Горошко Наталія Ігорівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Горошко Наталія Ігорівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Викладач кафедри фізичного виховання Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогичного університету ім. Г.С.Сковороди 1999-2002 рр.

Харьковский спортивный факультет КГИФК, 01.10 - 27.12.1988, инструктор по организации и проведению занятий по общей физической подготвоке.

Харківський інститут інженерів комунального будівництва 1982-1988 рр. Кваліфікація - інженер-електрик за спеціальністю "Електропостачання промислових підприємств, міст та сільского господарства".

Професійний досвід

З 01 вересня 2001р. по 30.06.2003 викладач кафедри фізичного виховання Харківського державної академії міського господарства сумісництвом.

З 01.09.2003 р. по теперішній час викладач кафедри фізичного виховання Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Nataliya.Goroshko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації у Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти, 01.03.2006-30 03 2006

Підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації НТУ "ХПІ",03.01.11-31.05.11

Підвищення кваліфікації у внутрішньовузівській системі підвищення кваліфікації ХНУРЄ, 20,04.16-19.05.16

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Горошко, Н.И. (2008) Настольный теннис как игровой метод развития психофизических способностей студентов: Методические указания к выполнению практических и самостоятельных занятий по физическому воспитанию.

Горошко, Н.І. (2008) До практичних занять з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура".

Горошко, Н.І. (2008) До самостійної роботи студентів з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура".

Горошко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з настільного тенісу (для студентів усіх спеціальностей Академії з дисципліни «Фізичне виховання», «Фізична культура»).

Горошко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійних занять з настільного тенісу.

Горошко, Н.И. (2010) Конспект лекций но настольному теннису (для студентов всех специальностей Академии по дисциплине «Физическое воспитание», «Физическая культура»).

Горошко, Н.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Базова навчальна програма трирічної підготовки спортсменів, громадських суддів та волонтерів. Фізичне виховання і спорт. Настільний теніс» (з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей академії).

Горошко, Н.І. (2012) Плани-конспекти занять з настільного тенісу Методичні вказівки для самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії).

Горошко, Н.І. (2013) Плани-конспекти занять з настільного тенісу. Методичні вказівки до практичних занять з настільного тенісу (для студентів 1-3 курсів, усіх спеціальностей Університету з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»).

Горошко , Н.І (2015) Настільний теніс Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання (для студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету).

Горошко , Н.І. (2015) Бадмінтон. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання «(для студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету).

Горошко, Н.І. (2016) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчально-тренувального процесу з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету).

Список дисциплін

Фізичне виховання

Розроблені електронні навчальні курси