Коваленко Олександр Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Коваленко Олександр Миколайович

Посада

Освіта

повна вища

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки операторів хіміко-технологічних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / О. М. Коваленко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2011. - 19 c. - укp.

Рік: 2011. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Технічні науки. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування Місто: Харків. Установа: Харківський національний університет радіоелектроніки (Харків)

Електронна пошта

OleksandrKovalenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

34

22

h-індекс

3

3

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси