Коваленко Людмила Борисівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Коваленко Людмила Борисівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, доцент кафедри вищої математики, кандидат фізико-математичних наук

Освіта

Харківський державний університет

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, доцент кафедри вищої математики

Теми дисертацій

Спектральні та резонансні властивості хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами

Адреса електронної пошти

Lyudmila.kovalenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. L. B. Minakova. Investigation of partially filled rectangular waveguides with account of dielectric losses / Telecommunications and Radio Engineering, 1999. v. 53 (1), p. 78-84.

2. L. Minakova, Leonid A Rud. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides / Telecommunications and Radio Engineering, 2001. v. 55 (9), p. 27-36.

3. L. B. Minakova, L. A. Rud. A spectral approach to the synthesis of dielectric waveguide rejection resonators / Journal of communications technology & electronics, 2002. v. 47 (5), p. 507-512.

4. L. B. Minakova, L. A. Rud. Resonant absorption in waveguides containing lossy dielectric inserts / JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS C/C OF RADIOTEKHNIKA I ELEKTRONIKA, 2004. v. 49(2), p. 125-129.

Статті у фахових виданнях

1. L. Minakova, Leonid A Rud. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Algorithms of Analysis and Synthesis of Rejection Cells Based on the Partially Filled H-Plane Stubs in Rectangular Waveguides / Telecommunications and Radio Engineering, 2003. v. 60 (3-4), p. 10-17.

2. Lyudmila B Minakova, Leonid A Rud. Resonance absorption in single and cascaded lossy waveguide-dielectric resonators / Microwave and Optical Technology Letters, 2003. v. 36 (2), p. 122-126.

Статті у збірниках наукових праць

1. L. Minakova, Leonid A Rud. Studying of resonant rejecting and adsorbing cells based on sections of partially filled waveguides / Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1999. p. 522 - 523.

2. L. B. Minakova, L. A. Rud. Spectral approach to the synthesis of the waveguide bandstop filters based on dielectric rectangular posts / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2000. MMET 2000. v. 2, p.479-481.

3. L. Minakova, Leonid A Rud. The effects of resonance energy absorption in lossy waveguide-dielectric resonators / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2002. MMET'02. 2002. v. 2, p. 543-545.

4. L. B. Minakova, L. A. Rud. Natural-Frequency Approach to the Synthesis of Narrow-Band Waveguide Absorption Filters / Microwave Conference, 2002. 32nd European. 2002, p. 1-4.

5. L. B. Minakova, L. A. Rud. Waveguide bandstop filters based on partially filled H-plane stubs / Microwaves, Radar and Wireless Communications, 2002. MIKON-2002. 14th International Conference. v. 1, p. 77-80.

6. L. B. Minakova, L. A. Rud. Эффект резонансного поглощения энергии в многомодовых волноводно-диэлектрических резонаторах / РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ, 2013. v. 9(2), p. 183.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. L. B. Minakova. Investigation of partially filled rectangular waveguides with account of dielectric losses / Telecommunications and Radio Engineering, 1999. v. 53 (1), p. 78-84.

2. L. Minakova, Leonid A Rud. Studying of resonant rejecting and adsorbing cells based on sections of partially filled waveguides / Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, 1999. p. 522 - 523.

3. L. B. Minakova, L. A. Rud. Spectral approach to the synthesis of the waveguide bandstop filters based on dielectric rectangular posts / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2000. MMET 2000. v. 2, p.479-481.

4. L. Minakova, Leonid A Rud. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Natural Oscillations in Waveguide-Dielectric Resonators Based on Sections of Partially Filled Rectangular Waveguides / Telecommunications and Radio Engineering, 2001. v. 55 (9), p. 27-36.

5. L. Minakova, Leonid A Rud. The effects of resonance energy absorption in lossy waveguide-dielectric resonators / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 2002. MMET'02. 2002. v. 2, p. 543-545.

6. L. B. Minakova, L. A. Rud. A spectral approach to the synthesis of dielectric waveguide rejection resonators / Journal of communications technology & electronics, 2002. v. 47 (5), p. 507-512.

7. L. B. Minakova, L. A. Rud. Natural-Frequency Approach to the Synthesis of Narrow-Band Waveguide Absorption Filters / Microwave Conference, 2002. 32nd European. 2002, p. 1-4.

8. L. B. Minakova, L. A. Rud. Waveguide bandstop filters based on partially filled H-plane stubs / Microwaves, Radar and Wireless Communications, 2002. MIKON-2002. 14th International Conference. v. 1, p. 77-80.

9. L. Minakova, Leonid A Rud. MICROWAVE ELECTRODYNAMICS-Algorithms of Analysis and Synthesis of Rejection Cells Based on the Partially Filled H-Plane Stubs in Rectangular Waveguides / Telecommunications and Radio Engineering, 2003. v. 60 (3-4), p. 10-17.

10. Lyudmila B Minakova, Leonid A Rud. Resonance absorption in single and cascaded lossy waveguide-dielectric resonators / Microwave and Optical Technology Letters, 2003. v. 36 (2), p. 122-126.

11. L. B. Minakova, L. A. Rud. Resonant absorption in waveguides containing lossy dielectric inserts / JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS C/C OF RADIOTEKHNIKA I ELEKTRONIKA, 2004. v. 49(2), p. 125-129.

12. L. B. Minakova, L. A. Rud. Эффект резонансного поглощения энергии в многомодовых волноводно-диэлектрических резонаторах / РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ, 2013. v. 9(2), p. 183.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SYJ9WR0AAAAJ

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» свідоцтво 12СПВ 079938 від 21.04. 2015 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Коваленко Л.Б., Станішевський С.О. Дискретна математика. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Харків: ХНАМГ, 2006. - 192 с. ISBN 966-695-070-7 (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-1045 від 14.03.2006 р.)

2. Коваленко Л.Б. Вища математика для менеджерів. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко. Харків: ХНАМГ, 2010. - 290 с. ISBN 978-966-695-157-4 (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-1392 від 05.03.2010 р.)

3. Коваленко Л.Б., Станішевський С.О. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Харків: ХНАМГ, 2010. - 423 с. ISBN 978-966-695-183-3 (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-6754 від 21.07.2010 р.)

4. Коваленко Л.Б., Станішевський С.О. Дискретна математика для менеджерів. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 280 с. ISBN 978-966-695-370-7 (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-11522 від 22.07.2014 р.)

5. Вороновская Л.П., Коваленко Л.Б. Математика (для иностранных студентов подготовительного отделения). Учебное пособие / Л. П. Вороновская, Л. Б. Коваленко. Харьков: ХНАГХ, 2007. - 150 с. (Печатается по решению Ученого совета ХНАГХ, протокол № 5 от 02.02.2007 г.)

6. Колосов А.І., Коваленко Л.Б., Станішевський С.О., Якунін А.В., Пахомова Є.С. Елементи дискретної математики. Навчальний посібник / А. І. Колосов, Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський, А. В. Якунін, Є. С. Пахомова. Харків: ХНАМГ, 2008. - 74 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ХНАМГ, протокол № 10 від 30.05.2008 р.)

7. Коваленко Л.Б., Станішевський С.О. Вища математика. Модуль 1. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 256 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, протокол № 8 від 11.03.2015 р.)

8. Коваленко Л.Б., Станішевський С.О. Збірник тестових заваднь з вищої математики. Модуль 1. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 250 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, протокол № 12 від 04.06.2015 р.)

9. Коваленко Л.Б. Вища математика. Модуль 2. Навчальний посібник / Л. Б. Коваленко. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 224 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, протокол № 8 від 27.01.2017 р.)

Навчально-методичні матеріали

1. Минакова Л.Б. Математика. Конспект лекций для иностранных студентов подготовительного отделения / Л. Б. Минакова. Харків: ХНАГХ, 2004. - 106 с.

2. Коваленко Л.Б., Мордовцев С.М., Пахомова Є.С. Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами відготовки 6.030601 - "Менеджмент", 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.020107 - "Туризм") / Л. Б. Коваленко, С. М. Мордовцев, Є. С. Пахомова. Харків: ХНАМГ, 2011. - 119 с.

3. Коваленко Л.Б., Ситникова Ю.В. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1, 2 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Л. Б. Коваленко, Ю. В. Ситникова. Харків: ХНАМГ, 2011. - 84 с.

4. Колосов А.І., Коваленко Л.Б., Станішевський С.О., Кузнецова Г.А. Методичні вказівки з дисциплини "Вища математика 2" до практичних занять, самостійної та контрольної роботи (для студентів денної форми навчання напряму 6.030504 "Економіка підприємтсва") / А. І. Колосов, Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський, Г. А. Кузнецова. Харків: ХНАМГ, 2011. - 67 с.

5. Колосов А.І.,Станішевський С.О., Коваленко Л.Б., Печеніжський Ю.Є. Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей) Частина перша / А. І. Колосов, С. О. Станішевський, Л. Б. Коваленко, Ю.Є. Печеніжський. Харків: ХНАМГ, 2012. - 71 с.

6. Колосов А.І.,Станішевський С.О., Коваленко Л.Б., Печеніжський Ю.Є. Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей) Частина друга / А. І. Колосов, С. О. Станішевський, Л. Б. Коваленко, Ю.Є. Печеніжський. Харків: ХНАМГ, 2012. - 73 с.

Список дисциплін

Вища математика

Дискретна математика

Розроблені електронні навчальні курси

Вища та прикладна математика (Вища математика) id=1430

Вища математика id=1816