Куш Євген Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Куш Євген


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Куш Євген Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, к.т.н., доцент кафедри "Транспортні системи і логістика" Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова [1]

Освіта

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 1999-2005 [2]

 • Спеціальність - транспортні системи; магістр-дослідник. Диплом ХА№25038000.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра "Транспортні системи і логістика" [3], Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова [4]

Теми дисертацій

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ С УЧЁТОМ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ВОДИТЕЛЯ 05.22.01 – Транспортные системы 2007 рік

Адреса електронної пошти

ievgen.kush@kname.edu.ua

yevhen.kush@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 •   Давидич Ю.А., Куш Е.И. Выбор марки подвижного состава для работы на маршрутах городского пассажирского транспорта с учетом состояния водителя / Научн. - техн. сб. Национального горного университета. – 2005. - № 21. – С. 93-97.
 •   Куш Е.И. Закономерности изменения состояния водителей при работе на маршрутах различной протяженностью / Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 2/2006 (37) Ч.1. – С. 89-91.
 •   Куш Е.И. К вопросу о параметрах простоя автобусов на остановочных пунктах маршрутов городского пассажирского транспорта / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 1/2 (19). – С. 39-41.
 •   Давидич Ю. А., Куш Е. И. Составление графика работы подвижного состава на маршрутах городского пассажирского транспорта с учетом состояния водителя //Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – С. 156-161.
 •   Давидич Ю. А., Куш Е. И. Повышение эффективности технологического процесса перевозки пассажиров за счет снижения утомляемости водителя //Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – №. 84. – С. 312-316.
 •   Давиди Ю.А., Куш Е.И., Куш Н.И. К вопросу о нормировании скорости движения подвижного состава на маршрутах городского пассажирского транспорта с учетом состояния организма водителя / Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. - 2009. - № 1. – С. 78-81.
 •   Давидич Ю. А. и др. Определение факторов, влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта //Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – №. 86. – С. 344-350.
 •   Давидич Ю. А. и др. Формирование целевой функции определения рациональной длины перегона маршрута городского пассажирского транспорта // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – №. 86. – С. 368-372.
 •   Давідіч Ю.О., Куш Є.І., Ольхова М.В. Логістичний підхід щодо визначення раціональних сфер використання автомобільного і залізничного видів транспорту. Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - Вып. 5/3(47). - С. 41-43.
 •   Давідіч Ю.О., Понкратов Д.П., Куш Є.І., Калюжний М.В. Оцінка тривалості простою транспортних засобів на проміжних зупинках / Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 105. – С. 390-394.
 •   Давідіч Ю.О., Овчинников С.С., Понкратов Д.П., Куш Є.І. Ергономічні особливості впливу параметрів перегону маршруту міського пасажирського транспорту на стан водія / Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 107. – С. 399-403.
 •   Давідіч Ю.О., Назаренко Л.А., Понкратов Д.П., Куш Є.І. Ергономічні напрямки підвищення безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту / Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 107. – С. 439-444.
 •   Давідіч Ю.О. Ергономічна оцінка критеріїв вибору маршрутів руху водіями транспортних засобів / Ю.О. Давідіч, С.С. Овчинников, Л. А. Назаренко, Д. П. Понкратов, Є. І. Куш // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 233-239.
 •   Куш Є.І. Формування розвізних маршрутів тарно-штучних вантажів в містах / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 160. – C. 97–105.
 •   Куш Є. І. Вплив параметрів технологічного процесу перевезення вантажів на змінну складову загальних витрат / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2016. – №. 1 (225). – С. 111-116.
 •   Куш Є. І. Щодо впливу параметрів транспортних технологій на постійну складову загальних витрат / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Науковий вісник Херсонської державної морської академії: науковий журнал. – Херсон : Херсонська державна академія, 2016. – №. 1 (14). – С. 214-221.
 •   Куш Є. І. Закономірність зміни витрат на перевезення залежно від вантажопідйомності транспортних засобів / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2016. – №. 1 (5). – С. 88-92.
 •   Скрипін В. С. Визначення оптимальної вантажопідйомності транспортних засобів залежно від схем розвезення вантажів в логістичній системі / В. С. Скрипін, Є. І. Куш // Комунальне господарство міст. – 2016. – №. 130. – С. 70-75.
 •   Куш Є. І. Формування цільової функції оптимізації витрат логістичного процесу / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 165. – C. 49-59.
 •   Куш Е. И. Планирование транспортного процесса перевозки грузов в условиях города (на примере города Харькова) / Куш Е. И., Галкин А. С., Фиялко Н. А. // Комунальне господарство міст. – 2016. – №. 132. – С. 98-103.
 •   Скрипін В. С. Закономірності зміни параметрів роботи транспортних засобів на маршрутах розвезення тарно-штучних вантажів / В. С. Скрипін, Є. І. Куш, І. В. Беспалов, В. К. Доля // Комунальне господарство міст. – 2017. – №. 134. – С. 96-103.
 •   Куш Є. І. Формування методу вибору вантажопідйомності транспортних засобів для роботи в схемах розвезення тарно-штучних вантажів / Є. І. Куш, В. С. Скрипін, І. Ю. Власов, В. К. Доля // Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 167. – C. 102–114.
 •   Куш Є. І. Розробка алгоритму формування розвізних маршрутів в логістичній системі / Є. І. Куш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – №. 4 (234). – С. 128-133.

Статті у збірниках наукових праць

 •   Куш Є.І., Понкратов Д.П. Щодо питання підвищення ефективності функціонування міської транспортної системи / Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов: Материалы 35-й научно - технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ (21-23 апреля 2010 г.). – Харьков: ХНАГХ, 2010. – С. 51 – 52.
 •   Куш Є.І. До питання про підвищення ефективності функціонування логістичного ланцюга, за рахунок перерозподілу залежно від організації руху матеріального потоку / Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов: Материалы 36-й научно - технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ (24-26 апреля 2012 г.). – Харьков: ХНАГХ, 2012. – С. 79
 •   Куш Є.І. Економічні взаємозв'язки в логістичній системі // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Регіональний розвиток - основа розбудови української держави" - Донецьк: ДДУУ, 2013 р. - С. 56-57.
 •   Эластичность спроса на материальный поток в логистической системе // Материалы VII Международной научно-практической конференции "Логистика - Евразийский мост". - Красноярск, 2013 г. - С. 256-259.
 •   Куш Є. І. Логістичне управління технологічним процесом розвезення тарно-штучних вантажів / Є. І. Куш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міські і регіональні транспортні проблеми» (17-19 листопада 2015 р.) – Харків: ХНУМГ, 2015. – С. 57.
 •   I. I. Kush. The transport process effectiveness in supply chains / A. O. Tomakh, I. I. Kush, I. S. Moshtag // Integration processes and innovative technologies: achievements and prospects of engineering sciences (in foreign languages) Issue 5. – Kharkiv: Kharkiv national automobile and highway university, 2015. – P. 83 – 85.
 •   Куш Е. И. К вопросу о затратах на перевозку грузов автомобильным транспортом / Е. И. Куш, В. С. Скрыпин // Национальная ассоциация ученых: сборник тезисов конференции – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (19). – С. 19.
 •   Куш Є. І. До питання щодо визначення постійних витрат на вантажному автомобільному транспорті / Є. І. Куш, В. С. Скрипін // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2016) [Збірка матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2016 р., м. Херсон)]. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016 – С. 17-18.
 •   A. Galkin, Ye. Kush, K. Vakulenko, D. Ponkratov, D. Prunenko, V. Dolia.«City’s Parameters Influence on Transportation Servicing», 5th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), Kraków, 2016, pp. 205-210.
 •   Скрипін В. С. До питання визначення змінних витрат на вантажному автомобільному транспорті / В. С. Скрипін, Є. І. Куш // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи» (11-17 квітня 2016 р., м. Трускавець) – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С.106-108.
 •   Куш Є. І. Моделювання логістичного процесу розподілу тарно-штучних вантажів в міських логістичних система / Є. І. Куш // Збірник наукових праць VII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» (26-28 квітня 2017 р., м. Одеса) – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 223.
 •   Куш Є. І. До питання щодо визначення витрат на функціонування учасників логістичного ланцюга / Є. І. Куш // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2017) [Збірка матеріалів XIX Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017 – С. 17-18.
 •   Куш Є. І. Оптимізація витрат в логістичній системі / Є. І. Куш // ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання» 16-18 березня 2017 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 77-79.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •   Galkin A. An approach to rational vehicles number for transportation materials flows with variable parameters / A. Galkin, T. Grigorova, Y. Kush, I. Englezi, V. Dolya // Nauka i studia. – 2014. – № 4 (114). – Р. 77-83.
 •   Dolya V. Several logistics chains transportation services approach by single transport company / V. Dolya, Y. Kush, A. Galkin // Journal L' Association 1901 “SEPIKE”. – 2014. – № 4. –Р. 86-90
 •   V. Dolia. Forecasting of evolution system the driver – a vehicle – transport network – environment / V. Dolia, I. Ivanov, I. Sanko, D. Pankratov, Y. Kush // AHFE 2014 Post-Conference Book "Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation 2014". published by CRC Press/Taylor & Francis. – 2014 – с. 416-426
 •   Vasyl Skrypin. Using out/insourcing vehicles for transportation serving several material flows / Andrii Galkin, Yevhen Kush, Tetiana Grigorova // Association 1901 "SEPIKE" L`Association – 2015. – № 9. –Р. 116-121.
 •   Lutsenko T. Synergistic effect description for urban transportation service of retailors / T. Lutsenko, F. Galkin, Y. Kush, D. Ponkratov, O. Prasolenko, K. Vakulenko // News of Science and Education – 2016. – № 18(42). – P. 85-90.
 •   Куш Е. И. Определение затрат на перевозку грузов автомобильным транспортом / Е. И. Куш, В. С. Скрыпин // Национальная ассоциация ученых: ежемес. науч. журн. – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (13). – Ч. 1. – С. 18–20.
 •   Skrypin V., Galkin A., Kush Ye., Dolia V. Influence of international transport corridors on transportation service / Logistyka (Poland), 2016. vol. 3, p. 56-64.
 •   Halkin A. et al. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko, V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – С. 435-442.
 •   Galkin A., Kush E., Vakulenko K., Prunenko D., Bibik N. Logistics approache to working capital management: [Monografia] // Logistyka i jakość. Procesy doskonalące zarządzenie/ Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin : 2016 - s. 442 – 455.
 •   Galkin A., Kush E., Levada V., Ivanov I., Dolia V. Mechanism for increasing of transportation service’s efficiency: [Monografia] // Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa pod redakcią Anny Kwasiborskiej – Warszawa : 2016 - s. 109-131.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[5]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

25

23

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Скрипін Василь Сергійович

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік вступу

Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків|

Галкін Андрій Сергійович

05.22.01 - транспортні системи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

20 листопада, 2015

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси