Нікулін Сергій Юхимович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Нікулін Сергій Юхимович

Посада, науковий ступінь, вчене звання

  • кандидат технічних наук, доцент;

Освіта

Харківський інженерно-будівельний інститут, 1981 р., водопостачання, каналізація, інженер-будівельник

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.23.04 - водопостачання, каналізація, «Удосконалена система оборотного водопостачання станів гарячої прокатки», 1994 р.

Електронна пошта

sergiy.nikulin@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування - Державне підприємство «Український науково-технічний центр «Енергосталь» (м. Харків) за темою «Аналіз ефективності застосування флокуляторів новітніх конструкцій в системах водопостачан-ня та водовід-ведення підприємств металургії», наказ № 1043-02 від 20.10.2016

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси