Коваленко Олександр Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Коваленко Олександр Миколайович

Посада

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва, 1979 р., Спеціальність: Очистка природних і стічних вод, інженер-технолог

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Кандидат технічних наук, 05.23.08 - технологія промислового і цивільного будівництва, «Дослідження та розробка технології відновлення залізобетонних каналізаційних трубопроводів», 1997 р.

Електронна пошта

OleksandrKovalenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

1. Коваленко А.Н. Технологии обеззараживания сточных вод / А.Н. Коваленко, И.В. Коринько // «Вода. Экология. Общество» : Материалы IV международной научно-технической конференции. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2014. – С. 19-21.

2. Коваленко А.Н. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод / А.Н. Коваленко, М.В. Дегтярь, Т.А. Шевченко // Тези за матеріалами VI Всеукраїнського наукового семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», Харків, 15-16 жовтня 2014 р. – Х.: ЧФ «Михайлов», 2014. – С. 131–133.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

52

36

h-індекс

3

3

i10-індекс

2

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси