Лукашова Наталья Павловна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

ЛУКАШОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

  • асистент кафедри електричного транспорту

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Natalya.Lukashova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

  • Есаулов С.М. Пути реализации вибродиагностики электрических машин/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова //Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічних засобів транспорту та систем автоматизації». – Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова. –2014. С.58 – 61
  • Єсаулов С.М. Проблеми вібродіагностики асинхронних двигунів/ С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева, Н. П. Лукашова //XXXVIІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 1. – Городское строительство, Электроснабжение городов, Транспорт. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.211 – 212
  • Есаулов С.М. Оригинальное использование средств визуализации для технической диагностики сложного оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 2. – Городской электротранспорт, Электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С.9 – 10
  • Есаулов С.М. Применение программируемых средств для диагноза исправности оборудования в коммунальном хозяйстве/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011. - С.190-192
  • Есаулов С.М. Бесконтактная система диаг-ностирования оборудования/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н. П. Лукашова, Е.С. Костина // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві/ Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Алушта, АР Крим, 2010. – С.175-176
  • Есаулов С.М. Моделирование и реализация средств диагностики/ С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, Н.П. Лукашова // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.2 Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. - Харків, 2010. - С.12-13

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

  • Пат. № 51692 U.Україна, МПК6 G 05 В 13/00. Система керування технологічним об’єктом / Лукашова Н.П.,Бабичева О.Ф.,Храмцов А.Д.,Браславець О.С.(Украина). – опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14 (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17255/, вільний)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2013

  • Бабічева О.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). / О.Ф. Бабічева, Н.П. Лукашова, . - Х.: ХНАМГ, 2013. – 53с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/33308/, вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Автоматизоване проектування електромеханічних систем

Магистр, спеціаліст

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої електротранспорту

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електричний транспорт.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

Денна/Заочна

Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів

Бакалавр

напряму - Електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси