Доля Костянтин Вікторович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Доля Костянтин Вікторович


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Доля Костянтин Вікторович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач

Освіта

Київський національний транспортний університет , 2014 .

 • Відбувся захист дисертації на тему «Організація та управління міськими пасажирськими транспортними системами». Диплом №ДК № 025719, від 22.12.2014 року.

Професійний досвід

09.2014 прийнято на посаду старшого викладача.

Місце роботи

Старший викладач Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

kostya.dolya@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Управління міським пасажирським транспортом : навчальний посібник

друкована посібник / Х. : ХНУМГ, 2014. – 260 с. 260 К. Є. Вакуленко, к.т.н., доц.

 • Технології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій друкована монографія/ Х.: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2016. – 249 с. 249 К. А. Мамонов, К.О. Метешкін, Є.І. Кучеренко та ін.
 • ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

друкована стаття/Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, випуск 9, 2016р., с. 95-97 3 О.Є. Доля

 • ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS PASSENGER TRANSPORT

друкована Стаття/Науковий вісник Херсонського державного університету 16/2016 ., с. 152-154 3 О.Є. Доля

 • State regulation and legal support for entrepreneurial activities of business entities, which provided services for the carriage of passengers on public bus routes in Ukraine

друкована Тези // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 338-340 pages. 3 О.Є. Доля

 • MATH MODELING OF INFLUENCE ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPOT SYSTEMS

друкована Тезии/ Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро до макро рівня : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції ( м. Одеса, 8 квітня 2016р) /за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. – Одеса : МГУ, 2016. – 292 с. , С. 280-284. 5 О.Є. Доля

 • Кадастровая оценка зданий в Испании друкована Тези/ Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016.- 155с., с.116-118 3 О.Є. Доля, Ниноленко Д.И
 • ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА

друкована Тези/ Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016 4 О.Є. Доля, Кравченко Д.О.

 • СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗЕМЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

друкована Тези/ Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016 3 О.Є. Доля, Кравченко Д.О.

 • МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВНОВЬ ПОЯВИВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА друкована Тези/ Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016 2 О.Є. Доля, Маківець Н.С.
 • ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ/

друкована Тези/ Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні: матеріали міжнародної науково практичної конференції, Харків, 28 квітня 2016р./ред. кол.:В.Ф. Харченко, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016 3 О.Є. Доля, Сухарєв К.С.

 • Geovirtual Urban Environments as Media for the Communication of Information Related to Managing Urban Land

друкована Тези/ / Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем. (Харків, 19 листпада 2015 р.) / М-во освіти і наукки України, Харків, нац. Ун.-т міськ. Госп.: редкол.: К.А. Мамонов, В.Д. Шипулін, Ю.Б. Радзинська. – Х.: ХНУМГ, 2015.-110с., с. 57-59 3 О.Є. Доля,

 • Геоінформційні системи на транспорті друкована Посідник/посіб. для проведення практ. та самост. / К. В. Доля, О. Є. Доля; за ред. К. В. Доля; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 253 с. 253 О.Є. Доля
 • Застосування моделей і методі ергономіки і логістики в транспортних системах друкована Монографія/ Застосування моделей і методі ергономіки і логістики в транспортних системах : монографія / Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О. та ін. за ред. В. К. Долі. – Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: Видавництво «Лідер» - 318 c. ISBN 978-966-2732-70-2 (стр. 244-260) Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О. та ін.
 • Фактор людини у розвитку транспортних систем друкована Монографія/ Фактор людини у розвитку транспортних систем: монографія / Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О. та ін.за ред.. В. К. Долі. – Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: Видавництво «Лідер» - 220 c. ISBN 978-966-2732-75-7 (стр. 168-178) Доля В. К., Давідіч Ю. О., Лобашов О. О. та ін.
 • Modeling of intercity passenger transportation system

друкована Стаття/Dolya, C. (2017) Modeling of intercity passenger transportation system. Технологический аудит и резервы производства, 1(2), 37-43.. 7

 • Modeling of passenger transport correspondence between regional centers in ukraine

друкована Стаття/Dolya, C. (2017). Modeling of intercity passenger transportation system. Technology audit and production reserves, 2(2 (34)), 44-48. 5

 • Modeling of development of transport systems in modern environment

друкована Стаття // Доля К. В. Modeling of development of transport systems in modern environment [Текст] / К. В. Доля // Молодий вчений. — 2016. — №12., 37-40 4

 • Щодо можливості практичної реалізації засобів розвитку маршрутних пасажирських транспортних систем

друкована Стаття // Доля К. В. Щодо можливості практичної реалізації засобів розвитку маршрутних пасажирських транспортних систем [Текст] / К. В. Доля, О. Є. Доля // Молодий вчений. — 2017. — №1., 41-44 5 О.Є. Доля

 • Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами

друкована Стаття // Доля К. В. Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами [Текст] / К. В. Доля // Молодий вчений. — 2017. — №2.

 • Methods of establishing and implementing the optimal fares for passenger transport

друкована Стаття // Dolya, C. (2016). Methods of Establishing and Implementing the Optimal Fares for Passenger Transport / C. Dolya, О.Dolya, // American Journal of Traffic and Transportation Engineering — 2016. — №4, 60-67. 8 О.Є. Доля

 • Моделирование транспортных корреспонденций

друкована Стаття // Доля К. В. Моделирование транспортных корреспонденций [Текст] / К. В. Доля, І.С. Бугайов // Молодий вчений. — 2017. — №3, 725-728 4 І.С. Бугайов

 • Ефективність транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами

друкована Стаття // A. Halkin ndrii (2017). ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ МАРШРУТІВ ОДНОТИПНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ / Halkin ndrii A., Dolya С., // Первый независимый научный вестник — 2017. — №8, 40-47. 8 Галкин А.С.

 • До питання формування системи обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом друкована Конференція // Проблеми транспортними потоками і напрями їх розв’язання: Тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року: збірник наукових праць. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2015. – 143 с. 2 Панкратов Д.П.
 • Щодо поєднання міських 3д моделей з гетерогенною просторовою інформацією

друкована Конференція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харків, 3 листопада 2016 р. ред. кол.: М.К.Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016. – 167 с. 2 Доля О.Є.

 • Щодо обліку транспортного потоку та прийняття рішень з організації руху засобами ГІС

друкована Конференція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харків, 3 листопада 2016 р. ред. кол.: М.К.Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016. – 167 с. 2 Сорока О.В., Сало К.О.

 • ГІС та системи автоматизованого проектування автомобільних доріг на прикладі indorcad/renew

друкована Конференція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харків, 3 листопада 2016 р. ред. кол.: М.К.Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016. – 167 с. 2 Лотоцька К.А., Єлізарова Є.О.

 • Диспетчеризація в ГІС, як засіб вирішення територіальних потреб громади

друкована Конференція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харків, 3 листопада 2016 р. ред. кол.: М.К.Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016. – 167 с. 2 Терещенко А.Ю., Гарібян Д.А.

 • ГІС та залізничний транспорт

друкована Конференція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харків, 3 листопада 2016 р. ред. кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська – Х.: ХНУМГ, 2016. – 167 с. 2 Черна А.О., Колотова А.С.

 • 3Д моделювання гетерогенної просторової інформації в ГІС, як засіб управління земельними ресурсами

друкована Конференція // Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри управлінн земельними ресурсами та кадастру, 27-28 вересня 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – 301с. 4 Доля О.Є.

 • Improving efficiency of transportation service method for r outs using similar vehicle’s type Подано до друку
 • Ефективність транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами Подано до друку
 • Формализация гравитационной модели для расчета параметров пассажирских корреспонденций Подано до друку

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Основи педагогіки та методи викладання, інженерна геодзія

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харків, Україна

червень 2015-червень 2015

Сертифікат 12 СПВ № 101163, від 30.06.2015р.

|- | Технічна експлуатація будинків та споруд, розрахунок тарифу | Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова | Харків, Україна | квітень 2017 - квітень 2017 | Сертифікат ПК 02071151/000063-17 |- |}

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси