Користувач:Valentyna.prianytska

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Пряницька Валентина Борисiвна

Пряницька Валентина Борисiвна

Посада

старший викладач кафедри iноземних мов

Освіта

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, 1998, специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация», лингвист. преподаватель английского языка, переводчик по спец. Лингвистика и межкультурная коммуникация

Професійний досвід

13 років

Місце роботи

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

pryanickaya.valentina@gmal.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Статья "М. В. Ляховицкий – известный педагог, филолог, основатель кафедры иностранных языков ХНУГХ им. А. Н. Бекетова" // Материалы первой научно-исторической конференции «Спадщина Унiверситету:Iсторiя Освiта Наука Культура Особистiсть» ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 2016. 2.Статья «Non-verbal communicaton for teaching and learning English»//Международный научно-практический форум «Young researchers in the global world: vistas and challenges» ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. – 2016. С. 264-267. 3. Статья « САМООБРАЗОВАНИЕ-КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР В РАВИТИИ КОНУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА.»Международная научно-практическая конференция «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», Апрель , 2016, Харьков, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. 4.Статья «КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.» Международная научно-практическая конференция «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», Апрель , 2016, Харьков, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Участие в семинаре Martha Kuchar«Safeguarding Academic Integrity: Advice for Educators» 4.11.2016 ХНУМГ ім. О.М.Бекетова 2. Участие в семинарах ежегодной международной конференции TESOL Ukraine.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1.Методические указания для организации практической работы по дисциплине « Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1 куpсу дневной форми обучения 6.140103 «Туризм».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2012. 2.Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине « Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1-2 куpсов заочной формы обучения 6.050701 «Електротехніка та електротехнологіі».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2012 3.Методические указания для организации практической работы по дисциплине «Іноземна мова» (для студентов 1 куpсу заочной формы обучения 6.060103 «Гiдротехника (водні ресурси) ».Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2013 4.Методические указания для организации самостоятельной работи по дисциплине «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1 курса дневной формы обучения 6.030601 «Менеджмент»)Харьков, ХНУГХ им.А.Н.Бекетова, 2014 5. ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань « Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170201 «Цивільний захист» 6. Методические указания для организации практической работы по дисциплине «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентов 1-2 курса дневной формы обучения 185 «Нафтогазова інженерія та технології »

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси