Костюк Василь Остапович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Костюк Василь Остапович

Посада

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку.

Вчене звання: доцент з 1983 р.

Науковий ступень: кандидат економічних наук з 1975 р.

Почесне звання: заслужений викладач Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова з 2014 р.

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1964-1969 рр., спеціальність «Економіка та організація міського господарства», диплом інженера-економіста з відзнакою, 1969 р.

Чернівецький житлово-комунальний технікум, 1958-1961 рр. спеціальність «Геодезія», диплом техніка-геодезиста з відзнакою, 1961 р.

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку - http://economy.kname.edu.ua/

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова - https://kname.edu.ua/

Теми дисертацій

Построение и анализ статистических показателей роботы транспортного предприятия (на примере городского электротранспорта). Специальность 08.00.11 – Статистика.

Електронна пошта

vasyl.kostyuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Костюк В.О. Дослідження впливу трудового і технічного потенціалу підприємства на його кінцевий фінансовий результат // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. Вип. 141. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. - 11-16.

Костюк В.О. Чинниковий аналіз капіталовіддачі основних засобів / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.91–92.

Костюк В.О., Балакірєва А.С. , Головко А.С. Використання мультиплікативних моделей для факторного аналізу продуктивності виробничого устаткування / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.93–94.

Костюк В.О., Черкова О.В., Муренченко Н.В. Моделювання і факторний аналіз прибутку підприємства / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 5 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 року / [редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.94–95.

Костюк В.О., Юхно І.Є., Руденко А.О. Економіко-статистична модель для факторного аналізу продуктивності праці / Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – с.137–139.

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз доходу підприємств міського електричного транспорту / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 4 міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 26-28 травня 2015 року / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – с.128-129.

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз ефекту та рівня ефективності економічного розвитку виробництва / Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали 4 міжнародної наук. - практ. конф., Харків , 26-28 травня 2015 року/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - с. 143-145.

Костюк В. О. Дослідження впливу техніко-економічних чинників на зміну доходу підприємств міського електричного транспорту / Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – с.176-178.

Костюк В.О. Факторный аналіз прибыли строительного предприятия / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку». Х.: ХНУМГ, 2014. – с.60-62.

Костюк В.О. О факторном анализе показателя зарплаторентабельності / Матеріали 3 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 травня 2013 р. Х.¨ХНАМГ, 2013, с. 93.

Костюк В.О. О показателях ефективности использования фонда оплаты труда / Матеріали 3 міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 травня 2013 р. Х.¨ХНАМГ, 2013, с. 96.

Костюк В.О. До факторного аналізу чистого прибутку підприємства /XXXVI научно-техническая конференція преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков, 2012, с. 28.

Костюк В.О. Про факторний аналіз рівня прибутковості водопровідних послуг / XXXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков, 2012, с. 24-25.

Костюк В.О. О методике поэтапного аналитического моделирования и факторного анализа прибыли гостиничного хозяйства \ Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2010 р. Харків - ХНАМГ, 2010, с. 295-298.

Костюк В.О. Факторний аналіз рівня доходності рухомого складу МЕТ / XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков, 2010, с. 57.

Костюк В.О. До питання про факторний аналіз показника доходу регіональної електростанції / XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Экономические науки. Харьков, 2010, с. 57.

Костюк В.О. Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат / Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам: материалы международной научно-практической конференции. - Харьков, ХНАГХ. 2006, с. 116.

Костюк В.О. О показателях фондовооруженности труда / XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков, 2006.

Костюк В.О. Оцінка ефективності використання виробничих земельних площ підприємства / XXXI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков, 2002.

Костюк В.О. К факторному аналізу доходов жилищной организации / XXX научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства. Программа и тезисы докладов. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков. - ХГАГХ, 2000.

Костюк В.О. Оценка ликвидности предприятия / XXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства. Харьков. - ХИИГХ, 1992.

Костюк В.О. Многофакторный анализ уровня рентабельности / XXVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства. Харьков. - ХИИГХ, 1992.

Костюк В.О. Анализ влияния трудового и технического потенциала предприятия на конечный результат его работы / XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства. Харьков. - ХИИГХ, 1990.

Костюк В.О. Опыт работы вагоноремонтного завода Харьковского ТТУ в новых условиях хозяйствования / XXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства. Харьков. - ХИИГХ, 1990.

Костюк В.О. Совершенствование организации труда и заработной платы / XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства. Харьков. - ХИИКС, 1988.

Костюк В.О. Применение корреляционного и выборочного методов для определения средней дальности поездки пассажиров / XXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства. Харьков.  ХИИКС, 1988.

Костюк В.О. О применении индекса С.Г. Струмилина для изучения динамики производительности труда в городском хозяйстве / XXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства. Харьков.  ХИИКС, 1986.

Костюк В.О. Статистическое изучение влияния технико-экономических факторов на динамику производительности труда / XXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства. Харьков.  ХИИКС, 1986.

Костюк В.О. Повышение качества факторного анализа на городском транспорте / Научно-техническая конференция «Метрополитен и планировка крупнейшего города». Харьков. - 1986.

Костюк В.О. С экономическим кругозором / Красное Знамя, № 149, 3 августа 1986.

Костюк В.О. Расчет влияния эффективности использования оборудования на объем производства продукции / Информационный листок, № 201-83, Харьковский ЦНТИ, 1985.

Костюк В.О. Использование социологических исследований для оценки качества транспортного обслуживания городского населения / Всесоюзная научно-техническая конференция «Метрополитен и планировка крупнейшего города». Харьков. - 1984.

Костюк В.О. Учащимся - основы экономических знаний / Красное Знамя, № 28, 11февраля 1984.

Костюк В.О. Факторный анализ фондоотдачи / Информационный листок, № 191-83, Харьковский ЦНТИ, 1983.

Костюк В.О. Анализ факторов изменения доходов на городском электротранспорте / Информационный листок, № 256-82, Харьковский ЦНТИ, 1982.

Костюк В.О. Опыт планирования социального развития коллектива / Информационный листок, № 257-82, Харьковский ЦНТИ, 1982.

Костюк В.О. Использование метода цепных подстановок в анализе деятельности горэлектротранспорта / Тезисы республиканской конференции «Повышение эффективности и качества коммунально-бытового обслуживания на основе применения математических методов и средств вычислительной техники». Уфа, 1980.

Костюк В.О. О критериях эффективности транспортного обслуживания населения крупных городов / Тезисы республиканской конференции «Метрополитен и планировка крупнейшего города». Харьков. - 1980.

Костюк В.О. Новый этап творческого содружества / Информационный листок, № 155-80, Харьковский ЦНТИ, 1980.

Костюк В.О. Изучение причин текучести кадров / Информационный листок, № 103-80, Харьковский ЦНТИ, 1980.

Костюк В.О. Изучение факторов изменения убытка на городском электротранспорте / Информационный листок, № 123-79, Харьковский ЦНТИ, 1979. Костюк В.О. Повышать роль экономического анализа / Харьковский электротранспорт, № 79-80, 5 декабря 1978.

Костюк В.О. Совершенствование качественных показателей / Харьковский электротранспорт, № 27-28, 6 апреля 1976.

Костюк В.О. К анализу фондоотдачи / Вестник статистики, № 11, 1973.

Костюк В.О. Показатели качества обслуживания пассажиров на городском транспорте / Городское хозяйство Украины, № 2, 1973.

Костюк В.О. Анализ прибыли городского электротранспорта / Вестник статистики, № 2, 1973.

Костюк В.О. Усовершенствование показателей работы городского электротранспорта / Харьковский электротранспорт, № 83-84, 17 октября 1972.

Костюк В.О. Анализ грузооборота методом цепных подстановок / Автомобильный транспорт, № 8, 1972.

Костюк В.О. Измерение объема услуг городского электротранспорта / Жилищное и коммунальное хозяйство, № 1, 1972.

Статті у фахових виданнях

Костюк В.О. Факторний аналіз рівня прибутку підприємства міського електричного транспорту / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія «Економічні науки». Випуск 117, 2014 р. – с.23-25.

Костюк В.О. Факторний аналіз рівня продуктивності праці / Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». Випуск 108. Харків: 2013р. , с.457-463.

Костюк В.О. Вивчення впливу трудових чинників на зміну рівня рентабельності праці / Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». Випуск 106. Харків – 2012р., с. 378-382.

Костюк В. О. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства / Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки» Випуск 104. Харків – 2012р., с.249-254.

Костюк В. О. Факторный анализ эффективности использования земельных площадей предприятия / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 65. Киев «Техніка» 2005, с. 240-245.

Костюк В. О. Анализ влияния на прибыль трудовых факторов / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 62. Киев «Техніка» 2005, с. 278-282. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну доходів житлового підприємства / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 41. Киев «Техніка» 2002, с. 10-12.

Костюк В. О. Факторный анализ уровня рентабельности труда / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 24. Киев «Техніка» 2000, с. 139-141.

Костюк В. О. Розрахунок впливу факторів на зміну виробничої програми / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 21. Киев «Техніка» 2000, с. 152-154.

Костюк В. О. Багатофакторний аналіз прибутку готельного господарства / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 20. Часть 2. Киев «Техніка» 1999, с. 64-66.

Костюк В. О. Маржинальный подход к факторному анализу прибыли предприятия / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 20. Част 2. Киев «Техніка» 1999, с. 23-25.

Костюк В. О. Факторный анализ маржинального дохода / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 19. Киев «Техніка» 1999, с. 197-199.

Костюк В. О. Факторний аналіз прибутку реалізації туристичних послуг / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 18. Киев «Техніка» 1999, с. 209-211.

Костюк В. О. Факторна модель обсягу реалізації наданих туристичних послуг / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 16. Киев «Техніка» 1998, с. 176-177.

Костюк В. О. Розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів від експлуатації готелю / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 15. Киев «Техніка» 1998, с. 159.

Костюк В. О. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну пробігу рухомого складу МЕТ / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 15. Киев «Техніка» 1998, с. 151-153.

Костюк В. О. Факторный анализ объема предоставленных гостиничных услуг населению / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 14. Киев «Техніка» 1998, с. 185.

Костюк В. О. Детермінований багатофакторний аналіз доходів від пасажироперевезень рухомим складом МЕТ / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 13. Киев «Техніка» 1998, с. 152-153.

Костюк В. О. Розрахунок впливу окремих техніко-економічних факторів на зміну обсягу пасажироперевезень рухомим складом МЕТ / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 12. Киев «Техніка» 1997, с. 148-150.

Костюк В. О. Аналитический расчет влияния трудовых факторов на изменение пробега подвижного состава ГЭТ / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 4. Киев «Техніка» 1995, с. 38-40.

Костюк В. О. Аналитический расчет влияния технико-эксплутационных факторов на изменение пробега подвижного состава ГЭТ / Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 2. Киев «Техніка» 1993.

Статті у збірниках наукових праць

Костюк В.О., Бабич А.О. Дослідження впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства // Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання - міждисциплінарний підхід6 матеріали VII міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції для здлбувачів вищ. освіти і молодих науковців. Харків, 15 листопада 2018 р.- Харків,ХНУМГ, 2018-С. 193-194.

Костюк В.О., Соколов Д.В., Балакрєва А.С. До питання моделювання і чинникового аналізу чистої рентабельності активів підприєммтва // / Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання - міждисциплінарний підхід6 матеріали VII міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції для здлбувачів вищ. освіти і молодих науковців. Харків, 15 листопада 2018 р.- Харків,ХНУМГ, 2018-С. 194-195.

Костюк В.О. Комплексное использование методов исследования при изучении экономических явлений и процессов //Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали IV міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 01-28 лют.2018 р./ [редкол.: Л.М. Шутенко, П.Т. Бубенко, С.Ю. Юр’єва та ін.]. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 74-76.

Костюк В.О., Опанович В.Г. Методика розрахунку впливу виробничого устаткування і ефективності його використання на обсяг виробництва продукції //Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали IV міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 01-28 лют.2018 р./ [редкол.: Л.М. Шутенко, П.Т. Бубенко, С.Ю. Юр’єва та ін.]. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 76-78.

Костюк В.О., Борщ О.А., Полякова В.А. Економіко-статистичні моделі для чинникового аналізу рівня прибутковості праці / Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю НАН України. - Харків, 1-28 лютого 2018 р. - Харків нац.ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 104-105.

Костюк В.О., Ніжнік Є.С., Руденко А.О. Чинниковий аналіз рівня прибутковості виробничого устаткування / Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю НАН України. - Харків, 1-28 лютого 2018 р. - Харків нац.ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С.105-107.

Костюк В.О., Подольська В.І., Щербань Д.В. Дослідження впливу трудового і технічного потенціалу підприємства на його кінцевий фінансовий результат/ Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю НАН України. - Харків, 1-28 лютого 2018 р. - Харків нац.ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – С. 107-109.

Костюк В., Дріль Н. Використання мультиплікативних моделей і детермінованого чинникового аналізу в бізнес-управлінні. / STABICON systems – 2017: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27-29 квітня 2017 р. – с.69–70.

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз рівня доходності трамвайно-тролейбусних підприємств / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст: Серія «Економічні науки». Випуск 133, 2017 р. – с.2–7

Kostiuk V.O., Kovalyov M.V. Analytic modeling and factor analysis of water supply economy profit / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія «Економічні науки». Випуск 129, 2016 р. – с. 2–5.

Костюк В.О. Моделювання і факторний аналіз доходу трамвайно-тролейбусних підприємств / Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». Випуск 122, 2015 р. – с. 10–17.

Костюк В.О., Білосорочка О.В. Факторний аналіз чистого прибутку водопровідного підприємства / Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр», 2013 – Вип. 4(43). – с.139-144.

Костюк В.О. О факторном анализе показателя зарплаторентабельности / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Випуск 109. Харків.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013р. – с.311- 315.

Костюк В.О. Факторний аналіз рівня прибутковості водопровідних послуг / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки» Випуск 102. Харків - 2012, с. 208-213.

Костюк В.О. Факторний аналіз прибутку підприємства теплових мереж / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Выпуск 92. Киев «Техніка» 2010, с. 199-204.

Костюк В.О. Расчет влияния трудовых факторов на общее изменение объема выполненных строительно-монтажных работ / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки» Выпуск 85. Киев «Техніка» 2008, с. 170-178.

Костюк В.О. Расчет влияния отдельных факторов на общее изменение доходов канализационного предприятия / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки». Киев «Техніка» 2008, с. 49-52.

Костюк В.О. К факторному анализу прибыли водопроводного предприятия / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Выпуск 83. Киев «Техніка» 2008, с. 247-251.

Костюк В.О. Маржинальный подход к факторному анализу чистой прибыли строительного предприятия / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки» Выпуск 83. Киев «Техніка» 2008, с. 212-215.

Костюк В.О. Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки» Выпуск 77. Киев «Техніка» 2007, с. 159-164.

Костюк В.О. Об анализе и взаимосвязях показателей фондовооруженности труда / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки» Выпуск 73. Киев «Техніка», с. 260-266.

Костюк В.О. О методике факторного анализа фондоотдачи основных фондов / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов» Серия «Экономические науки» Выпуск 61. Киев «Техніка» 2005, с. 185-191.

Костюк В.О. К факторному анализу уровня рентабельности производственных фондов / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Выпуск 31. Киев «Техніка» 2008, с. 82-83.

Костюк В.О. К анализу прибыли предприятия в соответствии с П(С)БУ / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Выпуск 28. Киев «Техніка» 2001, с. 140-144.

Селиванов В.М., Костюк В.О. Расчет влияния трудового и технического потенциала на объем производства продукции / Сборник научных трудов «Вестник Харьковского университета», №349. Харьков: Основа, 1990, с. 34-38.

Костюк В.О. О критериях эффективности и качества, городских пассажироперевозок / Сборник «Городской пассажирский транспорт: экономика, организация, транспортно-градостроительное проектирование». Ленинград: Наука 1988.

Руднев С.А., Костюк В.О. Расчет влияния трудовых факторов на изменения уровня производительности труда / Сборник научных трудов «Вестник Харьковского университета», №301. Харьков: Вища школа, 1987, с. 42-45.

Руднев С.А., Костюк В.О. Расчет влияния трудовых факторов на объем производства продукции вагоноремонтного завода ХТТУ / Сборник научных трудов «Вестник Харьковского университета», №265. Харьков: Вища школа, 1984, с. 78-80.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

70

27

h-індекс

4

4

i10-індекс

2

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін з економіки довкілля і природних ресурсів в Чернігівському національному технологічному університеті, 2014 р.

Північна електроенергетична система НЕК «Укренерго», 2012 р.

Факультет підвищення кваліфікації Харківського державного університету зі спеціальності «Економіка» 1982р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: підручник/ В.О. Костюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018 - 233 с.

Костюк В.О. Статистика підприємств міського господарства : навч. посібник / В. О. Костюк, С. М. Гайденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 128 с.

Костюк В.О. Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: колективна монографія / За ред. О.В. Димченко. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 342 с.

Костюк В.О. Статистика: навч. посібник / В.О. Костюк, І.В. Мількін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 166 с.

Костюк В.О. Прикладна статистика: навч. посібник / В.О. Костюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. -191 с.

Костюк В.О. Прикладная статистика: учеб. пособие / В.О. Костюк; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016 - 215 с.

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник / В.О. Костюк; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва - Х: ХНАМГ, 2010. - 245 с.

Костюк В.О. Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва: навч. посіб. / за ред. Т.П. Юр'євої; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 377с. (Розділ 19. Аналіз господарської діяльності підприємства, с. 295-342).

В.О. Костюк. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. - 3-тє видання, перероблене і доповнене. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 223 с.

Костюк В.О. Економіка міського господарства: навч. посібник / за ред. Т.П. Юр]євої. - Харків: ХДАМГ: 2002. - 672с. (Розділ 25-Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, с. 433-559).

В.О. Костюк. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2002.- 162 с. Економіка будівництва: навч. посібник / за ред. О.С. Іванілова. - Харків: Вид-во «Вища школа», 2001. - 584с. (Частина 4 – Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, с. 379-450).

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2000.- 105 с.

Навчально-методичні матеріали

Костюк, В.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-аналітичної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства (будівельних підприємств)» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка)).

Костюк В.О. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Статистика" (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 051- Економіка, 071- Облік і оподаткування, 076- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-тміськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк, І.В. Мількін. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. - 35 с.

Костюк В.О. Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 051 – Економіка, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 – Менеджмент)/ О.В. Димченко, О.П. Коюда, В.О. Костюк / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад.: О.В. Димченко, О.П. Коюда, В.О. Костюк. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 64 с.

Костюк В.О. Конспект лекций по дисциплине "Методика и организация экономических исследований" (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.030504- Экономика предприятия/ В.О. Костюк; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2017. 86 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Методика та організація економічних досліджень» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. В.О. Костюк. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 29 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад. : В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 36 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Прикладна статистика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 - Бізнес-адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 26 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичного завдання з курсу «Прикладна статистика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 - Бізнес-адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. - 20 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Організація і методика економічного аналізу (Економічний аналіз)» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 - Економіка підприємства / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 23 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової (розрахунково-аналітичної) роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 42 с.

Костюк В.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів за галуззю знань 0305 - «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» і 6.030509 - «Облік і аудит») / ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; розробник В.О. Костюк. - Х.: ХНУМГ, 2013. - 11 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» та 6.030509 - «Облік і аудит»/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк, І.В. Мількін. - Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. - 27 с.

Костюк В.О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-економічний аналіз на підприємствах міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.О. Костюк. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 24 с.

Костюк В.О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 - «Економіка підприємства»)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.О. Костюк. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 23 с.

Костюк В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства») / В.О. Костюк, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.  Х.: ХНАМГ, 2012. - 92 с.

Костюк В.О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В.О. Костюк, С.М. Гайденко. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 59 с.

Костюк В.О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств МГ» (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»)/ уклад.: В.О. Костюк. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 36 с.

Костюк В.О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 - «Економіка підприємства»)/ укл.: В.О. Костюк. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 24 с.

Костюк В.О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 - «Економіка підприємства»)/ укл.: В.О. Костюк. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 28 с.

Костюк В.О. Статистика (конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та 6.050200 - «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти і заочного навчання») / Авт.: Костюк В.О., Мількін І.В. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 132 с.

Костюк В.О. Програма, методичні вказівки і завдання до вивчення контрольної роботи і проведення практичних занять з курсу «Статистика» (для студентів спеціальностей 6.050100- «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та 6.050200 - «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти і заочного навчання») / Укл.: Костюк В.О., Мількін І.В. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 27 с.

Костюк В.О. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100, 7.050107 - «Економіка підприємства», 6.050200, 7.05020) - «Менеджмент організацій» / Укл.: Костюк В.О. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 48 с.

Костюк В.О. Статистика підприємств міського господарства: (Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства.) / Авт.: Костюк В.О., Гайденко С.М. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 113 с.

Костюк В.О. Статистика підприємств міського господарства (конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства./ Авт.: Костюк В.О., Гайденко С.М. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 113 с.

Костюк В.О. Робоча навчальна програма з курсу «Статистика підприємств міського господарства», рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять (для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). - Укл.: В.О. Костюк, С.М. Гайденко.- Харків: ХНАМГ, 2007. - 44 с.

Костюк В.О. Робоча навчальна програма з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Фінансово-економічний аналіз»), рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та методичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичної роботи (для студентів і магістрантів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). Укл. В.О. Костюк, Харків: ХНАМГ, 2007. - 59 с.

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз господарської діяльності (тексти лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). / Уклад. В.О. Костюк - Харків: ХДАМГ, 1999. - 55 с.

Костюк В.О. Аналіз господарської діяльності (тексти лекцій). Навчальне видання. Харків: ХДАМГ, 1998. – 50 с.

Костюк В.О. Методические указания и задание на контрольную работу по курсу «Статистика городского хозяйства». Харьков: ХИИГХ, 1993. – 21 с.

Костюк В.О. Методические указания к курсовой работе «Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности» для студентов V-VI курсов всех форм обучения / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИГХ, 1992. - 36 с.

Костюк В.О. Методические указания к самостоятельному изучению курса «Статистика городского хозяйства» (для студентов 3 -4 курсов всех форм обучения). / Сост. В.О. Костюк - Харьков: ХИИКС, 1990. - 65 с.

Костюк В.О. Методические указания и задания к выполнению контрольной работы 2 по курсу «Статистика городского хозяйства». Харьков: ХИИГХ, 1989. - 8 с.

Костюк В.О. Методические указания к самостоятельному изучению курса «Анализ хозяйственной деятельности» (для студентов 5 -6 курсов всех форм обучения специальности 07.17). /Сост. В.О. Костюк - Харьков: ХИИКС, 1988. - 73 с.

Костюк В.О. Методические указания к использованию ЭВМ «ИСКРА-1256» в самостоятельной работе по курсу «Анализ хозяйственной деятельности. Харьков: ХИИКС, 1988. - 37 с.

Костюк В.О. Методические указания по использованию метода цепных подстановок для факторного анализа экономических показателей (для студентов 5 и 6 курсов всех форм обучения специальности 1722 «Экономика городского хозяйства») / Сост. В.О. Костюк - Харьков: ХИИКС, 1987. - 31 с.

Костюк В.О. Методические указания по изучению курса «Статистика городского хозяйства» и задание на контрольную работу (для студентов 4 курса заочной формы обучения специальности 1722 «Экономика и организация городского хозяйства») / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1987. - 24с.

Костюк В.О. Методические указания к курсовой работе «Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности». Харьков: ХИИКС, 1985. - 28 с.

Костюк В.О. Методические рекомендации по повышению эффективности использования строительных материалов, получаемых от разборки и сноса жилых зданий. РД 204 УССР 175-85. Харьков: ХИИКС, 1985. - 50 с.

Костюк В.О. Методические указания к проведению практических занятий по расчету влияния трудовых и технико-эксплутационных факторов на объем производства продукции (для студентов 6 курса заочной формы обучения специальности 1722 - «Экономика и организация городского хозяйства» / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС. - 1993.

Костюк В.О. Методические указания к решению задач на практических занятиях по курсу «Статистика городского хозяйства» (для студентов 4 курса дневной, вечерней и заочной форм обучения специальности 1722 - «Экономика и организация городского хозяйства» / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1983. -40 с.

Костюк В.О. Сквозная программа производственной практики студентов по специальности 1722- «Экономика и организация городского хозяйства» / Сост. Т.П. Юрьева, В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1983. -27 с.

Костюк В.О. Методические указания по разработке жилфинплана жилищно-эксплутационного объеденения. РД 204 УССР 122-82 / Сост. Титяев В.И., Куденко Н.Е., Ткаченко Б.В. Костюк В.О., Бардаков В.А. Харьков: ХИИКС, 1983.

Костюк В.О. Методические указания к решению задач по курсу «Анализ хозяйственной деятельности» / Сост. В.О. Костюк. Харьков: ХИИКС, 1981. Костюк В.О. Методические указания по применению ЭВМ ЕС-1020 в курсовой и дипломном проектировании (для студентов специальности ЭГХ-1722) / Сост. В.И. Титяев, И.М. Ходак, В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1980, 19 с.

Костюк В.О. Методические указания и контрольное задание по курсу «Анализ хозяйственной деятельности» (для студентов – заочников 5 курса специальности 1722 - «Экономика и организация городского хозяйства» / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1979.

Костюк В.О. Методические указания и задания на контрольную работу по курсу «Статистика городского хозяйства» ( для студентов – заочников специальности «Экономика и организация городского хозяйства» - 1722) / Сост. В.О. Костюк. - Харьков: ХИИКС, 1975.

Список дисциплін

Назва дисципліни

Статистика

Стаистика підприємства

Організація і методика економічного аналізу

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства

Прикладна статистика

Методика і організація економічних досліджень

Ступінь/ОКР

Бакалавр

Бакалавр

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Бакалавр

Спеціальність

6.030504 - ЕП, 6.030509 - ОіА

6.030504 - Економіка підприємства

6.030504 - ЕП, 6.030509 - ОіА

7.03050401 - Економіка підприємства

8.18010016 - Бізнес-адміністрування

6.030504- Економіка підприємств

Форма навчання

Денна / Заочна

Денна / Заочна

Денна / Заочна

Денна / Заочна

Денна

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси