Малиніна Тетяна Василівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Малиніна Тетяна Василівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Асистент кафедри філософії і політології
 • Провідний фахівець ректорату ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
 • Заслужений працівник освіти-Указ Президента України №475від 23.06.2009р

Освіта

 • 2010 - 2012 рр. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Магістр державного управління за спеціальністю "Державне управління"-диплом з відзнакою ХА №41988603
 • 1996 - 1998 рр. інститут післядипломної освіти Харківського педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди,за спеціальністю"Менеджмент освіти"-диплом ДСК ВР 004273
 • 1987 - 1992 рр. Харківський державний університет за спеціальністю політична історія,присвоєна кваліфікація Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін-диплом ЦВ 679155

Професійний досвід

 • 2015 р.-... провідний фахівець ректорату Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
 • Сумісництво - асистент кафедри філософії і політології(0,5 ставки)
 • вересень2014 р. - жовтень 2014 р. помічник-консультант народного депутата України Кацуби В.М.
 • червень 2014 р. - вересень 2014 р. начальник управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації, м. Дергачі
 • 2012 - 2014 рр. заступник голови Дергачівської районної державної адміністрації
 • 2005 - 2012 рр. начальник відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації, м. Дергачі
 • 1995 - 2005 рр. директор Солоницівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, смт. Солоницівка
 • 1991 - 1995 рр. вчитель історії Пересічанської середньої школи, смт. Пересічне
 • 1986 - 1987 рр. статист Дергачівського райкому комсомолу, м. Дергачі

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

t.malinina@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 • Малиніна Т. В. Формування кадрового забезпечення в освіті (з досвіду студентських будівельних загонів ХІІКБу)// Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VII міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. / [редкол. : М. К. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 289 с. С. 254-257. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf)
 • Малиніна Т.В Усна історія як джерело дослідження повсякденних практик студентів в будівельних загонах (на матеріалах ХІІКБу)// Слобожанський гуманітарій :Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Слобожанський гуманітарій-2017», м.Харків, березень 2017 року/[редкол. : Москальова Н.П(відпов.за випуск) та інші ін.] ;Харківський національний технічний університет сільськогогосподарства імені Петра Василенка-Харків ХНТУСГ.2017.-223с.С.63-70.
 • Малиніна Т.В. Управління якістю освіти на місцевому рівні // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. / [редкол. : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 310 с. – С. 186-189.
 • Малиніна Т.В. Збереження минулого –проект майбутнього// Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали наук.-іст. конф., Харків, 2016 р./ / [редкол. : Л.М.шутенко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 143 с. – С. 12-15
 • Малиніна Т.В. Патріотичне виховання студентської молоді через прищеплення поваги до історичної спадщини університету» // Матеріали Всеукраїнської конференції "Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі» 28-29 квітня 2016 р. ./ / [редкол. : О.І.Малєєв (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2016. – 191 с. – С. 198-102.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси