Доля Олена Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Доля Олена Євгенівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Доля Олена Євгенівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Aсистент

Освіта

Харківська державна академія міського господарства , 2003.

  • Отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Транспортні системи» та здобула кваліфікацію інженера – транспорту. Диплом ХА № 22994192

Професійний досвід

27.09.2008 прийнято на посаду асистента кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

Місце роботи

Аасистент кафедриуправління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації: Ефективність функціонування маршрутів міського пасажирського транспорту

Адреса електронної пошти

Olena.Dolya@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

  • ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ / О.Є. Доля, К.В. Доля// Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, випуск 9, 2016р., с. 95-97 (0.5)
  • ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS PASSENGER TRANSPORT./ K. Dolya, O. Dolya // Науковий вісник Херсонського державного університету 16/2016 ., с. 152-154

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

1. Вплив коливань об’ємів перевезених пасажирів у міському сполученні на показники дії маршрутів /Давідіч Ю. О., Доля О. Є.// Технологический аудит и резервы производства № 2/3 (28), 2016 с.34-37 2. Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту / Давідіч Ю. О., Доля О. Є.// Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту , випуск 160 , 2016 с.80-87

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Внести дані. За наявності профілю аспіранта у Вікі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова можна зробити пряме посилання: П.І.Б. аспіранта

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Внести дані за наявності.

Захищені доктори наук

Внести дані за наявності.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Проектний менеджмент

Харківський національний автомобільно- дорожній університет

Харків, Україна

30.12.15 р.

Сертифікат № 12СПК 920437

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Проектний менеджмент

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Геоінформаційні системи на транспорті: посібник / К.В. Доля, О.Є. Доля,. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2017. – 253 с.

Навчально-методичні матеріали

  • Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до …. з навчальної дисципліни …. (для студентів ….) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. М. Кравець. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 47 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42494/ , вільний).

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
«Управління персоналом»
«Організація будівництва»
«Менеджмент в будівництві»
«Основи менеджменту»
«Основи менеджменту і маркетингу»
«Менеджмент і адміністрування»
«Проектна діяльність»

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу