Жидкова Тетяна Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Жидкова Тетяна Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Кандидат технічних наук.

Освіта

Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді диплом КН №000448 1992 р.

Доцент кафедри містобудування, ДЦ АЕ № 001021 1998 р.

Професійний досвід

• 1975 – 1978рр. Полтавська філія проектного інституту «Укрміськбудпроект», м. Полтава, інженер, старший інженер;

• 1978-1979рр. Центральний науково-дослідний інститут проектування житла, м. Москва, старший інженер;

• 1979- 1985 рр. Полтавська філія проектного інституту «Укрміськбудпроект», м. Полтава, старший інженер;

• 1985 мл. науковий співробітник НДС ХІІКБ;

• 1988-1992 навчання в аспірантурі ХІІКБ;

• 1992-1993 рр. Ст. науковий співробітник НДС;

• 1993 - 1994 асистент кафедри містобудування (міського будівництва) ХІІКБ

• 1994 - по теперішній час доцент кафедри містобудування (міського будівництва) Харківської національної академії міського господарства. ХНАМГ ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

К. т. н., 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби, «Бетон з доданням крейди, як високодисперсної складової його зв’я-зуючим компонен-том», 1992

Адреса електронної пошти

Tetiana.Zhydkova@kname.edu

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2017

  •   Tetyana Zhydkova. [1] Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 143-147. - ISBN 978- 83-62683-99-4

2016

2014

Статті у фахових виданнях

2017.

Жидкова Т.В. Слобідська гілка роду Ковалевських / Т .В. Жидкова, Гулакова А.П. // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи Восьма Міжнародна науково-практична конференція:. м. Харків, ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 21-22 квітня 2017р. збірник матеріалів. – Х., «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка – С. 44-50

Жидкова Т.В. Колишні промислові території як резерв містобудування/ Т .В. Жидкова, Нелюбін О.С.// Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи Восьма Міжнародна науково-практична конференція:. м. Харків, ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 21-22 квітня 2017р. збірник матеріалів. – Х., «Міськдрук», ХНТУСГ ім. П. Василенка –С. 206-211

Жидкова Т.В. Туризм як економічний інструмент розвитку територій / Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М. Функ А.В. // Problems And Prospects Of Territories’socio-Economic Development. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 50-52. - ISBN 978- 83-62683-10-9(Режим доступа: [2]/ConferenceApril2017.pdf#page=50 , свободный).

2016

Жидкова Т.В. Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсної крейди/ Т. В. Жидкова, С. М. Чепурна, М. Є Чепурна // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наукових праць Луцьк: ЛТУ 2016. - Вип. 5. – С. 85 – 91 - ISSN 2410-6208.

Жидкова Т.В. Лютеранська громада в історії Харкова/ Т .В. Жидкова, С. М. Чепурна А. В. Функ // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку: матеріали I Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19-20 лист. 2015р. / Кременчук, ПП Щербатих, 2016.- , С. 35-46. - ISBN 978-617-639-089-3

Жидкова Т.В. Мелкозернистый бетон на основе высокодисперсного мела /Жидкова Т.В. , Чепурная С. Н.// Мелкозернистый бетон на основе высокодисперсного мела., Материалы конференции ""Economics, science, education: integration and synergy"", Bratislava, Slovak Republic. - Издатель Академічне співтовариство Міхала Балудянского, 2016, том 3. - с. 122

Tetyana Zhydkova Modified properties of concrete of fine-disperse chalk/ Svitlana Chepurna, Tetyana Zhydkova //Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky : журнал, Издатель UK TU Kosice, Slovakia, 2016, №1(4). - С.59-62 - ISSN 1338-9432

Жидкова Т.В. Життєздатна архітектура як ідея сталого розвитку міст, або екологічного проектування [3]/ Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М.// Electronic edition Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; - С.428-432 - ISBN 978-83-62683-871

2015

Жидкова Т.В. Влияние тонкодисперсного мела на водонепроницаемость бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В// Materials of International scientific and pracrical conference «Perspective trends in scientific research – 2015». - Bratislava, Slovak Republic, 2015. – Т.2 – С. 156-157. [4]

2014

Жидкова Т.В. Технологические, механические и структурные характеристики цементных систем с высокодисперсным мелом. / Чепурная С.Н, Золотов М.С., Жидкова Т.В.// XVIII Mechanics of Composite Materials, Institute of Polymer Mechanic, University of Latvia, 2014. – С. 169-175.

Жидкова Т.В. Технологические, механические и структурные характеристики цементных систем с карбонатом кальция (мелом) / Чепурная С.Н, Золотов М.С., Жидкова Т.В.// Материалы VII международная конференция «Деструкция полимеров, составы и вяжущие вещества». – Швейцария, Ле Диамблере, 2014 г. – с. 463-469.

2013

Жидкова Т.В. Формирование городской агломерации/Т.В.Жидкова Е.Н.Бабкина, Т.Н.Апатенко// 6-та Международна научно-приложна конференция Архитектура, строителство-съвременност сборник с доклади, Издатель ISSN 1314-3816 Варна. ВСУ Черноризец Храбър част 1, Том 1.2013. - С. 192-196

Жидкова Т.В. Техноцентры как пример инновационного объединения специализированных общественных центров/Т.В. Жидкова, Т.Н. Апатенко// Collections of Materials of the 2nd International Scientific Conference ‘Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development’(April 25-29, 2013, Opole, Poland).– Berdyansk: Publishing Tkachuk, 2013.–184 p.

Жидкова Т.В. Влияние тонкодисперсного мела на физико-механические показатели./ С.Н. Чепурная, М.С. Золотов, Т.В. Жидкова, С.В. Волювач. // Шеста Международна научна конференция «Архитектура, Строительство – Съвременност», сборник с доклади, част II Варна, Болгария, 2013. – С. 225 – 233.

Жидкова Т.В. Влияние тонкодисперсного мела на новообразования в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В. // Сборник статей по материалам международной научно- практической конференции «Строительство: проблемы и перспективы» Махачкала, 2013. – С. 248 – 251.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

2017

Жидкова Т.В. Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов [5]/ Жидкова Т.В. Чепурная С. Н.// Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с.65-68 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286

Жидкова Т.В. Аналіз реального рівня стану житлового фонду України [6] / Жидкова Т.В. Апатенко Т.М. // Аналіз реального рівня стану житлового фонду України, Scientific Journal «ScienceRise» №12/2(29) 2016, - с. 35-38 Видавець НВП ПП «Технологічний центр» - ISSN 2313-6286

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. А. с. 1498732, МПК: C04B 7/00 Вяжущее/ Мелешко М.А.,Стрелков М. И., Попов Г.М., Спиранде Р.А. Жидкова Т. В. . – заявка (21) 4349885/23-33 (22) 24. 12.87 (46), опублик. 07.08.89. Бюл. Р 29 (71) [7]

Номер патента: 1498732 Опубликовано: 07.08.1989 Авторы: Попов, Стрелков, Жидкова, Спиранде, Мелешко МПК: C04B 7/00 Метки: вяжущее [[8]

2. А. с. 1655939, МПК: C04B22/06 Вяжущее/ Стрелков М. И., Золотов М. С., Жидкова Т. В., Волощук Е. Б., Карчмарчик Э. К. – заявка (21) 4638473/33 (22) 22.12.88 (46) 15.06,91. Бюл.¹22 (71) [9]

Номер патента: 1655939 Опубликовано: 15.06.1991 Авторы: Карчмарчик, Жидкова, Стрелков, Волощук, Золотов МПК: C04B 24/18 Метки: вяжущее [10]

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій


Gramota gidkova.jpeg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

• «Міська кліматологія» - для студентів 1 курсу спеціальності МБГ (лекції, практичні заняття, РГР);

• «Реконструкція житлових і громадських будинків» - для студентів 3-4 курсу спеціальності МБГ(лекції, практичні заняття, курсовий проект);

• «Реконструкція міста» - для студентів 4 курсу спеціальності МБГ(лекції, практичні заняття, курсовий проект);

• «Реконструкція житлових територій» - для студентів 5 курсу (спеціалістів і магістрів) спеціальності МБГ(лекції, практичні заняття, курсовий проект);

• керування магістерською підготовкою і дипломним проектуванням студентів спец. МБГ заочної та денної форм навчання.

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Будівельна кліматологія

Бакалавр

Міське будівництво та господарство

Денна/Заочна

1179