Кравець Ольга Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кравець Ольга Миколаївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кравець Ольга Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2005 - 30.06.2006 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність 0502 «Менеджмент» / 8.050201 «Менеджмент організацій»; спеціалізація «Менеджмент міжнародного туризму»; кваліфікація менеджер-економіст. Тема магістерської роботи «Фундаментальна професійна освіта як чинник сталого розвитку туризму». Диплом магістра ХА №30339060 (з відзнакою).

Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2001 - 30.06.2005 рр.

 • напрям підготовки 0502 «Менеджмент»; кваліфікація бакалавр з менеджменту. Диплом бакалавра ХА №28166574 (з відзнакою).

Комунальний заклад освіти середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс №12 м. Харкова. Атестат про повну загальну середню освіту ХА №14759062

Професійний досвід

11.10.2017–теп. час – начальник Відділу корпоративних комунікацій і PR ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

2011–теп. час – cтарший викладач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2007–2011 рр. – асистент кафедри Туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства

2006–2007 рр. – викладач-стажер кафедри Туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Olga.Kravets@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Матеріали розміщені на сайті Кафедри за роками

 • Кравець О. М. Управління корпоративною ідентичністю підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах / О.С. Зюзін, О.В. Димченко, О.М. Кравець // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 44) / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Частина 2. – Тернопіль. – 2019. – С. 22-24.
 • Кравець О. М. Проєкт створення Школи толерантності, як компоненти формування дружнього освітнього середовища Університету / О. М. Кравець, С. О. Романов // Ґендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції ХІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених, Харків, 11 грудня 2018 р. / [за заг. ред. : Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - С. 116-123.
 • Кравець О. М. Нативна реклама як ефективний інструмент просування послуг підприємств туризму і гостинності / О. М. Кравець // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 29-30. (Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2019/06/3_22.html, вільний).
 • Кравець О.М. Тревел 2.0: тревел-блоги як ефективний інструмент розвитку туризму / О.М. Кравець, Д.В. Плаксій : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 215–219.
 • Кравець О.М. Перспективи та проблеми розвитку ЛГБТ-туризму в Україні / О.М. Кравець, С.О. Романов : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 314–316.
 • Кравець О.М. Імідж підприємства гостинності в інформаційному просторі: особливості формування та вплив на репутацію / О.М. Кравець, Д.О. Саніна : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 316–319.
 • Кравець О. М. Озеленення міста як чинник впливу на екологічний стан території / Ю. В. Федотова, О. М. Кравець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПК» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 283.
 • Кравець О. М. Подієвий туризм: особливості та роль у регіональному економічному розвитку / О. М. Кравець // Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2019 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - С. 53-55 https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/34
 • Кравець О. М. Організація бізнес-анімації як шлях підвищення ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства / О. М. Кравець // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VIII міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. С. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 236–238.
 • Кравець О. М. Використання інструментів внутрішнього PR у формуванні корпоративної культури підприємств гостинності / О. М. Кравець, Д. О. Федоренко // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VIII міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. С. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 106–108.
 • Кравець О. М. Вплив подієвого туризму на розвиток регіону: кінотуризм / А. В. Андрусенко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – C. 134–137.
 • Кравець О. М. Комунікативні конфлікти в готельно-ресторанному бізнесі / Н. В. Мацегора // // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – C. 139–141.
 • Кравець О. М. Просування анімаційних послуг у медіапросторі як напрямок інтенсифікації розвитку сільського зеленого туризму в Україні / О. М. Кравець : Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 100-річчю НАН України, Харків, 1–28 лютого 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 80-82 (Режим доступу: http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1773, вільний).
 • Кравець О. М. Управління песоналом анімаційної служби в системі менеджементу готельного підприємства / О. М. Кравець : Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України», (Харків, 14 грудня 2017 року). – Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 288–292.
 • Кравець О. М. Управління людськими ресурсами готельного підприємства: плинність кадрів / О. М. Кравець, М. А. Мар’єнко : Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», (Харків, 28 квітня – 22 травня 2017 р.) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків , 2017. – С. 127–129.
 • Kravets O. Development of specific portrait of target audience, as a method to increase effectiveness of touristic enterprise communications / O. Kravets, D. Gorenko // Young Researchers in the global World Vistas and Challenges Proceedings of the IIIrd Forum for Young Researchers , Kharkiv, May 19, 2017 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017. - Р. 124–125.
 • Кравець О. М. Сегментація ринку та вибір цільового сегменту турпідприємства / О. М. Кравець, К. С. Матохіна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 186–188. (Режим доступу: http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf , вільний).
 • Кравець О. М. Організація заходів як інструмент антикризового управління підприємством ресторанного господарства / О. М. Кравець, І. В. Самаріна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 188–191. (Режим доступу: http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf , вільний).
 • Кравець О. М. Проекти державно-приватного партнерства: особливості та світовий досвід використання в сфері туризму та рекреації / О. М. Кравець // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ. , Харків, 1–28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – C. 189–191. (Режим доступу: http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1500/ , вільний).
 • Kravets O. Innovative trends in air travel / N. Kinash, O. Kravets, I. Moshtagh // YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES: Proceedings of the IInd forum for young researchers, Kharkiv, May 20, 2016 / O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. - Kharkiv : O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – Р. 129 – 131.
 • Богдан Н. М. Туристський брендинг регіону в контексті регіонального розвитку / Н. М. Богдан, О. М. Кравець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні». – Рівне : Національний універсітет водного господарства та природокористування, 2016. – С. 227–230.
 • Кравець О. М. Ринок ресторанних послуг: тенденції та перспективи розвитку / О. М. Кравець, Ю. Д. Солнишкіна : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [«Перспективи розвитку економічної системи України»], (Харків, травень 2015 р.) / [ред.кол.: О.І.Угоднікова, Б.В.Буряков] ; Харк.нац.унів.міськ.госп.ім О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015. – С.90–94.
 • Кравець О. М. Автоматизація процесів у готельному комплексі: система «Розумний будинок» / О. М. Кравець, І. С. Маренич : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [«Перспективи розвитку економічної системи України»], (Харків, травень 2015 р.) / [ред.кол.: О.І.Угоднікова, Б.В.Буряков] ; Харк.нац.унів.міськ.госп.ім О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015. – С.96–102.
 • Кравець О. М. Оцінка ефективності менеджменту готельної анімації / О. М. Кравець // Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку : Зб. мат. Міжнародної науково-практичної конференції, 5 грудня 2014 року, м. Херсон / Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон : Тімекс, 2014. – С. 118–121.
 • Кравець О. М. Співвідношення змісту дефініцій «трудовий потенціал» та «соціально-трудовий потенціал» в туризмі / О. М. Кравець // ХХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хазяйства имени А. Н. Бекетова, (Харьков, 24–25 апреля 2014 г.). Часть 2: экономические и гуманитарные науки. – Х : ХНУГХ, 2014. – С. 201–203.
 • Кравець О. М. Соціальні мережі в формуванні територіального бренду / О. М. Кравець, Д. В. Глиняний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє»], (Харків, 11–12 квітня 2012 р.). – Харків, 2012. – ХНАМГ. – С. 43–49.
 • Кравець О. М. Трудова міграція на ринку туризму: соціально-економічний аспект / О. М. Кравець // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства (Харьков, 24–26 апреля 2012 г.): строительство, архитектура, экология, общественно-экономические науки Часть 1. – Х: ХНАГХ, 2012. – С. 175–176.
 • Кравець О. М. Організація подієвого туризму як один з шляхів підвищення конкурентоспроможності турпідприємства: гастрономічні тури / О. М. Кравець, А. І. Песковацька // Подієвий туризм: розвиток, перспективи й соціально-економічна ефективність: матер. ХІII Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Донецьк, 11–12 квітня 2011 р.). – Донецьк : ДІТБ, 2011.
 • Кравець О. М. Формування позитивного туристського іміджу міста, як чинника конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіону / О. М. Кравець // Розвиток туризму в період економічної кризи: матер. ХII міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Донецьк, 13-14 квітня 2010 р.). – Донецьк : ДІТБ, 2010. – С.344–345.
 • Кравець О. М. Створення позитивного туристського іміджу міста як чинника інвестиційної привабливості регіону / Матеріали ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства (Харьков, 21 – 23 апреля 2010г.): строительство, архитектура, экология, общественно-экономические науки: Ч. 1. – Х : ХНАГХ. – С. 183–184.
 • Кравець О. М. Формування концепції національної системи виховання студентської молоді в Україні / О. М. Кравець, А. С. Чумак // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні аспекти виховання студентської молоді»]. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 47–48.
 • Кравець О. М. Інноваційний підхід до організації дозвілля студентської молоді / О. М. Кравець, О. В. Єршик // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні аспекти виховання студентської молоді»]. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 135-136.
 • Kravets О. Introduction of Bluetooth-marketing technologies in the complex of measures on preparation to «Euro-2009/2012» / О. Kravets, V. Polovinka // Материалы XI-ї Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [«Пути развития туристического бизнеса в преддверии крупных международных спортивних соревнований»] (Донецк, 24-25 марта 2009 г.). – Донецк: ДИТБ, 2009.
 • Кравець О. М. Впровадження інноваційних технологій мобільного маркетингу в комплекс просування санаторно-курортних послуг / О. М. Кравець, В. А. Половинка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців [«Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи »], (Ялта, 17-19 квітня 2009 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2009. – С. 147–149.
 • Кравець О. М. Туризм у розвитку регіональних зв’язків: соціокультурний аспект / О. М. Кравець // Материалы ХХХІV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной акдемии городского хозяйства (Харьков, 12 – 14 мая 2008 г.): общественно-экономические науки. Ч. 3. – Х : ХНАМГ, 2008. – С. 165–167.
 • Кайлюк Є. М. Ефективність стажування у закордонних країнах при підготовці фахівців з анімації / Є. М. Кайлюк, О. М. Кравець // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2007. – №11. – С. 241–243.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

63

53

h-індекс

3

3

i10-індекс

2

2

Профіль у ORCID

Профіль у Researcher ID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 • Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща, 07 жовтня – 03 листопада 2018 р. (Варшавський університет, м. Варшава, 8–12 жовтня, 22 жовтня – 2 листопада 2018 р.; Ягеллонський університет, м. Краків, 15-19 жовтня 2018 року)

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Міжнародна наукова інтерент конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (Випуск 44)

МНІК "Конференція онлайн"

Тернопіль, Україна

12 грудня, 2019 р.

Сертифікат

Подяка за участь у розробці Бренда міста Харкова

Офіс реформ Харкова

Харків, Україна

07 жовтня, 2019 р.

Диплом

Диплом учасника неШколи неМеджерів CEOtoMars

Офіс реформ Харкова

Харків, Україна

29 вересня, 2019 р.

Диплом

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2019: Tourism and Jobs: a better future for all»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

24 вересня, 2019 р.

Сертифікат

Подяка за проведення лекції «Рецепти успішної презентації» учасникам Програми стажування молоді в апараті Верховної Ради України

Асоціація випускників Програми стажування у Верховній Раді України та інших органах влади ГО «Ліга інтернів»

Київ, Україна

04 липня, 2019 р.

Подяка

Участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа»

Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України

Київ, Україна

08 червня, 2019 р.

Диплом № 4286/VI/2019

Міжнародний науково-практичний (презентаційно-навчальний) семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

04-05 квітня, 2019 р.

Сертифікат

Етно-платформа «Туристичний калейдоскоп»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

11 квітня, 2019 р.

Сертифікат

Міжнародна науково-практична конференція школярів, студентів та молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

04 квітня, 2019 р.

Сертифікат

WiKiGap-2019

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

01 березня, 2019 р.

Сертифікат

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2018: Tourism and the Digital Transformation»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

27 вересня, 2018 р.

Сертифікат

Атестат дистанційного курсу «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» (ID 1406) Протокол №18-4

ЦДО ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

30 травня, 2018 р.

Атестат

Атестат дистанційного курсу «Курортологія» (ID 1127) Протокол №18-4

ЦДО ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

30 травня, 2018 р.

Атестат

Атестат дистанційного курсу «Ефективні комунікації в туризмі» (ID 873) Протокол №18-3

ЦДО ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

25 квітня, 2018 р.

Атестат

Цикл тренінгів-семінарів «Сучасні практики міжнародної діяльності Університету»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

19 березеня - 16 квітня, 2018 р.

Сертифікат

Програма з журналістики, розробки та монетізації медіа, створення контенту для брендів, Public Relations та Social Media Marketing

Свободная. Образовательная платформа

Київ

лютий-березень, 2018 р.

Диплом

Міжнародна наково-практична конференція «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

11 березня, 2018 р.

Сертифікат

Освітня програма із журналістики, digital медіа, створення та просування контенту для брендів, побудови репутації у соцмережах і медіа технологій

Свободная. Образовательная платформа

Київ

8 - 11 лютого, 2018 р.

Сертифікат

Освітній проект «Школа Успіху. Харків 2017»

Українська академія лідерства

Харків, Україна

18 грудня, 2017 р.

Сертифікат

Серия онлайн-семинаров по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований

Clarivate Analytics

28 ноября - 5 декабря, 2017 г.

Сертификат

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2017: Sustainable Tourism – a Tool for Development»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

27 вересня, 2017 р.

Сертифікат

Мастер-класс «SMM-стратегия»

Школа рекламы и дизайна БАГАЖ

Харьков, Украина

11 - 12 февраля, 2017 г.

Сертификат

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2016: Tourism for All!»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

27 вересня, 2016 р.

Сертифікат

Базовый курс «Рекламные коммуникации 6.0»

Школа рекламы и дизайна БАГАЖ

Харьков, Украина

03 марта - 23 июля, 2016 г.

Сертификат

Разработка лучшего дипломного проекта на курсе «Рекламные коммуникации 6.0» для кондитерської фабрики «Світоч»

Школа рекламы и дизайна БАГАЖ

Харьков, Украина

23 июля, 2016 г.

Сертификат лучшей команды

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Свідоцтво 12СПВ 151046

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат №0009/2016

Курс «Рекламный интенсив 1.0» Модули «Маркетинговые и рекламные коммуникации», «Графический дизайн и реклама», «Еффективная команда»

Кухня креатива и управления талантами

Харьков, Украина

18 января - 23 апреля, 2016 р.

Сертификат

Семінар з підготовки керівників туристських спортивних походів

ХОТСС

Харків, Україна

12-13 березня, 2016 р.

Довідка

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Кращий викладач за версією випускників-магістрів у номінації «Найкреативніший викладач»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

26 січня, 2016 р.

Сертифікат

VII Міжнародний маркетинговий фестиваль «Remarketing-2015»

Premier Palace Hotel Kharkiv

Харків, Україна

22 жовтня, 2015 р.

Диплом учасника

Круглий стіл «Tourism • Opportunity • Society • Trust-2015: 1 Billion Tourists - 1 Billion Opportunities»

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

23 вересня, 2015 р.

Сертифікат

«Користувач програмного забезпечення «Парус-підприємство 7.40».

Модуль «Ресторан»

Модуль «Готель»

Корпорація «Парус»

Харків, Україна

27 вересня, 2013 р.

Сертифікат №14527431

«Partnership in Tourism attended by Foreign Partner-Cities of Kharkiv»

Tourism Forum Kharkiv

Kharkiv, Ukraine

April 18, 2013

Certificate

Семинар «Отельная анимация 2013»

Министерство курортов и туризма АР Крым

Ялта, АР Крым

28 февраля – 01 марта, 2013 р.

Сертификат

Міжнародний маркетинговий фестиваль «Remarketing-2012»

Радмір Експохол

Харків, Україна

01 червня, 2012 р.

Диплом учасника

Конкурс «Гордість факультету» у номінації «Кращий викладач кафедри»

ХНУМГ

Харків, Україна

1 грудня, 2011 р.

Грамота

Training Course «To surprise a client – successful sales and professional behavior with guests»

German-Ukrainian Training Centre of Hospitality

Kharkiv, Ukraine

November 25, 2011

Сертифікат №Е0401101-25/11

Training Course «Handling with successful booking. inhouse sales in hospitality sphere»

German-Ukrainian Training Centre of Hospitality

Kharkiv, Ukraine

November 21–22, 2011

Сертифікат №Е030207-22/11

Керівництво виробничою практикою студентів за напрямом «Готельний сервіс»

ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»

Ялта, АР Крим

Сезон-2011

Сертифікат

Керівництво виробничою практикою студентів за напрямом «Ресторанний сервіс»

ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»

Ялта, АР Крим

Сезон-2011

Сертификат

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Улюблений викладач» (ВНЗ: ХНАМГ)

Всеукраїнська професійна бухгалтеська газета «Все про бухгалтеський облік»

Київ, Україна

19 травня 2010 р.

Грамота

Керівництво виробничою практикою студентів

ВАТ «Готельний комплекс Ялта-Інтурист

Ялта, АР Крим

Сезон-2010

Сертифікат

Руководство производственной практикой студентов по направлению «Гостиничный сервис»

ОАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

Ялта, АР Крым

Сезон-2009

Сертификат

Організація проведення Міжнародного конкурсу на кращу наукову роботу з актуальних питань сталого розвитку санаторно-курортного комплексу серед студентів ВНЗ

ХНАМГ

Харків, Україна

2008

Грамота

Руководство производственной практикой студентов

ОАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

Ялта, АР Крым

Сезон-2008

Грамота

Організація проведення Міжнародного конкурсу на кращу наукову роботу з актуальних питань сталого розвитку санаторно-курортного комплексу серед студентів ВНЗ

ХНАМГ

Харків, Україна

2007

Грамота

Організація проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу екскурсію серед студентів ВНЗ

ХНАМГ

Харків, Україна

2007

Грамота

Підготовка талановитої молоді України

ХНАМГ

Харків, Україна

2007

Грамота

Науково-педагогічне стажування з туризму та готельного господарства

ФПКтаПКК ХНАМГ

Харків, Україна

08 - 20 жовтня, 2007 р.

Свідоцтво СПК №305558

Scientific-methodical training «Realities of Sustainable Development of Hotel & Restaurant and Tourism Business: Theory, Methodology, Practical Application»

ISC «Mir Hotel» and ISC «Mir Service»

Kharkiv, Ukraine

October 19, 2007

Qualification Certificate

Організація проведення Міжнародного конкурсу на кращу наукову роботу з актуальних питань сталого розвитку санаторно-курортного комплексу серед студентів ВНЗ

ХНАМГ

Харків, Україна

2006

Диплом

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Обласний конкурс «Найкращий молодий науковець Харківщини»

Обласна державна адміністрація

Харків, Україна

16 травня, 2007 р.

Диплом

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с. – ISBN 978-966-695-423-0.
 • Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с. – ISBN 978-966-695-421-6.
 • Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 431 с. – ISBN 978-966-695-302-8.
 • Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с. – ISBN 978-966-695-300-4.
 • Нохріна Л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 263 с. – ISBN 978-966-695-257-1.
 • Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / С. І. Байлик, Кравець О. М. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 197 с. – ISBN 966-695-109-6.

Навчально-методичні матеріали

2018

 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент) Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 35 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/49542/ , вільний).

2017

 • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 48 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46193/ , вільний).

2016

 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Вступ до гостинності (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни Ефективні комунікації (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 37 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42245/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Вступ до фаху (Туризм) (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 45 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42246/ , вільний).
 •  Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 102 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43523/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація анімаційних послуг в туризмі (для студентів 2-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40059/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 45 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40054/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4-го курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40060/ , вільний).

2015

 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація анімаційних послуг в туризмі (для студентів 2-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40059/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 45 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40054/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4-го курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40060/ , вільний).

2014

 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 52 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35987/ , вільний).
 •  Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» підготовки бакалавра напряму 6.140103 «Туризм» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 8 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36082/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36083/ , вільний).
 •  Програма варіативної навчальної дисципліни «Курортологія» підготовки бакалавра напрямів 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 7 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36084/ , вільний).
 •  Робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36085/ , вільний).
 •  Програма дисципліни «Курортологія» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 7 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40963/ , вільний).
 •  Робоча програма дисципліни „Курортологія” для студентів напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40964/ , вільний).
 •  Програма дисципліни „Курортологія” для студентів напряму підготовки 6.140103 „Туризм” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 7 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40965/ , вільний).
 •  Робоча програма дисципліни „Курортологія” для студентів за напрямом підготовки 6.140103 „Туризм” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець, А. А. Рябєв. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 11 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40966/ , вільний).
 •  Програма варіативної навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» підготовки бакалавра напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 6 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36088/ , вільний).
 •   Робоча програма навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36090/ , вільний).
 •  Програма варіативної навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» підготовки бакалавра напряму 6.140103 «Туризм» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 6 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36086/ , вільний).
 •   Робоча програма навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36087/ , вільний).

2013

 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Кравець. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 43 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32952/ , вільний).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Кравець, Ю. Ю Леонт’єва. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 63 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32953/ , вільний).
 •  Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. М. Кравець, Ю. Ю Леонт’єва. – Х.: ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2013. – 34 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32954/ , вільний).

2012

 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Кравець. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25990/ , вільний).
 •   Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Кравець. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 34 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25118/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Ефективні комунікації” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки (6.020107) – „Туризм”, 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Кравець. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 46 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25117/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Кравець. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 28 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25991/ , вільний).

2011

 •  Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / О. М. Кравець; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 99 c. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24944/ , вільний).
 •  Кравець О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм») [Текст] / О. М. Кравець; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 98 c. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24945/ , вільний).
 •  Кравець О. М. Конспект лекцій з курсу «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа») / О. М. Кравець; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 110 c. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23527/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи, виконання контрольної роботи (розрахунково-графічного завдання) та практичних занять з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Кравець. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 54 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24973/ , вільний).

2010

 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: О.М. Кравець, – Х.: ХНАМГ, 2010. – 54 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18592/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Ефективні комунікації” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 – „Туризм”). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О.М. Кравець, Л.А.Нохріна; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18475/ , вільний).

2009

 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Менеджмент туріндустрії” (для студ. 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0504 (6.020107) „Туризм”) / Укл.: Влащенко Н.М., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 35с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12930/ , вільний).

2008

 •  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4644/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 42 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4645/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 -„Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4646/ , вільний).
 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Байлік С.І., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 46 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4643/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” з дидактичним забезпеченням (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Байлік С.І., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 28 с.(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4642/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 59 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4641/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 та 8.050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). /Укл. Писаревський І.М., Нохріна Л.А., Познякова О.В., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 44 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/7252/ , вільний).

2007

 •  Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 55 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5132/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/398/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5131/ , вільний).
 •  Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 „Менеджмент”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 31 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/5129/ , вільний).
 •  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”). Укл.: Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/3331/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент (МГКТС)

Денна/Заочна

Вступ до гостинності

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

Вступ до фаху (Туризм)

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

Організація анімаційних послуг в туризмі

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент (МГКТС)

Денна/Заочна

608

Вступ до гостинності

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

1144

Вступ до фаху (Туризм)

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

871

Організація анімаційних послуг в туризмі

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

874

Організація анімаційних послуг в туризмі (МГКТС)

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

2215

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1406

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

872

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1463

Ефективні комунікації в туризмі

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

873

Курортологія

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1355

Курортологія

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1403

Курортологія

Бакалавр

Готельно-ресторанна справа

Денна/Заочна

1127