Користувач:Pavlo.bilym

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Білим Павло Анатолійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Білим Павло Анатолійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент, кандидат хімічних наук,

Освіта

ХПІ, 1972-1980.

  • інженер хімік технолог ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом № 614344

Професійний досвід

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Місце роботи

доценткафедри Охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації:Аддукти трифтористого бору з амінозаміщенимі аріленсульфідамі і отверджені ними поліепоксиди Дис. канд. хім. наук: 02.00.06 / П. А. Білим ; Інститут елеметоорганічних сполук . — Москва., 1991. — 108с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Pavlo.bilym@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Билым П. А. Структурно-механические свойства эпоксиполимера, отвержденного в различных режимах / П. А. Билым, Н. Г. Попова, К. П. Печенко, И.А. Костыркина // Пластические массы. - 1987. - № 9. - С. 28 - 30

Билым П. А. Релаксационные свойства эпоксидных полимеров / П. А. Билым, Н. Г. Попова, Л. Я Мошинский, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1988. - № 9. - С. 25 - 27

Билым П. А. Динамические механические свойства эпоксиаминного полимера, отвержденного в присутствии кислотного катализатора / П. А. Билым, Н. Г. Попова, В. В. Лукьянченко, К. П. Печенко // Пластические массы. - 1988. - № 12. - С. 23 - 24

Билым П. А. Релаксационные свойства эпоксиангидридных композиций / П. А. Билым, Н. Г. Попова, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1989. № 9. - С. 39 -41

Билым П. А. Аддукты трехфтористого бора с ароматическими диаминами в качестве отвердителей эпоксидных смол / П. А. Билым, В. В. Преждо, В. А. Сергеев, В. И. Неделькин // Пластические массы. - 1990. № 10. - С. 82 -84

Билым П. А. Модификация эпоксиаминного полимера кислотным катализатором отверждения / П. А. Билым, Э. М. Оришко // Пластические массы. - 1997. №6. - С. 36 - 38

Статті у фахових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Билым П. А. Вязкоупругие свойства и термоустойчивость стеклопластиков на основе модифицированного эпоксидного связующего / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко, В. В. Олейник, В. А. Андронов // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №29. - С. 121 - 127.

Билым П. А. Сендвич-пакеты для производства армированых пластиков / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №14. - С. 121 - 126.

Билым П. А. Горючесть стеклопластиков на основе эпоксидных связующих / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, В. С. Нехаев // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2004. - №42. - С. 111 - 113.

Билым П. А. Эпоксидные связующие для технологической модельной оснастки в производстве композиционных материалов / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К .А. Афанасенко, В В. Олейник, Э. М. Оришко // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов Сб.научн.тр. Выпуск 37(2).- Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского „Харьковский авиационный інститут”.- 2004.- №37(2). - С. 87 - 90

Билым П. А. Особенности термически стимулированной деполяризации сетчатых полиэпоксидов / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, В. С. Нехаев, В. В. Олеййник, С. А. Дудак // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2005. - №42. - С. 60 - 64.

Билым П. А. Изменение состояния эпоксифенольного связующего в композиционном материале под действием контактной поляризации /П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Вестник национального технического университета "ХПИ". Сб.научн.тр. - 2005. - №14. - С. 155 - 159.

Билым П. А. Снижение горючести полимерных материалов путем озонирования / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2007.- №21. С.46 - 51.

Билым П. А. Исследование условий воспламенения и терморадиационных свойств материалов на основе полимеров / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2007.- №22. С.37 - 42.

Билым П. А. Исследование пористости, проницаемости и структуры коксовых остатков полиэпоксидных связующих / П. А. Билым, А. П. Михайлюк, К. А. Афанасенко // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Университет гражданской защиты Украины, 2008.- №23. С.48 - 56.

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва журналу, №, місто, рік. – Сторінки. – Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url.....

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Магнитодиэлектрик, Авторское свидетельство СССР №1256582, 1986

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1481238, 1989

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1525174, 1989

Эпокидная композиция, Авторское свидетельство СССР №1617921,1990

Препрег, Патент РФ №2118966, 1998

Склопластик, Патент на корисну модель №200803048, 2008

Епоксидна композиція, Патент на корисну модель №102545, 2014

Акрилова композиція, Патент на корисну модель №109770, 2016

Трекінгостйка полімерна композиція, Патент на корисну модель, №117029, 2017

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

15

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Сертифікат №0009/2016

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

|- !style="background-color: LightCyan;"|

Теорія катастроф

!style="background-color: LightCyan;"|

Ступінь/ОКР

!style="background-color: LightCyan;"|

Спеціальність

!style="background-color: LightCyan;"|

Форма навчання

|-

|

| Магістр | Охорона праці | Денна/Заочна |-

|}

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608