Мігунова Олена Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мігунова Олена Сергіївна

Посада

Професор, доктор сільськогосподарських наук, академік Лісівничої академії наук України

Освіта

1951 року закінчила Московський державний університет за спеціальністю ґрунтознавство.

Професійний досвід

1959 р. - кандидат сільскогосподарських наук.

1959 р. - спочатку працює старшим науковим співробітником лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА; пізніше — провідним науковим співробітником.

1975 р. - захистила докторську дисертацію за спеціальністю — лісознавство, захисне лісорозведення.

1976 р. - провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА.

1999–2000 р. - була професором Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, викладала лісову типологію та ґрунтознавство.

2010 р. — головний науковий співробітник лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА.

Місце роботи

 • Професор кафедри лісового та садово-паркового господарства ХНУМГ іи. О.М. Бекетова
 • Головний науковий співробітник лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА (за сумісництвом).

Теми дисертацій

Електронна пошта

Olena.Migunova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За роки наукової та педагогічної діяльності професор Мігунова О. С. видала понад 230 наукових, науково-популярних та навчально-методичних робіт. Головними цілями наукових досліджень є:

 • лісорослинні особливості ґрунтів;
 • лісопридатність засолених ґрунтів, можливість створення на них захисних і озеленювальних насаджень;
 • кількісне обґрунтування лісотипологічної класифікаційної моделі (едафічної сітки), її застосування в різних галузях природознавчих і аграрних

наук;

 • втрачені дані з історії лісівничої типології і генетичного ґрунтознавства.

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Мигунова Е. С. Лесотипологическая классификация — модель внутризонального разнообразия природы и дифференциации природной среды по ее биопотенциалу // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2004. — Вип. 106. — С. 15-26.
 • Мігунова О. С., Ткач В. П. Система територіальних типологічних таксонів як основа організації лісогосподарського виробництва // Лісівництво і агролісомеліорація. — Харків, 2006, вип. 110. — С.3-9.
 • Мігунова О. С., Стадник А. П. Удосконалення агротехніки і розширення асортименту порід для насаджень на засолених і піщано-черепашкових ґрунтах Півдня України на лісотипологічній основі // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2006. — Вип. 110. — С. 120–124.
 • Мигунова Е. С. 100-летие оформления лесной типологии в особую отрасль лесоводства // Лесной вестник. — 2007. — № 4. — С. 60-67.
 • Мигунова Е. С. Д. И. Менделеев и лесоводство / Е. С. Мигунова, Г. Б. Гладун // Лесное хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 14–15.
 • Мигунова Е. С. Агроэкосистема как основной таксон классификации сельськохозяйственных земель / Е. С. Мигунова // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2013. – № 2. – С. 174–181.
 • Мигунова Е. С. Плодородие среды – основа типологической классификации лесов / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 123. – С. 67–76.
 • Мигунова Е. С. Лесоклиматическая область как элементарный климатический таксон лесотипологической классификации / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 39–46.
 • Ведмідь М. М. Д. Д. Лавриненко, видатний вчений і педагог / М. М. Ведмідь, О. С. Мігунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 187–189.

Мигунова Е. С. Отечественные лесоводы - родоначальники учения об экосис-темном строении природы / Е. С. Мигунова // Лесное хозяйство. 2014. № 4. – С. 17–20.

 • Мигунова Е. С. Н. М. Сибирцев и лесоводство / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 124. – С. 28–35.
 • Мигунова Е. С. Типы леса и типы природы. Экологические взаимосвязи / Е. С. Мигунова. – Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 295 c.
 • Мигунова Е. С. Создатель лесотипологической классификации и автор понятия "экосистема" (к 145-летию со дня рождения Артура Артуровича Крюденера) / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 124. – С. 202–204.
 • Мигунова Е. С. Обусловленность зонального и внутризонального разнообразия природы плодородием климата и почвогрунтов / Е. С. Мигунова // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. Вип.2 (74). – С. 5–14.

Мигунова Е. С. Выдающийся отечественный почвовед к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого (1865-1940) / Е. С. Мигунова // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 83. – С. 74–79.

 • Мигунова Е. С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение / Е. С. Мигунова // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 84. –С. 112–121.
 • Ткач В. П. Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого) / В. П. Ткач, Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. – Вип. 126. – С. 17–26.
 • Мигунова Е. С. Термины «экология» и «экологический» в отечественном почвоведении / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. – Вип. 127. – С. 154–168.
 • Мигунова Е. С. Лесотипологическая классификационная система и пути ее совершенствования / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. – Вип. 127. – С. 3–14.
 • Мигунова Е. С. Зачинатель ландшафтоведения (к 155-летию со дня рождения Н.М. Сибирцева / Е. С. Мигунова // Фізична географія та геоморфологія. – 2015 – Вип. 4 (80). Київ. КНУ. – С. 179–186.
 • Мігунова О. С. Лісове ґрунтознавство в Україні / О. С. Мігунова, Д. Г. Тихоненко // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. Вип. 126. – С. 173-179.
 • Мигунова Е. С. Закономерности внутризонального разнообразия природы / Е. С. Мигунова // Фізична географія та геоморфологія. Киев. 2015. Вип. 4(80).- С. 5-12.
 • Мигунова О. С. Г.Н. Висоцкий і географія / О. С. Мигунова // Фізична географія та геоморфологія. Киев. – 2015. Вип. 4 (80). – С. 35-42.
 • Мигунова Е. С. Н. М. Сибирцев - создатель единой науки о почве как природном теле и среде обитания / Е. С. Мигунова // Вестник Северного (Архангельского) Федерального университета. – 2015. № 3. – С. 128–132.
 • Мигунова Е. С. Классификационная модель внутризонального разнообразия лесов / Е. С. Мигунова // Наукові праці Лісівничої академії наук України, Львів. –2015. Вип. 13. – С. 89–98.

Мигунова Е. С. Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем / Е. С. Мигунова // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2016. – Вип. 85. – С. 72–81.

 • Мигунова Е. С. Роль Н. М. Сибирцева в становлении почвоведения (к 200 лет основания Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства) / Е. С. Мигунова // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2016. – № 1. – С. 40–54.
 • Мигунова Е. С. Обобщение результатов лесотипологических исследований последних лет. Лесотипологическая классификация климата / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2016. – Вип. 128. – С. 47–56.
 • Мигунова Е. С. Почвообразующие породы и плодородие почв / Е. С. Мигунова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2016. – Вип. 128. – С. 122–133.
 • Мигунова Е. С. Вклад Г. Н. Высоцкого в становление отечественного ландшафтоведения / Е. С. Мигунова // Известия РАН. Серия географическая. –2016. № 1. – С. 156–159.
 • Мигунова Е. С. Лесотипологическая классификационная система как основа единой экологической классификации факторов природной среды / Е. С. Мигунова // Український ліс. – Вип. 1, Львів. – 2016. – С. 29–38.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси