Гусєва Юлія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гусєва Юлія Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ", 2000 р., кафедра фінансів, спеціальність - Економіка підприємства

Професійний досвід

2000 - 2005 рр. - асистент кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2005 - 2013 рр. - доцент кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськго "ХАІ"

2013 р. - теперішній час - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2014 - 2016 рр. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.089.04

2016 р. - теперішній час - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.089.04

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства- доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві.

Теми дисертацій

Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків, 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Гусєва Ю.Ю. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Х: ХНУРЭ. – 2015. С. 199-206.

2. Гусєва Ю.Ю. Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. – Х. : ХНУРЕ, 2016. – С. 289-296.

3. Martynenko O. The method of mastered requirements for project monitoring / O. Martynenko, Yu. Husieva, I.Chumachenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. Kharkiv: Kharkov National University of Radio Electronics, State Enterprise "Southern National Design & Research Institute of Aerospace Industries", 2017. No. 1 (1). – P. 57-63.

4. Гусєва, Ю.Ю., Чумаченко, І.В., Косенко, Н.В. Managing the requirements of stakeholders of projects аnd urban development programs // Management of modern socio-economic systems. Collective monograph. - Baltija Publishing. - P. 232-249

Статті у фахових виданнях

1. Гусева Ю.Ю. Экономические риски в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко, А.И. Попуга // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2000. – №15. – С. 110-114.

2. Гусева Ю.Ю. Управление длительностью доводки авиационных агрегатов // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2002. – №1. – С. 107-109.

3. Гусева Ю.Ю. Управление ценообразованием при производстве авиационных двигателей / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ ХПІ, 2002. - № 4. – С. 101- 103.

4. Гусева Ю.Ю. Моделирование процессов разработки новой техники с учетом графов с возвратами // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2003. – Вып. 40. – С. 153-155.

5. Гусєва Ю.Ю. Оцінка впливу конструкторсько-технологічних факторів ризику на тривалість ТПВ авіаційних двигунів на основі нечітких множин // Вестник двигателестроения. – Запорожье, 2003. – №1. – С. 58-61.

6. Гусева Ю.Ю. Системное управление процессом создания новой техники с учетом рисков некомпетентности / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2003. – №37. – С. 168-171.

7. Гусєва Ю.Ю. Управління тривалістю проекту з розробки складної техніки з урахуванням сукупних ризиків // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2007. – № 10 (46). – С. 216-218.

8. Гусева Ю.Ю. Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, 2008. – Вып. 8(55). – С. 193-195.

9. Гусєва Ю.Ю. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко // Фінанси України – К.:, 2011. – № 3. – С. 92 – 99.

10. Гусєва Ю.Ю. Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №1 –С. 5-17.

11. Гусєва Ю.Ю. Діагностика рівня капіталізації банківської установи / Ю.Ю. Гусєва, С.В. Байталюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №2 – С. 75-83.

12. Гусєва Ю.Ю. Управління вартістю програм галузевого розвитку / Ю.Ю. Гусєва, В.К. Доля, Н.О. Манакова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 8 (115). – С. 249-252.

13. Гусева Ю.Ю. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / Ю.Ю. Гусева, А.Ю. Старостина, Д.Н. Рославцев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014. – Вип. 1. – С. 228-231.

14. Гусєва Ю.Ю. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Канцевич // Комунальне господарство міст. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2014. – №118. – С. 52-55.

15. Гусєва Ю.Ю. Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 25-31.

Статті у збірниках наукових праць

1. Гусева Ю.Ю. Экономические риски в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко, А.И. Попуга // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2000. – №15. – С. 110-114.

2. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими рисками в проектных решениях при создании новой техники // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип.29. – С. 67-69.

3. Гусева Ю.Ю. Управление экономическими потерями при принятии технических решений в авиационном производстве / Ю.Ю. Гусева, В.П. Божко // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць. – Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 2002. – Вип. 5 (21). – С. 129-133.

4. Гусева Ю.Ю. Модель управления длительностью технической подготовки производства авиационной техники // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. тр. – Харьков, 2002. – Вып. 34. – С. 237-239.

5. Гусева Ю.Ю. Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины / Ю.Ю. Гусева, Е.В.Гребеникова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.39. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2008. – с.186 – 192.

6. Гусєва Ю.Ю. Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008. – №3. – с.15 – 24.

7. Гусєва Ю.Ю. Методичні рекомендації щодо діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств України з використанням кластерного аналізу / Ю.Ю. Гусєва, О.В.Гребенікова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. Вып.41. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2009. – с.189 – 195.

8. Гусєва Ю.Ю. Оцінка ризику зобов’язань до запитання комерційних банків / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Осмятченко // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”: Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2009. - №5. – С. 122-126.

9. Гусєва Ю.Ю. Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – 2010. – №. 3. – С. 54-64.

10. Гусєва Ю.Ю. Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, М.С. Отмахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2012. – №4. – С. 52 – 60.

11. Гусєва Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3 (36). – С. 203-206.

12. Гусева Ю.Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю.Ю. Гусева, М.В. Канцевич, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13.

13. Гусєва Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гусєва Ю.Ю. Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – 2010. – №. 3. – С. 54-64.

2. Гусєва Ю.Ю. Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, О.В.Гребенікова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №1 –С. 5-17.

3. Гусєва Ю.Ю. Діагностика рівня капіталізації банківської установи / Ю.Ю. Гусєва, С.В. Байталюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2012. - №2 – С. 75-83.

4. Гусєва Ю.Ю. Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України / Ю.Ю. Гусєва, О.Б. Снісаренко, М.С. Отмахова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Зб. наук. праць.– Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2012. – №4. – С. 52 – 60.

5. Гусєва Ю.Ю. Управління вартістю програм галузевого розвитку / Ю.Ю. Гусєва, В.К. Доля, Н.О. Манакова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 8 (115). – С. 249-252.

6. Гусєва Ю.Ю. Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, М.П. Пан // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 3 (36). – С. 203-206.

7. Гусева Ю.Ю. Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий / Ю.Ю. Гусева, А.Ю. Старостина, Д.Н. Рославцев // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014. – Вип. 1. – С. 228-231.

8. Гусева Ю.Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю.Ю. Гусева, М.В. Канцевич, И.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13.

9. Гусєва Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, М.В. Сидоренко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 2 – С. 8-12.

10. V.M. Babaiev, I.M. Kadykova, I.V. Chumachenko The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2017. – №2. P. 134-140 (Scopus)

11. Гусєва Ю.Ю. Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.М. Кадикова, І.В. Чумаченко // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя, 2017. – №4. C. 21-40 (Web of Science)

12. Гусєва Ю.Ю. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 2 (1224). – С. 17-22.

13. Гусєва Ю.Ю. Інструментальні засоби реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 31. – С. 26-31.

14. Гусєва Ю.Ю. Теоретичне підґрунтя використання інформаційної технології адаптивного управління проектами та програмами / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Мартиненко, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2017. – № 32. – С. 27-31.

15. Мартиненко О.С. Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах / О.С. Мартиненко, Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, НАУ «ХАІ», 2017. – № 3 (83). – С. 87-92.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

96
64

h-індекс

6
4

i10-індекс

0
0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

1. Сидоренко Марина Володимирівна

2. Мартиненко Олександр Сергійович

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2004 р.

ДК №025284

Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2010 р.

12 ДЦ №026384

Підвищення кваліфікації "Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів"

НАУ "ХАІ"

Харків,

Україна

2010 р.

12 СПК 574380

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle"

ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова

Харків,

Україна

2014 р.

12 СПК 574380

Підвищення кваліфікації/стажування "Проектний менеджмент в інноваційній діяльності"

ДП "ХНДІТМ"

Харків,

Україна

2016 р.

№ 492-02 від 25.05.2016 р.

Data Analysis

John Hopkins University

Харків,

Україна

2013 р.

Statement of Accomplishment

Computing for Data Analysis

John Hopkins University

Харків,

Україна

2014 р.

Statement of Accomplishment

Fundamentals of Project Planning and Management

UNIVERSITY OF VIRGINIA

Харків,

Україна

2015 р.

Statement of Accomplishment

Scrum Fundamentals Certified

SCRUMstudy.com

Харків,

Україна

2016 р.

Certificate

Microsoft Office Specialist Office Excel 2013

Micrisoft

Київ,

Україна

2017 р.

MOS

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Гусева Ю.Ю. Тищенко И.И. Налоговая система. Учеб. пособие. / Ю.Ю. Гусева, И.И. Тищенко - Харьков: Нац. аэрокосмический ун - т “Харьк. авиац. ин-т”, 2001. – 47 с.

2. Гусєва Ю.Ю. Біржова діяльність. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б. Рабиніна – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2005. – 71 с.

3. Гусєва Ю.Ю. Управління фінансовою санацією. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.В. Каширіна, Ю.Б.Кракос – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 75 с.

4. Гусєва Ю.Ю. Статистичні методи аналізу фінансово-економічних процесів. Навч. посібник. / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2010 – 36 с.

5. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч1. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 53 с.

6. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансових результатів підприємства. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, Ю.Б. Кракос, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 42 с.

7. Гусєва Ю.Ю. Теоретичні та практичні аспекти фінансово-економічних досліджень. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2011 – 100 с.

8. Гусєва Ю.Ю. Інвестиційний аналіз. Ч.2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.В. Гребенікова, О.М. Калініна, О.Б. Снісаренко – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2012 – 53 с.

9. Гусєва Ю.Ю. Управління активами промислового підприємства: необоротні активи. Ч2. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.М. Калініна, О.В. Гребенікова – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 42 с.

10. Гусєва Ю.Ю. Аналіз фінансового забезпечення видатків бюджетних установ. Навч. посібник / Ю.Ю. Гусєва, О.С. Дем’яненко, О.Б. Снісаренко, Л.О. Черний – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2013 – 63 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Гусєва Ю.Ю. Підготовка і захист дипломної роботи. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Ю.Ю. Гусєва, В.П. Божко, О.В. Гребенікова, Ю.Б. Кракос, О.М. Цепляєв – Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 2007. – 42 с.

2. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

3. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання).

4. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології).

5. Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «магістр» за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання).

6. Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 «Управління «Управління проектами» всіх форм навчання).

7. Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, освітньої програми «Управління проектами») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. Ю. Гусєва, А. І. Коломієць. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 62 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Управління розкладом і вартістю проектів

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Управління проектами

Магістр

ЕБП, ЕПМГ

Денна/Заочна

Управління ІТ-проектами

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Інвестиційний аналіз проектів

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Управління проектами

Магістр

ЕПБ, ЕМПГ

Денна/Заочна

Інвестиційний аналіз

Бакалавр

ГКЗ

Денна

Інвестиційний аналіз проектів

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Проектний аналіз

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна

Публічне адміністрування

Магістр

МГКТС, МОМГ

Денна/Заочна

Управління ІТ-проектами

Бакалавр

МПД

Денна/Заочна

Управління науковими проектами

PhD

Очна/Вечірня

Управління розкладом і вартістю проектів

Магістр

Управління проектами

Денна/Заочна