Козирєва Наталія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Козирєва Наталія Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри філософії і політології, кандидат філософських наук (доктор філософії)

Освіта

  • Інститут
  • Педучілище

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра філософії і політології Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Сміхова

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Назва посилання Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

7

6

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н.В. Козирєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 55 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45364/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20263%D0%9C%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0_%20%D0%9C%D0%A0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Філософія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Політологія

Бакалавр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Методологія наукових досліджень

Магістр

Усі спеціальності

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси