніка і Електромеханіка – Харків. – 2006. – № 6. – С. 22–24.
 • 14. Павленко Т.П. Энергетические параметры катодного пятна электрической дуги на рабочей поверхности контактов./Т.П. Павленко, В.С. Лупиков // Вісник НТУ «ХПІ» – Харьков : НТУ «ХПИ». – 2006. – № 35. – С. 101–106.
 • 15. Павленко Т.П. Характеристики свойств кристаллов компонентов композиций контактов с учетом термодинамических параметров /Т.П. Павленко //Вісник НТУ «ХПІ». – Харьков : НТУ «ХПI». – 2006. – № 36. – С. 101–106.
 • 16. Павленко Т.П. Влияние активации на износ электрических контактов для сильноточных электрических аппаратов /Т.П. Павленко // Електротехніка і Електромеханіка – Харків. – 2007. – № 3. – С. 44–47.
 • 17. Павленко Т.П. Аморфные сплавы и возможность их применения в блоках полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей / Т.П. Павленко // Електротехніка і Електромеханіка,№ 5, Харьков, 2007.– С.30–33.
 • 18. Павленко Т.П. Анализ состояния поверхности катода на основе статистической теории твердого тела./Т.П. Павленко //Електротехніка і Електромеханіка. – Харків. – 2007. – № 6.– С. 52–55.
 • 19. Павленко Т.П. Применение аморфных сплавов в датчиках различного назначения /Т.П. Павленко // Вісник КДПУ № 3, Ч.1:-Кременчуг, 2007. С.63-66.
 • 20. Павленко Т.П. Анализ прикатодных процессов с точки зрения физики твердого тела и явления термоэмиссии /Т.П. Павленко //Вісник НТУ «ХПІ». – Харьков : НТУ «ХПI». – 2008. – № 25. – С. 104–108.
 • 21. Павленко Т.П. Физические процессы на поверхности контактов с учетом потоков плазмы и термоэмиссионной активности материала/Т.П. Павленко // Електротехніка і Електромеханіка – Харків. – 2009. – № 1. – С.25–28.
 • 22. Павленко Т.П. Анализ условий использования бортового генератора в качестве стартера газотурбинного двигателя /Т.П. Павленко // Вестник НТУ «ХПИ». Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика».- Харьков: НТУ «ХПИ». - 2010 - №28.- С.466-467.
 • 23. Павленко Т.П. Фазовые превращения и свойства состояния системы контактной композиции / Т.П. Павленко, В.И. Милых // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика – 2011 : тр. XIII –Кременчук : КНУ. – 2011.–– С. 244–245.
 • 24. Павленко Т.П. Анализ параметров плазмы, определяющих износ контактов коммутационных электрических аппаратов / Т.П. Павленко, В.И. Милых //Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук : КНУ. – 2011.– Вип.1/2011(13). –С. 68–71.
 • 25. Павленко Т.П. Баланс энергии на поверхности катода контактов электрических аппаратов с учетом явления термоэмиссии/ Т.П. Павленко, В.И. Милых // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2011. –Вип. 86. – С. 114–118.
 • 26. Павленко Т.П. Баланс энергии на поверхно-сти катода контактов электрических аппаратов с учетом явления термоэмиссии/ Т.П. Павленко, В.И. Милых // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2011. –Вип. 86. – С. 114–118.
 • 27. Павленко Т.П. Теоретические исследования контактной композиции с точки зрения термодинамических функций / Т.П. Павленко, В.И. Милых // Вісник КДУ ім. М.Остроградського. – Кременчук : КДУ. – 2011. – Вип. 3/2011(68). – С. 11–13.
 • 28. Павленко Т.П. Электрические контакты для автоматических выключателей и электромагнитных контакторов / Т.П. Павленко, В.И. Милых // Электротехнические и компьютерные системы. – К : «Техніка». – 2011. –№ 03(79). – С. 325–326.
 • 29. Павленко Т.П. Математическая модель определения параметров состава композиции псевдожидкометаллических контактов. / Т.П. Павленко, В.И. Милых//Електротехніка та Електроенергетика. Наук. журнал. – Запорожье.– № 1. – 2013. – С.14 – 18.
 • 30. Павленко Т.П. Математическая модель расчета энергии тормозного и рекомбинационного излучения эмиссионных электронов. /Т.П. Павленко, В.И. Милых //Гідроенергетика України. – Київ. – 2013. – №2. – С. 60 – 63.
 • 31. Павленко Т.П. Анализ параметров переходных процессов в псевдожидкометаллических контактах. /Т.П. Павленко, В.И. Милых //Вісник КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук : КДУ. – 2013. – Вип. 4/2013(81). – С .15 – 18.
 • 32. Павленко Т.П. Контактные композиции для многоамперных автоматических выключателей. /Т.П. Павленко // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит – Харьков – 2013. – № 4. – С. 59–62.
 • 33. Павленко Т.П. Развитие процессов в прикатодной области электрических контактов./Т.П. Павленко // Энергосбережение,Энергетика, Энергоаудит – Харьков – 2013. – № 6. – С. 58 – 65.
 • 34. Павленко Т.П. Составы композиций электрических контактов для низковольтных электрических аппаратов. /Т.П. Павленко // Системи обробки інформації. – Харків. – Вип. 2(109). – С. 111 – 115.
 • 35. Павленко Т.П. Контактные композиции для низковольтных электрических аппаратов. /Т.П. Павленко // Гірнича електромеханіка та автомати-ка: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2013. – Вип. 87. – С. 114 – 118.
 • 36. Павленко Т.П. Исследование аморфных сплавов в трансформаторах тока полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей. /Т.П. Павленко, М.Н. Токарь //Энергосбережение, Энергетика, Энер-гоаудит. – Харьков – 2013. – № 5. –С.42–46.
 • 37. Павленко Т.П. Анализ и исследование свойств аморфных сплавов. /Т.П. Павленко, М.Н. Токарь // Електротехніка і Електромеханіка. – Харків. – 2013. – № 5. – С. 45 – 47.
 • 38. Павленко Т.П. Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока. /Т.П. Павленко, М.Н. Токарь // Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії – Харків: НТУ «ХПІ» – 2014. – № 38. – С. 116 – 121.
 • 39. Павленко Т.П.Расчет основных параметров магнитопроводов из аморфного сплава и распределение магнитного поля/ Т.П. Павленко, М.Н. Токарь // Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії – Харків: НТУ «ХПІ» – 2015. – № 5. – С. 67–71.
 • 40. Павленко Т.П. Анализ параметров многоамперных автоматических выключателей и перспективных конструкций их главных контактов. /Т.П. Павленко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. - Кременчук.: КНУ. - Випуск 1/2016(33).С –59-66.
 • 41. Павленко Т.П. Методология расчета параметров контактов с жидкометаллическим эффектом для многоамперных автоматических выключателей /Т.П. Павленко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 11(1183). С. 20 – 29.
 • 42. Павленко Т.П. Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху засобів електротранспорту з метою зменшення витрат електроенергії /Т.П. Павленко, К.О. Сорока, Д.О. Личов Д.О. //Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна: - ДНУЗТ, 2017. – С. 59-74.

Статті у збірниках наукових праць

 • 1. Павленко Т.П. Новый контактный материал для многоамперных выключателей / Т.П. Павленко, Ю.П.Павленко, Г.Н. Гапоненко // Сб. научн. тр. «Низковольтные аппараты защиты и управления». – Харьков: ВНИИЭА, 1993. – С. 223–229.
 • 2. Павленко Т.П. Электрические контакты высокой эрозионной стойкости / Т.П. Павленко, Ю.П.Павленко, Г.Н. Гапоненко // Сб. научн. тр. «Низковольтные аппа-раты защиты и управления». – Харь-ков: ВНИИЭА, 1993.– С. 230–237.
 • 3. Павленко Т.П. Анализ математической модели дугового разряда. / Т.П. Павленко // Взрывозащищенное электрооборудование: сб. научн. тр. – Донецк : УКРНИИВE. – 2005. – С. 81–83.
 • 4. Павленко Т.П. Моделирование термоэмиссионных процессов в прикатодных областях численными методами / Т.П. Павленко // Взрывозащищенное электрооборудование: сб. научн. тр. – Донецк : УКРНИИВE. – 2006. – С.113–122.
 • 5. Павленко Т.П. Новый контактный материал для сильноточных электри-ческих аппаратов. / Т.П. Павленко // «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах». Тез. докл. Межд.конф. Москва-Севастополь, - 2006. - С 85.
 • 6. Павленко Т.П. Анализ влияния магнитного поля на эмиссию частиц элементов контактной композиции. / Т.П. Павленко // Взрывозащищенное электрооборудование: сб. научн. тр. – Донецк : УКРНИИВE. – 2007. – С. 133–136.
 • 7. Павленко Т.П. Термоэмиссионная активность контактных материалов сильноточных электрических аппаратов / Т.П. Павленко // Праці Луганського відділення Міжнародної академії інформатизації: науковий журнал. – Луганськ. – 2007. – № 1(14). – С. 43–45.
 • 8. Павленко Т.П. Применение аморфных сплавов в трансформаторах тока при трехфазном режиме работы / Т.П. Павленко // „Проблеми повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах” Тез. Матер. межд. конфер.,Севастополь, 2007. С.87.
 • 9. Павленко Т.П. Применение аморфных сплавов в устройствах защитного отключения / Т.П. Павленко // Сб. научн. тр., Дон ГТУ, № 26, Алчевськ 2008. С.343–347.
 • 10. Павленко Т.П. Застосування аморфних сплавів в конструкціях трансформаторів / Т.П. Павленко // „Інформаційні технології наука, техні-ка, технологія, освіта, здоров’я” Тези доповідей ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1,. - Харків,НТУ ”ХПІ” - 2008. - С.436.
 • 11. Павленко Т.П. Застосування аморфних сплавів в магнітних системах апаратів /Т.П. Павленко // „Інформаційні технології наука, техні-ка, технологія, освіта, здоров’я” Тези доповідей ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1,. - Харків,НТУ ”ХПІ” - 2009,-С.525.
 • 12. Павленко Т.П. Физические процессы на контактах. / Т.П. Павленко // Інформаційні технології наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тр. XVII Міжнародн. наук. – практ. конф., (20–22 травня 2009 р.). – Харків : НТУ ”ХПІ”. – 2009. – С. 521.
 • 13. Павленко Т.П. Возможность применения новых материалов в электротехнических устройствах» / Т.П. Павленко, В.И. Милых //Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика: наук.-технічн. журнал «ЕЛЕКТРОІФОРМ». – Львів : ЕКОінформ. – 2009. – С. 467–470.
 • 14. Павленко Т.П. Анализ параметров плазмы, определяющих износ электрических контактов /Т.П. Павленко // Інформаційні технології наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я тр. ХVIII Між народ. наук.–практ. конф., . –Харків : НТУ ”ХПІ”. – 2010. – С. 188.
 • 15. Павленко Т.П. Электрические контакты для автоматических выключателей / Т.П. Павленко // Інформаційні технології наука,техніка, технологія, освіта, здоров’я : тр. ХIХ Міжнародн. наук. – практ.конф., . – Харків: НТУ”ХПІ”. – 2011. – С 117.
 • 16. Павленко Т.П. Композиции электрических контактов с особыми термоэмиссионными свойствами. / Т.П. Павленко // Інформаційні технології наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – 2012 : тр. ХХ Міжнародн. наук. – практ.конф., . – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012. – С 175.
 • 17. Павленко Т.П. Составы композиций высокой износостойкости для коммутационных электрических аппаратов. / Т.П. Павленко //Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразовате-лей в электроэнергетических системах. - Севастополь 2012, С.137–139.
 • 18. Павленко Т.П. Псевдорідиннометалеві електричні контакти для низьковольтних автоматичних вимикачів. / Т.П. Павленко // Сб. научн. тр. ДонГТУ – Алчевск, Вип. 39. – 2013. – С. 217 – 221.
 • 19. Павленко Т.П. Исследование параметров аморфных сплавов, предназначенных для электромагнитных систем электрических аппаратов / Т.П. Павленко // Оптимізація виробничих процесів. Зб. наук. пр. – Севастополь: СевНТУ. – 2013. – Вип. 14. – 2013 – С. 218 – 223.
 • 20. Павленко Т.П. Определение параметров аморфного сплава, предназначенного для электромагнитных систем электрических аппаратов. / Т.П. Павленко // Сб. научн. тр. ДонГТУ – Алчевск. Вип. 40. – 2013. – С. 207 – 211.
 • 21. Павленко Т.П. Аморфные сплавы и возможность их применения в конструкциях электромагнитных систем / Т.П. Павленко,М.Н. Токарь // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (29–31 травня) – Харків. – Ч.2. – 2013. – С. 157.
 • 22. Павленко Т.П. Определение возможности применения аморфной стали в магнитных системах электрических аппаратов/ Т.П. Павленко // Сб. научн. тр. «Вопросы теории и проектирования электрических машин» – Ульяновск: Россия, 2013. – С.78–86.
 • 23. Павленко Т.П. Методы исследования характеристик и параметров аморфной стали / Т.П. Павленко, М.Н. Токарь // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – 2014: тр. ХХIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29 – 31 травня 2014 р. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2014. – С. 180.
 • 24. Павленко Т.П. Электрические контакты для многоамперных автоматических выключателей. / Т.П. Павленко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – 2014: тр. ХХIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29 – 31 травня 2014р. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2014. – С. 158.
 • 25. Павленко Т.П. Применение аморфных сплавов в магнитопроводах трансформаторов тока / Т.П. Павленко, М.Н. Токарь // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – 2015: тр. ХХIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2015р. – Харків, НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 111.
 • 26. Павленко Т.П. Определение возможности применения аморфных сплавов в сердечнике контактно-дугогасительной системы контактора. / Т.П. Павленко, М.Н. Токарь //С. 78–86.
 • 27. Павленко Т.П. Аморфные стали и возможность их применения / Т.П. Павленко, М.Н. Токарь //"Проблемы энергоресурсосбережения в электроэнергетических системах. Наука, образование и практика" ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., - № 1/2015(3). – Кременчук: КНУ. – С. 229–231.
 • 28. Павленко Т.П. Расчет основных параметров магнитопроводов из аморфного сплава и распределение магнитного поля /Т.П. Павленко, М.Г.Пантелят, В.Е.Плюгин , М.Н.Токарь.//Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії – Харків: НТУ «ХПІ» – 2015. – № 5. – С. 67–71
 • 29. Павленко Т.П. Експлуатаційна надійність тягових електричних дви-гунів тролейбусів /В.М.Шавкун ,Н.П.Лукашова //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті» (18.06-19.06.2018, м. Львів)

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • 1. Павленко Т.П. Модели катодных процессов с учетом эмиссии частиц с поверхности контакта электрического аппарата /Т.П. Павленко,В.И. Милых // Электрика. – Москва (Россия).– 2011.– №7.– С. 18–21.
 • 2. Павленко Т.П. Исследование фазового состава композиций электрических контактов с особыми термоэмиссионными свойствами /Т.П. Павленко,В.И. Милых // Электрика. – Москва (Россия). – 2012. – № 4. – С. 15–18.
 • 3. Павленко Т.П. Математическая модель развития процессов на катоде электрических контактов. /Т.П. Павленко,В.И. Милых // Технічна електродинаміки. Науково-прикладний журнал – Київ. - № 2. – 2013. – С. 19 – 25.
 • 4. Павленко Т.П. Аморфные сплавы и возможность их применения в магнитных системах электрических аппаратов. /Т.П. Павленко,В.И. Милых // Электрика. – Москва (Россия). – 2014. – № 1. – С. 11–14.
 • 5.Pavlenko, Т. Shavkun, V. Petrenko. O.Ways to improve operation reliability of traction electrik motors of the roll-ing stock of electrik transport/Eastern-European journal of Enter-prise Technologies, 5/8 (89) 2017. – P. 22 - 30.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • 1. Пат. 6960 України, МКІ 5 Н01Н1/02 № 0318892. Дугостійкий електричний контакт / Т.П. Павленко, Ю.П. Павленко.- Бюл. 1. - Опубл.1995.
 • 2. Пат. 6988 України, С1 Н01Н11/04, Н01Н1/02, В22F7/04. Спосіб виготовлення контактного вузла електричного апарата. / Т.П. Павленко , Ю.П. Павленко , Г.М.Гапоненко // - Бюл. № 1. - Опубл. 1995.
 • 3.Патент на корисну модель № 124841 МПК(51) Н01 83/20 Напівпровідниковий розчіплювач із струмовими трансформаторами на основі аморфного сплаву / Т.П. Павленко, М.М. Токар // Бюл. №8. - опубл. 2018 р.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

95

62

h-індекс

5

4

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

 • Здобувач - Токар Максим Миколайович
 • Аспірант - Агарков Іван Валентинович

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Захист докторської дисертації (08.11.2012 р.)

Отримання наукового звання професора (2014 р.)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • 1. Павленко Т.П. Электроснабжение промышленных предприятий / Т.П. Павленко, В.И. Милых. //Навчальний посібник - Харків: НТУ "ХПІ", 2015. - 269 с.
 • 2. Павленко Т.П. Електропостачання промислових підприємств / В.І. Милих., Т.П. Павленко //Підручник - Харків: НТУ "ХПІ", 2017. - 262 с.

Навчально-методичні матеріали

 • 1. Павленко Т.П. Лекції з дисципліни "Автоматизація систем електропостачання електричного транспорту" (для студентів напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.)/Т.П. Павленко -Х.: ХНАМГ, 2017. – 122с.
 • 2. Павленко Т.П. Лекції з дисципліни "Автоматизація систем електропостачання електричного транспорту" (для студентів напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.)/Т.П. Павленко, О.В.Донець, О.М. Петренко -Х.: ХНАМГ, 2017. – 130с.
 • 3. Павленко Т.П. Лекції з дисципліни "Електропостачання транспорту" (для студентів напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт)./Т.П. Павленко, Н.П. Лукашова -Х.: ХНАМГ, 2017. – 136с.
 • 4. Павленко Т.П. Лекції з дисципліни "Електротехнологічні установки" (для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка" - підготовки магістрів)./Т.П. Павленко, О.М. Петренко - Х.: ХНАМГ, 2017. – 102с.
 • 5. Павленко Т.П. Лекції з дисципліни "Тягові електричні апарати"(для студентів заочної форми навчання напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт)./Т.П. Павленко, -Х.: ХНАМГ, 2017. – 60с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Автоматизація систем електропостачання електричного транспорту

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Електропостачання транспорту

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт.

Денна/Заочна

Електротехнологічні установки

Магістр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Денна/Заочна

Тягові електричні апарати

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт.

Денна/Заочна

Системи електропостачання в електромехатронних комплексах | Магістр за науковою освітньою програмою | спеціальність - 141 "Елеенергетика, Електротехніка, Електромеханіка

Розроблені електронні навчальні курси