Кудрявцев Олександр Юрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кудрявцев Олександр Юрійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри філософії і політології, кандидат політичних наук (доктор філософії)

Освіта

  • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, соціологічний факультет, 2001-2006 рр.,спеціальність "Соціологія",

диплом з відзнакою ХА №30366085 від 04.07.06

  • Українсько-англійська гімназія №6 м. Харків, 1991-2001 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

"Електронне урядування в контексті легітимації політичної влади"

Адреса електронної пошти

Oleksandr.Kudryavcev@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

6

6

h-індекс

1

1

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Соціологія : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: автори: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О. – Харків: ХНУМГ, 2016.

Навчально-методичні матеріали

  • Курс лекцій з дисципліни “Соціологія” (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання) / О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 174 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39305/1/2013%2071Л%20%20печ%20соціології.pdf)
  • Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. Б. Зінчина, Г. Т. Клименко, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 52 с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/27141/1/МР%20до%20СР%20та%20ПЗ%20з%20соц%20печ%20286М%202011.pdf)
  • Методичні вказівки і плани практичних занять з політології (для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 64с. (Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17831/1/2009__печ.вар._МетодичкаПланиПЗ_общая.pdf)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Соціологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

/ Політологія

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

211