Карпалюк Ігор Тимофійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Карпалюк Ігор Тимофійович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Карпалюк Ігор Тимофійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри СЕтаЕМ, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства за спеціальністю “Світлотехніка і джерела світла”, 1988-1993 рр.

  • інженер-електрик. Диплом МВ-I №033512

Професійний досвід

Науковий кандидат технічних наук за спеціальністю …“Світлотехніка і джерела світла”, вчене звання доцент Доцент [кафедри інформаційних систем і технологій в міському господарстві]

  • Атестат доцента 2006 р. за номером 02ДЦ №013604

Місце роботи

Доцент Системи електропостачання та електроспоживання міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Розробка та дослідження метода проектування енергоекономічних освітлювальних установок Дис. канд. техн. наук: номер спеціальності 05.09.07 / І. Т. Карпалюк ; Харківська державна академія міського господарства. — Харків, 1998 рік. — 172 с.: 55 рис. — рус.

Адреса електронної пошти

igor.karpalyuk@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва збірника наукових праць. – Рік. – №. – Сторінки.

Статті у збірниках наукових праць

  1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

1. Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва журналу, №, місто, рік. – Сторінки. – Режим доступу до журн.: http://www.scopus.com/inward/record.url.....

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

18

9

h-індекс

3

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації з метою вдосконалення професійної підготовки, поглиблення і розширення професійних знань у викладанні дисципліни «Перехідні процеси»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», на кафедрі електричних станцій

Харків, Україна

14 квітня - 14 жовтня, 2015 р.

Свідоцтво №ПК-23-15

Стажування за спеціальністю «економічна кібернетика»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, на кафедрі економ. кібернетики та прикладної економіки

Харків, Україна

15 січня - 15 квітня, 2011 р.

Свідоцтво №245

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25634 , вільний).

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608