Димченко Олена Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Димченко Олена Володимирівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Димченко Олена Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, професор, доктор економічних наук, експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка», член українського союзу вчених-економістів, експерт української мережі спеціалістів та практиків регіонального та місцевого розвитку (REGIONET), член програмного комітету міжнародної конференції “Public Economics and Administration”, Technical University Of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст».(ХНУМГ ім..О.М.Бекетова) Серія: Економічні науки, Rewuer for Journals “Organization studies - SAGE Journal ”International Journal of Business Performanсe Management кпурк (IJBPM)”, координатор проекту «International Practicum» у рамках міжнародної програми “Firms and Universities: local and global networks to educate on innovation” між Університетом Інсубрія (Італія) та Остравським технічним університетом (Чехія), учасник розробки Концепції стратегічного розвитку м. Харкова до 2030 року, Стратегій розвитку ОТГ Старосалтівської, Чкалівської, міст Чугуєва, Славянська, Дніпропетровська, Полтави, Стратегії стійкого розвитку Харківської області до 2020 року та ін..


Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; спеціаліст інженер-економіст. Диплом з відзнакою ЛЖ №001437.

Харківська державна академія міського господарства, 1996-1997.

  • економіка підприємства; економіка підприємств міського господарства; мігістр за спеціальністю економіка підприємст міського господарства. Диплом з відзнакою ДМ №001040.

Професійний досвід

д.е.н., професор кафедри Економіка підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Місце роботи

Завідувач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку кафедра Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНОЮ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 2012 р.

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Адреса електронної пошти

dymchenkoov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

O. Dymchenko Mechanisms for budget aid to homeowners to improve the performance of housing in the context of the application of international experience / O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovska // Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

2. O. Dymchenko Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine / O. Dymchenko, O.Panova, O.Slavuta // Public Economics and Administration, Ostrava, Czech Republic, 2015. – с. 12-14.

Димченко О.В. Дослідження європейських тенденцій стратегічного розвитку підприємств ЖКГ / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ. – № 2. – 2012. – С.181–188.

Димченко О.В. Комплексний підхід до вирішення проблем визначення величин фінансової допомоги місцевим бюджетам / О.В.Димченко // Бізнес-Информ. – № 6. – 2011. – С. 34–36.

Дымченко Е.В. Вариативный подход к формированию единых тарифов на услуги ЖКХ / Е.В.Дымченко, В.Т. Семенов, Т.В. Ищенко // Науковий вісник будівництва: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – № 65. – 2011. – С. 434–439.

Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство регіону як системний об’єкт дослідження якісних характеристик / О.В.Димченко, П.Т.Бубенко // Регіональна економіка. – № 4. – 2011. – С.57–66.

Дымченко Е.В. Формирование нового экономического мышления / Е.В.Дымченко, А.Д.Кашпур // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л.Товажнянського. – Х.: НТУ «ХПІ».– Вип. 29(33). – 2011. – С. 92–105.

Димченко О.В. Інтенсифікація інвестиційної діяльності в галузі ЖКГ за рахунок оптимізації грошових потоків / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2-х ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 254–263.

Дымченко О.В. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: монография / под ред. Р.Н. Лепы: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк: АПЕКС, 2011. – С. 36–59. (Серия: Жизнеспособные системы в экономике).

Дымченко Е.В. Эволюционный взгляд на формирование кризисных процессов в экономике / Е.В.Дымченко // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. Т. 2. – 2010. – № 1. – С. 81–90.

Димченко О.В. Амортизація і відтворення основних фондів ЖКГ: монографія / за ред. П.Т. Бубенка – Х.:ХНАМГ, 2010. – С. 55-117.

Димченко О.В. Ключові аспекти зниження ризиків нецільового використання бюджетних коштів/ О.В. Димченко. В.В. Димченко. О.Ф.Козир // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010. – № 92. – С. 193–199.

Димченко О.В. Роль програмно-цільових механізмів удосконалення бюджетного процесу у реформуванні житлово-комунального господарства / О.В.Димченко, В.В.Димченко // Економіка і держава. – К., 2010. – № 6. – С. 40–45.

Дымченко Е.В. Формирование нового экономического мышления и его влияние на реформационные процессы / Е.В.Дымченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 262: в 12 т. – т. 6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1521–1528.

Димченко О.В. Інформаційний підхід до розвитку ЖКГ / О.В.Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010.– № 94. – С.31–38.

Димченко О.В. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / О.В.Димченко, В.Т. Семенов, В.М. Прасол, З.В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2010. – № 96. – С. 546–551.

Дымченко Е.В. Водопроводно-канализационное хозяйство: концепция системного рассмотрения в задачах инновационного развития / Е.В.Дымченко, Е.А.Коноплина // Бізнес-Информ. – № 2 (3). – 2009. – С.18–28.

Дымченко Е.В. Систематизація методологічних принципів економічної та екологічної безпеки водопостачання/ Е.В.Дымченко, С.Л.Василенко //Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2009. – № 87. – С.9–17.

Дымченко Е.В. Приоритеты конкурентной экономики: венчурная методология / Е.В.Дымченко, И.И.Жилина // Економіка, менеджмент, підприємництво: зб. наук. праць Східноукр. нац. університету ім. В.Даля. – 2009. – № 21. – С.79–85. Димченко О.В. Системний підхід до аналізу втрат у водопостачанні та обґрунтування інвестиційної складової тарифу / О.В.Димченко. О.І.Славута // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 258: в 4 т. – т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 358–368.

Димченко О.В. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія/ за ред. В.С. Пономаренка, М.О. Кизима – Х.: ВД «Інжек», 2009. – С.119–138.

Димченко О.В. Специфіка управління інноваційним розвитком ЖКГ у контексті просторово-мережної взаємозалежності / О.В. Димченко, В.В. Димченко, В.В.Шевчук // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 2. – С.46–57.

Дымченко Е.В. Инновационная компонента формирования совокупного потенциала жилищно-коммунальных предприятий / Е.В.Дымченко, П.Т.Бубенко, В.Н.Тюрина // Бізнес-Информ. – № 5. – 2008. – С.5–9.

Димченко О.В. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці: монографія / за ред. А.О.Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С. 76–93.

Димченко О.В. Формування бюджету за програмно-цільовим методом як крок до підвищення ефективності функціонування підприємств ЖКГ /О.В. Димченко // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць.– Луцький нац. техн. університет. – Вип. 5 (17). – Ч. 1. – Луцьк, 2008. – С.312–319.


Димченко О.В. Деякі аспекти трансформації економічного змісту тарифної системи на основні види житлово-комунальних послуг /О.В.Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2006. – № 68. – С. 122–125.


Димченко О.В. Основні переваги залучення приватного сектора у сферу комунальних послуг в Україні / О.В. Димченко, В.В. Димченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – Х.: НТУ ХПІ, 2005. – С. 130–139.


Димченко О.В. Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері / О.В.Димченко // Зб. праць всеукр. науч.-практ. конф. «Проблемы реализации реформирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства». – Вып. 52. – К.: Техника, 2003. – С. 189–196.

Димченко О.В. Реструктуризація системи збору платежів як одна з передумов фінансової стабільності у житлово-комунальній сфері / О.В. Димченко // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2003. – № 52. – С.189–196.


Дымченко Е.В. Межбюджетные отношения – важная составляющая бюджетного процесса / Е.В.Дымченко, О.Ф.Козырь // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – № 37. – С. 22–26.

Димченко О.В. Житлові проблеми: пошук шляхів їх вирішення в сучасних умовах/ О.В.Димченко, Т.П.Юр’єва // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – № 44. – С. 210–216.

Dymchenкo O. The power of public service through the lens of public service delivery in Ukraine : an examination of the current policy framework / O. Dymchenko, P. Nickel // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – Вып.41. – С. 117–124.

Статті у збірниках наукових праць

Димченко О.В. До питання про оновлення принципів cтратегічного розвитку ЖКГ з огляду на євроінтеграційні процеси в Україні / О.В.Димченко, Ю.Г.Ільяшенко // Зб. праць ХХХVI наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів, робітників. Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАМГ. – 2012. – С.4–6.

Дымченко Е.В. Специфика категории «доступность» в аспекте проблематики ЖКХ / Е.В. Дымченко // Модернизация инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов «Стройинвест–2011» // Моск. гос. академия коммун. хозяйства и строительства. – М., 2011.– С.217–222.

Дымченко Е.В. Особенности рефлексивного подхода к реформационному процессу в жилищно-коммунальном хозяйстве / Е.В. Дымченко // Рефлексивные процессы и управление в экономике//Тезисы докладов и материалов 2 всеукр. научн.-практ. конф. – Херсон. – 2011. – С. 31–34.

Dymchenko O. The Issues of Efficiency of Reform of Housing-Communal Economy in Ukraine in the Context of Implementation of Program-Target Method of Budget Formation (Abstract) / O.Dymchenko, D.Slavata, O.Panova, Р.Bubenko // 9-th annual international conference «Public Economics and Administration». – Czech republick: VSB: Technical University of Ostrava. – 2011.– Р.4–5.

Дымченко Е.В. Оценка инновационного потенциала предприятий ЖКХ на принципах сбалансированности / Е.В.Дымченко, В.В.Дымченко // Материалы всерос. науч.-практ. конф. «Современные проблемы методологии и инновационнной деятельности». – Новокузнецк. – 2010. – С.27–29.

Дымченко Е.В. Корпоративные формы и методы инновационной политики развития регионов / В.А. Есина, Е.Б. Снисаренко, Е.В. Дымченко // Матеріали 1-ої всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту». – Луганськ: ТОВ Віртуальна реальність, 2010. – С.140–142.

Димченко О.В. Модель три «С» плюс тарифна політика / О.В.Димченко, В.В.Безлюбченко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». – Донецьк: Друк-инфо, 2010. – С. 451–453.

Димченко О.В. Особливості монополізму в сфері житлово-комунального господарства / О.В. Димченко // Матеріали 4 міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 20-21 травня 2010 р. –Умань: Видавець «Сочинський», 2010. – Ч 1. – С. 110–113.

Димченко О.В. Концептуальні основи управління стійким розвитком ЖКГ / О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, Т.П. Юр’єва, О.Д.Панова // Матеріали 2 міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в ЖКГ». – Алушта: ХНАМГ. – 2010. – С.10–13.

Дымченко Е.В. Новое экономическое мышление в трансформационных условиях / Е.В. Димченко // Материалы 6 междунар. конф. «Экономические реформы на рубеже тысячелетий – 2010». – Прага: P. H.«Education and science». –2010. – С. 48–51.

Дымченко Е.В. Актуализация проблемы исследования феномена «Новое экономическое мышление» в условиях проведения реформ /Е.В. Димченко, А.Д.Кашпур // Материалы 3 междунар. конф. «Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики». – Симферополь – Судак. – 2010. – С.81–84.

Дымченко Е.В. Жилищно-коммунальное хозяйство как региональный объект системного исследования / Е.В. Дымченко, В.В. Дымченко // Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. – СПб: ИНЖЭКОН. – 2010, Ч.2. – С.279–281. 

Dymchenko O. The key ussues of housing and utilities economy reform in terms of financial and economic crisis / O.Dymchenko, O.Panova // II міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Х., 2010. – С.170–173.

Димченко О.В. Роль громадських об’єднань у реформуванні ЖКГ / О.В.Димченко, Н.М.Матвєєва, О.І.Славута // Зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні». – Макіївка – Слов’янськ. – 2009. – С. 87–89.

Дымченко Е.В. Системный подход к определению ключевых ориентиров стратегии развития водопроводно-канализационного хозяйства/ Е.В.Дымченко // Материалы 6 Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы управления экономикой региона». – СПб. – 2009. – С. 320–323.

Димченко О.В. «Синдром» проблемной ситуации в экономике и обществе / О.В.Димченко // Матеріали ІV міжнар. Інтернет-конф. «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». – Тернопіль. – 2009. – С. 52–55.

Дымченко Е.В. Системный подход в решении задач стратегического развития предприятий водопроводно-канализационного хозяйства / Е.В. Дымченко // Материалы 7 междунар. науч.-практ. конф. «Развитие жилищной сферы городов». – М.: Моск. гос. академия коммун. хозяйства и строительства. – 2009. – С.72–76.

Dymchenko O. Water-Supply and sewerage economy in Ukraine-the concept of system consideration in terms of innovative development/ O.Dymchenko, O.Panova // 8-th European conference of young research and scientific workers «Transcom 2009» section Economics and management, Slovak Republic: University of Zilina. – 2009. – Р. 81–87.

Дымченко Е.В. Особенности жилищно-коммунальной отрасли в контексте определения инновационного потенциала / Е.В.Димченко // Междунар. сб. науч. трудов «Социально-экономические подходы в решении региональных и отраслевых проблем инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов». – М.: Микхис. – 2008. – С. 165–170.

Димченко О.В. Аспекти активізації реформування ЖКГ у контексті інноваційного розвитку / О.В.Димченко // Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення». – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007 р. – С. 148–152.

Димченко О.В. Розвиток житлово-комунального-комплексу як напрямок інноваційного розвитку України / О.В.Димченко, В.В.Безлюбченко // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» – Х.: ВД «Інжек», 2007. – С. 110–113.

Димченко О.В. Роль регіонів при переході на інноваційну модель розвитку /О.В.Димченко, П.Т. Бубенко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону». – Полтава. – 2007. – С. 112–115.

Дымченко Е.В. Учет социально-экономических и экологических последствий строительства как путь к сбалансированному развитию городских территорий / Е.В.Дымченко, В.В. Дымченко //«За безопасную окружающую среду для устойчивого развития»: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Дубна, Россия: Междунар. университет природы, общества и человека «Дубна», 2007. – С.283–289.

Дымченко Е.В. Некоторые аспекты демонополизации коммунального хозяйства на уровне города и нижестоящих звеньев управления / Е.В.Дымченко // ХХХІІ науч.-технич. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ, Х.: ХНАМГ.– 2006. – С. 46–49.

Димченко О.В. Міжбюджетні відносини як складова економічного розвитку регіонів / О.В.Димченко // Зб. праць ХХХШ наук.-практ. конф. аспірантів, працівників.– Х.: ХНАМГ. – 2005. – С. 63–68.


Статті у фахових виданнях

Статті, включені до наукометричних баз

O. V. Dymchenko, Y.V. Sydorenko. Improvement of energy saving economic mechanism in housing and public utilities: Domestic and foreign experience / O. V., Dymchenko, Y.V. Sydorenko, // Actual Problems of Economics, № 5. - 2014. - с. 96-103.

O. V., Dymchenko, I.G. Iliashenko, Synergetic concept of utility enterprises investment management in the context of increasing industry investment attractiveness/ O. V., Dymchenko, I.G., Iliashenko, // Actual Problems of Economics . № 1. - 2014. - с.23-31.

O. Dymchenko, Iu. Tararuiev, V. Yesina Development of the Evaluation Methodology of the Regional Competitiveness Index in Ukraine / Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics, Department of Public Economics Оstrava 2017, 82-89//

О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, А.Ю. Бережна. Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону/ О.В Димченко, О.О. Рудаченко, А.Ю. Бережна. Економіка і регіон. - Науковий вісник Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка.- №3 (58).- 2016 р. – с.41-47.

О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Є.В. Мозговий. Роль підприємств теплоенергетики в комплексі житлово-комунального господарства України / О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Є.В. Мозговий // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія : Економічні науки. – Хмельницький : [Б. в.], 2016 . – № 5 . – Т. 1 (2 40 ). – С. 5 0 – 55.

O. Dymchenko, M. Sukhonos, D. Shapovalenko. Features of economic mechanism of communal services enterprises functioning inUkraine /. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498.

O. Dymchenko, A. Zolochevska, I. Sviridova. Stimulating tariff regulation as an effective mechanism of utilities enterprise’s modernization / O. Dymchenko, A. Zolochevska, I. Sviridova. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovskaya. Mechanisms for budget aid to homeowners to improve the performance of housing in the context of the application of international experience / O. Dymchenko, A. Soboleva, M. Olkhovskaya. Business and Management Sciences:International Quar-terly Review/ Pavia University Press/ Registered by the Cancelleria del Tribunale di Pavia N. 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498

O. Dymchenko, O. Panova, O. Slavuta. Strategic aspects of housing and utilities development: Ukraine's experience / O. Dymchenko, O. Panova, O. Slavuta. Business and Management Sciences:International Quarterly Review/ Pavia University Press / 685/2007 R.S.P. – electronic ISSN 2038-5498.

Olena Dymchenko, Olena Slavuta, Senior Lecturer, Оlena Pamnova. Infrastructure development through public-private partnership: opportunities and challenges for Ukraine’. Proceedings of 11th International conference “Public Economics and Administration”. Ostrava, Czech Republic, 2015. 8 pp. ISBN 978-80-248-3806-9. http://www.ekf.vsb.cz/ves/en. (Thomson Reuters of Web of Science) (співавтори – Prof. Olena Dymchenko, DSc; Olena Slavuta, Senior Lecturer).

Olena Dymchenko. Evolutionary View of the Formation of Crisis Processes at Housing and Utility Enterprises//Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Admin-istration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. xx-xx. ISBN 978-80-248-4131-1. //

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

229

154

h-індекс

6

5

i10-індекс

3

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Внести дані

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Мозговий Є.В.

Хайло Я.М.

Докторанти, здобувачі

Внести дані за наявності.

Захищені кандидати наук

Гайденко С.В.ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 2017 р.

Захищені доктори наук

Палант О.Ю. «Теоретико-методологічні засади управління системною модернізацією підприємств міського електричного транспорту»? 2017 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

стажування «»

ПрАТ «»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Файл:.jpg
Сертифікат №0009/2016

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Файл:Назва.jpg
Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – Київ : «Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.//

Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах корпоративного типу: монографія / Т. С. Клебанова,О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, В. С. Гвоздицький; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 220 с.//

Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства:  монографія / Т.С. Клебанова,  О. В. Димченко, О. О. Рудаченко;  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 213 с. //

Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища: монографія / К. А. Мамонов, В. Д. Шипулін, Є. І. Кучеренко та ін.; за заг. ред. К. А. Мамонова. - Харків: ФОП Панов А. М., 2015. - 250 с.//

Бізнес адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: монографія / [Бубенко П.Т. та ін.]; за заг. ред. О.В. Димченко. – Харків: ХНАМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 140 стр.//

Димченко О.В. ЖКГ в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О.В.Димченко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 356 с.

Димченко О.В. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці: монографія / за ред. А.О.Єпіфанова – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 245 с.

Навчально-методичні матеріали

О.В.Димченко Конспект лекцій з курсу «Сучасні методи дослідження економічних процесів» (для здобувачів рівня доктора філософії галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка) / Димченко О.В.Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 107 с//

Димченко О. В., Костюк В.О. Конспект лекцій з дисципліни «Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень» для аспірантів PhD за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / О.В. Димченко, В.О. Костюк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 86 с. //

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень» (для для підготовки доктора філософії за спеціальністю 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О.Д. Димченко, В.О. Костюк.  Х.: ХНУМГ, 2017.  29 с.//

Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво в економічному розвитку суспільства» (для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») [Текст] / О.В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 109 с.//

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: О.В. Димченко. – Х.: ХНУМГ, 2017. – 25 с. //

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вступ

Бакалавр

Економіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ

Бакалавр

Економіка

Денна/Заочна

608