Мусієнко Сергій Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мусієнко Сергій Іванович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мусієнко Сергій Іванович


Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Освіта

Український державний аграрний університет , 1988-1993.

 • лісове та садово-паркове господарство/ лісове та садово-паркове господарство; лісове господарство; інженер лісового господарства. Диплом №793033….

Професійний досвід

кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю лісові культури, селекція, насінництва, вчене звання Доцент Лісового та садово-паркового господарства

Місце роботи

Доцент кафедри Лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Стан та перспективи інтродукції деревних видів у лісові насадження південної частини Лівобережного Лісостепу України, 06.,3.01 – лісові культури, селекція, насінництво / Сергій Іванович Мусієнко ; Національний аграрний університет. — Київ., 1999. — 246 с.: 50 рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Serhii.Musiienko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • І. М. Патлай, С. І. Мусієнко. Інтродукція модрини європейської в південній частині Лівобережного лісостепу України // Вісник ХДАУ - Харків, 1999. - Вип. 2. - С 273 - 279.
 • І. М. Патлай, С. А. Лось, С. І. Мусієнко. Хвойні екзоти з Америки // Сільський журнал. - 1999. - № 3. - С 14.
 • С. А. Лось, С. І. Мусієнко. Попередні результати випробувань живцевих інтродуцентiв у Харківській області. С. 62 - 67. Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України, Житомир 2002. Вип. З (9). Житомир: Волинь, 2002 .-151с.
 • С. І. Мусієнко, О. Ф. Попов, М. В. Любчич. Стан дібров Харківської області та перспективи ведення господарства в них. -с. 150-154. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева. - Вип. 12. - Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки. - 2012. -291 с.

Статті у фахових виданнях

 • І. М. Патлай, П. Т. Журова, С. І. Мусієнко. Перспективні інтродуценти в південному Лівобережному лісостепу України // Лісівництво та агромеліорація. - Харків: РВН «Оригінал». - 1999. - Вип.. 94. - С 88 - 92
 • С. І. Познякова, В. А. Лук’янець, С. І. Мусієнко. Типологічна і природна структура деревостанів у найпоширеніших лісорослинних умовах Харківщини. С. 79-80. Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку. Матеріали XI Погребняківських читань (10-12 жовтня 2007 р., м. Харків), Харків, УкрНДІЛГА, 2007. - 254 с.
 • І. М. Патлай., С. І. Мусієнко. Інтродукція ялини звичайної у південній частині Лівобережного лісостепу України // Науковий вісник НАУ . - К., 1999.-Вип.. 17-С 50-54.
 • С. А. Лось, С. І. Мусієнко, О. В. Шнуренко. Висотно-екологічні культури ялівцю віргінського на території дендрологічного парку УкрНДІЛГА // Науковий вісник НАУ . -К., 1999. - Вип. 17. - С 162-167.
 • Л. І. Ткач, Г. Б. Гладун, С. І. Мусієнко, В. П. Кривобоков, М. М. Коротков. Сучасний стан і ефективність використання інтродукованих порід для захисного лісорозведення. - с 212 - 219. Науковий вісник Національного аграрного університету // Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К., Національний аграрний університет. - Вип.. 70. - Лісівництво. - 2004. - 319 с.

Статті у збірниках наукових праць

 1. И. Н. Патлай, П. Т. Журова, Ю. И. Гайда, С. И. Мусиенко. Интродуценты лесообразующих видов в коллекционных и производственных культурах в равнинной части Украины // Генетика и селекция - на службе лесу: Тез. докл. Международн. научн. - практич. конф. - Воронеж: Изд-во «Родная речь», 1996. С.72.
 2. С. И. Мусиенко, Ю. А. Качмар. Перспективы использования интродуцированных видов дуба в пойменных лесах Левобережья Украины //• Дуб - порода третьего тысячелетия: Сборник научных трудов Института леса Национальной АН Беларуси. - Гомель, 1998. - Вып. 48. - С. 202-205.
 3. С. І. Мусієнко. Підвищення продуктивності лісів Харківщини шляхом \ інтродукції // Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова: Збірник доповідей першої міської науково-практичної конференції. - Харків: Изд-во «Бізнес-Інформ», 1997 . - С 174-176.
 4. М. М. Ведмідь, О. П. Андрущенко, С. І. Мусієнко. Міністерство аграрної Політики України, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва « Актуальні проблеми підвищення якості національної аграрної освіти відповідно до вимог Булонської Конвенції». Матеріали XVI навчально-методичної конференції науково-педагогічних працівників, присвяченої 190 - річчю Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева (Харків, НАУ, 15-17 лютого 2006 p.).
 5. С. І. Мусієнко, А. Г. Булат. Перспективи розвитку плантаційного лісорозведення. - с 125-127. Державний комітет лісового господарства "України, Національна академія наук України, УкрНДІЛГА ім.. Г.М. Висоцького. Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи. Матеріали наукової конференції присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12-14 жовтня 2010 р., м. Харків) - Харків; УкрНДІЛГА, 2010.- 239 с.
 6. В. П. Ткач, О. І. Лялін, С. І. Мусієнко, Л. І. Ткач, В. В. Бабенко. Перспективи використання інтродуцентів для поліпшення видового різноманіття міських лісів // Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації: Тез. докл. Міжнародн. наук. – тех. конф. – Харків: Видавн. «Форт», 2016. С. 197 - 198.

Статті, включені до наукометричних баз

1. О. Б. Бондар, С. І. Мусієнко, Л. І. Ткач. Розвиток лісової типології в Україні // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, №12 (16), Vol.2, December 2016, Ajman, UAE. P. 5 – 7.

2. О. Б. Бондар, С. І. Мусієнко, Л. І. Ткач. Роль лісів та групування типів лісу на водозборах рік // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. - №11(38). – С 58 – 61.

3. Л. С. Луначевський, В. А. Лук’янець, С. І. Мусієнко. Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду // Лісівництво та агромеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА. - 2015. - Вип.. 126. – С. 66 - 74. 4. С. І. Мусієнко, Л. С. Луначевський, В. А. Лук’янець. Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП «Харківська ЛНДС» // Лісівництво та агромеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА. - 2015. - Вип.. 127. – С. 73 - 78.

5. М. М. Ведмідь, С. І. Мусієнко, В. М. Угаров, С. В. Яценко. Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області // Лісівництво та агромеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА. - 2015. - Вип.. 127. – С. 119 - 124.

6. І. М. Усцький, С. І. Мусієнко, П. А. Никитюк. Поширення патологічних процесів у лісах України за період 1991 – 2009 рр. // Лісівництво та агромеліорація. - Харків: УкрНДІЛГА. - 2015. - Вип.. 127. – С. 193 - 204.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

2

1

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані.

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації

Харків, Україна

10 жовтня - 31 жовтня, 2015р.

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

 • С. І. Мусієнко, А. Г. Булат. Плантаційне лісовирощування. Методичні вказівки до виконання методично-практичних занять з проектування плантаційних лісових культур. Для студентів спеціальності 6090103 «Лісове і садово-паркове господарство», Харків. - 2008. Міністерство аграрної політики України, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева. Затверджено радою ННІ земельних ресурсів і лісу ( протокол № 9 від 28.05. 2008 p.).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лісова селекція» (для студентів 3 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова селекція» (для студентів 3 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 78 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтродукція та адаптація декоративних рослин» (для студентів 3 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 71 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фітопатологія» (для студентів 1 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 232с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ентомологія» (для студентів 1 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 232с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» (для студентів 2 курсу) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 232с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608