Колєнкіна Марина Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Колєнкіна Марина Сергіївна

Посада

Доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Професійний досвід

01.09.2014 по 31.06.2017 старший викладач кафедри лісоуправління та лісоексплуатації Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Місце роботи

Кафедра лісового та садово-паркового господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Здобуття наукового ступеня кандидата наук: 01.12.2007 р. - 30.11.2010 рр. - навчання в аспірантурі Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА) з відривом від виробництва. Захист дисертаційної роботи на тему: «Поширення осередків масового розмноження соснових пильщиків у Східній Україні вплив на стан лісів». Диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 - «лісознавство і лісівництво» ДК № 026582 від 26 лютого 2015 року.

Електронна пошта

Maryna.Kolienkina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках лівобережного лісостепу України / Bondar, O., Tkach, L., Lisina, I., & Musiyenko, S, Kolienkina M,/Биологический вестник МГПУ имени Богдана Хмельницкого, 7(1),Мелітополь, 2017. Вип. 1. – С. 84 – 91.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.з 23.квітня 2018 р. по 13 травня 2018, наказ № 62К від 10.04.2018

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси