Завальний Олександр Вячеславович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Завальний Олександр Вячеславович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Завальний Олександр Вячеславович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Вчене звання - доцент кафедри містобудування, атестат ДЦ АР № 001108, 1994 р. Науковий ступінь - кандидат технічних наук. Почесне звання - почесний викладач Університету.

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, 01.09.1979 - 23.06.1984 рр.

 • напрям підготовки/спеціальність: спеціальність «Міське будівництво»; кваліфікація: інженер - будівельник. Тема дипломного проекту «Варіанти розвитку Харківського метрополітену». Диплом ЗВ № 812898.

Професійний досвід

1984 - 1986 рр. - стажор кафедри "Планування та благоустрій міст"

1986 - 1989 рр. - аспірант кафедри "Планування та благоустрій міст" Харківського інституту комунального будівництва

1989 - 1992 рр. - асистент кафедри містобудуванняя Харківського інституту комунального господарства

1992 - теп. час -доцент кафедри міського будівництва Харківського університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Наукова спеціальність 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми, диплом КД № 040900, 1991 р. Тема диссертації: "Обгрунтування характеристик магістралей, передбачено вантажного руху"

Адреса електронної пошти

Oleksandr.Zavalnyi@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2016

2014

Статті у фахових виданнях

2017

 •  Завальний О. В. Проблеми та перспективи планування територій новостворених територіальних громад на прикладі Старосалтівської об'єднаної територіальної громади / О. В. Завальный, Ю. І. Гайко, Е. А. Шишкін // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63ю – С. 480-499.


2016

 •  Завальный А. В. Бизнес-парк как элемент регулирования городской застройки / А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, М. С. Колоша // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 45.– С. 203-213.
 •  Завальний О. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інженерної інфраструктури м. Харкова / А. В. Завальный, Ю. І. Гайко, Е. А. Шишкін, О. О. Курбатова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 42.– С. 163-172.

2015

 •  Завальный А. В. Методы нормализации оптического геометрического поля в жилых домах / А. В. Завальный, В. Ю. Розов, С. М. Золотов, С. В. Грецких // Електротехніка і електромеханіка: науково-практичний журнал. - Харків, 2015. - Вип. 2. - С. 35-40.
 •  Завальний О. В. Реформування системи безпеки руху і перевезення пасажирів громадським транспортом у містах України / О. В. Завальный, С. М. Гордієнко, А. М. Сосіпатров // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 56, у 3 частинах. Частина 1. – С. 60-63.
 •  Zavalnyi А. Town planning organization of public bicycle rental in Kharkov / А. Zavalnyi, S. Gordienko // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky: journal. - Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2015. - P. 33-37.


2014

 •  Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семёнов, А. В. Завальний, Т. Н. Апатенко и др. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 344–351.
 •  Завальний О. В. Прогнозування обсягів перевезень пасажирів метрополітеном м. Харкова / О. В. Завальний, І. Е. Линник, А. І. Буряк // Наукові нотатки, 2014. - Вип. 46. - С.354-358. - ISBN - 978-617-672-039-3.


2012

 •  Завальний О. В. Основні причини загострення й можливі шляхи вирішення транспортних проблем у м. Харкові / О. В. Завальный, С. М. Гордієнко, Т. О. Черноносова, А. М. Сосіпатров // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 45, у 3 частинах. Частина 1. – С. 274-282.
 •  Завальный А. В. Моделирование развития агломерации на основе теории однородных структур / А. В. Завальный, И. М. Патракеев // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2012. – Вип. 47. – С. 218-226.
 •  Завальний О. В. Аналіз міських озеленених просторів (на прикладі м. Києва) / О. В. Завальний, Л. В. Шумейко, О. Ю. Черноносова // Інтеграційні процеси та інноваційні технології "Досягення та перспектива технічних нацк (іноземними мовами)" : збірник наукових праць ХАДУ. - Х., ХАДУ. - С.191-195

2011

2006

 •  Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 33–40. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints. kname.edu.ua/1560/ , вільний).

2001

 •  Методология разработки и реализации «Городского проекта» в региональных условиях / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 33–106. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/4774/ , свободный).

2000

 •  Проблемы безбарьерной архитектуры и пути их решения / В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 9–12. – (Серия «Технические науки»). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/5369/ , свободный).

Статті у збірниках наукових праць

2016


2015

 •  Завальный А. В. Мировая практика инновационных разработок в части реализации программы "Смарт-Сити" / С. Н. Гордиенко, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Компьютерні технології в міському та регіональному господарстві" №5 (2015). - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - С. 67-68.
 •  Завальний О. В. Питання організації системи громадського велопрокату в м. Харкові / О. В. Завальний, С. М. Гордієнко // Perspective trands in scientific research - 2015: materials of international scientific and practical conference, Braticlava, 17-22 october 2015. - Braticlava, 2015. - Volume 2. - P. 145-150.


2014

 •  Завальный А.В. Анализ тенденций развития малоэтажного строительства в Украине / А. В. Завальный, С. Н. Гордиенко, Т. А. Черноносова, О. Ю. Черноносова // Технические науки - основа современной инновационной системы: материалы III международной научно-практической конференции (25 февраля 2014 г., г. Йошкар-Ола) / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014. - С. 120-123. - ISBN - 978-5-905371-55-4.
 •  Завальный А. В. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения (расширение использования вело- и электротранспорта нового поколения) / А. В. Завальный, С. Н. Гордиенко, А. М. Сосипатров // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 83.
 •  Завальный А. В. Особенности организации бизнес-парков в крупнейших городах / А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, А. В. Мисюра // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р. : тези доповідей – Х.: ХНУМГ , 2014. – С. 86
 •  Завальний О. В. Можливість формування магістерської програми навчання за спеціальністю "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" на кафедрі міського будівництва в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова / О. В. Завальний, Т. О. Черноносова, С. М. Гордієнко// ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Мин-во образ. и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 1 : Городское троительство, электроснабжение городов, транспорт. – С. 9-11.

2013

 •  Завальный А. В. К вопросу о энергореновации типовых панельных зданий в г. Харькове / В. Т. Семенов, А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, С. Н. Гордиенко // Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (29-30 марта 2013 г., г. Махачкала). - Махачкала: ДГИНХ, 2013. - С. 129-131. - ISBN - 978-5-906334-11-4. •  Територіально-просторове планування та генеральний план міста / В. Т. Семенов, І. В. Древаль, О. В. Завальний та ін. // Концепція стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 32–34.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Zavalnyi A. Creative Approach to Urban Planning and Reconstruction Parkland / A. Zavalnyi, T. Chernonosova, N. Shtompel, I. Lynnyk, S. Gordienko // Materials of the VII International research and practice. Vol. II, April 23h-24th, 2014, Munich, Germany.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

69

45

h-індекс

3

3

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2017

2015

2014

2012

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Міське зелене будівництво

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Інженерний благоустрій територій великих міст

Магістр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Утримання прибудинкової території

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Планування та благоустрій міст

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

1179