Зубенко Анна Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Зубенко Анна Володимирівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Зубенко Анна Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, канд.економ.наук ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2008 р., диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту (диплом ХА №34119111),

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2014 р., диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікація – аналітик з питань фінансово-економічної безпеки (диплом ХА №46058575).

Професійний досвід

15.09.2009 р. – 30.06.2011 р. – викладач-стажер кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ

01.09.2011 р. – 31.08.2015 р. - асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ

01.09.2015 р. – теперішній час - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ


01.03.2007 р. - 31.03.2013 р. - бухгалтер АТ "Трест Житлобуд-1"

01.04.2013 р. - терерішній час - заступник головного бухгалтера АТ "Трест Житлобуд-1"

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

АТ "Трест Житлобуд-1"

Теми дисертацій

Вартісно-орієнтоване управління портфелем інвестиційних проектів за моделями реальних опціонів у житловому будівництві – дис. канд. економ. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва), Харківська національна академія міського господарства, 2012.

Електронна пошта

AnnaZubenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Зубенко А.В. Оцінка стану фінансово-економічної безпеки як складова процесу вартісно-орієнтованого корпоративного управління підприємствами / Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: кол. монографія / А. В. Зубенко; за ред. Т. В. Момот. – Х.: Фактор, 2012. – С. 62-65.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Business Valuation for Construction Companies: Comparative Approach Implementation (in English) / Tetiana Momot, Anna Zubenko, Anna Chudopal // Informatization of Economic and Management Processes: Book of Conference Proceedings. – Czech Republic, Brno: BIBS, 2016. – Рр. 119-124.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси