Обговорення користувачки:Olena.Bezliubchenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Безлюбченко Олена Степанівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Безлюбченко Олена Степанівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Вчене звання - доцент кафедри містобудування, атестат ДЦ АР № 001108, 1994 р. Науковий ступінь - кандидат технічних наук

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, 01.09.1979 - 23.06.1984 рр.

  • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Тема дипломного проекту «Реконструкція вул. Нариманова на ділянці вул. Свердлова - вул. Постишева в м. Харкові». Диплом ЗВ № 812898.

Професійний досвід

1979 - 1995 рр. - лаборант кафедри "Планування та благоустрій міст"

1995-2006 рр. - асистент кафедри містобудування Харківської національної академії міського господарства

2006-теп.час - старший викладач кафедри міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Наукова спеціальність 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми, диплом КД № 040900, 1991 р. Тема диссертації: "Обгрунтування характеристик магістралей, передбачено вантажного руху"

Адреса електронної пошти

Oleksandr.Zavalnyi@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2016

2014

  •  Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семёнов, А. В. Завальний, Т. Н. Апатенко и др. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 344–351.

2013

  •  К вопросу об энергореновации типовых панельных зданий в г. Харькове / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, С. Н. Гор-диенко // Строительство: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Махачкала (АР Дагестан), 2013 г. – Махачкала (АР Дагестан) : [б. и.], 2013. – С. 129–131.


2006

  •  Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 33–40. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints. kname.edu.ua/1560/ , вільний).

2001

  •  Методология разработки и реализации «Городского проекта» в региональных условиях / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 33–106. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/4774/ , свободный).

2000

  •  Проблемы безбарьерной архитектуры и пути их решения / В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 9–12. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5369/ , свободный).

Статті у фахових виданнях

2016

2012

2011

Статті у збірниках наукових праць

2016

2015

2014

  •  Завальный А.В. Анализ тенденций развития малоэтажного строительства в Украине / А. В. Завальный, С. Н. Гордиенко, Т. А. Черноносова, О. Ю. Черноносова // Технические науки - основа современной инновационной системы: материалы III международной научно-практической конференции (25 февраля 2014 г., г. Йошкар-Ола) / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014. - С. 120-123. - ISBN - 978-5-905371-55-4.

2013

  •  Завальный А. В. К вопросу о энергореновации типовых панельных зданий в г. Харькове / В. Т. Семенов, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, С. Н. Гордиенко // Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (29-30 марта 2013 г., г. Махачкала). - Махачкала: ДГИНХ, 2013. - С. 129-131. - ISBN - 978-5-906334-11-4.  •  Територіально-просторове планування та генеральний план міста / В. Т. Семенов, І. В. Древаль, О. В. Завальний та ін. // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 32–34.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

56

42

h-індекс

3

3

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2016

2010

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Міське зелене будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Утримання прибудинкової території

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

1179