Ламтюгова Світлана Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ламтюгова Світлана Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ламтюгова Світлана Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат фізико-математичних наук

Освіта

Харківський національний університет радіоелектроніки, 2011 - 2015 рр.

 • аспірантура. Диплом кандидата наук ДК №036246.

Харківський національний університет радіоелектроніки, 01.09.2006 - 30.06.2007 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»; кваліфікація математик-аналітик з дослідження операцій. Диплом спеціаліста ХА №32530876 (з відзнакою).

Харківський національний університет радіоелектроніки, 01.09.2002 - 30.06.2006 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність 6.0802 «Прикладна математика»; кваліфікація бакалавр з прикладної математики. Диплом бакалавра ХА №30592385 (з відзнакою).

Вилківська загальноосвітня школа I-III ст. № 1 Кілійського р-ну Одеської обл. Атестат про повну загальну середню освіту СК №19642980.

Професійний досвід

2017 - теп. час - доцент кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2007-2017 рр. - асистент кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2012-2015 рр. - аспірант кафедри Прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки,

2002-2007 рр. - студент Харківського національного університету радіоелектроніки

Місце роботи

доцент кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в’язкою нестисливою рідиною: Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / С. М. Ламтюгова ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 22 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Svitlana.Lamtyugova@kname.edu.ua Надіслати лист maliatko@gmail.com Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

 •  Колодяжний В.М. Розв’язування двовимірних задач тепло- та масопереносу за безсітковими методами з використанням R-функцій та атомарних радіальних базисних функцій / В.М. Колодяжний, С.М. Ламтюгова, О.Ю. Лісіна // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації «ОPTIMA». – Кам’янець-Подольський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 106-107.
 •  Ламтюгова С.Н. Численный анализ задачи массообмена цилиндрического тела с потоком вязкой несжимаемой жидкости / С.Н. Ламтюгова // Материалы 19 ого Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ в.». – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – Т. 7. – С.68–69. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Radioelectronica2015.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Применение метода R-функций к численному анализу задач обтекания в цилиндрической системе координат / С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Труды международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование в наукоёмких технологиях». – Харьков, 2014. – С. 232–235. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/KMNT2014.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Применение методов R-функций и Галеркина к решению нелинейной стационарной задачи обтекания в сферической системе координат / С.Н. Ламтюгова // Научные труды Международной молодежной научной конференции «XL Гагаринские чтения» в 9 томах. – Москва: МАТИ, 2014. – Т. 5. – С. 130–132. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Gagarinskie2014.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. О нелинейной стационарной задаче обтекания тела вязкой несжимаемой жидкостью / С.Н. Ламтюгова // Тезисы докладов XXXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова – Харьков, 2014. – С. 189–190. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/XNAMG2014.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Численный анализ задачи массообмена тела вращения с потоком вязкой несжимаемой жидкости / С.Н. Ламтюгова // Материалы 18-ого Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ в.». – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – Т. 7. – С.110–111. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Radioelectronica2014.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Применение методов последовательных приближений и R-функций к решению задачи обтекания цилиндрического тела / С.Н. Ламтюгова // Научные труды Международной молодежной научной конференции «XXXIX Гагаринские чтения» в 9 томах. – Москва: МАТИ, 2013. – Т. 5. – С. 80–82. (http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Gagarinskie2013.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Численный анализ нелинейной стационарной задачи обтекания цилиндрического тела вязкой несжимаемой жидкостью / С.Н. Ламтюгова // Материалы 17-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ в.». – Харьков: Хнурэ, 2013. – Т. 7. – С. 138–139. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Radioelectronica2013.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Застосування методів послідовних наближень та R-функцій до чисельного аналізу обтікання еліптичного циліндра в’язкою рідиною / С.М. Ламтюгова // Тези доповідей Шістнадцятої всеукраїнської (Одинадцятої міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики «СНКПМІ-2013» – Львів, 2013. – С. 83–85. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/SNKPMI2013.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Применение методов R-функций и последовательных приближений к расчету стационарного обтекания цилиндрического тела вязкой жидкостью / С.Н. Ламтюгова // Сборник статей VII Международной научно-технической конференции молодых специалистов, аспирантов и студентов «Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем». – Россия, г. Пенза, 2013. – С. 65–71. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Penza2013.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Численный анализ вязких течений, усложненных массообменом, методом R-функций / С.Н. Ламтюгова // Труды XVI Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2013). – Херсон, 2013. – С. 226–229. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/MDOZMF2013.pdf , вільний).
 •  Lamtyugova S.N. The R-functions method application to solving mass transfer problems / S.N. Lamtyugova // Theoretical and applied aspects of cybernetics. Proceedings of the 2nd international scientific conference of students and young scientists. – Kyiv: Bukrek, 2012. – P. 108–111. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/Articles/Lamtyugova/UA-2-Lamtyugova-249.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Численный анализ внешних течений вязкой жидкости (приближение Озеена) методом R-функций / С.Н. Ламтюгова // Материалы 16-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков: Хнурэ, 2012. – Т. 10. – С. 155–156. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Radioelectronica2012.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Чисельний аналіз зовнішніх течій в’язкої рідини (наближення Озеєна) методом R-функцій / С.М. Ламтюгова // Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1. – С. 268. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Kravchuk2012.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Про застосування методу R-функцій до розрахунку зовнішніх течій в’язкої рідини в наближенні Озеєна / С.М. Ламтюгова // Тезисы докладов XXXVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, 2012. – С. 231–232. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/XNAMG2012.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Об одной внешней задаче гидродинамики вязкой жидкости / С.Н. Ламтюгова // Научные труды Международной молодежной научной конференции «XXXVIII Гагаринские чтения» в 9 томах. – Москва: МАТИ, 2012. – Т. 5. – С. 84–85. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Gagarinskie2012.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Застосування методів послідовних наближень та R-функцій до розрахунку зовнішніх вісесиметричних в’язких течій / С.М. Ламтюгова // Тези доповідей П’ятнадцятої Всеукраїнської (Десятої Міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики «СНКПМІ-2012» – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 229–231. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/SNKPMI2012.pdf , вільний).
 •  Колосова С.В. Численный анализ задач массообмена методом R-функций / С.В. Колосова, С.Н. Ламтюгова // Тези доповідей Одинадцятої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Математичне моделювання та інформаційні технології» (ММІТ-2012). – Одеса, 2012. – С. 100–101. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/MMIT2012.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Застосування методу R-функцій до розрахунку зовнішніх повільних течій в’язкої рідини / С.М. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Матеріали XXII-ї відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів, 2011. – С. 241–244. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/KMN2011.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.Н. Об одном методе решения внешних задач гидродинамики вязкой жидкости / С.Н. Ламтюгова // Научные труды Международной молодежной научной конференции «XXXVI Гагаринские чтения»в 9 томах. – Москва: МАТИ, 2010. – Т. 5. – С. 110–111. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Gagarinskie2010.pdf , вільний).
 •  Колосова С.В. Про один метод розв’язання зовнішніх задач гідродинаміки в’язкої рідини у наближенні Стокса / С.В. Колосова, С.М. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Матеріали ХIII міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – Т. 2. – С. 150. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Kravchuk2010.pdf , вільний).
 •  Ламтюгова С.М. Про один метод розв’язання зовнішніх задач гідродинаміки в’язкої рідини у наближенні Стокса / С.М. Ламтюгова // Тезисы докладов IV научной конференции для студентов и аспирантов «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях». – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – С. 27–29. (Режим доступу: http://vm.kname.edu.ua/images/Files/%D0%A1onference/Lamtyugova/Karazina2010.pdf , вільний).

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the external slow flows of a viscous fluid using the R-function method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Journal of Engineering Mathematics, 2015. – V. 91, No. 1. – P. 59–79.(DOI:10.1007/s10665-014-9746-x). – Режим доступу до журн.: http://link.springer.com/article/10.1007/s10665-014-9746-x#page-1
 •  Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the problem of flow past a cylindrical body applying the R-functions method and the Galerkin method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 3. – P. 43 50. – Режим доступу до журн.: http://econtechmod.pl/
 •  Колосова С.В. Об одном методе численного анализа вязких течений, усложненных массообменом (задача обтекания) / С.В. Колосова, С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Радиоэлектроника и информатика. – 2014. – №1 (64). – С. 25–30. – Режим доступу до журн.: https://www.ewdtest.com/ri/

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

24

24

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Теорія і практика роботи в Moodle

ХНАМГ

Харків, Україна

2012 р.

Сертифікат F7Q943B4ID

XI міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

НТУ "ХПІ"

Харків, Україна

30 січня - 01 лютого, 2013 р.

Сертифікат

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Диплом 1 ступеня та грошова премія за кращу доповідь на науково-технічній конференції молодих науковців і спеціалістів

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

Львів, Україна

26-28 жовтня 2011 р.

Диплом

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •   Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ, 2013. – 78 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/34810/ , вільний)
 •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 106 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39383/ , вільний)
 •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.050702 – Електромеханіка, 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 142 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42486/ , вільний)
 •   Кузнецова Г. А. Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Г. А. Кузнецова, С. М. Ламтюгова, Ю. В. Ситникова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 143 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/41574/ , вільний)

Навчально-методичні матеріали

 •   Аналітична геометрія у презентаціях. Частина перша: Аналітична геометрія на площині: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла” / А.І. Колосов, А.В. Якунін, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2009. – 78 с.
 •   Завдання для самостійних та контрольних робіт з вищої математики (для студен-тів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). Частина 1. / А.О. Володченко, Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2009. – 75 с.
 •   Аналітична геометрія у презентаціях. Частина друга: Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла” / А.І. Колосов, А.В. Якунін, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2010. – 79 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17555/ , вільний)
 •   Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з вищої математики для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Частина 2 / А.О. Кобець, Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2011. – 49 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24077/ , вільний)
 •   Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальностей "Електротехнічні системи електроспоживання" і "Світлотехніка і джерела світла" / А.І. Колосов, А.В. Якунін, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2011. – 96 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25907/ , вільний)
 •   Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» / Л.П. Вороновська, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ, 2014. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36034/ , вільний)
 •   Програма нормативної навчальної дисципліни «Вища математика» підготовки бакалавра напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» / Л.П. Вороновська, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ, 2014. – 10 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36033/ , вільний)
 •   Робоча програма дисципліни “Вища математика” для студентів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки” / А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38506/ , вільний)
 •   Програма дисципліни “Вища математика” для студентів напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки” / А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/38505/ , вільний)
 •   Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. Частина 1 (для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – 80 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36882/ , вільний)
 •   Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 56 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45146/ , вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вища математика

Бакалавр

Денна

Дискретна математика

Бакалавр

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вища математика

Бакалавр

192 - Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології

Денна/Заочна

742