Зубенко Денис Юрьевич

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Зубенко Денис Юрьевич

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 1999 - 2000 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація магістр з електромеханіки. Диплом магістра від 27.06.2000р. ХА №12171446

Харківська національна академія міського господарства, 1994 - 1999 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Електричний транспорт»; кваліфікація інженер-електромеханік. Диплом спеціаліста від 27.06.1999р. ХА №11103855

Харківська національна академія міського господарства, 1999 - 2001 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність «Економіка підприємства»; кваліфікація економіст. Диплом спеціаліста від 1.06.2001р. ЕК №006444

Професійний досвід

2007 - теп. час - доцент кафедри Електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

2005-2007 рр. - старший викладач кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

2000-2007 рр. - асистент кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

2000-2004 рр. - аспірант кафедри Електричного транспорту Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Електричного транспорту Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

 • Повышение надежности тяговых передач электропоездов : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.07 - рухомий склад та тяга поїздів / Зубенко Денис Юрійович ; Харків. держ. акад. залізничного транспорту – Харків, 2005. – 21 с.*

Адреса електронної пошти

Denis04@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Основні праці

 • Зубенко Д.Ю., «Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху» Харків-ХНАМГ – 2007
 • Зубенко Д.Ю., «Исследование с помощью матема-тических моделей тяговых асинхронных электро-приводов скоростных электропоездов» Харків-ХНАМГ-2007
 • Зубенко Д.Ю., «Запропонування вібродіагностичного комплексу для визначення віброакустичних характеристик тягових приводів електропоїздів» Харків – ХНАМГ -2008
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження спектрів вібросигналів, які дозволяють розкрити дефекти в зубчастих передачах тягових приводів електропоїздів» Харків-ХНАМГ-2009
 • Зубенко Д.Ю., «Формування комплексної моделі прогнозування ресурсу тягових приводів електропоїздів за статистичними даними» Харків – ХНАМГ -2009
 • ЗубенкоД.Ю., «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Харків – ХНАМГ -2009
 • Зубенко Д.Ю., «Способ дистанционного контроля режимов асинхронних двигателей» Харків – ХНАМГ -2010
 • Зубенко Д.Ю., «Выбор режимов нагружения силового электрооборудования трамвая» Восточно-Европейский журнал передових технологий 2010 №3/9 (45)
 • Зубенко Д.Ю., «Застосування нанотехнологій при експлуатації та ремонті тягових редукторів вагонів метрополітену» Восточно-европейский журнал пе-редових технологий 2010 №6
 • Зубенко Д.Ю., «Применение методов акустической эмиссии при диагностиировании трамвайних вагонов» УДАзТ- 2010 №117
 • Зубенко Д.Ю., «Проведение ультразвукового контроля тонкостенных стальных изделий транспортных средств» ХПИ-2010, №57
 • Зубенко Д.Ю., «Оцінки пошкодження пластичних матеріалів на рухомому складі міського елек-тротранспорту» Восточно-европейский журнал пе-редових технологий 2011 №1
 • Зубенко Д.Ю., «Підвищення ефективності системи контролю технічного стану рухомого складу елек-тротранспорту» ХНАМГ-2011, №97
 • Зубенко Д.Ю., «Методы диагностирования рельсового полотна городского электротранспорта» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №2
 • Зубенко Д.Ю., «Оценка физико-механических свойств металлов применяемых на городском элек-тротранспорте» «ХПИ» 10, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження процесу створення моделі управління матеріальними ресурсами підприємств міськелектротранспорту» Вісник Хмельницького національного університету №2, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №3 (51)
 • Зубенко Д.Ю., «Техническая диагностика подшипников качения подвижного состава городского электротранспорта» Восточно-европейский журнал передових технологий 2011 №4/7 (51)
 • Зубенко Д.Ю.. «Моделирование процессов выявления дефектов в узлах подвижного состава электротранспорта при тепловом неразрушающем контроле» УкрДАЗТ, 2011, вип. 123
 • Зубенко Д.Ю., «Прогнозирование долговечности деталей ПС ЭТ методом акустической эмиссии» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 5/7 (53) 2011
 • Зубенко Д.Ю. «Дослідження моделі організаційних структур управління проектами створення міського рейкового транспорту» Вісник Хмельницького національного університету №3, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження тривалості технічної підготовки виробництва міського рейкового транс-порту» Вісник Хмельницького національного університету №4, 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Удосконалення управління якістю в проектах сертифікації міських рейкових транспортних засобів» Вісник Хмельницького національного університету, № 5, 2011р.
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження системи управління якістю при створенні міського рейкового транспорту» Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 2011р.
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження методів управління проектами ремонту транспортних засобів» Восточ-но-Европейский журнал передовых технологий № 6/3 (54) 2011
 • Зубенко Д.Ю., «Дослідження процесу управління проектами при створенні транспортної техніки но-вого покоління» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 1/3 (55) 2012
 • Зубенко Д.Ю., «Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение» TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES - № 1/5(15), 2014, Польша
 • Зубенко Д.Ю., Применение ваттметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/9 (68) 2014
 • Зубенко Д.Ю., Индикаторный коэффициент полезного действия – интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя Вісник Національного технічного університету «ХПІ» № 17 (1060) 2014, м. Харків
 • Зубенко Д.Ю., Коваленко А.В, Закурдай С.О. Розробка технологічного процесу відновлення колінчатого валу електрокомпресора ЕКВО-03/8 Восточно-Европейский журнал передовых технологий № 3 (69) 2014
 • Зубенко Д.Ю., Вдосконалення технології випробування гідропідсилювача керма тролейбуса ScienceRise №2 (2) (2014)
 • Зубенко Д.Ю., Разработка мероприятий по уменьшению расхода электроэнергии на предприятиях электротранспорта Автомобіль і елктроніка Сучасні Технології. Електронне фахове видання. 7/2015 ХНАДУ, ISSN: 2226-9266
 • Зубекно Д.Ю., А. В. Коваленко О. М. Кузнецов , АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. "Восточно-Европейского журнала передовых технологий"(№6(78).2015) SCOPUS
 • Zubenko D., Kuznetzov A., DESIGNING INTELLEGENT SYSTEM MANADGMENT TRANSPORT ENTERPRISE ENTROPY APPROACH. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Zubenko D., Petrenko A., SYNTHESIS OF NONLINEAR ALGORITHMS FOR MULTIMODE CONTROL OF TRANSPORT ENTERPRISES IN AN INDETERMINATE STATE. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Зубенко Д.Ю. Шавкун В.М., Скурихін В.І., Донець О.В., Лукашова Н.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ НЕЙРОМЕРЕЖОВИХ АЛГОРИТМІВ БАГАТОРЕЖИМНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "Техноло-гический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014
 • Зубенко Д.Ю., Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів. ScienceRise № 1/2 (30) 2017

Додаткові праці

 • Зубенко Д.Ю., «Склоочисник» Патент на корисну модель № 68051, Опубл. 12.03.2012, бюл. 5, МПК В60S 1/00
 • Зубенко Д.Ю., «Пристрій для накачування пневматичних шин» Патент на корисну модель № 72105, Зареєстровано. 10.08.2012, бюл. 15, МПК (2012.01) В50С 23/00
 • Зубенко Д.Ю., Пристрій для повернення штанги тролейбуса на контактний дріт Патент 84744, от 25.10.2013
 • Зубенко Д.Ю., Мінєєва Ю.В, Шавкун В.М., Герасименко В.А. Автоматизована система діагностики теплового стану електродвигуна Патент на корисну модель № 89247, МПК H02H 5/04 (2006.01), Дата публікації 10.04.2014
 • Зубенко Д.Ю., Вентильоване взуття. Патент № 97408 від 10.03.15
 • Зубенко Д.Ю. Апарат для лікування депресії та інших погіршень психічного самопочуття у робітників транспортних підприємств. Патент №99873 від 25.06.2015
 • Зубенко Д.Ю., «Поршневий компресор безкриво-шипно-безшатунного типу» Патент на корисну мо-дель № 63376, Опубл. 10.10.2011, бюл. 19, МПК F04B 27/00
 • Зубенко Д.Ю., М.В. Хворост «Розробка комплексної прогнозуючої моделі оцінки ресурсу тягових приводів електропоїздів» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля частина 2, 2010
 • Zubenko D. «Investigation of metal structures stress state with the defects in the form of cracks of various depth on the main units of railway transport» ХНАДУ-2011, випуск 1
 • ЗубенкоД.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Осушка воздуха в пневмосистемах транспортных средств» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №14 (168), частина 1, 2011

Зубенко Д.Ю., Хворост Н.В. «Исследование технологий бесконтактного теплового контроля букс вагонов метрополитена» Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №12 (166), частина 1, 2011

 • Зубенко Д.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Улучшение работы дизелей с однополосной камерой сгорания на малых нагрузках» Вісник Схілноукраїнського нац. Університету ім.. Володи-мира Даля №6 (160) 2011 р.

Праці опрабоційного характеру

 • Зубенко Д.Ю., Крутий Л.М., Хворост Н.В. «Пневматический штангоуловитель» Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил, випуск 3 (29) 2011 р.
 • Зубенко Д.Ю., «Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированого обучения» Востточно-Европейский журнал передовых технологий № 2/3 (56) 2012
 • Зубенко Д.Ю., Голтвянский Н.А. «Применение ватметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания» УкрДАЗТ, 2012, вип. 132
 • Зубенко Д.Ю., Підвищення надійності роботи пневматичних пристроїв для транспортних засобів "Технологический аудит и резервы производства" №3/2(17)2014
 • Зубенко Д.Ю., Коваленко А.В. Концепція розробки технологічного процесу ремонту гідропідсилювача тролейбуса ScienceRise ТОМ 1 (2014)
 • Zubenko D. CREATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF MICROWAVE TRANSPORT. THE PROGRESSIVE RESERCHEES “SCINCE & GENESIS” April#1/2015 PRAGUE (CZECH REPUBLIC)
 • Zubenko D., Garbuz A, Bilym P., FEATURES OF NCHANGES OF STRUCTURE AND ADHESIVE PROPERTIES FOR ACRYLIC ADHESIVES UNDER THE INFLUENCE OF THE FILLER. (2016),” EUREKA: Physical Sciences and Engineering” Number
 • Зубенко Д.Ю. Коваленко А.В., Петренко О.М, Шавкун В.М., Олехно М.Ю. Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля ScienceRise № 10/2 (27) 2016 (2014)

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

16

15

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв

Бакалавр

спеціальності - Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; спеціалізації - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси