Кузнецова Ганна Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кузнецова Ганна Анатоліївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кузнецова Ганна Анатоліївна

Кузнецова Г.А.

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

  •  Харківська загальноосвітня школа I-III ст. № 146 . Атестат про середню освіту АС № 083170.
  •  Харківський державний університет імені О.М.Горького, механіко-математичний факультет 01.09.1991 - 30.06.1996 рр., спеціальність «Математика», присвоєна кваліфікація спеціаліста: математик, викладач математики та інформатики, диплом ЛР №000718

Професійний досвід

1996-2006 рр. - вчитель першої категорії Харківської гімназії №86

2006-2016 рр. - асистент кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2016 - теп. час - старший викладач кафедри Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

кафедра Вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Hanna.Kuznetsova@kname.edu.ua Надіслати лист kaa1973@ukr.net Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

  •  Долгова О.Є. Систематизація та узагальнення знань і вмінь як засіб розвитку творчої особистості учня/О.Є.Долгова, Г.А.Кузнецова//Матеріали міжнародної науково-методичної конференції Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс-2012).-Суми:СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2012.-с.41-42 [1]

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2014

Статистика цитування

16

6

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  •   Навчальний довідник в схемах і таблицях для самостійного вивчення теми «Аналітична геометрія» з курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ, 2013. – 78 с. [2]
  •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 106 с. [3]
  •   Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 2: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.050702 – Електромеханіка, 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 142 с. [4]
  •   Функції декількох змінних. Операційне числення. Варіаційне числення. Навчальний довідник (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 90 с. [5]

Навчально-методичні матеріали

  •   Завдання для самостійних та контрольних робіт з вищої математики (для студен-тів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). Частина 1. / А.О. Володченко, Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНАМГ, 2009. – 75 с. [6]
  •   Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. Частина 1 (для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – 80 с. [7]
  •   Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення) / Г.А. Кузнецова, С.М. Ламтюгова, Ю.В. Ситникова // – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 56 с. [8]

Список дисциплін

вища математика, елементарна математика для студентів-іноземців підготовчого відділення

Розроблені електронні навчальні курси

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=241