Кобилянський Володимир Ярославович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Кобилянський Володимир Ярославович

Посада, вчене звання, науковий ступінь

Освіта

Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1983 р., спеціальність: біофізика, біофізик-викладач

Професійний досвід

Місце роботи

Теми дисертацій

Методи та апаратура біотестування якості води для інтенсифікації роботи систем водопостачання і каналізації [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / Кобилянський Володимир Ярославович ; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. - Х., 1999. - 18 с.

Електронна пошта

Volodymyr.Kobylianskyi@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Кобилянський В.Я. Хлорування води: небезпечні фантазії і тривожна реальність // Водопостачання та водовідведення, №1. – 2015. – С.18-19.
  • Кобилянський В.Я. Метрологія якості води // Водопостачання та водовідведення, №2. – 2016. – С.51-52.
  • Кобылянский В.Я., Полищук А.А. Обеззараживание питьевой воды // Водопостачання та водовідведення, №4. – 2016. – С.30-38.
  • Кобилянський В.Я. Реінжиніринг процесу удосконалення знезараження водопровідної води // Водопостачання та водовідведення, №4. – 2017. – С.11-16.

Статті у фахових виданнях

  • Кобилянський В.Я. Інтегральне оцінювання якості питної води в сильно розгалуженій водопровідній мережі / В.Я. Кобилянський, С.Л. Василенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб.– Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – Вип. 121. – С. 21-25.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

17

9

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси