Душкін Станіслав Станіславович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Душкін Станіслав Станіславович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, почесні звання

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) (нині – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова), 1958 р., кваліфікація «інженер-будівельник» (1953 – 1958 рр.)

Професійний досвід

1953–1958 рр. – студент Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) (нині – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова) за спеціальністю «Міське господарство та будівництво», після закінчення якого одержав кваліфікацію «інженер-будівельник»;

1958–1959 рр. – начальник цеху в/ч 14035, Ташкент-91 Головного управління аеродинамічного спецбудівництва Міністерства оборони СРСР;

1959–1961 рр. – майстер спеціалізованої ділянки 90 заводу 231, м. Харків;

1961–1962 рр. – начальник дослідного сектору ХІІКБ;

1962–1965 рр. – аспірант кафедри сантехніки у ХІІКБ;

грудень 1966 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Інтенсифікація процесу коагуляції при очищенні води в системах водопостачання шляхом накладання зовнішнього магнітного поля» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація;

березень 1967 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук;

1968–1980 рр. – доцент кафедри сантехніки у ХІІКБ;

1990 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Інтенсифікація реагентних методів очищення води» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація;

1990 р. – присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація;

1991 р. – присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація;

1991–2015 рр. – завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

1992 р. – член-кореспондент Інженерної Академії України.

Із 30.06.2015 р. і по теперішній час – професор кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Доктор технічних наук, 05.23.04 - водопостачання, каналізація, «Інтенсифікація реагентних методів очистки води», ДТ 002844, 1990 р.

Електронна пошта

stanislav.dushkin@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Душкін С. С. – автор та співавтор близько 450 наукових праць, деякі з них перекладені на декілька іноземних мов, у т. ч. японську.

Серед праць проф. С. С. Душкіна:

 • 11 монографій;
 • 15 навчальних посібників;
 • 14 конспектів лекцій;
 • більше 60 методичних посібників;
 • близько 300 статей та тез доповідей;
 • 17 авторських свідоцтв СРСР;
 • 19 патентів України.

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Исследование влияния магнитного поля на процесс коагуляции примесей в воде / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Строительство и архитектура. – 1963. – № 11–12. – С. 52–54. – (Известия высших учебных заведений).

2. К вопросу о тепловом режиме аппаратов для магнитной обработки воды / С. С. Душкин [и др.] // Энергетика и электротехническая промышленность. – 1963. – № 3. – С. 50.

3. К вопросу расчёта аппаратов для магнитной обработки воды / С. С. Душкин // Энергетика. – 1963. – № 9. – С. 115. – (Известия высших учебных заведений).

4. О магнитной обработке воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1963. – № 11. – С. 6–12.

5. Анализ работы аппаратов для магнитной обработки воды / А. И. Шахов, И. Н. Бережнов, С. С. Душкин // Газовая промышленность. – 1964. – № 3. – С. 34–37.

6. Влияние магнитного поля на эффективность осветления воды / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Гигиена и санитария. – 1964. – № 7. – С. 18–19.

7. Интенсификация процесса коагуляции при очистке воды в системе водоснабжения путём наложения внешнего магнитного поля / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Коммунальное хозяйство : сб. ст. – Киев, 1964. – Вып. 1. – С. 24–29.

8. Улучшение работы станций осветления воды энергохозяйств промышленных предприятий / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Энергетика и электротехническая промышленность. – 1964. – № 1. – С. 54.

9. Бактерицидное действие внешнего магнитного поля / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Гигиена и санитария. – 1965. – № 9. – С. 106–107.

10. Влияние магнитного поля на эффективность осветления воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Гигиена и санитария. – 1965. – № 7. – С. 12.

11. К вопросу о тепловом режиме аппаратов для магнитной обработки воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Энергетика и электротехническая промышленность. – 1964. – № 3 (15). – С. 54.

12. К вопросу расчёта аппаратов для магнитной обработки воды / С. С. Душкин // Энергетика. – 1965. – № 9. – С. 14–16.

13. Применение магнитной обработки для снижения бактериальной загрязнённости воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Городское хозяйство Москвы. – 1965. – № 10. – С. 26–27.

14. Об использовании магнитной обработки воды для улучшения её очистки в осветлителях со взвешенным слоем / С. С. Душкин // Наука и техника в городском хозяйстве : сб. ст. – Киев, 1966. – № 5. – С. 12–16.

15. Экспресс-метод определения эффективности магнитной обработки воды / М. В. Резник, А. И. Шахов, С. С. Душкин // Энергетика и электрификация : науч.-произв. сб. – 1966. – № 5 (29). – С. 30.

16. Влияние внешнего магнитного поля на процесс коагуляции коллоидных примесей / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Энергетика и электротехническая промышленность. – 1967. – № 6. – С. 21–23.

17. Влияние мутности и температуры исходной воды на эффективность воздействия магнитного поля при коагуляции в процессе очистки питьевой воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Санитарная техника : сб. ст. – Киев, 1968. – Вып. 5. – С. 34–39.

18. О влиянии магнитной обработки воды на кинетику коагуляции гидроокисей алюминия и железа / С. С. Душкин // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – Киев, 1969. – Вып. 2.

19. О коррозионных свойствах дистиллированной жидкости, подвергнутой обработке / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – Киев, 1969. – Вып. 7. – С. 41–43.

20. О «магнитной памяти» водных растворов солей, подвергнутых воздействию внешнего магнитного поля / А. И. Шахов, С. С. Душкин, М. В. Резник, А. С. Аветисов // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Киев, 1969. – Вып. 2. – С. 107–110.

21. Определение содержания взвеси заданной гидравлической крупности фотоэлектрокалориметрическим методом / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Киев, 1969. – Вып. 2. – С. 110–112.

22. Применение магнитной обработки дистиллерной жидкости для уменьшения накипи в трубках выпарных аппаратов / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Химическая промышленность Украины. – 1969. – № 3 (45). – С. 57–59. 31. Улучшение технологических параметров работы отстойников при известковом умягчении воды путём наложения внешнего магнитного поля / С. С. Душкин, А. С. Аветисов, А. И. Шахов // Вопросы технологии обработки воды промышленного и питьевого водоснабжения : сб. ст. – Киев, 1969. – Вып. 7. – С. 64–66.

23. Уменьшение гипсовых отложений в трубах выпарных аппаратов / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Химия и химическая промышленность. – 1969. – Т. 12, № 12. – С. 17–18. 33. Влияние полиакриламида и активированной кремнекислоты на процесс осветления воды / С. С. Душкин // Строительство и архитектура. – 1970. – № 8. – С. 123–126.

24. Воздействие магнитного поля на ξ-потенциал золей гидроокисей алюминия и железа / С. С. Душкин, М. В. Резник, А. С. Аветисов, А. И. Шахов // Химическое и нефтяное машиностроение. – 1970. – № 3. – С. 16–18.

25. Исследование магнитной обработки водных растворов CaCl2, MgCl2, KCl, NaCl, CaSO4 и MgSO4 / А. И. Шахов, М. В. Резник, С. С. Душкин, А. С. Аветисов // Журнал структурной химии. – 1970. – Т. 11, № 6. – С. 994–997.

26. Магнитная обработка дистиллерной жидкости / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Химическое и нефтяное машиностроение. – 1970. – № 3. – С. 18–19.

27. Электромагнитный аппарат для обработки воды тип 20 и 15 / С. С. Душкин // Севастопольский электроремонтный завод : проспект. – Севастополь (АР Крым), 1970. – 10 с.

28. Методика индикации омагниченных водных растворов / А. И. Шахов, М. В. Резник, С. С. Душкин, А. С. Аветисов // Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем : сб. ст. – М., 1971. – С. 79–81. 29. Некоторые вопросы омагничивания воды и водных растворов / С. С. Душкин // Санитарная техника : сб. ст. – Киев, 1971. – № 11. – С. 33–35.

30. Очистка воды в осветлителях с контактной загрузкой / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1971. – № 12. – С. 1–3.

31. Застосування фотоелектрокалориметричного методу для оцінки кількості скоагулюючої зависі у воді / А. І. Шахов, С. С. Душкін, В. М. Дороніна // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Київ, 1972. – С. 26–28.

32. Магнитная обработка промстоков хлорорганического производства / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Химия и химическая технология. – 1972. – Т. 15, № 2. – С. 273–275. – (Известия высших учебных заведений). 33. Підвищення ефективності роботи зворотних систем водопостачання мартенівських цехів металургійних заводів / А. І. Шахов, С. С. Душкін // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Київ, 1972. – С. 91–95.

34. Про визначення сумарних ув’язочних втрат суміжних ліній кільцевих водопровідних мереж при ув’язці їх за методом проф. В. Г. Лобачева / С. С. Душкін, А. І. Шахов // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Київ, 1972. – С. 41–44.

35. Магнитная обработка сточных вод от мокрой газоочистки мартеновских печей / А. И. Шахов, С. С. Душкин, А. И. Черных, И. И. Шаргородский // Строительство и архитектура. – 1973. – № 1. – С. 111–115. – (Известия высших учебных заведений).

36. Обоснование оптимальных режимов магнитной обработки сточных вод от мокрой газоочистки мартеновских печей / А. И. Шахов, С. С. Душкин, А. И. Черных, С. А. Доктор // Строительство и архитектура. – 1973. – № 6. – С. 114–119. – (Известия высших учебных заведений).

37. Технологічна карта очистки стічних вод від мокрої газоочистки мартенівських печей / С. С. Душкін, А. І. Шахов // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Київ, 1973. – С. 121–124.

38. Улучшение процессов очистки сточных вод от аглофабрик металлургического завода им. Дзержинского / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Строительство, архитектура, строительные материалы и изделия : реф. информ. о законченных науч.-исслед. работах в вузах УССР. – Киев, 1973. – Вып. 7. – С. 55.

39. Выбор и обоснование оптимальных режимов магнитной обработки воды / А. И. Шахов, С. С. Душкин, В. А. Ткачёв // Энергетика. – 1975. – № 8. – С. 142–144.

40. Исследование эффективности магнитной обработки подпиточной воды водогрейных котлов / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Электротехника и энергетика. – 1976. – № 11. – С. 18–20.

41. Магнитная обработка сточных вод с целью повышения эффективности осветления / С. С. Душкин // Строительство и архитектура. – 1976. – № 3. – С. 44–46.

42. Рекомендации по применению магнитной обработки воды для стальных отопительных котлов конструкции НИИС / С. С. Душкин // Реф. информ. о законченных науч.-исслед. работах вузов УССР. – Киев, 1976. – № 1. – С. 33.

43. Исследование эффективности магнитной обработки подпиточной воды отопительных водогрейных котлов / А. И. Шахов, С. С. Душкин, И. З. Аронов, Е. Н. Солодовникова // Строительство и архитектура. – 1977. – № 9. – С. 121–126. – (Известия высших учебных заведений).

44. Исследование эффективности магнитной обработки подпиточных водогрейных котлов / С. С. Душкин, А. И. Шахов. – [Б. м.], 1977. – С. 8–15. – Деп. в Информэнерго, № Ді287.

45. Магнитная обработка сточных вод от мокрой газоочистки мартеновских печей Днепровского металлургического завода / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Водоснабжение и санитарная техника. – 1977. – № 1. – С. 7–8.

46. За очистку стоков берётся магнит / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Городское хозяйство Украины. – 1978. – № 1. – С. 22.

47. Исследование некоторых закономерностей сорбционных процессов при умягчении сточных вод на Н-катионитовых фильтрах / В. И. Беляев, А. И. Шахов, М. Р. Роговой, С. С. Душкин // Строительство и архитектура. – 1978. – № 12. – С. 105–111. – (Известия высших учебных заведений).

48. Магнитная обработка сточных вод аглофабрик с целью повышения эффекта осветления / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Строительство и архитектура. – 1979. – № 9. – С. 18–21. – (Известия высших учебных заведений).

49. Карты технологического уровня и качества продукции. Магнитный активатор реагентов / С. С. Душкин. – Киев : МЖКХ УССР, 1979. – 10 с.

50. Интенсификация процессов водоподготовительных установок промпредприятия / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Энергетика. – 1981. – № 8. – С. 105–109. – (Известия высших учебных заведений).

51. Накипь устраняется электромагнитным аппаратом / А. И. Шахов, С. С. Душкин, В. И. Беляев // Городское хозяйство Украины. – 1980. – № 3. – С. 9.

52. Влияние природы функциональных групп на изменение динамической обменной ёмкости сульфоугля / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Химия и химическая технология. – 1982. – Т. 25, № 8. – С. 976–978. – (Известия высших учебных заведений).

53. Интенсификация процессов деионизации воды в системах промышленного водоснабжения / С. С. Душкин, В. И. Беляев, Е. М. Омельченко // Интенсификация очистки природных и сточных вод : сб. тр. / Укр. ин-т инж. водн. хоз-ва. – Ровно, 1982. – С. 68–71.

54. Интенсификация процессов ионного обмена при умягчении природных вод / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Энергетика. – 1982. – № 5. – С. 110–113.

55. Исследование динамики обессоливания сточных вод бессточных систем водоснабжения / С. С. Душкин, М. Р. Роговой, В. И. Беляев // Строительство и архитектура. – 1982. – № 1. – С. 108–111. – (Известия высших учебных заведений).

56. Исследование магнитной активации ионитов при корректировке солевого состава сточных вод химкомбината / В. И. Беляев, С. С. Душкин, А. А. Мешик // Строительство и архитектура. – 1982. – № 8. – С. 112–117.

57. Исходные данные для разработки технического проекта по интенсификации ионного обмена на Мубарекской ГПС / С. С. Душкин. – Харьков : ХИИКС, 1982. – 14 с.

58. Магнитная обработка сточных вод установки для очистки газов мартеновских печей / С. С. Душкин, В. И. Беляев, И. Д. Конев [и др.] // Чёрная металлургия : бюл. науч.-техн. информ. / ЦНИИ информ. и техн.-экон. исслед. чёрной металлургии. – М., 1982. – № 23. – С. 45–46.

59. Влияние магнитно-электрической обработки алюмосодержащего коагулянта на адсорбционную ёмкость гидроокиси алюминия / С. С. Душкин, В. А. Сырова // Химия и химическая технология. – 1983. – Т. 2. – С. 1358–1361. – (Известия высших учебных заведений).

60. Электромагнитный аппарат для обработки воды / С. С. Душкин, В. И. Беляев. – Киев : Минвуз УССР, 1983. – С. 2–4.

61. Магнитная обработка сточных вод. Установки для очистки газов мартеновских печей / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Чёрная металлургия : бюл. науч.-техн. инф. / М-во чёрной металлургии СССР, ЦНИИ информ. и техн.-экон. исслед. чёрной металлургии. – 1984. – Вып. 23 (979). – С. 18.

62. Интенсификация процессов очистки воды магнитно-электрической активацией раствора коагулянта / С. С. Душкин // Строительство и архитектура. – 1985. – № 6. – С. 102–107.

63. Магнитный активатор флокулянтов / С. С. Душкин, И. А. Курский // Городское хозяйство Украины. – 1985. – № 2. – С. 25.

64. Экономится коагулянт / С. С. Душкин, В. П. Левченко // Городское хозяйство Украины. – 1986. – № 3. – С. 27.

65. Электромагнитный аппарат для обработки воды (Тип 20) : проспект / С. С. Душкин. – Киев : Реклама, 1986. – 4 с.

66. Магнитное поле и процессы водообработки : [монография] / Л. А. Кульский, С. С. Душкин ; под ред. Л. А. Кульского ; Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1987. – 112 с.

67. Разработка и опытно-промышленная проверка магнитно-электрической активации раствора коагулянта при очистке технической воды на химкомбинате / С. С. Душкин // Охрана окружающей среды и очистка промышленных выбросов. – М., 1987. – С. 12–17.

68. Магнитно-электрическая активация коагулянтов при очистке технической воды / С. С. Душкин, Е. Б. Донченко // Химическая промышленность. – 1989. – № 5. – С. 15–17.

69. Физические методы водоподготовки : учеб. пособие / С. С. Душкин. – Киев : Вища школа, 1989. – 151 с.

70. Application of Activated Reagent Solution in Water Treatment / S. S. Dushkin // Vadni hospodarstvi (Crechoslovakia). – 1989. – No. 38 (6). – P. 12–17. – (Series B).

71. Изучение особенностей образования канцерогенных примесей в питьевой воде очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1996. – Вып. 5. – С. 24–25.

72. Ликвидация засоров на водоотводящей сети / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1996. – Вып. 6. – С. 45–46.

73. Бактерицидный эффект магнетизма / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1997. – Вып. 11. – С. 94–95.

74. Надёжность работы систем водоотведения / С. С. Душкин, И. В. Коринько, А. Н. Коваленко // Kоммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1997. – Вып. 12. – С. 74–75.

75. Обоснование технологической схемы очистки воды при обработке её активированными растворами реагентов / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1997. – Вып. 9. – С. 62–63.

76. Теоретические основы активирования раствора коагулянта / С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, А. Л. Гуслева // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1997. – Вып. 7. – С. 13–14.

77. Интенсификация процессов очистки сточных вод металлургических предприятий / С. С. Душкин, Ю. П. Беличенко. – М. : Металлургия, 1998. – 112 с.

78. Исследование структурных изменений золей гидроксида алюминия при магнитно-электрической активации раствора коагулянта / С. С. Душкин, Аль Аззам Мухоммед // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1998. – Вып. 15. – С. 71–72.

79. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях : монография / С. С. Душкин. – Токио : Ниссо-Цусинся, 1998. – 164 с. – На яп. яз.

80. Повышение надёжности работы контактных осветлителей очистных сооружений городского водопровода / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 1999. – Вып. 19. – С. 137–138.

81. Повышение эффективности работы фильтров очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 1999. – Вып. 65. – С. 30–34.

82. Повышение надёжности работы контактных осветлителей очистных сооружений городского водопровода / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 1999. – Вып. 19. – С. 137–138.

83. Повышение эффективности работы фильтров очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 1999. – Вып. 65. – С. 30–34.

84. Теоретические предпосылки магнитно-электрической активации коагулянта сульфата алюминия / С. С. Душкин, Аль Аззам Мухоммед, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 1999. – Вып. 20, ч. 1. – С. 104–105.

85. Влияние активированного раствора полиакриламида на процесс фильтрования воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2000. – Вып. 21. – С. 87–90.

86. Повышение эффективности очистки воды на станциях водоподготовки / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Аль Аззам Мухоммед, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2000. – Вып. 22. – С. 117–119. – (Серия: Технические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/12172/, свободный).

87. Ресурсосберегающая технология подготовки активированных растворов реагентов для интенсификации процессов очистки воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Е. Б. Сорокина // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 2000. – Вып. 79. – С. 5–6. – (Новые решения в современных технологиях).

88. Исследование особенностей контактной коагуляции при обработке воды активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2001. – Вип. 14. – С. 198–200.

89.Опытно-промышленные испытания пилотной установки при осветлении воды в осветлителях со взвешенным осадком с использованием активированного раствора коагулянта / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков, 2001. – Вып. 14. – С. 8–13. – (Новые решения в современных технологиях).

90. Теория и практика использования магнитного поля в процесах водоподготовки / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 27. – С. 61–64. – (Серия: Технические науки).

91. Технологическое и конструктивное обоснование активаторов реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Е. Б. Сорокина, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 29. – С. 5–6. – (Серия: Технические науки) ; Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–2001, Ялта (АР Крым), 22–26 мая 2001 г. – Ялта (АР Крым), 2001. – С. 11–12.

92. Организация и управление системами водоснабжения и канализации / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2002. – Вып. 46. – С. 39–41. – (Серия: Экономические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3459/, свободный).

93. Расчёт магнитных и электрических параметров активаторов реагентов / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк-Сидорчук, В. О. Володченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2002. – Вып. 43. – С. 165–170. – (Серия: Технические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3660/, свободный).

94. Современные методы очистки воды и пути их интенсификации / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2002. – Вып. 36. – С. 214–219. – (Серия: Архитектура и технические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4399/, свободный) ; Вып. 45. – С. 3–7. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3286/, свободный).

95. Анализ фактического потребления горячей и холодной воды в жилищном фонде г. Харькова / Л. Н. Шутенко, С. С. Душкин, М. С. Золотов [и др.] // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2003. – Вып. 53. – С. 73–78. – (Серия: Технические науки и архитектура). Pежим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2695/, свободный.

96. Вплив активованого розчину флокулянта на гідравлічну крупність коагульованої зависи / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С. 24–29.

97. Исследование процессов осаждения коагулированных примесей при очистке воды в системах промышленного водоснабжения / С. С. Душкин, И. Н. Гусь, О. В. Володченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2003. – Вып. 51. – С. 133–138. – (Серия: Технические науки и архитектура). Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2822/, свободный.

98. Откуда берутся нормы водопотребления / С. С. Душкин // Вода – жизнь. – 2003. – № 4. – С. 6–7.

99. Проблеми реформування водопровідно-каналізаційного господарства м. Харкова і Харківської області / С. С. Душкін, В. О. Ткачов, В. О. Тихонюк-Сидорчук // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2003. – Вып. 53. – С. 78–83. – (Серия: Технические науки и архитектура). Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/2696/, вільний.

100. Ресурсосберегающие технологии очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2003. – Вып. 51. – С. 96–101. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2815/, свободный).

101. Современные методы очистки воды и пути их интенсификации / С. С. Душкин, И. Н. Гусь, В. О. Тихонюк-Сидорчук, О. В. Володченко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2003. – Вип. 11. – С. 44–49.

102. Влияние добавок активированных растворов флокулянтов в осветляемую воду перед фильтрами на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2004. – Вып. 58. – С. 61–66. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2319/, свободный.

103. Научно-техническое обоснование норм горячего и холодного водопотребления населением г. Харькова / С. С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2004. – Вип. 26 : Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур». – С. 64–69.

104. Проблемы устойчивого развития систем водоснабжения и водоотведения г. Харькова / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк-Сидорчук // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2004. – Вып. 57. – С. 254–257. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/3809/, свободный).

105. Реагентнозберігаюча технологія при очистці природних і стічних вод / С. С. Душкін, В. О. Ткачов, Л. В. Крамаренко [та ін.] // Каталог нових технологій в міському господарстві. – Харків : ХНАМГ, 2004. – С. 15.

106. Исследование механизма образования и физико-химических показателей осадков природных и сточных вод / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2005. – Вып. 63. – С. 136–141. – (Серия: Архитектура и технические науки). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/2146/, свободный.

107. Повышение эффективности работы городских систем водоснабжения / С. С. Душкин // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка (Донец. обл.), 2005. – Вип. 6. – С. 107–113.

108. Повышение эффективности работы очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк-Сидорчук // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – Одеса, 2005. – Вип. 19. – С. 123–128.

109. Ресурсосберегающие технологии в процессах водоподготовки / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк-Сидорчук // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2005. – Вип. 33. – С. 166–170.

110. Теория активирования растворов реагентов, используемых в процессах очистки воды / С. С. Душкин, О. В. Володченко, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2005. – Вип. 30, т. 2. – С. 47–52.

111. Особенности потокораспределения в водопроводных сетях / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 73–76. – (Серия: Технические науки и архитектура). Режим доступа: http://eprints.kname. edu.ua/1479/ , свободный.

112. Повышение качества питьевой воды за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий / С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 3–7. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1379/, свободный.

113. Природные воды – многокомпонентные гетерогенные системы / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2007. – Вып. 74. – С. 207–210. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4098/, свободный).

114. Ресурсосберегающие технологии очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – Вип. 4, ч. 2. – С. 435–440.

115. Основные направления подготовки экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2008. – Вип. 49. – С. 65–68. ; Методи підвищення ресурсу місцевих інженерних інфраструктур : матеріали ІІІ міжнар. наук. семінару, Харків, 2008 р. – Харків, 2008.

116. Исследование структурных изменений в водно-дисперсных системах активированного раствора коагулянта методом ядерно-магнитного резонанса / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Водопостачання та водовідведення. – 2009. – № 3. – С. 38–40.

117. Теоретическое обоснование научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – Одеса, 2009. – Вип. 34. – С. 293–297.

118. Повышение эффективности работы городских систем водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – № 60. – С. 315–319.

119. Прогрессивные технологии в области очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2010. – Вып. 93. – С. 3–11. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/16886/, свободный) ; Вода, экология, общество : материалы ІІІ междунар. науч.-практич. конф., Харьков, 2010 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2010. – С. 25–29.

120. Интенсификация работы тонкослойных отстойников / С. С. Душкин, О. В. Булгакова // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2011. – Вип. 42. – С. 82–88.

121. Анализ существующих методов повышения эффективности работы для подготовки воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин, В. А. Сташук // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – Вип. 67. – С. 261–265.

122. Влияние активированных растворов сульфата и оксихлорида алюминия на эффективность осветления воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – Вип. 69. – С. 348–352.

123. Особенности технологий очистки сточных вод на мембранном реакторе / С. С. Душкин, М. В. Дегтярь, П. В. Трунов // Водопостачання та водовідведення. – 2012. – № 1. – С. 40–44.

124. Очистка маломутных вод высокой цветности активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – № 71. – С. 410–416.

125. Технология снижения загрязняющей нагрузки на водные объекты, обусловленной сбрасываемыми сточными водами / С. С. Душкин, Т. О. Шевченко // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – Вип. 69. – С. 316–319.

126. Анализ методов интенсификации очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2013. – № 74. – С. 381–385.

127. Влияние параметров активации алюмосодержащего коагулянта на эффективность очистки воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2013. – № 73. – С. 253–258.

128. Дослідно-промислове впровадження активованого розчину коагулянту сульфату алюмінію при підготовці питної води / С. М. Епоян, С. С. Душкін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – 2013. – Вип. 4. – С. 134–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2013_4_19, вільний).

129. Зависимость прочности и деформативности анкерных креплений от скорости их нагружения / С. М. Золотов, С. С. Душкин, Ф. В. Стольберг, Али Канаан // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків, 2013. – Вип. 107. – С. 144–149. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30346/, вільний.

130. Экономическая целесообразность системы мониторинга качества воды бассейна реки Днепр / С. С. Душкин, А. Н. Назаренко, В. В. Поплавская // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2014. – Вип. 116. – С. 19–22. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39035/, свободный.

131. Внедрению энергоэффективных и ресурсозберегающих технологий в КП «Харьковводоканал» – зелёную улицу / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Т. А. Шевченко // Водопостачання та водовідведення. – 2015. – № 1. – С. 13–17.

132. Защита систем водотеплоснабжения от отложений обработкой воды электромагнитными волнами / С. С. Душкин, Н. М. Яковенко, Ю. П. Колон-таевский, С. С. Душкин (мл.) // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – Вип. 121. – С. 17–20. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/41688/, свободный.

133. Исследование методом ЯМР-релаксации очистки дренажных сточных вод полигонов ТБО / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, М. В. Дегтярь, С. С. Душкин (мл.) // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2015. – Вип. 59. – С. 51–55.

134. Состояние карбонатно-кальциевой системы оборотной воды газоочисток доменных печей / С. С. Душкин, А. Н. Назаренко, Е. А. Юхневич // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – Вип. 121. – С. 26–30. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/41918/, свободный

135. Прерывистое электрокоагулирование / С. С. Душкин, Т. А. Шевченко, С. С. Душкин (мл.) // Водопостачання. Водовідведення. – 2016. – № 6. – С. 49–51.

136. Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на улучшение бактериальных показателей при очистке питьевой воды / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2017. – Т. 87, № 1. – С. 139–143.

137. Влияние предварительного озонирования на процессы реагентной обработки воды р. Северский Донец / С. С. Душкин, С. С. Душкин (мл.) // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2017. – Т. 90, № 4. – С. 176–180.

138. Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта / С. С. Душкин, Т. А. Шевченко, С. С. Душкин (мл.) // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – Вип. 68. – С. 139–145.

139. Влияние прерывистого электрокоагулирования на содержание остаточного алюминия при подготовке питьевой воды / С. С. Душкин, Т. А. Шевченко, С. С. Душкин (мл.) // Водопостачання та водовідведення. – 2018. – № 6. – С. 16–18.

140. Повышение эффективности работы скорых фильтров с применением модификации кварцевой загрузки раствором флокулянта ПАА / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин (мл.), М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко // Водопостачання та водовідведення. – 2018. – № 1. – С. 17–19.


Статті у збірниках наукових праць

1. Влияние магнитной обработки воды на адсорбционную ёмкость гидроокисей алюминия и железа в процессе очистки воды / С. С. Душкин // Тезисы докладов на научной конференции Харьковского института инженеров коммунального строительства. – Харьков, 1966. – С. 14.

2. Разработка методики контроля свойств воды, обработанной магнитным полем / С. С. Душкин // Тезисы докладов на научной конференции Харьковского института инженеров коммунального строительства. – Харьков, 1966. – С.16.

3. Интенсификация процесса коагуляции при осветлении воды / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Реф. информ. о законченных науч.-исслед. работах вузов УССР. – Киев, 1967. – С. 16.

4. Магнитная обработка водных растворов хлористого кальция и хлористого магния / А. И. Шахов, М. В. Резник, С. С. Душкин // Тезисы докладов на научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год, посвящённой 50-летию Великой октябрьской социалистической революции, Харьков, март 1967 г. – Харьков, 1967. – С. 92–94.

5. Применение электромагнитного способа обработки воды для снижения образования накипи в отопительных котлах / С. С. Душкин, И. Н. Бережнов, А. И. Шахов // Реф. информ. МВ ССО УССР. – Киев, 1967.

6. Трудові студентські будні / С. С. Душкін // Колгоспний ранок. – 1967. – 16 верес.

7. Методика индикации омагниченных водных растворов / С. С. Душкин, М. В. Резник // Магнитная обработка водных систем : сб. тр. / ЦИНТИ. – М., 1969. – С. 12–17.

8. Улучшение процесса осветления сточных вод аглофабрик при помощи внешнего магнитного поля / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Тезисы докладов 2 Украинского республиканского семинара, Харьков, 1972 г. / УкркоммунНИИпроект. – Харьков, 1972. – С. 14.

9. Вибір оптимальних режимів магнітної обробки стічних вод від мокрої газоочистки мартенівських печей Дніпропетровського металургійного заводу / С. С. Душкін, А. І. Шахов // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Київ, 1973. – С. 121–124.

10. Интенсификация процессов водообработки в цехе химводоочистки ТЭЦ / С. С. Душкин // Строительство, архитектура, строительные материалы и изделия : реф. информ. о законченных науч.-исслед. работах в вузах УССР. – Киев, 1973. – Вып. 7. – С. 41–43.

11. Вибір оптимальних режимів магнітної обробки води з р. Дніпро / А. І. Шахов, С. С. Душкін [та ін.] // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. наук. праць. – Київ, 1974. – С. 43–46.

12. Исследование магнитной коагуляции ферромагнитных примесей сточных вод Днепровского металлургического завода с целью защиты р. Днепр от загрязнения / А. И. Шахов, С. С. Душкин // Проблемы охраны труда : тез. всесоюз. межвуз. конф., Казань, 1974 г. / Казан. инж.-строит. ин-т. – Казань, 1974. – С. 257–258.

13. Исследование некоторых вопросов магнитной коагуляции сточных вод от мокрой газоочистки мартеновских печей / А. И. Шахов, С. С. Душкин, А. И. Черных, С. А. Доктор // Обработка суспензий, эмульсий и промышленных сточных вод : сб. ст. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Киев, 1974. – С. 87–91.

14. Вибір обґрунтування апаратів для магнітної обробки води / С. С. Душкін, А. І. Шахов // Питання технології обробки води промислового та питного водопостачання : зб. наук. праць. – Київ, 1975. – С. 62–68.

15. Улучшение процесса очистки сточных вод от мокрой газоочистки мартеновских печей металлургического завода при помощи магнитного поля / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Санитарная техника : сб. тр. – Киев, 1975. – № 15. – С. 51–55.

16. Интенсификация ионообменных процессов при корректировке минерального состава вод бессточных систем водоснабжения / В. И. Беляев, А. И. Шахов, С. С. Душкин, В. А. Ткачёв // Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Юга Украины : тез. докл. и сообщ. респ. конф., Симферополь (АР Крым), 24–26 нояб. 1977 г. – Симферополь (АР Крым), 1977. – С. 64–65.

17. Исследование закономерностей сорбционных процессов при ионообменной корректировке минерального состава сточных вод в бессточных схемах химкомбинатов / А. И. Шахов, С. С. Душкин, М. Р. Роговой, В. И. Беляев, В. А. Ткачёв // Проблемы охраны труда : тез. ІІІ всесоюз. межвуз. конф., Кишинёв, 19–21 сент. 1978 г. – Кишинёв, 1978. – С. 260–261.

18. Влияние магнитной обработки воды на её коррозионные свойства / А. И. Шахов, С. С. Душкин, В. А. Ткачёв, В. И. Беляев // Проблемы охраны труда : тез. ІІІ всесоюз. межвуз. конф., Кишинёв, 19–21 сент. 1978 г. – Кишинёв, 1978. – С. 260.

19. Исследование некоторых закономерностей протекания ионообменных процессов при фильтрации сточных вод через иониты / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Краевые задачи теории фильтрации : сб. тр. / Укр. ин-т инж. водн. хоз-ва. – Ровно, 1979. – С. 21–23.

20.Магнитная активация ионообменных смол при обессоливании сточных вод / С. С. Душкин // Тезисы докладов Украинского республиканского совещания, Харьков, 1979 г. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – Харьков, 1979. – С. 22–23.

21. Разработка и обоснование магнитной активации ионообменных смол для установок корректировки минерального состава сточных вод бессточных схем водоснабжения / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Охрана окружающей среды и очистка промышленных выбросов : сб. тр. / НИИТЭХИМ. – М., 1980. – С. 10–12.

22. Разработка и опытно-промышленная проверка магнитной активации сульфоугля на ТЭЦ Днепропетровского металлургического завода / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Охрана окружающей среды и очистка промышленных выбросов : сб. тр. / НИИТЭХИМ. – М., 1980. – С. 15–17. 23. Исследование коррозионных свойств воды, подвергнутой магнитной обработке / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Защита конструкций от коррозии и применение полимерных материалов в строительстве : сб. ст. – Саратов, 1980. – Ч. 11. – С. 36–38.

24. Влияние магнитной активации коагулянта сернокислого алюминия на эффективность осветления воды / С. С. Душкин, В. А. Сырова // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1981. – № 47. – С. 59–61.

25. Интенсификация очистки природных вод магнитной активацией растворов сернокислого алюминия / С. С. Душкин, В. А. Сырова // Магнитная обработка водных систем : тез. докл. ІV всеукр. конф., Москва, 1981 г. – М., 1981. – С. 8–9.

26. Исследование коррозийных свойств воды, подвергнутой магнитной обработке / С. С. Душкин, И. Н. Ерина [и др.] // Защита конструкций от коррозии : сб. ст. – Саратов, 1981. – С. 7–9.

27. Магнитная водоподготовка в системах горячего централизованного водоснабжения / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Магнитная обработка водных систем : тез. докл. ІV всесоюз. конф., Москва, 1981 г. – М., 1981. – С. 31.

28. Влияние магнитного поля на кинетику ионного обмена смол, полученных на основе сополимера стирола / С. С. Душкин, В. И. Беляев, Г. А. Сучков // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сент. 1982 г. – Харьков, 1982. – С. 90–92.

29. О влиянии растворённых газов на эффективность магнитной обработки водно-дисперсных систем / С. С. Душкин, Л. А. Белова // Тезисы докладов IV всесоюзного симпозиума «Реобет-4», Рига, октябрь 1982 г. – Рига, 1982. – С. 21–22.

30. Особенности синтеза ионообменных смол, используемых в системах водоснабжения городского хозяйства / С. С. Душкин, В. Н. Лысункина // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. респ. науч.-техн. конф., Харьков, 28–30 сентября 1982 г. – Харьков, 1982. – С. 88–90.

31. Оцінка залежності трасляційного руху молекул води та іонів від концентраціі деяких солей в водних розчинах / С. С. Душкін, М. В. Резник // Питання технологіі обробки води промислового та питного водопостачання : зб. ст. – Киів, 1982. – № 4. – С. 41–44.

32. Разработка и внедрение интенсификации процесса умягчения воды / С. С. Душкин, В. Н. Лысункина // Интенсификация очистки природных и сточных вод : сб. тр. / Укр. ин-т инж. водн. хоз-ва. – Ровно, 1982. – С. 81–87.

33. Способ контроля магнитной обработки воды при производстве бетона / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Тезисы докладов IV всесоюзного симпозиума «Реобет-4», Рига, окт. 1982 г. – Рига, 1982. – С. 15–16.

34. Увеличение коагулирующей способности раствора коагулянта сернокислого алюминия с помощью магнитной активации / В. А. Сырова, С. С. Душкин // Строительные материалы, изделия и санитарная техника : сб. тр. – Киев, 1982. – № 5. – С. 116–121.

35. Улучшение процессов очистки воды на локальных очистных сооружениях промпредприятий / С. С. Душкин, Г. А. Сучков // Основные направления развития водоотведения, очистки сточных вод и обработки осадка : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, 12–14 мая 1982 г. – Харьков, 1982. – Ч. 1. – С. 330–332.

36. О магнитной активации раствора коагулянта сернокислого алюминия при очистке природных вод / С. С. Душкин, В. А. Сырова // Наука и техника в городском хозяйстве : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1984. – Вып. 53. – С. 17–19.

37. Активатор флокулянтов / С. С. Душкин // Информационный листок. – Киев : УкрНИИНТИ,1985. – 4 с.

38. Магнитно-электрический метод активации коагулянта при очистке природных вод / С. С. Душкин // Информационный листок. – Киев : УкрНИИНТИ, 1985. – 4 с.

39. Активированные растворы реагентов в процессах очистки воды / С. С. Душкин // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 47.

40. Влияние магнитно-электрической активации раствора коагулянта на структурно-механическую гидратацию гидроксида алюминия / С. С. Душкин // Основные направления развития водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод и обработки осадков : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, 14–16 мая 1986 г. – Харьков, 1986. – Ч. 1. – С. 166–168.

41. Влияние магнитно-электрической активации раствора коагулянта на структурно-механическую гидратацию гидроксида алюминия / С. С. Душкин // Строительство и архитектура. – 1986. – № 3. – С. 90–94. – (Известия высших учебных заведений).

42. Изменение структурно-механической гидратации гидроксида алюминия при магнитно-электрической активации раствора коагулянта / С. С. Душкин // Химия и химическая технология. – 1986. – Т. 29, № 5. – С. 111–112. – (Известия высших учебных заведений). 43. Магнитная обработка сточных вод аглофабрик с целью повышения эффекта осветления / С. С. Душкин, А. И. Шахов // Строительство и архитектура. – 1986. – № 9. – С. 21–23. – (Известия высших учебных заведений).

44. Магнитно-электрическая активация раствора флокулянта при очистке воды / С. С. Душкин, И. А. Курский // Информационный листок. – Донецк : МТЦНТИ, 1986. – 2 с.

45. Опыт внедрения активированных растворов флокулянтов на очистных сооружениях ПУВКХ г. Краматорска / С. С. Душкин, И. А. Курский // ХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1986. – С. 48.

46. Регулирование качества воды при высоком содержании железа / С. С. Душкин, В. Н. Шаудия // Основные направления развития водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод и обработки осадков : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., Харьков, 14–16 мая 1986 г. – Харьков, 1986. – Ч. 1. – С. 131–132.

47. Использование активированных растворов флокулянтов при очистке природных вод / С. С. Душкин, В. И. Беляев, И. А. Курский // Информационный листок. – Киев : УкрНИИНТИ, 1987. – 4 с.

48. Исследование методом ЯМР-релаксации особенностей водоочистки с использованием сульфата алюминия / С. С. Душкин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 окт. 1987 г. – Харьков : ХИИКС, 1987. – Ч. 2. – С. 40–42. 49. Магнитные активаторы ионообменных смол / С. С. Душкин, Е. М. Омельченко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 окт. 1987 г. – Харьков, 1987. – Ч. 1. – С. 192–193.

50. Разработка методики измерения электрокинетического потенциала суспензий и коллоидных систем при их магнитной активации / С. С. Душкин, И. И. Сывуляк // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 15–17 окт. 1987 г. – Харьков, 1987. – Ч. 1. – С. 44–45.

51. Интенсификация процессов очистки природных и сточных вод магнитно-электрическим методом / Л. А. Кульский, С. С. Душкин // ХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. – С. 126.

52. Механизм влияния магнитного поля на состояние водно-дисперсных систем / С. С. Душкин // ХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1988. – С. 126–127.

53. Влияние окисления раствора коагулянта, подвергнутого магнитоэлектрической активации, на процесс осветления воды / С. С. Душкин, В. А. Сырова, В. И. Беляев // Строительство и архитектура. – 1989. – № 2. – С. 88–91. – (Известия высших учебных заведений).

54. Внедрение новейших достижений науки и техники в учебный процесс на базе филиала кафедры / С. С. Душкин // Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции, Кривой Рог, 1989 г. – Кривой Рог, 1989.

55. Интенсификация процессов очистки природных и сточных вод активированными растворами реагентов / С. С. Душкин // Тезисы докладов межреспубликанской научно-технической конференции, Волгоград, 1990 г. – Волгоград, 1990. – С. 14.

56. Исследование активаторов реагентов в очистке воды / С. С. Душкин // Тезисы докладов научно-технической конференции, Харьков, 1990 г. – Харьков, 1990. – С. 21.

57. Разработка и внедрение метода активирования растворов реагентов в процессах очистки воды / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Тезисы докладов межреспубликанской научно-технической конференции, Волгоград, 1990 г. – Волгоград, 1990. – С. 25.

58. Интенсификация ионообменных процессов сополимеризационных ионитов, используемых в процессах очистки воды / С. С. Душкин, В. И. Беляев // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 окт. 1991 г. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 1991. – С. 134–136.

59. Повышение обменной ёмкости ионообменных смол с помощью обработки воды активированными растворами коагулянта / С. С. Душкин, Г. Н. Ананьева, О. М. Кудряшова // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. ІІІ респ. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 окт. 1991 г. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 1991. – С. 160–162.

60. Теоретические предпосылки магнитной водоподготовки при использовании ионитов, полученных на основе сополимера стирола / С. С. Душкин, Е. Б. Донченко, А. Л. Яровинская // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : тез. докл. III респ. науч.-техн. конф., Харьков, 3–5 окт. 1991 г. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков : ХИИГХ, 1991. – С. 160–162.

61. Внедрение научных исследований в учебный процесс / С. С. Душкин // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 17.

62. Изучение состояния питьевой воды г. Уфы, в отношении канцерогенных примесей / С. С. Душкин // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 14–17.

63. Исследования канцерогенности питьевой воды / С. С. Душкин // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 21–23.

64. Опытно-промышленное внедрение активаторов реагентов на очистных станциях водопровода / С. С. Душкин, Е. М. Омельченко, В. И. Беляев // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 23–25.

65. Разработка и внедрение активированных растворов сульфата алюминия на очистных сооружениях городского водопровода / С. С. Душкин, А. Ф. Михайлов, А. Л. Зельдес-Яровинская // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 92.

66. Теоретические предпосылки магнитно-электрической активации растворов реагентов / С. С. Душкин, А. Л. Зельдес-Яровинская // ХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и аннот. докл. – Харьков, 1992. – С. 64–65.

67. Интенсификация процессов очистки воды магнитно-электрической активацией раствора коагулянта / С. С. Душкин, А. Л. Зельдес-Яровинская // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1993. – Вып. 2. – С. 53–56.

68. Исследование методом ЯМР-релаксации влияния активированного раствора сульфата алюминия на процессы очистки воды / С. С. Душкин, А. Л. Яровинская, Л. В. Крамаренко // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев, 1993. – С. 67–71.

69. Обоснование методики моделирования горизонтальных отстойников при обработке воды активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, А. Л. Яровинская, Л. В. Крамаренко // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев, 1993. – С. 77–83.

70. Ресурсосберегающие технологии очистки природных и промышленных сточных вод Харьковского региона / С. С. Душкин, Г. С. Пантелят // Харьков – ХХІ век : тез. докл. гор. науч.-практ. конф. по вопросам перспектив развития г. Харькова, Харьков, 22–23 июня 1993 г. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков, 1993. – С. 81–82.

71. Активирование растворов реагентов в процессах очистки воды / С. С. Душкин, А. Л. Зельдес-Яровинская, Л. В. Крамаренко // Коммунальное хозяйство городов : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Київ, 1994. – Вып. 3. – С. 3–6.

72. Влияние активированного раствора коагулянта на прочность осадка гидрооксида алюминия / С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко // ХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и тез. докл. – Харьков, 1994. – Ч. 1 : Архитектура, строительство и экология. – С. 45–46.

73. Интенсификация процессов водоподготовки при коагулировании с известкованием / С. С. Душкин, А. Л. Зельдес-Яровинская, Л. В. Крамаренко // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Киев, 1994. – С. 79–82.

74. Использование научных исследований в учебном процессе / С. С. Душкин, Г. С. Пантелят // ХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального строительства : прогр. и тез. докл. – Харьков, 1994. – Ч. 1 : Архитектура, строительство и экология. – С. 34–35.

75. Магнитно-электрическая активация растворов хлорида железа /ІІІ/ при очистке технической воды / С. С. Душкин, А. Л. Зельдес-Яровинская, Л. В. Крамаренко // Повышение эффективности и надёжности городского хозяйства : сб. науч. тр. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Киев, 1994. – С. 83–86.

76. Менеджмент и маркетинг систем водоснабжения / С. С. Душкин // ХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. – Харьков, 1994. – Ч. 1 : Архитектура, строительство и экология. – С. 40–41.

76. Некоторые теоретические аспекты магнитной водоподготовки / С. С. Душкин // ХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства : прогр. и тез. докл. – Харьков, 1994. – Ч. 1 : Архитектура, строительство и экология. – С. 48–49.

77. Перспективы применения ионного обмена для корректировки минерального состава воды в процессе её очистки / С. С. Душкин, В. И. Беляев, Д. В. Ткачёв // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев, 1993. – С. 130–135.

78. Применение активированных растворов реагентов в процессах очистки воды / С. С. Душкин, В. И. Беляев, Л. В. Крамаренко // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев, 1993. – С. 127–130.

79. Исследование структурно-механической гидратации коагулированных осадков в процессах очистки воды / С. С. Душкин, А. Л. Яровинская, Л. В. Крамаренко // Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений городского хозяйства : сб. науч. тр. – Киев, 1995. – С. 105–108.

80. Реагентносберегающая технология в процессах очистки воды / С. С. Душкин, А. Л. Гуслева, Л. В. Крамаренко // Проблемы и перспективы ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 дек. 1995 г. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 1995. – 30 с.

81. Ресурсосберегающие технологии в процессах очистки воды / С. С. Душкин, А. Л. Гуслева, Л. В. Крамаренко // Тезисы докладов научно-технической конференции ХГАГХ, Харьков, 1995 г. – Харьков, 1995. – С. 31–33.

82. Организация научной работы студентов на выпускающей кафедре / С. С. Душкин // ХХVIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1996. – Ч. 1 : Строительство и экология. – С. 25.

83. Интенсификация ионообменных методов очистки воды / С. С. Душкин, В. И. Беляев, Л. В. Крамаренко // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–97, Ялта (АР Крым), 15–19 апр. 1997 г. – Ялта (АР Крым), 1997. – С. 106–108.

84. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий при очистке воды в системах коммунального и промышленного водоснабжения / С. С. Душкин // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–97, Ялта (АР Крым), 15–19 апр. 1997 г. – Ялта (АР Крым), 1997. – С. 64–65.

85. Интенсификация процессов очистки воды активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Аль Аззам Мухоммед // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 21.

86. Оценка степени агрессивности воздушной среды канализационного коллектора / С. С. Душкин, И. В. Коринько, А. Н. Коваленко // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 39–40.

87. Прогрессивная технология очистки питьевой воды с использованием активированного раствора коагулянта / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 26–27.

88. Разработка и обоснования конструкционного модуля аппаратов для магнитной обработки воды / С. С. Душкин // ХХІХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 1998. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 30–31.

89. Исследование основных факторов, влияющих на осветление воды при обработке её активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Аль Аззам Мухоммед // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–99, Ялта (АР Крым), 1999 г. – Ялта (АР Крым), 1999. – С. 54–55.

90. Магнитно-динамический эффект-критерий эффективности магнитной подготовки / С. С. Душкин // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–99, Ялта (АР Крым), 1999 г. – Ялта (АР Крым), 1999. – С. 54–55.

91. Реагентносберегающая технология в процессах очистки воды / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Аль Аззам Мухоммед // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса, Ялта (АР Крым), 1999 г. – Ялта (АР Крым), 1999. – С. 148–149 ; Ausgewahlte Beitrage zum Internationalen Work shop : сб. докл. междунар. симпозиума, Лейпциг, 1999 г. – Лейпциг, 1999. – С. 82–92.

92. Снижение канцерогенности питьевой воды / С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко // Ausgewahlte Beitrage zum Internationalen Work shop : сб. докл. междунар. симпозиума, Лейпциг, 1999 г. – Лейпциг, 1999. – С. 44–48.

93. Интенсификация процесса очистки воды активированными растворами реагентов / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина // Современные проблемы повышения экологической безопасности и экономичности работы систем водоснабжения и канализации : материалы науч.-техн. конф., Киев, 2000 г. – Киев, 2000. – С. 56–57.

94. Интенсификация процесса фильтрования воды путём добавки активированного раствора полиакриламида перед фильтрами / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 51–52.

95. Некоторые аспекты механизма рыночных отношений водопроводно-канализационных предприятий / С. С. Душкин // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 24–25.

96. Основные направления научно-исследовательской работы в области физических методов водоподготовки в ХГАГХ / С. С. Душкин, В. И. Беляев, В. А. Ткачёв // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 44–45.

97. Ресурсосберегающая технология при очистке природных и сточных вод / С. С. Душкин // Экология Харьковщины: состояние, проблемы, перспективы : тез. докл. науч.-практ. конф., Харьков, 2000 г. – Харьков, 2000. – С. 34–35.

98. Разработка технических решений по повышению эффективности работы горизонтальных отстойников при осветлении воды р. Иордан / С. С. Душкин, Аль Аззам Мухоммед // ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2000. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 27–28.

99. Анализ причин, влияющих на продолжительность фильтроцикла контактных осветителей / С. С. Душкин, В. О. Тихонюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 29. – С. 137–138. – (Серия: Технические науки) ; Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–2001, Ялта (АР Крым), 22–26 мая 2001 г. – Ялта (АР Крым), 2001. – С. 41–45.

100. Доочистка хозяйственно-питьевой воды / С. С. Душкин, Л. В. Володченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2001. – Вып. 33. – С. 122–125. – (Серия: Архитектура и технические науки). – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/4723/, свободный).

101. Доверительный интервал при оценке результатов исследований активированными растворами реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, О. В. Володченко, В. О. Тихонюк // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 58–59.

102. История кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод / С. С. Душкин // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 25–27.

103. Перспективи і проблеми систем водопостачання та водовідведення м. Харкова / С. С. Душкін, В. О. Ткачов // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 41–43.

104. Теоретические основы активирования растворов реагентов / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. О. Тихонюк, О. В. Володченко // ХХХІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2002. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 53–54.

105. Механизм влияния магнитного поля на состояние водно-дисперсных систем / С. С. Душкин // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–2003, Ялта (АР Крым), 27–31 мая 2003 г. – Ялта (АР Крым), 2003. – С. 61–65.

106. Опытно-промышленные испытания активированных растворов флокулянтов / С. С. Душкин, Г. А. Благодарная // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–2003, Ялта (АР Крым), 27–31 мая 2003 г. – Ялта (АР Крым), 2003. – С. 84–88.

107. Статистическая обработка фактического потребления горячей и холодной воды населением г. Харькова / Л. Н. Шутенко, С. С. Душкин, М. С. Золотов, В. А. Мельман // Экология, технология, экономика водоснабжения и канализации : сб. докл. междунар. конгресса ЭТЭВК–2003, Ялта (АР Крым), 27–31 мая 2003 г. – Ялта (АР Крым), 2003. – С. 146–148.

108. Улучшение физико-химических условий процесса коагуляции при очистке воды / С. С. Душкин // Экология Донбасса. Водные ресурсы : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2003. – С. 71–77.

109. Интенсификация реагентных методов очистки воды / С. С. Душкин, О. В. Володченко, И. Н. Гусь, В. О. Тихонюк-Сидорчук // Вестник Белгород. гос. технол. ун-та им. В. Г. Шухова : науч.-техн. журн. – 2004. – № 8. – С. 44–49 ; Экология: образование, наука, промышленность и здоровье : материалы ІІ междунар. науч.-практ. конф. – Белгород, 2004. – Ч. VI.

110. Математическая модель процесса накопления осадка в отстойниках / С. С. Душкин, О. В. Володченко // ХХХII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 20–21.

111. Организация производственной практики по специальности «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная // Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 14–15 груд. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 136–137.

112. Особенности воспитательной работы в вузе / С. С. Душкин, И. Н. Гусь, Н. В. Внукова // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 31–32.

113. Очистка водопроводной воды от хлорорганических соединений / С. С. Душкин, Н. В. Внукова, И. Н. Гусь, Е. Б. Сорокина // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 70–71.

114. Повышение эксплуатационной надёжности канализационных трубопроводов / С. С. Душкин, И. В. Коринько, А. Н. Коваленко // ХХХІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2004. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 38–39.

115. Повышение эффективности самостоятельной работы студентов путём внедрения в учебный процесс результатов научных исследований / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Стратегія і посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 14–15 груд. 2004 р. – Харків, 2004. – С. 222–223.

116. Повышение эффективности очистки воды для питьевого водоснабжения / С. С. Душкин, О. В. Булгакова // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 19–22 трав. 2005 р. – Алушта (АР Крим), 2005. – С. 68–71.

117. Улучшение качества питьевой воды за счёт повышения эффективности работы очистных сооружений водопровода / С. С. Душкин // Проблемы внедрения ДержСанПин «Вода питна» в практику. Качество, технология и контроль питьевой воды : материалы науч.-техн. семинара, Харьков, 2005 г. – Харьков, 2005. – С. 3–8.

118. Использование активированного раствора коагулянта для повышения обменной ёмкости сополимеризационных ионитов / С. С. Душкин, Л. В. Володченко, Г. И. Благодарная // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2005 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2006. – С. 119–123 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2006. – Вып. 67. – С. 171–174. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/1916/, свободный.

119. Кафедрі водопостачання, водовідведення та очищення вод 60 років / С. С. Душкін // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство,архитектура и экология. – С. 119–120.

120. Магнитная обработка воды / С. С. Душкин, В. А. Ткачёв // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 89–90.

121. Обоснование методики определения воды в системах городского водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, В. Н. Маслак, Н. И. Зотов // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 142–144.

122. Особенности воспитательной работы куратора в вузе / С. С. Душкин // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 2006 р. – Харків : ХНАМГ, 2006. – С. 12–13.

123. Повышение эффективности работы ионообменных установок / С. С. Душкин, М. В. Солодовник, Т. А. Шевченко // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VII междунар. научн.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2005 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2006. – С. 144–147.

124. Ресурсосберегающая технология очистки природных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Материалы трёх академических чтений, проведенных в ПГУПСе. – СПб. : ОМ–Пресс, 2006. – С. 7–8.

125. Снижение канцерогенности питьевой воды при её обработке активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 125–128.

126. Состояние и проблемы экологической безопасности Украины / С. С. Душкин, И. И. Баркалова // ХХХІІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2006. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 76–77.

127. Ресурсосберегающие технологии при подготовке экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Обеззараживание и микробиологический контроль питьевой воды : материалы II науч.-техн. семинара по проблемам водоснабжения, Харьков, 17–20 апр. 2007 г. – Харьков, 2007. – С. 12–14.

128. Влияние фазово-дисперсного состояния примесей природных вод на процессы очистки воды / В. А. Ткачёв, С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 160–162.

129. Математическая модель электромагнитного фильтрования / Г. И. Благодарная, А. Н. Коваленко, Т. А. Шевченко, С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 151–156.

130. О «магнитной памяти» воды, подвергнутой воздействию внешнего магнитного поля / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 165–166.

131. Основные аспекты эффективного функционирования систем водоснабжения Харьковского региона / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 173–175.

132. Основные направления научно-исследовательской работы кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод / С. С. Душкин // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 126–128.

133. Перспективы использования магнитной обработки воды / Г. И. Благодарная, С. С. Душкин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы VIII междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–30 дек. 2007 г. – Харьков, 2008. – С. 137–140.

134. Технико-экологические особенности реконструкции систем водоснабжения / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХІV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2008. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 139–141.

135. Механизм формирования гидроксида алюминия / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Актуальні проблеми водного господарства та природокористування : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Рівне, 2009 р. / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2009 – С. 16–17.

136. Разработка математической модели для прогнозирования качества осветления воды при обработке её активированным раствором коагулянта / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Актуальні проблеми водного господарства та природокористування : матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., Рівне,2009 р. / Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2009 – С. 16–17.

137. Эколого-технологические аспекты подготовки питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Материалы четырёх академических чтений, проведенных в ПГУПСе 19 и 20 марта 2009 г. – СПб. : ОМ–Пресс, 2009. – С. 15–21.

138. Анализ эффективности использования комплексных технологий очистки фильтрационных вод полигонов ТБО / С. С. Душкин, М. В. Солодовник // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 152–153.

140. Метод удаления фосфора из бытовых сточных вод с применением активированного раствора коагулянта / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, Т. А. Шевченко // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 153–155.

141. Применение полимерных материалов при аппаратурном оформлении процессов очистки дренажных вод полигонов твёрдых бытовых отходов / М. В. Солодовник, С. С. Душкин // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве : материалы IХ междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 25 нояб. – 25 дек. 2009 г. / Харьков. обл. террит. отд. акад. стр-ва Украины, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2010. – С. 93–95.

142. Ресурсосберегающие технологии при подготовке экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // ХХХV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2010. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 117–118.

143. Совершенствование технологий очистки природных и сточных вод / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Новые достижения в областях водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 31 марта и 1 апр. 2011 г. – СПб., 2011. – С. 33–37.

144. Активированные растворы реагентов в процессе очистки природных вод / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 126–127.

145. Нанотехнологии в процессах водоподготовки / С. С. Душкин // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хазяйства, Харьков, 24–26 апр. 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2012. – Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 105–106.

146. Основні напрямки інтенсифікації очищення природних і стічних вод / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд : матеріали VI міжнар. наук. конф., Харків, 15–17 жовт. 2013 р. – Харків, 2013. – С. 8–9.

147. Розробка нанотехнології в процесах підготовки екологічно чистої питної води / С. С. Душкін // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий : материалы междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–28 февр. 2013 г. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2013. – С. 11–13. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32143/, вільний).

148. Основные направления научных исследований на кафедре водоснабжения, водоотведения и очистки вод / С. С. Душкин // Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 7–9. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38145/, свободный).

149. Очистка дренажных сточных вод / С. С. Душкин, М. В. Дегтярь // Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 88–90. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38181/, свободный).

150. Розробка нанотехнології в процесах підготовки екологічно чистої питної води / С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 28–30. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/38153/, вільний).

151. Активаторы реагентов / С. С. Душкин // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : материалы ІІ междунар. науч.-практ. интернет-конф., Харьков, 2–27 февр. 2016 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков, 2016. – С. 74–77. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/45077/, свободный.

152. Использование активированных растворов реагентов при подготовке экологически чистой питьевой воды / С. С. Душкин // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : материалы ІІ междунар. науч.-практ. интернет-конф., Харьков, 2–27 февр. 2016 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков, 2016. – С. 69–71. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/45074/, свободный.

153. Кафедрі водопостачання, водовідведення і очистки вод Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – 70 років / С. С. Душкін // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : материалы ІІ междунар. науч.-практ. интернет-конф., Харьков, 2–27 февр. 2016 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков, 2016. – С. 6–8.

154. Славное прошлое кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод в выдающихся именах учёных / С. С. Душкин, Т. А. Шевченко // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., Харків, 2–4 груд. 2015 р. / [керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко (голова) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2016. – С. 118–122.

155. Модификация кварцевой загрузки скорых фильтров / С. С. Душкин // Екологія, теплопостачання, енергозбереження, водопостачання, каналізація : зб. доп. ХІІ міжнар. конгресу ЕТЕВК–2019, Чорноморськ (Одес. обл.), 10–14 черв. 2019 р. – Чорноморськ (Одес. обл.), 2019. – С. 118–124.

156. Олександр Іванович Шахов – засновник наукової школи «Фізичні методи водопідготовки» / С. С. Душкін, Т. О. Шевченко // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 21–22 листоп. 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – С. 82–85.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід, технічні умови тощо

Авторські свідоцтва

1. А. с. 664330 СССР, МКИ3 С 02 F 1/42. Способ фильтрации растворов в процессе очистки природных и сточных вод / Шахов А. И., Душкин С. С., Браславский И. И., Семенюк В. Д., Евстратов В. Н., Беляев В. И. (СССР). – № 2155908/23-26 ; заявл. 11.07.75 ; опубл. 23.06.82, Бюл. № 23. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/66/ 664330.html, свободный).

2. А. с. 806618 СССР, МКИ3 C 02 F 1/52, C 02 F 1/48. Способ подготовки раствора алюмо-содержащего коагулянта для осветления природных и сточных вод / Шахов А. И., Душкин С. С., Скупченко В. Ф., Мощенко А. П., Левченко В. П., Беляев В. И., Ткачёв В. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Произв. упр. водопровод.-канализ. хоз-ва. – № 2423013/29-26 ; заявл. 23.11.76 ; опубл. 23.02.81, Бюл. № 7.

3. А. с. 828636 СССР, МКИ3 C C 02 F 1/48. Способ извлечения ионов из раствора / Душкин С. С., Хабер Н. И., Евстратов В. Н., Керницкий Р. М., Семенюк В. Д., Беляев В. И., Сырова В. А. (СССР). – № 2825783/29-26 ; заявл. 03.10.79 ; опубл. 30.03.84, Бюл. № 12.

4. А. с. 904760 СССР, МКИ3 B 01 J 1/06, B 01 D 35/06. Ионообменный фильтр для очистки природных и сточных вод / Душкин С. С., Беляев В. И., Конев И. Д., Черных А. И., Евстратов В. Н., Киевский М. И. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Днепр. металлург. з-д им. Ф. Э. Дзержинского. – № 2900753/23-26 ; заявл. 24.03.80 ; опубл. 15.02.82, Бюл. № 6.

5. А. с. 929589 СССР, МКИ3 C 02 F 1/52. Способ приготовления силикат-содержащего флокулянта / Душкин C. С., Скупченко В. Ф., Курский И. А., Яременко А. С., Федоренко А. Г., Ерина И. Н. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Произв. упр. водопровод.-канализ. хоз-ва. – № 2973373/23-26 ; заявл. 29.05.80 ; опубл. 23.05.82, Бюл. № 19.

6. А. с. 958324 СССР, МКИ3 С 02 F 1/48. Устройство для магнитной обработки жидкости / Душкин С. С., Омельченко Е. М., Беляев В. И., Брацун А. Я., Ерина И. Н., Курский И. А., Сухинин В. И., Сырова В. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Произв. упр. водопровод.-канализ. хоз-ва. – № 3240378/23-26 ; заявл. 02.02.81 ; опубл. 15.09.82, Бюл. № 34.

7. А. с. 958972 СССР, МКИ3 G 01 N 33/38, G 01 N 33/18, G 02 B 9/00. Способ контроля качества магнитной обработки воды / Грушко И. М., Душкин С. С., Михайлов Ф. Ф., Беляев В. И., Белова Л. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 2994358/23-33 ; заявл. 17.10.80 ; опубл. 15.09.82, Бюл. № 34.

8. А. с. 966031 СССР, МКИ3 С 02 F 1/48, В 03 С 1/00. Устройство для магнитной обработки жидкости / Душкин С. С., Наседкин В. М., Беляев В. И., Сырова В. А., Харчев В. В., Рыполенко В. А., Дучева А. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Севастопол. электрорем. з-д. – № 2937949/23-26 ; заявл. 27.05.80 ; опубл. 15.10.82, Бюл. № 38.

9. А. с. 975585 СССР, МКИ3 С 02 F 1/48. Способ подготовки растворов алюмосодержащего коагулянта для осветления природных и сточных вод / Душкин С. С., Скупченко В. Ф., Ерина И. Н., Сырова В. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3289043/23-26 ; заявл. 19.05.81 ; опубл. 23.11.82, Бюл. № 43.

10. А. с. 1000072 СССР, МКИ3 B 01 D 35/06, B 01 J 47/00. Ионообменный фильтр для очистки природных и сточних вод / Душкин С. С., Калимуллин Ф. К., Омельченко Е. М., Евстратов В. Н., Беляев В. И., Ратма-нов А. Г., Киевский М. И., Дмитриев Ю. Г. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Предпр. ПЯ А-7417. – № 2978354/23-26 ; заявл. 03.09.80 ; опубл. 28.02.83, Бюл. № 8.

11. А. с. 1167154 СССР, МКИ3 С 02 F 1/48, В 03 С 1/00. Устройство для магнитной обработки жидкости / Душкин С. С., Омельченко Е. М., Беляев В. И., Гердий Ю. А., Грузин В. А., Максименко Н. Н., Дмитриев Ю. Г., Черных А. И. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Днепр. металлург. з-д им. Ф. Э. Дзержинского. – № 3455588/22-03 ; заявл. 18.06.82 ; опубл. 15.07.85, Бюл. № 26.

12. А. с. 1286533 А 1 СССР, МКИ3 С 02 F 1/52. Способ приготовления раствора реагента для очистки природных и сточных вод / Душкин С. С., Кульский Л. А., Кудряшова О. М. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. – № 3741117/31-26 ; заявл. 18.05.84 ; опубл. 30.01.87, Бюл. № 4.

13. А. с. 1327926 А 1 СССР, МКИ4 B 01 D 35/06. Устройство для очистки воды от железа / Омельченко Е. М., Душкин С. С., Беляев В. И., Порядин А. Ф., Беличенко Ю. П. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 3965995/31-26 ; заявл. 21.10.85 ; опубл. 07.08.87, Бюл. № 29.

14. А. с. 1403007 СССР, МКИ3 С 02 F 1/48. Устройство для магнитной обработки жидкости / Душкин С. С., Омельченко Е. М., Беляев В. И., Конев И. Д., Бондаренко В. В., Дегтярёв В. А., Косарев А. В. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Харьков. произв.-техн. предпр. треста «Укрэнергочермет». – № 3616320/24-26 ; заявл. 06.07.83 ; опубл. 15.06.88, Бюл. № 22.

15. А. с. 1528737 СССР, МКИ4 С 02 F 1/48. Устройство для электромагнитной коагуляции жидкости / Душкин С. С., Омельченко Е. М., Беляев В. И. , Валявин П. И., Данилова Э. А., Курский И. А. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Каменское объед. по пр-ву большегруз. автомобилей. – № 4385840/31-26 ; заявл. 29.02.88 ; опубл. 15.12.89, Бюл. № 46.

16. А. с. 1723046 СССР, МКИ5 5 С 02 F 1/46. Способ очистки природных и сточных вод / Душкин С. С., Беляев В. И., Нигоматуллин М. И., Чапелян-ский В. И. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Каменское объед. по пр-ву большегруз. автомобилей. – № 4648150/26 ; заявл. 07.02.89 ; опубл. 30.03.92, Бюл. № 12.

17. А. с. 1776639 А 1 СССР, МКИ5 C 02 F 1/48. Устройство для обеззараживания воды / Душкин С. С., Омельченко Е. М., Беляев В. И., Будников Н. Г., Нечипоренко В. М., Готовчиков П. З. (СССР) ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва, Сахалин. произв. объед. мяс. и молоч. пром-ти. – № 4872842/26 ; заявл. 11.10.90 ; опубл. 23.11.92, Бюл. № 43.

Патенти

18. Пат. 4552 Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Пристрій для активації розчинів реагентів / Душкін С. С., Дем’янюк В. М., Булгакова О. В., Котюк Ф. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 20040604227 ; заявл. 02.06.04 ; опубл. 17.01.05, Бюл. № 1.

19. Пат. 22985 A Україна, МПК6 С 02 F 1/48. Спосіб підготовки розчину алюмовмісного коагулянту для прояснення природних і стічних вод / Душкін С. С., Крамаренко Л. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 97062863 ; заявл. 18.06.97 ; опубл. 05.05.98, Бюл. № 0.

20. Пат. 33841 A Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Спосіб підготовки розчину алюмовмісного коагулянту для освітлення природних і стічних вод / Душкін С. С., Сорокіна К. Б., Аль Аззам Мухоммед, Благодарна Г. І. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 99042184 ; заявл. 19.04.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1.

21. Пат. 38471 A Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Спосіб приготування розчину поліакриламідного флокулянту для очищення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Сорокіна К. Б. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2000074049 ; заявл. 10.07.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.

22. Пат. 45046 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб доочистки стічних вод від сполук фосфору / Душкін С. С., Коваленко О. М., Шевченко Т. О., Благодарна Г. І., Ярошенко Ю. В., Линник Г. О. (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u200904768 ; заявл. 15.05.09 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20. – 2 с.

23. Пат. 45190 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів / Душкін С. С., Корінько І. В., Солодовник М. В., Ткачов В. О., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u200905845 ; заявл. 09.06.09 ; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20. – 2 с.

24. Пат. 45258 А Україна, МПК7 С 02 F 1/48, С 02 F 1/52. Спосіб модифікації фільтруючого завантаження для освітлення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Тихонюк В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2001074832 ; заявл. 10.07.01 ; опубл. 15.03.02, Бюл. № 3.

25. Пат. 45813 А Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Пристрій для активації розчинів реагентів / Душкін С. С., Бєляєв В. І., Сорокіна К. Б., Благодарна Г. І., Тихонюк В. О. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – № 2001074831 ; заявл. 10.07.01 ; опубл. 15.04.02, Бюл. № 4.

26. Пат. 53298 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очистки стічних вод від біогенних елементів / Душкін С. С., Корінько І. В., Коваленко О. М., Благодарна Г. І., Шевченко Т. О., Солодовник М. В., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № а200811455 ; заявл. 23.09.08 ; опубл. 11.10.10, Бюл. № 19.

27. Пат. 54932 А Україна, МПК7 С 02 F 1/48. Спосіб підготовки розчину алюмовмісного коагулянту для освітлення природних і стічних вод / Душкін С. С., Дем’янюк В. М., Ткачов В. О., Тихонюк В. О., Володченко О. В. (Україна) ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва, Вироб. упр. водопровід.-каналіз. госп-ва. – № 2002054249 ; заявл. 24.05.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3.

28. Пат. 58924 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очищення природних і стічних вод / Душкін С. С., Солодовник М. В., Корінько І. В., Шевченко Е. Ю., Сокольник В. І., Бройде І. Л., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № u201012593 ; заявл. 25.10.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. № 8.

29. Пат. 86545 Україна, МПК9 С 02 F 1/48. Спосіб очищення води від дисперсних домішок / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Солодовник М. В., Шевченко Т. О., Душкін С. С. (мл.) (Україна) ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – № a200804945 ; заявл. 16.04.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8. – 4 с.

30. Пат. 89835 Україна, МПК9 C 02 F 1/48. Спосіб очищення води від дисперсних домішок при освітленні природних і стічних вод / Епоян С. М., Душкін С. С., Спільчак О. І., Яковенко В. В., Благодарна Г. І., Айрапетян Т. С. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – № u201315473 ; заявл. 30.12.13 ; опубл. 25.04.14, Бюл. № 8/2014. – 5 с. – Існує електронна версія. (Режим доступа: http://base.uipv.org/searchINV/ search.php?action=search, вільний).

31. Пат. 106535 Україна, МПК9 C02F 1/463, С 02 F 1/48. Спосіб приготування разчину поліакриламідного флокулянта для очищення природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Душкін С. С. (мл.), Благодарний А. Д. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бе-кетова. – № u201511345 ; заявл. 17.11.15 ; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8.

32. Пат. 112556 Україна, МПК9 С 02 F 1/00. Спосіб очищення води від дисперсних домішок / Душкін С. С. (мл.), Дегтяр М. В., Душкін С. С., Дегтяр Мак. В. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № u201605537 ; заявл. 23.05.16 ; опубл. 26.12.16, Бюл. № 24.

33. Пат. 118596 Україна, МПК9 С 02 F 1/00, C 02 F 1/48. Спосіб очистки природних і стічних вод / Душкін С. С., Благодарна Г. І., Коваленко О. М., Євдошенко В. В., Гресь О. В. (Україна) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – № u201702868 ; заявл. 27.03.17 ; опубл. 10.08.17, Бюл. № 15.

34. Пат. 932694 СССР, МКИ3 C 02 F 1/48, B 03 C 1/00. Устройство для магнитной обработки жидкости / Беляев В. И., Дмитриев Ю. Г., Душкин С. С., Ладан В. П., Омельченко Е. М., Шахов А. И. ; Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – № 2640498/22-03 ; заявл. 10.07.78 ; опубл. 30.03.1984, Бюл. № 12. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://patents.su/?search=%D0%90.+ %D1%81.+%E2%84%96932694&type=number, свободный).

35. Пат. 2047570 РФ, МПК6 C 02 F 1/76. Способ снижения канцерогенных примесей в воде / Душкин С. С. (UA), Беляев В. И. (UA), Жилин О. В. (RU), Бабенков Н. И. (RU), Зельдес-Яровинская А. Л. (UA) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва (UA). – № 5060913/26 ; заявл. 15.06.1992 ; опубл. 10.11.1995, Бюл. № 31. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://ru-patent.info/20/45-49/2047570.html?numbval=2054388, свободный).

36. Пат. 2054388 РФ, МПК6 C 02 F 1/48. Устройство для магнито-электрической обработки воды / Душкин С. С. (UA), Беляев В. И. (UA), Омельченко Е. М. (UA), Третьяков В. В. (UA), Богомазов О. А. (RU), Крыльцов Е. В. (RU), Беличенко Ю. П. (RU), Зельдес-Яровинская А. Л. (UA) ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва (UA).– № 5059701/26 ; заявл. 15.06.1992 ; опубл. 20.02.1996, Бюл. № 15. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http://ru-patent.info/20/50-54/2054388.html, свободный).

Технічні умови

1. Активатор реагентов магнитный : ТУ 204 УССР №110-79 / [С. С. Душкин] ; М-во жилищ.-коммун. хоз-ва Украины. – Киев : МЖКХ украины, 1980. – 12 с.

2. Активатор флокулянтов : ТУ 204/1 УССР № 108-85 / [С. С. Душкин] ; М-во жилищ.-коммун. хоз-ва Украины. – Киев : МЖКХ украины, 1980. – 12 с.

3. Рекомендации для внедрения активаторов на очистных сооружениях городского водопровода : утв. М-вом жилищ.-коммун. хоз-ва УССР 13.09.85 / [С. С. Душкин]. – Киев : МЖКХ УССР, 1985. – 24 с.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bL7l_gIAAAAJ

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

 • Професор Душкін С.С. створив наукову школу «Фізичні методи водопідготовки»
 • Під керівництвом Душкіна С.С. підготовили та захистили кандидатські дисертації 9 аспірантів

Сфера наукових інтересів проф. С. С. Душкіна – підготовка та підвищення якості освітлення води для господарсько-питних потреб населення:

• підвищення надійності систем опалення та гарячого водопостачання міст і населених пунктів України;

• технологічне обгрунтування використання освітлювачів зі зваженим осадом систем водопостачання;

• конструктивні розробки апаратів для магнітної обробки води;

• система споруд відбору води з горизонтальних відстійників;

• використання активованих розчинів реагентів в процесах очищення води;

• модифікація кварцового завантаження швидких фільтрів;

• техніко-економічне обгрунтування норм водопостачання для господарсько-питних цілей;

• підвищення надійності роботи очисних споруд водопроводу.

Роботи, виконані під керівництвом

професора С. С. Душкіна

1. Адаменко Е. А. Современные методы очистки воды и пути их интенсификации / Е. А. Адаменко ; науч. рук. С. С. Душкин // Устойчивое развитие городов : материалы ІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2009. – Ч. 2. – С. 100–101.

2. Арендар А. А. Технологическое обоснование применения озонирования при подготовке питьевой воды / А. А. Арендар ; науч. рук. С. С. Душкин // Сталий розвиток міст : матеріали VIІІ всеукр. студ. наук.-техн. конф. : в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – Ч. 2. – С. 120–121.

3. Гресь О. В. Підвищення ефективності фільтрування води на очисних спорудах водопроводу [Електронний ресурс] / О. В. Гресь ; наук. керівник С. С. Душкін // Сталий розвиток міст : матеріали Х всеукр. студ. наук.-техн. конф., Харків, 25–27 квіт. 2017 р. : в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків, 2017. – С. 171–172. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47147/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

4. Євдошенко В. В. Фізико-хімічні основи процесу коагуляції домішок природних вод [Електронний ресурс] / В. В. Євдошенко ; наук. керівник С. С. Душкін // Сталий розвиток міст : матеріали Х всеукр. студ. наук.-техн. конф., Харків, 25–27 квіт. 2017 р. : в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків, 2017. – С. 176–178. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/47156/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

5. Ковалёв А. Г. Повышение эффективности очистки сточных вод птицефабрик / А. Г. Ковалёв ; науч. рук. С. С. Душкин // Сталий розвиток міст : матеріали VIІІ всеукр. студ. наук.-техн. конф. : в 4 ч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – Ч. 2. – С. 128–130.

6. Мельник Д. В. Тонкослойные отстойники в процессах очистки природных вод / Д. В. Мельник ; науч. рук. С. С. Душкин // Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2010. – Ч. 2. – С. 115–116.

7. Онищенко Н. Е. Использование флокулянтов при подготовке питьевой воды / Н. Е. Онищенко ; науч. рук. С. С. Душкин // Устойчивое развитие городов : материалы всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2008. – Ч. 2. – С. 213–124.

8. Рымарева О. А. Технологическое обоснование применения озонирования при подготовке питьевой воды / О. А. Рымарева ; науч. рук. С. С. Душкин // Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2012. – Ч. 2. – С. 88–90.

9. Сиренко Е. В. Технологическое обоснование озонирования питьевой воды реки Северский Донец / Е. В. Сиренко ; науч. рук. С. С. Душкин // Устойчивое развитие городов : материалы ІІІ всеукр. студ. науч.-техн. конф. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2013. – Ч. 2. – С. 136–138.

Захищені кандидати наук

1. Аль Аззам Мухаммед. Підвищення ефективності роботи горизонталь-них водопровідних відстійників (для умов Йорданії) : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Аль Аззам Мухаммед ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2000. – 25 с.

2. Беляев В. И. Интенсификация процессов ионного обмена при корректировке минерального состава природных и сточных вод магнитным полем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водоснабжение, канализация / Беляев Виктор Иванович ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1982. – 20 с.

3. Благодарна Г. І. Інтенсифікація процесу фільтрування води на швидких фільтрах із застосуванням активованих розчинів флокулянтів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Благодарна Галина Іванівна ; Укр. держ. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2003. – 16 с.

4. Булгакова О. В. Підвищення ефективності роботи горизонтальних відстійників, що використовуються при очищенні води : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.32.04 – водопостачання, каналізація / Булгакова Олеся Вікторівна ; Рівн. нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с.

5. Дегтяр М. В. Використання активованого розчину коагулянту сульфата алюмінію для інтенсифікації процесу очистки дренажних вод полігонів твердих побутових відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.32.04 – водопостачання, каналізація / Дегтяр Марія Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2012. – 21 с.

6. Крамаренко Л. В. Інтенсифікація процесів очищення води активованим розчином сульфата алюмінія : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Крамаренко Леся Василівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 1998. – 16 с.

7. Сорокіна К. Б. Підвищення ефективності роботи освітлювачів із завислим осадом : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Сорокіна Катеріна Борисівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 1998. – 21 с.

8. Тихонюк-Сидорчук В. О. Підвищення ефективності роботи контактних освітлювачів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Тихонюк-Сидорчук Вікторія Олегівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2010. – 25 с.

9. Шевченко Т. О. Використання активованих розчинів реагентів для інтенсифікації роботи контактних прояснювачів при доочистці стічних вод від біогенних елементів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.04 – водопостачання, каналізація / Шевченко Тамара Олександрівна ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне, 2011. – 18 с.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Професор Душкін Станіслав Станіславович є:

 • членом науково-експертних комісій місцевого і державного рівнів,
 • членом двох спеціалізованих вчених рад:

- Д 64.056.03 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури

- Д 64.812.01 в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем.

Крім того, плідно працює у редколегіях науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) та виробничо-практичного журналу «Водопостачання. Водовідведення» (м. Київ).


Підвищення кваліфікації

 • Стажування - Комунальне підприємство «Харківводоканал» (м. Харків) за темою «Аналіз стану технологічних витрат води на водопровідній мережі м. Харкова»,наказ № 796-02 від 28.09.2017

Отримання грантів, премій, стипендій, нагород

 • 1997 р. - Відмінник освіти України
 • 1970 р. - Ювілейна медаль «За доблесну працю. В ознаменування до 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна»
 • 1979 р. - Медаль «Переможець соціалістичного змагання в 1978 р.»
 • 1985 р. - Медаль «Ветеран праці»
 • 1989 р. - Срібна медаль ВДНГ СРСР (постанова від 11.12.1989 р. № 905 Н)
 • 1992 р. - Член кореспондент Інженерної академії України (диплом № 067 від 04.03.1992 р.)
 • 1997 р. - Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 • 2002 р. - Заслужений професор Харківської національної академії міського господарства (диплом № 20 від 08.11.2002 р.)
 • 2012 р. - Медаль «За видатні заслуги»

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректорату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харківської міської та обласної ради за активний розвиток міського господарства в м. Харкові і Харківській області, грамотами Міністерства житлово-комунального господарства України.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях : монография / С. С. Душкин, В. Н. Евстратов. – М. : Химия, 1986. – 143 с.

2. Интенсификация процессов обработки магнитным полем природных и сточных вод : монография / С. С. Душкин, Ю. П. Беличенко. – М. : ВНИИИС, 1987. – 76 с.

3. Магнитное поле и процессы водообработки : [монография] / Л. А. Кульский, С. С. Душкин ; под ред. Л. А. Кульского ; Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1987. – 112 с.

4. Интенсификация процессов очистки сточных вод металлургических предприятий : монография / С. С. Душкин, Ю. П. Беличенко. – М. : Металлургия, 1988. – 112 с. 5. Магнитная водоподготовка на химпредприятиях : монография / С. С. Душкин, В. Н. Евстратов. – Токио : Нисо-Цусинся, 1988. – 164 с.

6. Магнитное поле и процессы водообработки: [монография] / Л. А. Кульский, С. С. Душкин ; под ред. Л. А. Кульского ; Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1987. – 112 с.

7. Улучшение технологии очистки природных и сточных вод магнитным полем : монография / С. С. Душкин. – Харьков : Вища школа, 1988. – 146 с.

8. Интенсификация реагентных методов очистки воды : учеб. пособие / С. С. Душкин. – Киев : Вища школа, 1990. – 168 с.

9. Інтенсифікація реагентних методів очищення води : навч. посібник / С. С. Душкін. – Київ : Вища школа, 1992. – 168 с.

10. Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения : учеб. пособие / С. С. Душкин, И. О. Краев ; Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Киев : Вища школа, 1993. – 164 с.

11. Експлуатація мереж водопостачання та водовідведення : навч. посібник / С. С. Душкін, І. О. Краєв. – Київ : Вища школа, 1994. – 160 с.

12. Водоподготовка и процессы микробиологии : учеб. пособие / С. С. Душкин, Л. И. Дегтерёва, Л. В. Крамаренко, А. Л. Яровинская. – Киев : Вища школа, 1996. – 164 с.

13. Експлуатація мереж водовідведення : навч. посібник / С. С.Душкін, Н. І. Куліков, Г. Я. Дрозд ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХДАМГ, 1999. – 229 с.

14. Эксплуатация водоотводящей сети : учеб. пособие / С. С. Душкин, Н. И. Куликов, Г. Я. Дрозд ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 1999. – 229 с.

15. Водоснабжение, водоотведение и улучшение качества воды : учеб. пособие / С. С. Душкин, А. В. Гриценко ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 95 с.

16. Водоснабжение, водоотведение и улучшение качества воды : учеб. пособие / С. С. Душкин, А. В. Гриценко, Н. В. Внукова, Е. Б. Сорокина. – Харьков : ХНАДУ, 2003. – 154 с.

17. Эксплуатация канализационных сетей : учеб. пособие для студ. спец. «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Ю. В. Ярошенко, А. Н. Коваленко, Г. И. Благодарная ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 190 с.

18. Вода, экология, общество : учеб. пособие для 9–11 классов лицея / С. С. Душкин, М. В. Солодовник. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – 112 с.

19. Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды : монография / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 95 с. – Режим доступа: http:// eprints.kname.edu.ua/13488/.

20. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод : монография / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 146 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/23382/.

21. Утечки воды из водопроводной сети и меры по обеспечению надёжности водораспределительной системы : учеб. пособие / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Н. М. Яковенко, О. Н. Кудлач ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ФОП В. Е. Гудзинский, 2012. – 176 с.

22. Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды : монография / С. М. Эпоян, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин, В. А. Сташук ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 190 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http:// eprints.kname.edu.ua/28528/, свободный).

23. Эксплуатация городских водоотводящих сетей : учеб. пособие / С. С. Душкин (мл.), А. Н. Коваленко ; под общ. ред. С. С. Душкина ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. – 180 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Методические указания к выполнению курсового проекта «Водопроводные сети, системы и сооружения» : для студ. спец. 29.08, 29.05 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИКС, 1973. – 50 с.

2. Методические указания по выполнению дипломного проекта студентами специальности «Очистка природных и сточных вод». Раздел : Водозаборные сооружения / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИКС, 1974. – 69 с.

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Водопроводные сети» : для студ. спец. 29.08, 07.17 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: С. С. Душкин, И. Н. Ерина]. – Харьков : ХИИКС, 1979. – 56 с.

4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Эксплуатация водопроводных систем и сооружений» : для студ. спец. 29.08 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: С. С. Душкин, И. Н. Ерина]. – Харьков : ХИИКС, 1981. – 36 с.

5. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Водопроводные сети, системы и сооружения» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; [сост.: С. С. Душкин, В. А. Ткачёв]. – Харьков : ХИИКС, 1985. – 38 с.

6. Методические указания по изучению курса «Водопроводные сети, системы и сооружения» : для студентов специальности 29.08 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, В. А. Ткачёв]. – Харьков : ХИИГХ, 1986. – 18 с.

7. Методические указания по проведению НИРС по курсу «Эксплуатация водопроводно-канализационных систем» : для студентов специальности 29.08 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, В. А. Ткачёв]. – Харьков : ХИИГХ, 1986. – 19 с.

8. Методические указания по дипломному и курсовому проектированию «Гидравлический расчёт многокольцевой водопроводной сети с применением ЭВМ» : для студ. спец. 29.08, 29.05 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, В. А. Ткачёв]. – Харьков : ХИИГХ, 1988. – 28 с.

9. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Водопроводные сети, системы и сооружения» : для студ. 3–4 курсов спец. 29.08.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – 78 с.

10. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Основы водоснабжения и водоотведения» для студентов специальности 29.08 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – 36 с.

11. Методические указания по подготовке и проведению деловой игры «Организация эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения» по курсу «Эксплуатация водопроводо-канализационных систем» : для студ. 4–5 курсов спец. «Рациональное использование природных ресурсов и обезвреживание промышленных стоков» / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – 38 с.

12. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Эксплуатация и ремонт водопроводно-канализационных систем». Ч. 1. Эксплуатационная документация / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1991. – 74 с.

13. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Основы водоснабжения и водоотведения» : для студ. 1–3 курсов днев. формы обуч. спец. «Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов» / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1991. – 62 с.

14. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Эксплуатация и ремонт водопроводно-канализационных систем» : для студ. 4–5 курсов днев. формы обуч. спец. 29.08.01 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1992. – Ч. 1 : Эксплутационная документация. – 74 с.

15. Методические указания для гидравлического расчёта водопроводной сети : для студентов специальностей 092602, 7.050.107, 7.070.005 / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; [сост. С. С. Душкин]. – Харьков : ХИИГХ, 1994. – 84 с.

16. ЕСКД в курсовом и дипломном проектировании : метод. указания для студентов спец. 7.092.602/1 / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Ю. П. Титов, В. И. Лусь]. – Харьков : ХГАГХ, 1995. – 20 с.

17. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Основы научных исследований» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Л. И. Дегтерёва, А. Н. Коваленко]. – Харьков : ХГАГХ, 1995. – 18 с.

18. Методичні вказівки по курсу «Інженерна гідравліка» : для студ. 2 та 3 курсу / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, М. М. Яковенко, В. О. Ткачов]. – Харків : ХДАМГ, 1995. – Ч. 1 : Розділи: гідростатика, основи гідродинаміки, гідравлічні опори. – 24 с.

19. Методические указания и рабочая программа 1-й технологической практики : для студ. 3 курса спец. 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, Г. И. Благодарная]. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – 9 с.

20. Методические указания и рабочая программа 2-й технологической практики : для студ. 4 курса спец. 7.0926.01 «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, В. А. Ткачёв, В. И. Беляев, Е. Б. Сорокина]. – Харьков : ХГАГХ, 2000. – 16 с.

21. Водоснабжение и канализация : конспект лекций и контрольные задания для студ. строит. и эконом. спец. заоч. формы обуч. и экстернов / С. С. Душкин, Е. Б. Сорокина, Г. И. Благодарная. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 95 с.

22. Методические указания к выполнению курсового проекта и проведению практических занятий по курсу «Водопроводные сети и сооружения» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, Е. Б. Сорокина]. – Харьков : ХГАГХ, 2001. – 53 с.

23. Методические указания к самостоятельному изучению курса «Водоснабжение» : для студ. 3–5 курсов днев. и заоч. форм обуч. экстернов и иностр. студ. спец. «Водоснабжение и водоотведение», «Промышленное и гражданское строительство», «Городское строительство и хозяйство» / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. А. Благодарная]. – Харьков : ХГАГХ, 2003. – 20 с.

24. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Водоснабжение» : для студ. днев., заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092.601 «Водоснабжение и водоотведение», 7.092101 «Промышленное и гражданское строительство», 7.092103 «Городское строительство и хозяйство» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. И. Благодарная]. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 30 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/14845/.

25. Математические методы решения задач надёжности водопроводно-канализационных систем. Разд. І. Основы надёжности инженерных систем : конспект лекций для студ. 3–5 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, М. В. Солодовник, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 56 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/866/.

26. Методические указания к курсовому проекту и практическим занятиям по курсу «Математические методы решения задач надёжности водопроводно-канализационных систем» : для студ. 3–5 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, М. В. Солодовник, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова]. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 23 с. – Режим доступа: http://eprints. kname.edu.ua/867/ .

27. Методичні вказівки до виконання атестаційної магістерської роботи : для спец. 8.092601 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, В. І. Лусь, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 22 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/1767/.

28. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем» : для студ. 5 курсов всех форм обуч. спец. 7.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, Ю. В. Ярошенко]. – Харьков : ХНАГХ, 2007. – 20 с. – Pежим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/886/.

29. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. 4–5 курсів усіх форм навч. спец. 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, Ю. В. Ярошенко]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 32 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/862/.

30. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Водопостачання, водовідведення та покращення якості води» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Н. В. Внукова]. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 36 с.

31. Аварийные ситуации водопроводно-канализационных систем. Разд. І. Водопроводные сети : конспект лекций для студ. 5–6 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов и иностран. студ. спец. 7.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, Г. И. Благодарная, М. В. Солодовник ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – 79 с. – (Режим доступа: http:// eprints.kname.edu.ua/6588/, свободный).

32. Методические указания к выполнению курсового проектирования по дисциплине «Теория сетей водоснабжения и водоотведения» : для студ. 3 курса днев. и заоч. форм обуч. по напр. подгот. 0926 – «Водные ресурсы» / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; [сост.: С. С. Душкин, Л. В. Крамаренко, М. В. Солодовник, А. А. Ковалёва]. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – 38 с. – (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/ 20883/, свободный).

33. Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем : конспект лекций для студ. 5–6 курсов днев. и заоч. форм обуч., экстернов, магистрантов и иностран. студ. спец. 7.092601, 8.092601 – «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, А. Н. Коваленко, М. В. Солодовник ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – 185 с. – (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/18521/, свободный).

34. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів» : для студ. 2, 5 курсів ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601 (7.06010808) «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, М. В. Дегтяр ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 86 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24994/.

35. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4–5 курсів ден. і заоч. форм навч. та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 118 с. – (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24994/, вільний).

36. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Експлуатація ВК систем» : для студ. 4 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 18 с. – (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25102/, вільний).

37. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання РГЗ та самостійної роботи з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів» : для студ. 2, 5 курсів ден. і заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601 (7.06010808) «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 55 с. –(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25371/, вільний).

38. Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи й розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» : для студ. 5–6 курсів усіх форм навч. напр. 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спец. «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 47 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24998/.

39. Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і споруди. Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 2 [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти за спец. 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, Т. О. Шевченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 121 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 33285/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

40. Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни «Водопровідні системи і споруди. Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 2 [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Т. О. Шевченко]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНАМГ, 2013. – 86 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32001/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

41. Конспект лекцій з дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 2–3 курсів ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060101 – Будівництво осв.-кваліф. рівня бакалавр за спец. «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, М. В. Дегтяр ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 116 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40512/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

42. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: С. С. Душкін, О. П. Смілка]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 40 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 42061/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

43. Конспект лекций по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» [Электронный ресурс] : для студ. днев. и заоч. форм обуч. образов. уровней «специалист», «магистр» спец. 192 – «Строительство и гражданская инженерия» специализ. (образов. прогр.) «Рациональное использование и охрана водных ресурсов» / С. С. Душкин ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 93 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/44460/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

44. Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня «магістр» спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціаліз. (освіт. прогр.) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / С. С. Душкін, О. П. Галкіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 75 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu. ua/43904/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

45. Методические указания и задания для проведения практических занятий, лабораторных работ, самостоятельной работы и выполнения курсового проекта по дисциплине «Водопроводные системы и сооружения» [Электронный ресурс] : для студ. 2–3 курсов днев. и заоч. форм обуч. напр. подгот. 6.060103 – Гидротехника (Водные ресурсы) / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; [сост. С. С. Душкин]. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 116 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/43327/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

46. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. осв.-кваліф. рівня «магістр» спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціаліз. (освіт. прогр.) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: С. С. Душкін, О. П. Галкіна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 28 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43905/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

47. Конспект лекций по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии при очистке природных и сточных вод» [Электронный ресурс] : для студ. всех форм обуч. образов. уровня «магистр» спец. 192 – Строительство и гражданская инженерия специализ. (образ. прогр.) «Водоснабжение и водоотведение» / С. С. Душкин, С. С. Душкин (мл.) ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 102 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/ 46293/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

48. Конспект лекций по курсу «Водопроводные системы и сооружения» [Электронный ресурс] : для студ. 2 и 3 курсов днев. и заоч. форм обуч. напр. подгот. 6.060103 – «Гидротехника (водные ресурсы)» / С. С. Душкин ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 116 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/45801/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

49. Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу ден. та 5 курсу заоч. форм навч. за напр. підгот. 6.060101 – Будівництво (фахове спрямув. «Водопостачання та водовідведення») / С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 166 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/46724/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

50. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по учебной дисциплине «Ресурсосберегающие технологии при очистке природных и сточных вод» [Электронный ресурс] : для студ. днев. и заоч. форм обуч. спец. 192 – Строительство и гражданская инженерия образов.-проф. прогр. «ВиВ» / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; [сост.: С. С. Душкин, С. С. Душкин (мл.)]. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 23 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/47047/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

51. Методические указания и задания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализацион-ного хозяйства» [Электронный ресурс] : для студ. днев. и заоч. форм обуч. спец. 192 – Строительство и гражданская инженерия специализ. (образ. прогр.) «Рациональное использование и охрана водных ресурсов» / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; [сост.: С. С. Душкин]. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 23 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/46346/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

52. Эксплуатация водохозяйственных объектов [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. всех форм обуч. образов. уровня «бакалавр» область знаний 0601 – Строительство и архитектура, напр. подгот. 6.060103 – «Гидротехника (Водные ресурсы)», проф. напр. «Рациональное использование и охрана водных ресурсов» / С. С. Душкин, С. С. Душкин (мл.) ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Электронные текстовые данные. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. – 145 с. – Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/47046/, свободный (дата обращения: 07.05.2019). – Загол. с экрана.

Список дисциплін

1. Гідротехнічні споруди

2. Моніторінг довкілля та охорона навколишнього середовища

3. Міські інженерні мережі

4. Комплексне використання водних ресурсів

5. Водопровідні системи і споруди

Розроблені електронні навчальні курси

Публікації та виступи в ЗМІ

Публікації про С. С. Душкіна

1. 9 лютого 2010 року виповнилось 75 років від дня народження Душкіна Станіслава Станіславовича // Водопостачання та водовідведення. – 2010. – № 1. – С. 61.

2. Душкін Станіслав Станіславович // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 6 : Дл – Дя. – С. 566.

3. Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-практ. конф., Харків, 15–16 груд. 2016 р. / [керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 276 с. – Зі змісту: згадка про С. С. Душкіна. – С. 164.

4. Харківська державна академія міського господарства / [редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник]. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – 276 с. – Зі змісту: згадка про С. С. Душкіна. – С. 171, 174, 175, 182, 208, 210, 211, 215.

5. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / [керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко (голова), Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – 519 с. – Зі змісту: згадка про С. С. Душкіна. – С. 175, 345, 350, 351, 352, 353, 381, 400, 401, 402, 403, 486, 501.

6. Яценко Н. «Учиться, учиться и ещё раз учиться...» : [беседа с С. С. Душкиным] / записала Наталья Яценко // Академія міст. – 2009. – 05 трав.