Мороз Наталя Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Мороз Наталя Валеріївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мороз Наталя Валеріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, 01.09.1980 - 20.06.1991 рр.

  • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Тема дипломного проекту «Реконструкція вул. Нариманова на ділянці вул. Свердлова - вул. Постишева в м. Харкові». Диплом РВ № 799624.

Професійний досвід

1979 - 1995 рр. - лаборант кафедри "Планування та благоустрій міст"

1995-2006 рр. - асистент кафедри містобудування Харківської національної академії міського господарства

2006-теп.час - старший викладач кафедри міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Nataliia.Moroz@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2017

2016

Статті у фахових виданнях

2013

  •   Мороз Н. В. Инверсия садовых товариществ во всесезонное жильё / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 224–229. – (Серія : в 2-х ч. Ч. 1 : «Технічні науки та архітектура»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/33222/ , cвободный).

Статті у збірниках наукових праць

2017

  •  Moroz N. Основні процеси, що впливають на розвиток територій у складі міських агломерацій / А. Pankeieva, N. Moroz // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. - ISBN 978-83-62683-10-9;

2016

2015

  •  Мороз Н. В. Формування територіальних утворень в умовах децентралізації / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 143-145.
  •  Мороз Н. В. Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации / В. Т. Семёнов, Т. В. Жидкова, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Современные строительные материалы, технологии и конструкции: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» (24-26 марта 2015 г., г. Грозный). В 2-х томах. Т.2. – Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2015. – c 563-569.


2014

  •  Мороз Н. В. Инверсия садовых домов в коттеджи / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-ти річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - С. 153-156.
  •  Мороз Н. В. Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 74-76.
  •  Мороз Н. В. Использование ГИС технологий при формировании городских агломераций / Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2014р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац.. ун.-т міськ. госп. – Х.ХУПС, 2014. - С. 80-82.
  •  Мороз Н. В. Трансграничная интерагломерация (Харьков – Белгород – Воронеж –Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону) / В. Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева // ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 1 : Городское троительство, электроснабжение городов, транспорт. – С. 8–9.

2013

  •  Мороз Н. В. Преобразование садовых домиков во всесезонное жилье / Н. В. Мороз, А. Н. Панкеева, Н. А. Доля // Перспективы развития территорий: теория и практика: материалы Международной научно-практической Интернет - конференции. – Х. : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

6

4

h-індекс

2

1

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2016

2010

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Міське зелене будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Утримання прибудинкової території

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

1179