Зубенко Денис Юрьевич

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Зубенко Денис Юрьевич

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 1999 - 2000 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація магістр з електромеханіки. Диплом магістра від 27.06.2000р. ХА №12171446

Харківська національна академія міського господарства, 1994 - 1999 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація інженер-електромеханік. Диплом спеціаліста від 27.06.1999р. ХА №11103855

Харківська національна академія міського господарства, 1999 - 2001 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Економіка підприємства»; кваліфікація економіст. Диплом спеціаліста від 1.06.2001р. ЕК №006444

Професійний досвід

2007 - теп. час - доцент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2005-2007 рр. - старший викладач кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

2000-2007 рр. - асистент кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

2000-2004 рр. - аспірант кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Повышение надежности тяговых передач электропоездов : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 - рухомий склад та тяга поїздів / Зубенко Денис Юрійович ; Харків. держ. акад. залізничного транспорту – Харків, 2005. – 21 с.*

Адреса електронної пошти

Denis04@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Основні праці

 • Зубенко Д.Ю., «Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху» Харків-ХНАМГ – 2007
 • Зубенко Д.Ю., «Исследование с помощью матема-тических моделей тяговых асинхронных электро-приводов скоростных электропоездов» Харків-ХНАМГ-2007
 • Зубенко Д.Ю., «Запропонування вібродіагностичного комплексу для визначення віброакустичних характеристик тягових приводів електропоїздів» Харків – ХНАМГ -2008
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження спектрів вібросигналів, які дозволяють розкрити дефекти в зубчастих передачах тягових приводів електропоїздів» Харків-ХНАМГ-2009
 • Зубенко Д.Ю., «Формування комплексної моделі прогнозування ресурсу тягових приводів електропоїздів за статистичними даними» Харків – ХНАМГ -2009
 • ЗубенкоД.Ю., «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Харків – ХНАМГ -2009
 • Зубенко Д.Ю., «Способ дистанционного контроля режимов асинхронних двигателей» Харків – ХНАМГ -2010
 • Зубенко Д.Ю., «Выбор режимов нагружения силового электрооборудования трамвая» Восточно-Европейский журнал передових технологий 2010 №3/9 (45)
 • Зубенко Д.Ю., «Застосування нанотехнологій при експлуатації та ремонті тягових редукторів вагонів метрополітену» Восточно-европейский журнал пе-редових технологий 2010 №6
 • Зубенко Д.Ю., «Применение методов акустической эмиссии при диагностиировании трамвайних вагонов» УДАзТ- 2010 №117
 • Зубенко Д.Ю., «Проведение ультразвукового контроля тонкостенных стальных изделий транспортных средств» ХПИ-2010, №57
 • Зубенко Д.Ю., «Оцінки пошкодження пластичних матеріалів на рухомому складі міського елек-тротранспорту» Восточно-европейский журнал пе-редових технологий 2011 №1
 • Зубенко Д.Ю., «Підвищення ефективності системи контролю технічного стану рухомого складу елек-тротранспорту» ХНАМГ-2011, №97
 • Зубенко Д.Ю., «Методы диагностирования рельсового полотна городского электротранспорта» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №2
 • Зубенко Д.Ю., «Оценка физико-механических свойств металлов применяемых на городском элек-тротранспорте» «ХПИ» 10, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження процесу створення моделі управління матеріальними ресурсами підприємств міськелектротранспорту» Вісник Хмельницького національного університету №2, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №3 (51)
 • Зубенко Д.Ю., «Техническая диагностика подшипников качения подвижного состава городского электротранспорта» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №4/7 (51)
 • Зубенко Д.Ю.. «Моделирование процессов выявления дефектов в узлах подвижного состава электротранспорта при тепловом неразрушающем контроле» УкрДАЗТ, 2011, вип. 123
 • Зубенко Д.Ю., «Прогнозирование долговечности деталей ПС ЭТ методом акустической эмиссии» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 5/7 (53) 2011
 • Зубенко Д.Ю. «Дослідження моделі організаційних структур управління проектами створення міського рейкового транспорту» Вісник Хмельницького національного університету №3, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження тривалості технічної підготовки виробництва міського рейкового транс-порту» Вісник Хмельницького національного університету №4, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Удосконалення управління якістю в проектах сертифікації міських рейкових транспортних засобів» Вісник Хмельницького національного університету, № 5, 2011р.
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження системи управління якістю при створенні міського рейкового транспорту» Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 2011р.
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження методів управління проектами ремонту транспортних засобів» Восточ-но-Европейский журнал передовых технологий № 6/3 (54) 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження процесу управління проектами при створенні транспортної техніки но-вого покоління» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 1/3 (55) 2012
 • Зубенко Д.Ю., «Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение» TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES - № 1/5(15), 2014, Польша
 • Зубенко Д.Ю., Применение ваттметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/9 (68) 2014
 • Зубенко Д.Ю., Индикаторный коэффициент полезного действия – интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 17 (1060) 2014, м. Харків
 • Зубенко Д.Ю., Коваленко А.В, Закурдай С.О. Розробка технологічного процесу відновлення колінчатого валу електрокомпресора ЕКВО-03/8 Восточно-Европейский журнал передовых технологий № 3 (69) 2014
 • Зубенко Д.Ю., Вдосконалення технології випробування гідропідсилювача керма тролейбуса ScienceRise №2 (2) (2014)
 • Зубенко Д.Ю., Разработка мероприятий по уменьшению расхода электроэнергии на предприятиях электротранспорта Автомобіль і елктроніка Сучасні Технології. Електронне фахове видання. 7/2015 ХНАДУ, ISSN: 2226-9266
 • Зубекно Д.Ю., А. В. Коваленко О. М. Кузнецов , АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. "Восточно-Европейского журнала передовых технологий"(№6(78).2015) SCOPUS
 • Zubenko D., Kuznetzov A., DESIGNING INTELLEGENT SYSTEM MANADGMENT TRANSPORT ENTERPRISE ENTROPY APPROACH. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Zubenko D., Petrenko A., SYNTHESIS OF NONLINEAR ALGORITHMS FOR MULTIMODE CONTROL OF TRANSPORT ENTERPRISES IN AN INDETERMINATE STATE. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Зубенко Д.Ю. Шавкун В.М., Скурихін В.І., Донець О.В., Лукашова Н.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ НЕЙРОМЕРЕЖОВИХ АЛГОРИТМІВ БАГАТОРЕЖИМНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "Техноло-гический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014
 • Зубенко Д.Ю., Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів. ScienceRise № 1/2 (30) 2017

Додаткові праці

 • Зубенко Д.Ю., «Склоочисник» Патент на корисну модель № 68051, Опубл. 12.03.2012, бюл. 5, МПК В60S 1/00
 • Зубенко Д.Ю., «Пристрій для накачування пневматичних шин» Патент на корисну модель № 72105, Зареєстровано. 10.08.2012, бюл. 15, МПК (2012.01) В50С 23/00
 • Зубенко Д.Ю., Пристрій для повернення штанги тролейбуса на контактний дріт Патент 84744, от 25.10.2013
 • Зубенко Д.Ю., Мінєєва Ю.В, Шавкун В.М., Герасименко В.А. Автоматизована система діагностики теплового стану електродвигуна Патент на корисну модель № 89247, МПК H02H 5/04 (2006.01), Дата публікації 10.04.2014
 • Зубенко Д.Ю., Вентильоване взуття. Патент № 97408 від 10.03.15
 • Зубенко Д.Ю. Апарат для лікування депресії та інших погіршень психічного самопочуття у робітників транспортних підприємств. Патент №99873 від 25.06.2015
 • Зубенко Д.Ю., «Поршневий компресор безкриво-шипно-безшатунного типу» Патент на корисну мо-дель № 63376, Опубл. 10.10.2011, бюл. 19, МПК F04B 27/00
 • Зубенко Д.Ю., М.В. Хворост «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля частина 2, 2010
 • Zubenko D. «Investigation of metal structures stress state with the defects in the form of cracks of various depth on the main units of railway transport» ХНАДУ-2011, випуск 1
 • ЗубенкоД.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Осушка воздуха в пневмосистемах транспортных средств» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №14 (168), частина 1, 2011

Зубенко Д.Ю., Хворост Н.В. «Исследование технологий бесконтактного теплового контроля букс вагонов метрополитена» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (166), частина 1, 2011

 • Зубенко Д.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Улучшение работы дизелей с однополосной камерой сгорания на малых нагрузках» Вісник Схілноукраїнського нац. Університету ім.. Володи-мира Даля №6 (160) 2011 р.

Праці опрабоційного характеру

 • Зубенко Д.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Пневматический штангоуловитель» Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил, випуск 3 (29) 2011 р.
 • Зубенко Д.Ю., «Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированого обучения» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/3 (56) 2012
 • Зубенко Д.Ю., Голтвянский Н.А. «Применение ватметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания» УкрДАЗТ, 2012, вип. 132
 • Зубенко Д.Ю., Підвищення надійності роботи пневматичних пристроїв для транспортних засобів "Технологический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014
 • Зубенко Д.Ю., Коваленко А.В. Концепція розробки технологічного процесу ремонту гідропідсилювача тролейбуса ScienceRise ТОМ 1 (2014)
 • Zubenko D. CREATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MICROWAVE TRANSPORT. THE PROGRESSIVE RESERCHEES “SCINCE & GENESIS” April#1/2015 PRAGUE (CZECH REPUBLIC)
 • Zubenko D., Garbuz A, Bilym P., FEATURES OF NCHANGES OF STRUCTURE AND ADHESIVE PROPERTIES FOR ACRYLIC ADHESIVES UNDER THE INFLUENCE OF THE FILLER. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Зубенко Д.Ю. Коваленко А.В., Петренко О.М, Шавкун В.М., Олехно М.Ю. Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля ScienceRise № 10/2 (27) 2016 (2014)

Статті у фахових виданнях + Статті SCOPUS + Патенти + Методичне забезпечення + Тези конференцій + з співавторами та без

СПИСОК Наукових та методичних праць Зубенко Дениса Юрійовича

№ Название Издание Издательство, журнал (название, №, год, ном. Авт. свид.) Кол-во печатных листов Соавторы

1 “Випробування тягового двигуна постiйного струму” печатное Харкiв-ХДАМГ-1998 42 Голтвянський М. А, Крутiй Л. М.

2 “Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава городского электрического транспорта” печатное Тезисы XXIX научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ ГЭТ, Харьков 1998г. 1 Далека В. Ф, Зубенко Ю. Ф.

3 “Экономия ресурсов на электрическом транспорте путем применения полимерных материалов и ремонтно-восстановительных составов” печатное Тезисы XXX научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ ГЭТ, Харьков 2000г. 1 Далека В. Ф, Зубенко Ю. Ф.

4 “Словарь терминов электротранспорта” печатное Харьков, 2000г. ISBN 966-624-115-3 276 Зубенко Ю. Ф.

5 „Підвищення зносостійкості тертьових деталей рухомого складу і зменшення коефіцієнта тертя з застосуванням РВС технологій” печатное Тезисы XXXI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ ГЭТ, Харьков 2002г.

6 „Ресурсосберегаючі технології експлуатації рухомого складу міського електротранспорту” печатное Тезисы XXXI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ ГЭТ, Харьков 2002г. 1 Зубенко Ю. Ф.

7 „Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання” печатное Харків: ХДАМГ 2001. 40 Скурихін І. Л.


8 „Вдосконалення методів захисту рухомого складу міського електричного транспорту від корозії, старіння та біологічного пошкодження” печатное „Коммунальное хозяйство городов” Научно-технический зборник №49. Киев „Техника” 2003г. с.207-211 5 Далека В. Х.

9 „Методичні вказівки для вивченяя будови тролейбуса під час виконання літньої практики” печатное Харків: ХДАМГ 2003 15 Скурихін І. Л. Мінєєва Ю. В.

10 „Підвищення ефективності захисту рухомого складу міського електричного транспорту від корозії, старіння та біологічного пошкодження” печатное Научная конференция Проблемы и перспективы энерго-ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства 4 Далека В.Х. Зубенко Ю.Ф. Белоус Н.В. Коваленко В.И.

11 „Исследование динамики износа зубчатых тяговых передач электроподвижного состава” печатное „ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий” №4, 2004г. 3 Далека В. Х.

12„Удосконалювання нормативів безпеки тролейбусів”

печатное XXXII Научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства 1 Коваленко В. І.

13 „Прогнозування ресурсу тягових приводів електропоїздів” печатное Вісник НТУ "ХПІ"– Харків – 2004. - №42. 9 Далека В.Х

14 „Визначення віброакустичних характеристик тягових приводів електропоїздів” печатное Вісник НТУ "ХПІ". – Харків – 2004. - №39.

15 „Прогнозування ресурсу тягових передач електропоїздів метрополітену” печатное Зб. наук. праць. – Харків.: УкрДАЗТ. - 2004.-Вип.64.


16 «Методичні рекомендації для вивчення механічного обладнання тролейбуса ЗіУ-9» Друковане Харкiв-ХНАМГ-2005 31 Скуріхін І.Л., Мінєєва Ю.В.

17 «Ресурсозберігаючі технології при ремонті рухомого складу міського електротранспорту» Друковане Алушта, АР крим - 2005 3 Скуріхін І.Л.

18 «Ресурсозберігаючі технології при ремонті рухомого складу міського електротранспорту» Друковане Харків-ХНАМГ - 2006 - 19 «Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху» Друковане Харків-ХНАМГ - 2007

20 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу» Друковане Харків-ХНАМГ – 2007 32 Голтв’янський М.А., Хворост М.В., Гордієнко О.С.

21 «Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов» Друковане Харків-ХНАМГ-2007

22 «Запропонування вібродіагностичного комплексу для визначення віброакустичних характеристик тягових приводів електропоїздів» Друковане Харків – ХНАМГ -2008

23 «Дослідження спектрів вібросигналів, які дозволяють розкрити дефекти в зубчастих передачах тягових приводів електропоїздів» Друковане Харків-ХНАМГ-2009

24 «Формування комплексної моделі прогнозування ресурсу тягових приводів електропоїздів за статистичними даними» Друковане Харків – ХНАМГ -2009

25 Конспект лекцій з навчальних дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання» Друковане Харків – ХНАМГ -2009 55 Далека В.Х.

26 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання» Друковане Харків – ХНАМГ -2009 46 Далека В.Х.

27 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання» Друковане Харків – ХНАМГ -2009 62 Далека В.Х.

28 «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Друковане Харків – ХНАМГ -2009

29 «Способ дистанционного контроля режимов асинхронних двигателей» Друковане Харків – ХНАМГ -2010

30 «Выбор режимов нагружения силового электрооборудования трамвая» Друковане Восточно-Европейский журнал передових технологий 2010 №3/9 (45)

31 «Ресурсосберигающие технологи экономии электроэнергии, используемой на тягу подвижного состава городского электротранспорта» Друковане XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ -2010

32 «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Друковане Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля частина 2, 2010 М.В. Хворост

33 «Индивидуальные городские электротранспортные кабины» Друковане Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, 2010 1 А.В. Коваленко, М.Г. Габелія

34 «Застосування нанотехнологій при експлуатації та ремонті тягових редукторів вагонів метрополітену» Друковане Восточно-европейский журнал передових технологий 2010 №6

35 «Применение методов акустической эмиссии при диагностиировании трамвайних вагонов» Друковане УДАзТ- 2010 №117

36 «Проведение ультразвукового контроля тонкостенных стальных изделий транспортных средств» Друковане ХПИ-2010, №57

37 «Оцінки пошкодження пластичних матеріалів на рухомому складі міського електротранспорту» Друковане Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №1

38 «Підвищення ефективності системи контролю технічного стану рухомого складу електротранспорту» Друковане ХНАМГ-2011, №97

39 «Методы диагностирования рельсового полотна городского электротранспорта» Друковане Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №2

40 «Investigation of metal structures stress state with the defects in the form of cracks of various depth on the main units of railway transport» Друковане ХНАДУ-2011, випуск 1

41 «Оценка физико-механических свойств металлов применяемых на городском электротранспорте» Друковане «ХПИ» 10, 2011

42 «Дослідження процесу створення моделі управління матеріальними ресурсами підприємств міськелектротранспорту» Друковане Вісник Хмельницького національного університету №2, 2011

43 «Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава» Друковане Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №3 (51)

44 «Техническая диагностика подшипников качения подвижного состава городского электротранспорта» Друковане Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №4/7 (51)

45 «Высшая математика» карманный справочник студента Друковане Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 38056

46 «Осушка воздуха в пневмосистемах транспортных средств» Друковане Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №14 (168), частина 1, 2011 Крутий Л.М., Хворост Н.В.

47 «Исследование технологий бесконтактного теплового контроля букс вагонов метрополитена» Друковане Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (166), частина 1, 2011 15 Хворост Н.В.

48 «Моделирование процессов выявления дефектов в узлах подвижного состава электротранспорта при тепловом неразрушающем контроле» Друковане УкрДАЗТ, 2011, вип. 123

49 «Прогнозирование долговечности деталей ПС ЭТ методом акустической эмиссии» Друковане Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 5/7 (53) 2011

50 «Дослідження моделі організаційних структур управління проектами створення міського рейкового трвнспорту» Друковане Вісник Хмельницького національного університету №3, 2011

51 «Дослідження тривалості технічної підготовки виробництва міського рейкового транспорту» Друковане Вісник Хмельницького національного університету №4, 2011

52 «Улучшение работы дизелей с однополосной камерой сгорания на малых нагрузках» Друковане Вісник Схілноукраїнського нац. Університету ім.. Володимира Даля №6 (160) 2011 р. Крутий Л.М., Хворост Н.В.

53 «Поршневий компресор безкривошипно-безшатунного типу» Друковане Патент на корисну модель № 63376, Опубл. 10.10.2011, бюл. 19, МПК F04B 27/00

54 «Энергосберегающие технологии, применяемые в ходовой части транспортных средств» Друковане III міжнародна науково-практична конференція. – м. Алушта, АР Крим, 2011р.

55 «Удосконалення управління якістю в проектах сертифікації міських рейкових транспортних засобів» Друковане Вісник Хмельницького національного університету, № 5, 2011р.

56 «Пневматический штангоуловитель» Друковане Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил, випуск 3 (29) 2011 р. Крутий Л.М., Хворост Н.В.

57 «Дослідження системи управління якістю при створенні міського рейкового транспорту» Друковане Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 2011р.

58 «Дослідження методів управління проектами ремонту транспортних засобів» Друковане Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 6/3 (54) 2011

59 «Дослідження процесу управління проектами при створенні транспортної техніки нового покоління» Друковане Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 1/3 (55) 2012

60 «Склоочисник» Патент на корисну модель № 68051, Опубл. 12.03.2012, бюл. 5, МПК В60S 1/00

61 «Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированого обучения» Друковане Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/3 (56) 2012

62 «Сотовый вид транспорта» Друковане Научно-техническая Конференция ХНАМГ, Харьков 2012

63 «Пристрій для накачування пневматичних» шин» Друковане Патент на корисну модель № 72105, Зареєстровано. 10.08.2012, бюл. 15, МПК (2012.01) В50С 23/00

64 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв» Друковане Харків-ХНАМГ-2012

65 Конспект лекцій з дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу» Друковане Харків-ХНАМГ-2012

66 Конспект лекцій з дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв» Друковане Харків-ХНАМГ-2012

67 Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» Друковане Харків-ХНАМГ-2011

68 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» Друковане Харків-ХНАМГ-2012

69 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв» Друковане Харків-ХНАМГ-2012

70 «Исследование возможности применения ватметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания» Друковане Научно-техническая Конференция ХНАМГ, Харьков 2012 Голтвянский Н.А., Сидоренко В.Ф

71 «Применение ватметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания» Друковане УкрДАЗТ, 2012, вип. 132 Голтвянский Н.А

72 «Транспорт на основе эффекта Мейснера» Друковане Конференция, Алушта, 2012

73 «Уменьшение сопротивления каченя колесных транспортних средств» Друковане Конференция, Алушта, 2013

74 «Пристрій для повернення штанги тролейбуса на контактний дріт» Друковане Патент 84744, от 25.10.2013

75 «Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение» Друковане TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES - № 1/5(15), 2014, Польша

76 «Автоматизована система діагностики теплового стану електродвигуна» Друковане Патент на корисну модель № 89247, МПК H02H 5/04 (2006.01), Дата публікації 10.04.2014 Мінєєва Ю.В, Шавкун В.М., Герасименко В.А.

77 Применение ваттметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания Друковане Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/9 (68) 2014

78 Индикаторный коэффициент полезного действия – интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя Друковане Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 17 (1060) 2014, м. Харків

79 Розробка технологічного процесу відновлення колінчатого валу електрокомпресора ЕКВО-03/8 Друковане Восточно-Европейский журнал передовых технологий № 3 (69) 2014 19 Коваленко А.В, Закурдай С.О.

80 Підвищення надійності роботи пневматичних пристроїв для транспортних засобів Друковане "Технологический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014

81 Концепція розробки технологічного процесу ремонту гідропідсилювача тролейбуса Друк. ScienceRise ТОМ 1 (2014) 17 Коваленко А.В.

82 Вдосконалення технології випробування гідропідсилювача керма тролейбуса Друк. ScienceRise №2 (2) (2014) 27 -

83 Застосування нейронних мереж як елемента оптимізації управління на підприємствах міського електротранспорту Друк. Міжнародна науково-технічна конференція 2014, ХНУМГ 1 -

84 Повышение ресурса контактного провода электротранспорта Друк. Міжнародна науково-технічна конференція 2014, ХНУМГ 1 Дроздов Ю.В., Фуртат Е.В, Фуртат С.А.

85 Использование материала «Нанопротек» для повышения надежности работы электрооборудования подвижного состава городского электротранспорта Друк. Міжнародна науково-технічна конференція 2014, ХНУМГ 1 Козлова О.С., Штомпель А.Э.

86 «Вентильоване взуття» Друк. Патент № 97408 від 10.03.15 4 -

87 CREATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MICROWAVE TRANSPORT Друк. THE PROGRESSIVE RESERCHEES “SCINCE & GENESIS” April#1/2015 PRAGUE (CZECH REPUBLIC) Міжнародне 10 -

88 Разработка мероприятий по уменьшению расхода электроэнергии на предприятиях электротранспорта Друк. Автомобіль і електроніка Сучасні Технології. Електронне фахове видання. 7/2015 ХНАДУ, ISSN: 2226-9266 10 -

89 «Апарат для лікування депресії та інших погіршень психічного самопочуття у робітників транспортних підприємств» Друк. Патент №99873 від 25.06.2015 4 -

90 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Друк. "Восточно-Европейского журнала передовых технологий"(№6(78).2015)

SCOPUS

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/56693/53389 11 А. В. Коваленко О. М. Кузнецов

91 Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта Друк. Монография. ХНУМГ – 2015 ISBN 978-966-695-359-2 121 -

92 DESIGNING INTELLEGENT SYSTEM MANADGMENT TRANSPORT ENTERPRISE ENTROPY APPROACH Друк. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number 1 Наукометрическое

http://eu-jr.eu/engineering 8 A. Kuznetzov

93 SYNTHESIS OF NONLINEAR ALGORITHMS FOR MULTIMODE CONTROL OF TRANSPORT ENTERPRISES IN AN INDETERMINATE STATE Друк. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number 2 Наукометрическое

http://eu-jr.eu/engineering 8 A. Petrenko

94 FEATURES OF NCHANGES OF STRUCTURE AND ADHESIVE PROPERTIES FOR ACRYLIC ADHESIVES UNDER THE INFLUENCE OF THE FILLER Друк. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number 3 Наукометрическое

http://eu-jr.eu/engineering 8 Alla Garbuz, Pavel Bilym

95 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ НЕЙРОМЕРЕЖОВИХ АЛГОРИТМІВ БАГАТОРЕЖИМНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Друк. "Технологический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014 10 Шавкун В.М., Скурихін В.І., Донець О.В., Лукашова Н.П.

96 Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля Друк. ScienceRise № 10/2 (27) 2016 (2014) 27 Коваленко А.В., Петренко О.М, Шавкун В.М., Олехно М.Ю.

97 Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів Друк. ScienceRise № 1/2 (30) 2017 10 Кузнецов О.М., Ліньков В.В., Петренко О.М, Каци Л.О.

98 Штучні нейронні мережі які використовуються в задачах оптимізації технічної експлуатації рухомого складу електротранспорту Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 142. 2018. С. 55 - 57 4 О.В. Донець, В.В. Ліньков

99 Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 7 (146). 2018. С. 65 - 67 4 О.В. Донець, В.В. Ліньков

100 «Використання нейронних мереж для вирішення проблем нерозв'язних задач і рішення складних обчислювальних рівнянь експлуатації електротранспорту» Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 1 (147). 2019. С. 128 - 130 3 В.В. Ліньков

101 «Повторне використання нейронних мереж з декількома екземплярами в задачах експлуатації і ремонту електротранспорту» Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 1 (147). 2019. С. 131 - 134 4 В.В. Ліньков

102 Інтелектуальна система діагностики теплового стану електродвигуна Друк. Патент № 131205 від 10.01.2019 1 - 103 Інтелектуальна система діагностики теплового стану електродвигуна Друк. Патент № 131202 від 10.01.2019 1 - 104 Моделирование механического комплекса приводо-опора воздушных линий электропередач при динамическом воздействии Друк. XIX Internetional Conference DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND STABILYTY INVESTIGATIONAL – Київ: КНУ імені Т. Шевченко, 2019, с. 290 - 295 5 Скурихін В.І, Кузнецов О.М. 105 Методи розрахунку теплопровідності електричних машин Друк. Вісник хмельницького національного університету. Технічні науки. 2019, №3, стр.232 - 234 5 Петренко О.М., Ліньков В.В. 106 ТЕПЛОВА І ЕЛЕКТРИЧНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 3 (149). 2019. С. 16 - 18 4 Петренко О.М.

107 ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ Друк. Вісник ЖДТУ, 2019, №1 (83) 5 Петренко О.М.

108 ДИАГНОСТИКА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ТЕПЛОВИЗОРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ Друк. Вісник хмельницького національного університету. Технічні науки. 2019, №4, стр.192 - 194 5 Петренко О.М.

109 INVESTIGATION OF THE HEATING PROCESSES AND TEMPERATURE FIELD OF THE FREQUENCYCONTROLLED ASYNCHRONOUS ENGINE BASED ON MATHEMATICAL MODELS Друк. (2019), «EUREKA: Physics and Engineering» Number 5. P 64 – 72 SCOPUS. http://eu-jr.eu/engineering 8 Alexander Petrenko, Sergii Dulfan

110 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ №131205 від. 10.01.2019, Бюл.№ 1 5

111 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 132776 від. 11.03.2019, Бюл.№ 5

112 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 132783 від. 11.03.2019, Бюл.№ 5 5

113 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ТРИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134768 від. 10.06.2019, бюл. № 11 5

114 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДЕВ'ЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134769

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

115 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З П'ЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134770

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

116 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ЧОТИРИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134771

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

117 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДЕСЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134772

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

118 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З СЕМИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134773

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

119 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ВОСЬМИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 134783

від. 10.06.2019, бюл. № 11/2019	5

120 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДВАДЦЯТИДВОХШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135404

від. 25.06.2019, бюл. № 12/2019	5

121 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З СІМНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135405

від. 25.06.2019, бюл. № 12/2019	5

122 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ЧОТИРНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135406

від. 25.06.2019, бюл. № 12/2019	5

123 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДВАНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135407

від. 25.06.2019, бюл. № 12/2019	5

124 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДВАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135408

від. 25.06.2019, бюл. № 12/2019	5	

125 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ОДИНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135641

від. 10.07.2019, бюл. № 13/2019	5	

126 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З П'ЯТНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135883

від. 25.07.2019, бюл. № 14/2019	5	

127 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ШІСТНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135886

від. 25.07.2019, бюл. № 14/2019	5	

128 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ВІСІМНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 135887

від. 25.07.2019, бюл. № 14/2019	5	

129 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ТРИНАДЦЯТИТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 136966

від. 25.09.2019, бюл. № 18/2019	5	

130 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИШАРОВОЮ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ Друк. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 136967

від.  25.09.2019, бюл. № 18/2019	5	

131 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЗОВНІШНЬОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХОЛОДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДВИГУНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ Друк. Вісник хмельницького національного університету. Технічні науки. 2019, №5, стр.92 - 94 8 Петренко А.М., В.О. Орлов

132 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ Друк. Вісник хмельницького національного університету. Технічні науки. 2019, №6, стр.19 - 21 8 Петренко А.М.

133 ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВИПАДКОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ТА НЕЙРОННИХ КОМУТАЦІЙ МЕРЕЖ Друк. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Випуск 4 (150). 2019. С. 21 - 18 4 С.О. Закурдай, О.В. Донець, А.В. Коваленко

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

16

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси