Користувач:Alina.Mazur

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Мазур Аліна Борисівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

асистент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

З відзнакою закінчила Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова у 2014 р., за спеціальністю «менеджмент організацій і адміністрування», отримала кваліфікацію «спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування».

Професійний досвід

З грудня 2014 р. по грудень 2017 р. була здобувачем кафедри МіА (заочна форма навчання) з спеціальності «08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Науковий керівник: д-р екон. наук, проф., зав. каф. МіА Новікова М.М.

На посаді асистента кафедри МіА працює з жовтня 2017 р.

Місце роботи

Кафедра менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Теоретико-методичні основи управління економічним розвитком регіонів України»

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1.Мазур А.Б. Управління економічним розвитком регіонів України / А.Б. Мазур // Науковий фаховий економічний журнал «Соціальна економіка»: 2.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / Том 52, № 2, 2016 р. – С. 103-108. 3. Мазур А.Б. Теоретичні аспекти управління економічним розвитком регіонів України / А.Б. Мазур // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Миколаїв, 2016. Випуск 12. – С. 374-377. 4.Мазур А.Б. Державні механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України / А.Б. Мазур // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. – C123-125. 5.Мазур А.Б. Узагальнення закордонного досвіду щодо енергозбереження як основної умови ефективного енергоменеджменту / А.Б. Мазур // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія економічні науки. – Випуск 15. Частина 2., 2015 р. – С.23-26.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Вступ до менеджменту, Менеджмент і адміністрування (Теорія організації), Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент).

Розроблені електронні навчальні курси