Касімов Олександр Меджитович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Касімов Олександр Меджитович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, регалії

Освіта

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1963), фах: «Процеси та апарати хімічного виробництва».

Професійний досвід

 • 1976 – 1979 рр. - навчався у заочній аспірантурі Центрального науково-дослідного інституту чорної металургії у Москві;
 • 1979 р. - захистив кандидатську дисертацію з технології вилучення ванадію з металургійних шламів;
 • 1985 р. - присвоєне вчене звання «Старший науковий співробітник вищої атестаційної комісії СРСР»;
 • 1991 - доктор технічних наук (Московський інститут сталі та сплавів);
 • 1998 - професор атестаційної комісії України ;
 • 1963 – 1976 рр. - інженер, старший інженер, головний інженер проектів в інституті «Гіпросталь»,
 • 1976–1991 – завідуючий групою у НВО «Енергосталь»;
 • 1991–1996 – у Комплекс. інновац. центрі Інституту проблем машинобудування НАНУ;
 • 1996–2001 – професор кафедри металургії у машинобудуванні Української інженерно-педадогічної академії;
 • 1996 – 2001 рр. – генеральний директор ТОВ «Касар-еко»;
 • 2001 – 2013 рр. – завідуючий лабораторією «Системи та методи управління промисловими відходами і викидами в атмосферу» в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем.
 • професор кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • заступник директора з НДР "УкрНДІМет"

Місце роботи

Теми дисертацій

спеціальність 05.17.07

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Малоотходные и энергосберегающие технологии в производстве редких и тяжелых цветных металлов. Москва, 1990;
 • Защита атмосферы от пылегазовых выбросов при производстве основных видов огнеупоров. Москва, 1992 (співавт.);
 • Управление опасными отходами. Х., 2009 (співавт.).

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

230

129

h-індекс

9

6

i10-індекс

8

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование: Учеб. пособ. Х., 2007 (співавт.);
 • Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами: Учеб. пособ. Х., 2008 (співавт.)

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси