Железнякова Ірина Леонідівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Железнякова Ірина Леонідівна

Посада

Асистент кафедри

Освіта

ХНАМГ (Харківська національна академія міського господарства) 2004 р. , спеціаліст з економіки підприємства. (будівництво)

Професійний досвід

Асистент кафедри з 2007 року

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку»

Теми дисертацій

Електронна пошта

zheleznyakovairyna@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Железнякова И.Л. «Страхование недвижимости, защищает от непредвиденных финансовых расходов» /И.Л. Железнякова //Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення: матер.міжнар. наук.-практ.конф.(м. Харків, 2013 р.) Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – С. 118-119

2. Железнякова И.Л. Технико-экономическое обследование зданий / И.Л. Железнякова // Принципи формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі: матер. міжнар. наук.- практ.конф. (м.Харків, 2012 р.) Харків: [Б.в.], 2012.– С.47-48

3. Железнякова І.Л. Проблеми і шляхи формування перспективних напрямків функціонування будівельного комплексу на основі логістичних систем/І.Л. Железнякова // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку:матер. міжнар. наук.-практ.інтернет – конф. (м. Харків 2014 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.38-40.

4. Железнякова И.Л. Кластеры – движущая сила организации эффективной интерагломерации. /И.Л. Железнякова // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали між нар. наук.-техн. конф., (м.Харків, 27-28 листопада 2014 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – С.99-101.

5. Железнякова И.Л. Оцінка основних тенденцій розвитку житлової сфери 2015р./И.Л.Железнякова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 26-28 травня 2015 р.) Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С.80-81.

6. Железнякова І.Л. Перспективы энергосбережения строительной отрясли в турбулентной экономике Украины/ И.Л. Железнякова // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Харків,2015 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. С.158-161. http://eprints.kname.edu.ua/39606/

7. Железнякова І.Л. Оцінка основних тенденцій розвитку житлової сфери/ І.Л. Железнякова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі.: матер. IV міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 2015 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. С. 80-82.

8. Железнякова І.Л. «Перспективи розвитку процесу відтворення житлового фонду» / Ю. Коровко// - Сталий розвиток міст: матер. всеукраїнської студ. наук.-техн. конф. -Харків: ХНУМГ¬¬ ім. О.М. Бекетова, 2015.

9. Железнякова І.Л. Инновационная концепция развития строительных организаций/ В.І. Торкатюк, І.Л. Железнякова //. Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.: матер. міжнар.наук.-практ. інтернет-конф.(м. Харків,). – Харків: ХНУМГ¬¬ ім. О.М. Бекетова, 2015 – С.131-133. http://eprints.kname.edu.ua/39594/

10. ZHELEZNIAKOVA I. L The study of impact of repair costs on housing stock repair in Kharkiv /E. YU ZHELEZNIAKOVA, T. I SVITLYCHNA, I. L ZHELEZNIAKOVA // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 2016 р.). –Харків: ХНЕУ…., 2016. –С. -

11.Железнякова Е. Ю. Фінансові та організаційні проблеми в житловій сфері / Е.Ю. Железнякова, І.Л. Железнякова // Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету – Харків, 17-18 листопада 2016 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – 193 с.

12.Железнякова, І.Л. (2017) Ефективне управління відтворенням житлового фонду. In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків.

13.Железнякова, І.Л. (2017) Управління експлуатацією житлового фонду: досвід та проблеми української практики. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

14.Железнякова, І.Л. и Кириченко, І.С. (2017) Моделювання структури підприємства як техніко-економічної системи. In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків.

15.Железнякова, І.Л. и Федоренко, Д.П. (2017) Особливості впровадження технології CRM у розвиток підприємств. In: МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ", 24–26 травня 2017 року, Харків.

17. Железнякова И.Л. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА /И.Л. Железнякова, В.Собко ,Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Вып. 12(32), ч. 9 – 133 с. http://nuwm.edu.ua/naukovi-zakhodi-ta-publikaciji/nov201707121615s117,

18.Железнякова І.Л. ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ) – АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ/ І.Л.Железнякова, Н.О.Малік, В.В. Тарабан, Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2017 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 1. – 91 с. с.46

19. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ОСМД (ОБЪЕДЕНЕНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ) И.Л ЖЕЛЕЗНЯКОВА, К.В ЗАБЛОДСКАЯ - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018

20. ПРОБЛЕМАТИКА ЭКОДОМОВ В УКРАИНЕ И.Л ЖЕЛЕЗНЯКОВА, О.С МИРОНОВА-КОПЫСОВА - Інтернет-конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018

Статті у фахових виданнях

Железнякова И.Л. Повышение экономической результативности функционирования объектов городского жилого фонда/ И.Л. Железнякова // Економічний простір: зб. наукових пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – Вип.49 – С. 134 – 140.

Железнякова И.Л. Перспективы энергосбережения в строительной отрасли в условиях турбулентной экономики Украины./ И.Л. Железнякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Економічні науки. – Херсон Видавничий дім «Гельветика»: 2015. – № 11 (2). – С. 26-28. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/economic_11_2.pdf

Железнякова И.Л. Энерго - реновация зданий школ и детских учреждений на примере г. Харькова. /И.Л. Железнякова, Д.А. Шушляков, О.С. Шушлякова, Симоненко // Техногенна екологічна безпека та цивільний захист. – Київ-Кременчук: [Б.в.], 2012. – Вип. 5. С. 62-66.

Железнякова І.Л. Економічні аспекти розвитку агломерацій 2015 Містобудування та теріторіальне плануваня /І.Л.Железнякова, І.М. Писаревський, О.В. Димченко, В.Т. Семенов, Т.В. Іщенко//: наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2014. –Вип.52. – С. 316-323.

Статті у збірниках наукових праць

1. Бізнес адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: монографія / [Бубенко П.Т. та ін.]; за заг. ред. О.В. Димченко. – Харків: ХНАМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 140 стр./ Железнякова І.Л. Місце бізнес-адміністрування в системі ризик менеджменту /Світлична Т.І., Железнякова І.Л.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Zheleznyakova I.L. Economic effects of restoration of existing facilities urban housing/ I.L. Zheleznyakova // Actual Problems of Economic: Scientific magazine. №9 (171) 2015 ISSN 1993-6788 – С. 258 - 262 (Економічні ефекти від відновлення існуючих об’єктів міського житлового фонду) (SCOPUS) http://eco-science.net/archive2015/370--9171.html

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

1

0

h-індекс

1

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Сертификат №1557 VII Всеукраинская конференция-практикум: Строительство -2012 разрешительная процедура, прием в эксплуатацию, регистрация имущественных прав на недвижимость и оптимизационные перспективы для инвестора, заказчика и подрядчика 26-27 января 2012 года, Выдан Киевской торгово-промышленной палатой, Компания "Вега консалтинг"

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова , підвищення кваліфікації з курсу «Організація та управління діяльністю ОСББ» 80 год. 2016-2017 н. р.

Отримання грантів, премій, стипендій

Перша національна (не) конференція для шкільних педагогів Edcamp Ukraine 2015, м. Харків. (18 годин) Подію включено до переліку заходів Міністерства освіти і науки України на 2015 р. (Подяка)

Друга національна (не) конференція для шкільних педагогів Edcamp Ukraine 2016, 9-10.04. м. Харків. (18 годин) Подію включено до переліку заходів Міністерства освіти і науки України на 2016 р. (Не) конференція для шкільних педагогів ходить і до плану заходів Інституту модернізації змісту освіти. 82 національні і міжнародні експерти та експерти із 12 країн світу.6 місце у всесвітньому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій 201 року посідає формат EDcamp за дослідженнями The Worlds Top 10 Most Innovative Companies of 2015 in Education. (Подяка)

Третя національній (не конференції), для шкільних педагогів, Edcamp Ukraine 2017, м. Харків яка проводиться при підтримці The EdCamp Foundation , в лице Хэдли Фергюсон,США, Марині Порошенко, Голови Ради Благодійного фонду Петра Порошенка , Громадської Ради при Міністерстві освіти та науки України , Міністра Освіти Л. Грінєвіч. Отримала подяку від голови Харківської державної адміністрації Юлії Світличної.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1.Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Страхування»(№ 948) В.О Пасічний, І.Л Железнякова – 2008

2.Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять і розробки контрольної роботи з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504–«Економіка підприємства») С.Ю Юр'єва, І.Л Железнякова

3. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»)/Укл.: Гнатченко Є. Ю.., Железнякова ІЛ–Харків: ХНУМГ, 2014.-с. Є.Ю Гнатченко, І.Л Железнякова

4. Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Антикризове управління підприємством»(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства). О.С Вороніна, І.Л Железнякова

5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства). В.О Єсіна, І.Л Железнякова

6. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Методичні вказівки до практичних і самостійних робіт з курсу “Менеджмент персоналу”(для студентів денної форм навчання спеціальності 8.18010016–магістр бізнес-адміністрування) О.В Соловйов, И.Л Железнякова

7. “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з курсу “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства) И.Л Железнякова

8. Конспект лекцій з курсу “Менеджмент персоналу”(для студентів денної форм навчання спеціальності 8.18010016–магістр бізнес-адміністрування) О.В Соловйов, І.Л Железнякова

Список дисциплін

1) Управління потенціалом підприємства,

2) Антикризове управління підприємством,

3) Основи економік будівництва ,

4) Потенціал і розвиток підприємства,

5) Методологія наукових досліджень,

6) Консультування економічного розділу дипломного проекту, підготовки бакалаврів за напрямком «Архітектура»,

7)Консультування економічного розділу дипломного проекту підготовки магістрів за напрямком "Архітектура".

Розроблені електронні навчальні курси