Кульбашна Надія Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кульбашна Надія Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри електричного транспорту,кандидат технічних наук

Вища

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1991, Спеціальність електричний транспорт,інженер-електромеханік

Професійний досвід

1991-1992 роках працювала на кафедрі Автоматизованих систем керування електричним транспортом викладачем-стажистом, 1993-1994 - асистентом, з 1995 – старший викладач. З 2004 р. і до тепер працює старшим викладачем кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Організація руху, безпека руху

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, кафедра електричного транспорту

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг. Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 – ергономіка/ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Харків, 2017. 27 c. укp.*

Адреса електронної пошти

kulbakanadia810@gmail.com Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Кульбашная Н. И., Сорока К. О., Линник І. Е. Системний підхід в ергономічному забезпеченні умов руху на дорозі. Кибернетика и системный анализ. Київ, 2019. Вып. 2. С. 90-98.

Закурдай С. О., Кульбашна Н. І., Шавкун В. М. методу регулювання струму у протибуксувальному пристрої рейкового транспорту. Комунальне господарство міст: Наук.-техн. сб. Харків. ХНУМГ, 2019. Вип. 1(147). С. 140-145.

*Закурдай С. О., Кульбашна Н. І., Шавкун В. М., Бабічева О. Ф. Застосування широтно-імпульсної модуляції у регулюванні струму двигунів під час буксування трамваю.// Комунальне господарство міст: Серія: Технічні науки та архітектура. Наук.-техн. сб. – Харків.: ХНУМГ, 2019. – том. 6 (152). – С. 9-15

Баштинська Я. В. Заст осування кластерного аналізу перехресть для підвищення ефективності роботи світлофорних об'єктів / Я. В. Баштинська, В. С. Величко, Н.І. Кульбашна //Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУГХ ім.О.М.Бекетова, 2018. – Вип. 7 (146). – С. 34–39.

Кульбашна Н. І. Соответствие условий дорожной среды функциональному состоянию водителя / Н. И. Кульбашная // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУГХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – Вип. 134. – С. 108–112

Гребінюк Д. Є. Дослідження показників регулярності руху тролейбусів в місті Харкові / Д. Є. Гребінюк, Н. І. Кульбашна // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУГХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – Вип. 139. – С. 43–46

Кульбашная Н.И. Оценка регулярности движения на маршрутах трамвая и троллейбуса г. Харькова / Тарновецкая А. Г., Кульбашная Н.И // Сбірник «Комунальне господарство міст». Вип №121 .- 2015. – C. 69-73.

Кульбашна Н.І. Энтропийные характеристики в моделях согласования смежных участков дорог / Наука и техника: Международный научно-технический журнал Серия 1. Машиностроение. Том 15. № 1, БНТУ: Минск.-2016. – С.78 – 84.

    Кульбашная Н. И. Формирование информационных характеристик среды движения на участках дорог / Н. И. Кульбашная // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету : наук.-техн. зб. – Харків : ХНАДУ, 2013. – Вип. 61– 62. – С. 243–247.
   Кульбашная Н. И. Согласование смежных участков дорог по относительной организации взаимодействия участников движения / Н. И. Кульбашная // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: наук. журн. : в 2 ч. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – Ч 2. – №15 (204). – С. 191–195. 
  Кульбашная Н. И. Соответствие условий дорожной среды функциональному состоянию водителя / Н. И. Кульбашная // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУГХ ім. О. М. Бекетова, 2017. – Вип. 134. – С. 108–112.
  Тарновецкая А. Г., Кульбашная Н.И. Оценка регулярности движения на маршрутах трамвая и троллейбуса г. Харькова / Тарновецкая А. Г., Кульбашная Н.И // Сбірник «Комунальне господарство міст». Вип №121 .- 2015. – C. 69-73.
 Кульбашная Н. И. Организация взаимодействия участников дорожного движения и число дорожно–транспортных происшествий / Н. И. Кульбашная, Н. А. Храмцова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Київ : Техника, 2004. – Вып. 55. – С. 157–161.
  Кульбашная Н. И. Спектрально–корреляционный анализ энтропийных характеристик скоростей движения на участках дорог / Н. И. Кульбашная // Комунальне господарство міст: наук.–техн. зб. – Харків : ХНАМГ, 2013. – Вип. 109. – C. 128–132.
  Кульбашна Н.І., Доценко О.П. Оцінка транспортних конфліктів на зупиночних пунктах в умовах конкуренції пасажироперевізників. Сборник «Комунальне господарство міст». Вып № 97 .- 2011. – C. 289-294
 Линник И. Э. Концепция исследований, связанных с разработкой модели согласования смежных участков дорог / И. Э. Линник, Н. И. Кульбашная // Сборник Коммунальное хозяйство городов: науч.–техн. сб. – Киев : Техника, 2009. – Вып. 90. – С. 389–393.
  Кульбашная Н. И. Согласование смежных участков дорог / Н. И. Кульбашная // Коммунальное хозяйство городов: науч. –техн. сб. – Киев : Техника, 2007. – Вып. 76. – С. 324–328.
  Кульбашная Н. И. Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях / Н. И. Кульбашная // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев : Техника, 2006. – Вып. 69. – С. 165–171.
Кульбашна Н. И. Прогрессивный метод оценки аварийности участков городских дорог / Н. И. Кульбашная // Коммунальное хозяйство городов: науч.–техн. сб. – Киев : Техника, 2008. – Вып. 84. – С. 307–311.

Статті у збірниках наукових праць

Кульбашна Н. І. Розробка методів узгодження суміжних ділянок міських доріг / Н. І. Кульбашна // Материалы ХХХІІІ науч.–техн. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: прогр. и тез. докл. в 3 ч. Ч 2. Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. (Харьков, 11–13 мая 2006 г.). – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 36–38.
Міренський І.Г., Хворост М.В., Сосіпатров А.М., Кульбашна Н.І. Особливості перевезення пільгового контингенту в Харківському метрополітені.Тезисы докладов 33 НТК преп. аспиран. сотр.ХИИГХ. Харьков, 2006

Кульбашна Н.І., Сергійчук А.І., Гарбуз Н.В. Вплив експлуатаційних та організаційних факторів на надійність рухомого складу міського електричного транспорту. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції м. Алушта АР Крим, 2007 р
Кульбашная Н. И. Учет суммарного информационного воздействия среды движения на водителя при согласовании смежных участков дорог/ Н. И. Кульбашная // ХХХІV научно–техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: прогр. и тез. докл. в 3 ч. Ч 2. Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. (Харьков, 12–14 мая 2008 г.). – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 26–27. 
Кульбашна Н.І. Зупиночний пункт як об’єкт дослідження роботи МЕТ в нових ринкових умовах. Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення», ХНАМГ,2009 - С.107-109
Кульбашна Н.І., Сухов О.В.Розробка заходів зі зменшення невиробничих витрат на ХКП «Міськелектротранс». Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції м. Алушта АР Крим, 2009 р С. 249-251
Кульбашна Н.І., Кульбашний О.В. Стенд для технічного обслуговування електромагнітного приводу барабанно-колодкового гальма. Материали 35 НТК преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Харьков, частина 2. 2010. – стр. 7-9
Линник И. Э. Экспериментальная оценка связи коэффициента происшествий с относительной организацией R / И. Э. Линник, Н. И. Кульбашная // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: прогр. и тез. докл. в 3 ч. Ч 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки (Харьков, 22–23 апреля 2010 г.). – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 16–18. 
Кульбашна Н.І.,Іванов В.М., Доценко О.П.Поліпщення показників роботи міського електротранспорту за рахунок зменшення затримок на зупиночних пунктах. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14-18 червня 2010 р. Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010.- С.167-168
Кульбашна Н.І., Горбуля С.М., Каракича А.І. Виявлення резервів організації експлуатації при роботі міського електротранспорту на лініях. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 13-17 червня 2011 р. - Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011.- С.200-201
Кульбашна Н.І. Нові підходи щодо зниження витрат від дорожньо-транспортних пригод на кінцевих станціях. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11-15 червня 2012 р. - Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2012.- С. 159 -160
Кульбашна Н.І. Нові напрямки врахування резервів експлуатації електротранспорту. Материали 36 НТК преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ 25-26 апреля, - Харьков, частина 2. 2012. – С. 40-41  

Кульбашна Н.І. Дослідження, що пов’язані з підвищенням експлуатаційної швидкості на маршруті. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 11-15 червня 2013 р. Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2013.- С. 168-170
Кульбашна Н.І. Шляхи оптимізації кількості машино-(поїздо)-годин при складанні розкладу руху. Материали 37 НТК преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А.Н. Бекетова 24-25 апреля, - Харьков, частина 1. 2014. – С. 212-214
Кульбашна Н. І., Тарновецька А. Г. Нові підходи щодо складання раціональних режимів водіння рухомого складу по маршрутах. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи розвитку технічних засобів транспорту та систем автоматизації», ХНУАМГ ім. О. М. Бекетова,2014 - С.85-86
Кульбашна Н. І., Тарновецька А. Г. Дослідження показників роботи міського електротранспорту на основі АСДУ. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства». Криворізький нац.. університет, том 1, С. 289
Кульбашная Н. И. Обеспечение условий дорожной среды по функциональному состоянию водителя / Н. И. Кульбашная // Теорія і практика сучасної науки. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції.(Дніпро, 24–25 лютого 2017 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 120–124.
Кульбашная Н. И. Модель определения скорости движения в изменяющейся дорожной среде / Н. И. Кульбашная // Інформатика та системні науки: VІIІ Всеукраїнська науково–практична конференція. (Полтава, 16–18 березня 2017 р. ). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 167–170.
 Кульбашна Н. І. Вплив дорожнього середовища на показники роботи серця водія. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С.115-117.
Кульбашна Н. І.Оцінювання діяльності водія в дорожньому середовищі. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 2018. – С. 737-741 
Кульбашна Н. І. Сучасні дослідження системи «водій – транспортний засіб – дорожнє середовище». IV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» 26-27 листопада 2019 р. Харків., С. 60-63.
Кульбашна Н. І. Сучасні моделі підтримки дистанції між автоматизованими транспортними засобами.IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ. 2-3 грудня 2019 року. м. Дніпро., С. 224-228

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 Кульбашная Н. И. Линник И. Э. Применение информационных характеристик в моделях восприятия водителем дорожной обстановки Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков : Технологический центр, 2015. Вып. 3/3 (75). – С. 27–32.

Кульбашная Н. И. Энтропийные характеристики в моделях согласования смежных участков дорог / Н. И. Кульбашная // Наука и техника: межд. науч.–техн. жур. Серия 1. Машиностроение. – Минск: БНТУ, 2016. – Том 15. – № 1. – С. 78–84.

Кульбашная Н. И. Разработка модели выбора скорости движения водителем с учетом дорожной обстановки / Н. И. Кульбашная, К. А. Сорока // Восточно–европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2016. – Вып. 3/2 (81). – С. 22–28

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

10

7

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Комунальне підприємство «Міськелектротранс», «Підвищення надійності роботи рухомого складу під час роботи на лінії»,

2019 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси