Корженко Володимир Васильович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Корженко Володимир Васильович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

 • Завідувач кафедри філософії і політології
 • Професор кафедри політології і філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з 2012 р.
 • Професор по кафедрі державного управління і менеджменту
 • Доктор філософських наук
 • Дійсний член Міжнародної Академії Біоенерготехнологій з 05.10.2013 р.
 • Включений до науково-інформаційного видання «Науковці України – еліта держави» (Київ, ТОВ «Видавництво Логос Україна», 2012 р., кн. ІІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=695

Освіта

 • Докторантура
 • Аспірантура у Харківському державному університеті імені М. Горького.
 • Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди, спеціальність – фізика і математика, диплом А-ІІ № 141200 від 03.07.1975 р.

Професійний досвід

 • Завідувач Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (за сумісництвом) з 2012 р.
 • Професор кафедри політології і філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з 2012 р.
 • Доктор філософських наук, диплом ДД № 002033 від 14.11.2001 р.
 • Професор по кафедрі державного управління і менеджменту з 17.04.2003 р. (атестат професора ПР № 002174)
 • Кандидат філософських наук, диплом ФС № 005088
 • Доцент по кафедрі філософії, атестат ДЦ № 090303 від 28.05.1986 р.

Місце роботи

Теми дисертацій

 • «Філософські рефлексії виховання: парадигмальні зміни у контексті соціальних практик», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2001 р.
 • «Формирование диалектико-материалистического мировоззрения студентов вузов в процессе преподавания естественных наук (на примере курса общей физики)», спеціальність 09.00.01 – діалектичний і історичний матеріалізм, 1982 р.

Адреса електронної пошти

 • Volodimir.Korzhenko@kname.edu.ua
 • korgenkovv@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор близько 200 навчально-методичних та наукових праць.

Статті у наукових виданнях

 • Корженко В. В. Метрополія / В. В. Корженко, Л. В. Хашиєва // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. колегія: О. Ю. Амосов (співголова) та ін. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 408 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/6.pdf
 • Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління : [монографія] / В. В. Корженко, Н. С. Корабльова та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 495 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/5ebd2ce6-7abf-4b84-9d9e-387384cf2d29.pdf
 • Корженко В. В. Агломерація міська / В. М. Бабаєв, В. В. Корженко, Л. В. Хашиєва // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов (співголова) та ін. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 408 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/index.php/ru/20-sotrudniki/9-korzhenko-vladimir-vasilevich
 • Корженко В. В. Взаємодія органів влади з населенням / В. В. Корженко, А. О. Кузнецов // Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри : [монографія] / В. В. Корженко та ін. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 268 с.
 • Корженко В. В. Інноваційний підхід до впорядкування складних соціально-економічних об’єктів / В. В. Корженко, А. О. Кузнецов // Структурно-функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади: моногр. / За заг. ред. Н. М. Мельтюхової. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 244 с.
 • Корженко В. В. Становлення громадянського суспільства / В. В. Корженко // Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи / За заг. ред. проф. Корженка В. В. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 216 с.
 • Корженко В. В. Партії у громадянському суспільстві: перестороги соціально-філософського дискурсу / В. В. Корженко // Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства : Наук. зб. – Харків : ХарРІ УАДУ, 2001. – С. 53–57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/9.pdf
 • Корженко В. В. Філософія виховання: зміна орієнтацій : [монографія] / В. В. Корженко. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 304 с.
 • Корженко В. В. Конфлікт свободи / В. В. Корженко // Конфлікти і культура : різноманіття їх проявів : Наук. видання [Наук. ред. М. Д. Култаєва]. – Харків, 1997. – С. 27–32.
 • Корженко В. В. Ідея «сродності» Г. С. Сковороди в контексті філософії виховання / В. В. Корженко // Григорій Сковорода і проблеми національної філософії: Наук. видання / Наук. ред. О. М. Кривуля. – Харків, 1996. – С. 126–135.
 • Корженко В. В. Логіка толерантності / В. В. Корженко // Толерантність як культурна універсалія / Редактори-укладачі: О. В. Тягло, Н. О. Бусова. – Харків, 1996. – С. 53–54.
 • Корженко В. В. Недоречності здорового глузду і колізія глобалізму / В. В. Корженко // Глобалізація політики в контексті сучасної політичної культури: досвід і перспективи Східної Європи / Відп. вип. Є. Л. Уварова. – Харків, 1996. – С. 88–90.
 • Корженко В. В. Філософсько-педагогічний аспект дослідження девіантної поведінки молоді / В. В. Корженко // Девіантна поведінка неповнолітніх і молоді: можливості впливу. – Харків, 1994. – С. 49–51.
 • Корженко В. В. Феномен духовного відродження України: філософія Г. С. Сковороди / В. В. Корженко // Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г. С. Сковороди / Ред. кол. : В. Д. Тимченко (відп. ред.) та ін. – Харків : ХДПІ, 1992. – С. 9–10.
 • Корженко В. В. О реализации мировоззренческой и методологической функции философии в процессе преподавания курса общей физики в вузе / А. А. Иванищенко, В. В. Корженко // Философские проблемы современного естествознания. – Вып. 53. – Киев : «Вища школа», 1982. – С. 71–78.

Статті у фахових виданнях

 • Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади реформування державного управління в трансформаційному суспільстві / В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова // Теорія та практика державного управління. – Вип. 2 (41). – 2013. – С. 20–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-2/doc/1/04.pdf
 • Корженко В. В. Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору / В. В. Корженко, Л. В. Хашиєва // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 10–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Visnyk_NADU/211c688c-db41-43bd-bf68-49984aadee53.pdf
 • Корженко В. В. Комплексний підхід до розвитку системи державного управління / В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова // Державне будівництво : електронне видання. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-2/doc/1/12.pdf
 • Корженко В. В. Конгруентність людського капіталу та суб’єктивного фактору / В. В. Корженко, І. В. Коробко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – № 2. – С. 374–380 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-2/doc/4/01.pdf
 • Корженко В. В. Особливості управлінської діяльності / В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – № 2. – С. 3–10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-2/doc/1/01.pdf
 • Корженко В. В. Вплив національної культури на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту / В. В. Корженко, Ж. А. Писаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – № 1. – 2009. – С. 16–26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-1/index.html
 • Корженко В. В. Державне управління як суб’єктивний фактор суспільного розвитку / В. В. Корженко, І. В. Коробко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – № 1. – 2009. – С. 14–21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-1/index.html
 • Корженко В. В. Категорії «державний механізм управління» та «механізм державного управління»: порівняльний аналіз / В. В. Корженко, Т. М. Лозинська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – Вип. 2 (21). – С. 16–24.
 • Корженко В. В. Соціалізація державного управління продовольчим ринком: від приватизації до партнерства / В. В. Корженко, Т. М. Лозинська // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – Вип. 30. – С. 325–334.
 • Корженко В.В. Порівняльний аналіз сучасних парадигм місцевого самоврядування / В. В. Корженко, Л. О. Савенко // Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. пр. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – № 1 (19). – С. 117–128. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/10.pdf
 • Корженко В. В. Методологічні орієнтири соціальних трансформацій / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 1 (7). – С. 34–42.
 • Корженко В. В. Філософсько-педагогічні погляди Я. А. Коменського у контексті європейського протораціоналізму / В. В. Корженко // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Вип. ХІІ. – Харків, 2002. – С. 9–18.
 • Корженко В. В. Перипетії логіки соціального пізнання / В. В. Корженко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, ЗДІА. – Вип. 9. – 2002. – С. 167–176.
 • Корженко В. В. Політична система України: минуле, сучасне, майбутнє (порівняльний огляд) / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – № 2 (13) : У 2-х ч. Ч. ІІ. – С. 124–132.
 • Корженко В. В. Самовизначення філософії: актуалізація запитуючого розуму / В. В. Корженко // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 8. – С. 80–83.
 • Корженко В. В. Етнокультурна складова «регіоналізації влади» / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – № 2 (13): У 2-х ч. Ч. ІІ. – С. 241–243 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/1.pdf
 • Корженко В. В. Запит на соціальні технології в адміністративних трансформаціях / В. В. Корженко // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Вип. 2/2001. – Ч. ІІ. – Харків : ХарРІ УАДУ, 2001. – С. 19–23.
 • Корженко В. В. Константи довіри / В. В. Корженко, О. В. Лапко // Актуальні проблеми державного управління : Наук. зб. – Харків : ХарРІ УАДУ, 2001. – № 3 (11). – С. 53–63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/4.pdf
 • Корженко В. В. Посткласичні варіанти концептуальних засад виховання людини / В. В. Корженко // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків : ХДПУ, 2001. – Вип. 7. – С. 24–32.
 • Корженко В. В. Філософія суб’єктивності та «розумної дійсності»: проблема самоідентифікації / В. В. Корженко // Вісник Харківського національного університету № 507. Серія : теорія культури і філософія науки. – Харків, 2001. – Вип. 24. – С. 3–11.
 • Корженко В. В. Евристичні можливості дескриптивної мови соціальних практик / В. В. Корженко // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Державне управління та місцеве самоврядування. Вип. 2/2001. За заг. ред. Г. І. Мостового. – Харків : УАДУ ХФ, 2001. – С. 30–33.
 • Корженко В. В. «Бермудський трикутник» виховного процесу: учень – вчитель – знання / В. В. Корженко // Науковий вісник № 10. Серія «Філософія». – Харків : ХДПУ, 2000. – Вип. 4. – С. 37–42.
 • Корженко В. В. Місцеве самоврядування як дійовий посередник між політичним і громадянським суспільством / В. В. Корженко // Економічний часопис. – 2000. – № 5. – С. 23–24.
 • Корженко В. В. Абсолютний чинник виховання – людське «Я» як культура / В. В. Корженко // Вісник Харківського університету № 465. Серія : теорія культури і філософія науки. – Харків, 2000. – С. 3–8.
 • Корженко В. В. Філософська культура особистості / В. В.Корженко // Науковий вісник № 12. Серія «Філософія». – Харків : ХДПУ, 2000. – Вип. 6. – С. 26–31.
 • Корженко В. В. Освітні ініціативи та суспільний поступ / В.В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Наук. зб. – Харків : ХФ УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 52–57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/7.pdf
 • Корженко В. В. Антропоцентричні імпульси сучасної науки / В. В. Корженко // Вісник Харківського університету № 464. Постмодернізм у філософії, науці та культурі. Серія : теорія культури і філософія науки. – Харків, 2000. – С. 281–286.
 • Корженко В. В. Духовні виміри людського «Я» / В. В. Корженко // Наукові записки Харк. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків : ХВУ, 2000. – Вип. VIII. – С. 25–31.
 • Корженко В. В. Роль та можливості місцевого самоврядування в українському суспільстві / В. В. Корженко // Збірник наукових праць Укр. Академії держ. управління при Президентові України. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 130–132.
 • Корженко В. В. Суперечності «здорового глузду» та проблема індивідуалізму / В. В. Корженко // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 6. – С. 117–120.
 • Корженко В. В. Філософський смисл поняття «виховання» / В. В. Корженко // Наукові записки Харк. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків : ХВУ, 2000. – Вип. VII. – С. 43–50.
 • Корженко В. В. Проблема людини у філософії Г. Гегеля / В. В. Корженко // Філософські перипетії. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, № 474’2000. – Серія : філософія. – Харків, 2000. – С. 222–225.
 • Корженко В. В. Проблема наукового розуміння людини і світу: запит на критичне мислення // В. В. Корженко // Вісник Ун-ту внутр. справ. – Вип. 9. – Харків, 1999. – С. 367–373.
 • Корженко В. В. Національне виховання чи національне у вихованні? / В. В. Корженко // Науковий вісник № 7. Серія «Філософія». – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 74–81.
 • Корженко В. В. Людина в соціальній державі / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Харків : УАДУ (ХФ), 1999. – № 2 (4). – С. 122–124.
 • Корженко В. В. Як створити «розумну дійсність». Про роль місцевого самоврядування в адміністративній реформі / В. В. Корженко // Людина і влада. – 1999. – № 8. – 10. – С. 75–77.
 • Корженко В. В. Система влади та самовладдя в контексті соціального пізнання / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Наук. зб. – Харків : ХФ УАДУ, 1999. – № 3. – С. 37–43.
 • Корженко В. В. Соціальні трансформації в світлі ідеї про «всемогутність виховання» / В. В. Корженко // Науковий вісник № 8. Серія «Філософія». – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип. 3. – С. 100–108.
 • Корженко В. В. Виховання як проблема соціально-філософської рефлексії / В. В. Корженко // Наукові записки Харк. військ. ун-ту. – Харків : ХВУ, 1999. – Вип. V. – С. 41–47.
 • Корженко В. В. Договір суспільної згоди як організаційний елемент адміністративної реформи / В. В. Корженко // Збірник наук. праць Укр. Академії держ. упр. при Президентові України. – Вип. 2. – Част. І. – Київ : Вид-во УАДУ, 1999. – С. 121–125.
 • Корженко В. В. Напруга раціональності в процесі державотворення / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Наук. зб. – Харків : ХФ УАДУ, 1998. – № 2. – С. 27–34.
 • Корженко В. В. Історична доля філософії / В. В. Корженко // Науковий вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія 1. Політ., соціол. та філос. науки. – 1997. – № 1. – С. 4–13.
 • Корженко В. В. Трудовая деятельность как основа формирования творческих способностей личности / В. В. Корженко, Е. В. Босенко // Проблемы философии. – Вып. 73. – Киев : «Вища школа», 1987. – С. 13–18.
 • Корженко В. В. О понятии и структуре мировоззрения личности социалистического общества / В. В. Корженко // Вестник Харьковск. ун-та. – № 194. – Философия. – Вып. 14. – Харьков, 1980. – С. 11–17.

Статті у збірниках наукових праць

 • Корженко В. В. Філософія активної соціальної спільноти в «суспільстві інтелекту» / В. В. Корженко, В. Б. Дзюндзюк, Alex Gorelik // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V між нар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2017 р. /Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 14–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/45813/2/Город.Культура.pdf#page=14
 • Корженко В. В. Феномен філософії як «практичної мудрості» державного управління / В. В. Корженко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 2 (53). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/1/103.pdf
 • Корженко В. В. «Альфабетизм» у ринкових трансформаціях суспільства / В. В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 2 (50). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-2/doc/1/01.pdf
 • Корженко В. В. Апробація патріотизму в сучасному науковому дискурсі / В. В. Корженко, Н. В. Козирєва // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: Збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/1/02.pdf
 • Корженко В. В. Передісторія філософії: феномен міста / В. В. Корженко // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали V між нар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. /Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 11–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/43127/1/11-15.pdf
 • Корженко В. В. Набувальна давність: право і мораль / В. В. Корженко // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 грудня 2016 року) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 1. – С. 253–255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Tom_1.pdf#page=36
 • Корженко В. В. Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління / В. В. Корженко // Державне будівництво : електронне видання. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/2/03.pdf
 • Корженко В. В. Сучасне місто як мультикультурне соціальне середовище // В. В. Корженко // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V між нар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. /Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 9–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/40067/1/9-15.pdf
 • Корженко В. В. Територіальний розвиток в контексті трансгресій постмодерна // В. В. Корженко // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали ІV між нар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2014 р. /Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 9–14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/14.pdf
 • Корженко В. В. Селективно-комунікативний підхід у дослідженні взаємодії інституту політичної опозиції з системою державного управління / В. В. Корженко, В. В. Сичова // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ХІ Міжнар. наук. конгресу, 24 березня 2011 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 116–117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2011-1/2011_01.pdf
 • Корженко В. В. Аналіз державної політики у сфері вихавання молоді / В. В. Корженко, А. В. Баранова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 27. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 44 – 51.
 • Корженко В. В. 10 років на службі науки «Державне управління» / В. В. Корженко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу, 26 березня 2010 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – С. 14–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2010/2010_04.pdf
 • Корженко В. В. Українські письменники М. Хвильовий та А. Любченко дорогами голодомору : зі свідчень очевидця / В. В. Корженко // Голодомор в Україні 1932–1933 рр. – злочин проти людства : [Матер. наук.-практ. конф. 21 листопада 2008 р.]. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 21–28.
 • Корженко В. В. Пріоритети в соціально-гуманітарній підготовці студентів вищих навчальних закладів / В. В. Корженко, Л. В. Пшенична // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26–27 березня 2009 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – С. 327–328.
 • Корженко В. В. Українське письменство «розстріляного відродження» про трагедію голодоморів ХХ ст. / В. В. Корженко // Сторінки пам’яті : трагедія українського народу 1932–1933 рр. : Матеріали наук.-практ. конф. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – С 9–16.
 • Корженко В. В. Буттєві домінанти в сучасній філософії виховання / В. В. Корженко // Наукові записки Харк. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків : ХВУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 30–38.
 • Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади формування нової парадигми державного управління в Україні / В. В. Корженко, В. В. Нікітін // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: Матеріали наук.-практ. конф. з між нар. участю 31 травня 2007 р. – Київ : Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 80–82.
 • Корженко В. В. Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance / В. В. Корженко, В. В. Нікітін // Державне будівництво (електронне видання ХарРІ НАДУ при Президентові України). – 2007. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/1/01.pdf
 • Корженко В. В. Ключові ідеї сучасної концепції Governance: регіональний вимір / В. В. Корженко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : Матеріали пленарного засідання щоріч. між нар. наук.-практ. конф. 31.10.2007 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 28–32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/2.pdf
 • Корженко В. В. Философия подготовки менеджеров / В. В. Корженко // Практика подготовки менеджеров : опыт и проблемы : Сб. докладов междунар. науч.-практ. конф. – Калуга : ИД «Эйдос», 2005. – С. 159–163.
 • Корженко В. В. Інноваційні технології в державному регулюванні соціально-економічного розвитку / В. В. Корженко, А. О. Кузнецов // Міжбюджетні відносини та податкова політика в Україні : Матеріали наук.-практ. конференції, 30 листопада 2004 р. – Xарків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – С. 7–10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2009/VIDNOSUNU_2005.pdf
 • Корженко В. В. Феномен малого та середнього підприємництва та суспільний поступ / В. В. Корженко, С. В. Гапоник // Актуальні проблеми державного управління : зб наук праць. – Xарків : ХарРІ УАДУ. – 2002. – № 1. – С 153–161.
 • Корженко В. В. Конгруентність моралі та права / В. В. Корженко // Формування механізму регіонального управління в Україні : Матеріали наук.-практ. конференції 29 листопада 2001 р. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – С. 73–78.
 • Корженко В. В. Довіра як необхідна передумова міжнародного співробітництва / В. В. Корженко, О. В. Лапко // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – Київ : Вид-во УАДУ, 2002. – С. 23–26.
 • Корженко В. В. Перспективи становлення громадянського суспільства в Україні / В. В. Корженко // Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію (за матеріалами «круглого столу», 11 квітня 2001 р. в м. Харкові) : Наук. зб. – Харків : УАДУ ХФ, 2001. – С. 54–61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/8.pdf
 • Корженко В. В. Чутливість до соціального перетворення: реабілітація атакуючого ratio / В.В. Корженко // Актуальні проблеми державного управління : Наук. зб. – Харків : УАДУ ХФ, 2001. – № 2 (10). – С. 78–88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/16.pdf
 • Корженко В. В. Буттєві домінанти в сучасній філософії виховання / В. В. Корженко // Наукові записки Харк. військ. ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Харків : ХВУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 30–38.
 • Корженко В. В. Виховання у вимірах сучасної науки / В. В. Корженко // Мультиверсум. Філософський альманах : Зб. наук. праць / Відп. ред. В. В. Лях. – Вип. 11. – Київ : Укр. Центр духов. культ., 2000. – С. 94–101.
 • Корженко В. В. Людські виміри «людськості» людини / В. В. Корженко // Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької держ. інженер. академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2000. – С. 21–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fps.kname.edu.ua/images/phil/Korgenko/5.pdf
 • Корженко В. В. Дилема адекватного розуміння виховання людини і її буття : індивідуальне та культурне / В. В. Корженко // Мультиверсум. Філософський альманах : Зб. наук. праць / Відп. ред. В. В. Лях. – Вип. 14. – Київ : Укр. Центр духов. культ., 2000. – С. 27–34.
 • Корженко В. В. Моральнісна природа людського буття та ідея суспільного прогрессу / В. В. Корженко // Мультиверсум. Філософський альманах : Зб. наук. праць / Відп. ред. В. В. Лях. – Вип. 9. – Київ : Укр. Центр духов. культ., 1999. – С. 58–65.
 • Корженко В. В. «Мікрокосм»: дух чи природа? / В. В. Корженко // ІІІ тисячоліття: гармонія людини, суспільства та природи / Ред. кол. О. К. Чаплигін та ін. – Чугуїв, 1996. – С. 19–21.
 • Корженко В. В. Феномен філософської культури в інженерній освіті / В. В. Корженко // Межвуз. науч.-метод. конф. «Инженерное образование – единство технического и гуманитарного образования»; Тезисы докл. и сообщений / Ред. кол. О. П. Проценко, К. А. Байрачный и др. – Харьков, 1993. – С. 68–69.
 • Корженко В. В. Проблема відчуження політики держави і політичної культури молоді / В. В. Корженко, Г. П. Бровченко // Наук.-практ. конф. «Молодь в посттоталітарному суспільстві : український варіант»: Тези доповідей. – Харків: ХДПІ, 1993. – С. 56–57.
 • Korzhenko V. V. Humanism principle and science: the problem of human existence in the World / I. F. Prokopenko, V. V. Korzhenko // Philosophy of natural science : a source of culture innovations. Materials to "Round table" XIX World Congress of filosofhy. 22–28 August, 1993, Moscow. – Kharkov, 1993. – P. 42–44.
 • Корженко В. В. Человек как событие / В. В. Корженко // Дух и Космос : культура и наука на пути к нетрадиционному миропониманию: Тезисы докл. и выступл. междисциплинарного симпозиума. – Харьков, 1992. – С. 128.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

195

84

h-індекс

7

5

i10-індекс

4

4

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

1. Баранова Алла Віталіївна 2. Безуглий Олександр Володимирович 3. Гладка Таміла Іванівна 4. Грицай Олена В’ячеславівна 5. Дегтярьова Ія Олександрівна 6. Дмитренко Юрій Миколайович 7. Конотопцева Юлія Володимирівна 8. Кузнецов Андрій Олегович 9. Мартиненко Володимир Олександрович 10. Писаренко Жанна Анатоліївна 11. Пшенична Любов Василівна 12. Савенко Леонід Олексійович 13. Сидоренко Наталія Олегівна 14. Хашиєва Любов Васамбеківна

Захищені доктори наук

1. Лозинська Тамара Миколаївна 2. Сичова Вікторія Вікторівна 3. Солових Віталій Павлович

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Соціальна філософія і сучасна політологія», обсяг – 108 годин

КПК ЦПК та ІПО Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Харків, Україна

24.05 – 23.06.2016 р

свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 012689

Міжнародна літня школа-семінар завідувачів кафедр Національної академії державного управління при Президентові України «Підвищення ефективності організаційно, навчальної, наукової роботи кафедр в умовах євроінтеграції»

Національна академія державного управління при Президентові України

Феодосія, Україна

08.2004; 08.2005 рр.

Сертифікати

Семінар за темою: «Управління трудовими ресурсами та управління проектами»

Інституті регіонального управління міста Лілль

Лілль, Франція

25.11 – 29.11.2002 р.

Лист атестації В. Корженка від Кармен Рівас – відповідальної за безперервне навчання та міжнародне адміністративне співробітництво від 29.11.2002 р.

Стажування

Вища педагогічна школа

Магдебург, ГДР

18.04 – 27.04.1986 р

Сертифікат

Підвищення кваліфікації

Кафедра філософії ІПК при Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка

Київ, УРСР

1985/1986 н. р.

Диплом про підвищення кваліфікаці

Отримання грантів, премій, стипендій

Нагороджений:

 • ювілейною медаллю «За воинскую доблесть» (1975 р.),
 • нагрудним значком Міністерства освіти УРСР «Відмінник народної освіти» (1989 р.),
 • відзнакою Президента України Ювілейною медаллю «25 років незалежності України» (2016 р.),
 • Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.),
 • почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) та обласної ради, Сумської обласної державної адміністрації та обласної ради, Харківської міської ради та ін.
 • у 2006 р. відзначений ХОДА як дипломант VІІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Науковець», а в 2010 р. – у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін»;
 • у 2014 р. нагороджений дипломом стипендіата в галузі науки імені Василя Назаровича Каразіна (з гуманітарних наук).

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Корженко В. В. Філософські проблеми державного управління : [навч. посібник] / В. В. Корженко, В. Б. Дзюндзюк, Л. В. Хашиєва [За заг. ред. В. В. Корженка].– Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 184 с.
 • Корженко В. В. Філософія державного управління / В. В. Корженко // Державне управління : [підручник] : у 2-х т. / Ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 1. – Київ; Дніпропетровськ : Вид-во НАДУ. – 2012. – С. 56–58 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/5d5407e7-f2ef-4ec4-8f8a-42c075c9ffc9.pdf
 • Корженко В. В. Термінологічна система державного управління / В. В. Корженко // Державне управління : [підручник] : у 2-х т. / Ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.. – Т. 1. – Київ; Дніпропетровськ : Вид-во НАДУ. – 2012. – С. 32–39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/5d5407e7-f2ef-4ec4-8f8a-42c075c9ffc9.pdf
 • Корженко В. В. Методологія наукових досліджень державного управління / В. В. Корженко // Державне управління : [підручник] : у 2-х т. / Ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.. – Т. 1. – Київ; Дніпропетровськ : Вид-во НАДУ. – 2012. – С. 117–123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/5d5407e7-f2ef-4ec4-8f8a-42c075c9ffc9.pdf
 • Корженко В. В. Проблеми ефективності державної інформаційної політики щодо європейської та євроатлантичної інтеграції / В. В. Корженко // Державне управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції: [навч. посібник] / За заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : ДП «НВЦ» «Євроатлантикінформ», 2006. – С. 134–140.
 • Корженко В. В. Філософсько-методологічні аспекти становлення та розвитку державного управління / В. В. Корженко // Державне управління і менеджмент : [Навч. посібник у таблицях і схемах] / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий та ін. – Харків : ХарРІ УАДУ, 2002. – С. 91–106.

Навчально-методичні матеріали

 • Корженко В. В. Соціально-філософський аналіз публічного урядування : Метод. рек. : [навч. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; уклад.: В. Б. Дзюндзюк, В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2013. – 52 с.
 • Корженко В. В. Соціально-філософські виміри публічного урядування : Метод. рек. для слухачів усіх форм навчання / В. В. Корженко, В. Б. Дзюндзюк, О. В. Радченко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 50 с.
 • Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління : [метод. рекомендації] / В. Б. Дзюндзюк, Н. С. Корабльова та ін. / За заг. ред. В. В. Корженка. – Київ : НАДУ, 2011. – 60 с.
 • Корженко В. В. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : [метод. рекомендації] / В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. / За заг. ред. Н. М. Мельтюхової. – Київ : НАДУ, 2010. – 39 с.
 • Корженко В. В. Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку : Метод. рек. / авт. кол. : В. В. Корженко, В. В. Говоруха, В. Б. Дзюндзюк та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка. – Київ : НАДУ, 2010. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/KBB/Мои%20документы/Downloads/Соціально-філософський%20аналіз%20суспільного%20розвитку%20(1).pdf
 • Корженко В. В. Методичні рекомендації щодо формування паспорта сільської ради: [Наукова розробка] / За заг. ред. Корженка В. В., Мельтюхової Н. М. – Київ : НАДУ, 2009. – 20 с.
 • Корженко В. В. Теоретико-методологічні засади державного управління : формування понятійного апарату : [метод. рекомендації] / В. В. Говоруха, О. Ю. Амосов та ін. / За заг. ред. В. В. Корженка. – Київ : НАДУ, 2009. – 56 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/KBB/Мои%20документы/Downloads/Теоретико-методологічні%20засади%20державного%20управління%20формування%20понятійного%20апарату.pdf
 • Корженко В. В. Організаційно-правові засади державного управління / В. В. Корженко, Н. С. Миронова // Програма підготовки магістрів державного управління : [Навч.-метод. видання]. – Харків : УАДУ ХФ, 2000. – С. 94–98.
 • Корженко В. В. Сутність і смисл пізнання / В. В. Корженко // Філософія : [Курс лекцій] / За ред. Є. М. Мануйлова, О. П. Єфімця. – Харків : ХВУ, 1997. – С. 256–283.
 • Корженко В. В. Ідеал виховання і нова раціональність / В. В. Корженко // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах : Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. – Харків, 1996. – С. 81–83.
 • Корженко В. В. Ідеал виховання і нова раціональність / В. В. Корженко // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах : Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. – Харків, 1996. – С. 81–83.
 • Корженко В. В. Плани семінарських занять з філософії: Методичні рекомендації для студентів стаціонару / В. К. Рибалко, О. П. Єфімець та ін. – Харків : ХДПІ, 1991. – 48 с.
 • Корженко В. В. Экономическое образование и воспитание учащихся: [Пособие для учителя] / Н. И. Горлач, И. Ф. Прокопенко и др. / Под ред Н. И. Горлача и др. – Киев : «Радянська школа», 1989. – 336 с.
 • Корженко В. В. Мировоззренческая направленность преподавания курса общей физики. – Ч. 2. Методические рекомендации для преподавателей / В. В. Корженко. – Харьков : ХГПИ, 1988. – 34 с.
 • Корженко В. В. Мировоззренческая направленность преподавания курса общей физики в педвузе. – Ч. 1. Методические рекомендации для преподавателей / В. В. Корженко. – Харьков : ХГПИ, 1987. – 38 с.
 • Корженко В. В. Методические рекомендации для чтения проблемной лекции на тему «Формы общественного сознания» / В. В. Корженко, Е. В. Босенко. – Киев, 1986. – 44 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Історія і філософія науки

Аіспіранти

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Методологія наукових досліджень

Магістр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Філософія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси