Гордієнко Наталія Іванівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гордієнко Наталія Іванівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гордієнко Наталія Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор, к.е.н., професор кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освіта

• Харківський інституту інженерів комунального будівництва за спеціальністю “Економіка і організація будівництва” (диплом Я№886299), кваліфікація інженер-економіст.

• Очної аспірантури при Харківському інженерно-будівельному інституті

Професійний досвід

- 15.11.1976 – 15.11.1979 – аспірант кафедри економіки і організації будівництва Харківського інженерно-будівельного інституту;

- 16.01.1980 - 08.05.1986 - молодший науковий співробітник НДС Харківського інституту інженерів комунального будівництва;

- 08.05.1986 - 01.09.1987 - старший науковий співробітник НДС по кафедрі економіки будівництва Харківського інституту інженерів комунального будівництва;

- 01.09.1987 - 04.07.1990 - асистент кафедри економіки будівництва Харківського інституту інженерів комунального будівництва;

- 04.07.1990 - 31.08.1995 - доцент кафедри економіки будівництва Харківського інституту інженерів комунального будівництва;

- 31.08.1995 - 01.09.1998 - доцент кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства;

- 01.09.1998 - 1.09.2001 - виконувача обов’язків завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства;

- 1.09.2001 - 29.06.2007 - професор кафедри обліку і аудиту з продовженням виконання обов’язків завідувача кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства;

- 29.06.2007 - 06.04.2011 - професор кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства;

- 01.07.12 і по теперішній час - професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства.

Гордієнко Н.І. з 1994 року по теперішній час є сертифікованим аудитором України (сертифікат серії А № 1653, виданий рішенням Аудиторської палати України), з 2000 по 2016 роки членом Ради Регіонального відділення Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

За значний вклад у розвиток аудиту в Україні і в зв’язку з десятиріччям Спілки Аудиторів України нагороджена почесними грамотами Спілки аудиторів України і Виконкому Харківської міської ради.

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Захистила дисертацію у Ленінградському інженерно-економічному інституті ім. П.Тольятті (диплом кандидата наук ЕК № 019807) на тему Совершенствование методики управления эффективностью производственно-хозяйственной деятельности строительного предприятия на основе пятилетнего планирования. Специальность 08.00.05 – Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (строительства)

Адреса електронної пошти

natalia.gordiyenko@gmail.com

Nataliya.Gordienko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

• Народнохозяйственная эффективность интенсификации строительства Монография.\ Ланцов В. А., Гордієнко Н.И., Деп. в НИИТПИ Госстроя СССР, гос. Регистрация № 10136, библиографический указатель деп. Рукописей. Вып. II. – 1989г., 192c.

• Організація і методика внутрішнього аудиту основних засобів і запасів будівельних підприємств монографія \ Н. І. Гордієнко, С.Я. Політучий, Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання будівельної галузі.\ за заг.ред. Т. М. Момот . – Х.: Фактор. – 2012. – 536 с.- Р.1. – С.152 – 165.

• Обліково-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки підприємства. монографія / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: сучасний стан та напрями вдосконалення. / за заг. ред. М. Г. Білопольського. – Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – С.199- 206

• Методичне забезпечення антикризового механізму управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі. монографія // Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Теоретичні і прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: у 4т./ за ред.. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.3.- С.80-86.

• Вартісно-орієнтований підхід до діагностики економічної безпеки підприємства. монографія / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: у 2т. «ФОП Дробязко С.І.», 2014.- Т.2.- с. 72-78

• Обліково-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки підприємства. монографія / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика:у 2т. / за ред.. П. Й Атамас. – Дніпропетровськ: ФОМ Дребязко С. І., 2014. – Т. 2 – С.177-183

Статті у фахових виданнях

• Перспективы развития финансового лизинга в условиях Украины /Н.И.Гордиенко, И.В. Докучаева // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 26 ,Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2000. – С.115 – 119.

• Оптимизация денежных средств на счетах предприятия / Н.И.Гордиенко, Н.В. Ядвижена // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 26, Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2000. – С.71 – 74.

• Определение целевого остатка денежных средств на счетах предприятия / Н. И. Гордиенко, Н. В. Ядвижена // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 28. Серия: Экономические науки . – К.: Техника, 2001. – С.160 – 163.

• Земельные отношения: проблемы развития и рационального использования в городе / Н. И. Гордиенко, Е. В. Слюсарева // Коммунальное хозяйство городов: Науч. – техн. сб. Вып. 40. - Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2002. – С. 186 – 189.

• Особенности формирования государственной амортизационной политики в Украине / Н. И. Гордиенко, С. А. Малеева // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 37. - Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2002. – С.123 – 127.

• Мінімізація та утилізація твердих побутових відходів: досвід зарубіжних країн / Н. И. Гордиенко, І. О. Шекшуев // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 37. - Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2002. – С. 101 – 104.

• Оцінка систем обліку витрат / Н. І. Гордієнко, Т. С. Пічугіна // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 52. - Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2003. – С. 123 – 127.

• Аудит корпоративных прав хозяйственных обществ / Н.И. Гордиенко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 56. - Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2004. – С. 142 – 146.

• Факторы, методы и модели оценки риска в аудите / Н.И. Гордиенко, С. А.Малеева // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 56. Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2004. – С. 164 – 168

• Планирование аудита при оценке бизнеса / Н.И. Гордиенко, В. Ю. Светличная, В. Ю. Лисина // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. Вып. 56. – Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2004. – С. 176 – 181.

• Народногосподарська ефективність інвестицій у будівництві / Н. І. Гордієнко Т. В. Гордієнко // Управління розвитком : Зб. наук. статей. – Х.: ХНЕУ, № 3. – 2005. – С. 89 – 91.

• Инвентаризация в процессе приватизации предприятий коммунальной собственности / Гордиенко Н. И., О. А. Листратова, Т. В. Гордиенко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 61. – Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2005. – С.234 – 242.

• Аудит оценок по справедливой стоимости и раскрытие информации в финансовой отчетности / Н.И. Гордиенко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 61. – Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2005. – С. 209 – 219.

• Оцінка народногосподарської ефективності інтенсифікації будівництва / Н.І. Гордієнко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 68. – Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2006. – С. 77 – 80.

• Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів / Н. І. Гордієнко, О. В. Шкурко // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 70. – Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2006. – С. 180 – 184.

• Бюджетування як складова удосконалення управління підприємством у ринкових умовах / Н. І. Гордієнко , З. М. Мочаліна // Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. Вып. 71.– Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2006. - С. 264 – 268.

• Методичні основи визначення ринкових цін попиту і пропозиції на житлові помешкання / Н.І. Гордієнко, М. І. Дегтярьов Економіка: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. Вип. 225. – Т.III – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 605 – 616.

• Алгоритм определения первого события / Гордиенко Н. И., Карпенко Н. Ю. Пичугин П. В. // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 77. –Серия: Экономические науки – К.: Техника, 2007. – С. 369 – 374.

• Дослідження визначення ємкості вторинного ринку житла / Н. І. Гордиенко М. І. Дегтярьов // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 77. – Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2007. – С.237 – 279.

• Проблеми інвестування житлового будівництва з використанням довірчих цінних паперів / І. Г.Чалий, Н.І. Гордієнко // Культура народов Причерноморья, 2007. – № 117. – С. 23 – 27.

• Трансформація відображення в обліку витрат українських підприємств відповідно до вимог GAAP USА / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Ю. М.Єрохін // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 87. – Серия: Экономические науки – К.: Техника, 2008. – С. 295 – 300.

• Порівняльна характеристика визнання, оцінка і відображення в обліку підприємства витрат по МСФО, GAAP USА, П(с)БО / Н. І. Гордієнко, Гордієнко Т. В. // Коммунальное хозяйство городов: Науч. техн. сб. Вып. 89.– Серия: Экономические науки.– К.: Техника, 2009. – С. 339 – 344.

• Обґрунтування методу амортизації в обліковій політиці будівельного підприємства / Н.І.Гордієнко // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 96.– Серія: Економічні науки.– Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 310 – 315.

• Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом аудиту шахрайства і помилок у фінансовій звітності / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 102.– Серія: Економічні науки – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 264 – 268.

• Обліково-аналітичне забезпечення безпеки акціонерного товариства будівельної галузі / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко, Т. В. Азарова // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 108. .– Серія: Економічні науки. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 285 – 290.

• Вартісний підхід до визначення змісту категорії «економічна безпека підприємства» / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко Наукового віснику Херсонського державного університету. Збірник наукових праць Серія «Економічні науки». Випуск 11/2015. - Херсон.- 2015, С.78 – 82

Статті у збірниках наукових праць

• Использование имитационного моделирования при подготовке специалистов в области учета и аудита // Гармонізація бухгалтерської практики і завдання прикладного обліку в процесі підготовки фахівців з обліку і аудиту: Тези доп. Міжрегіональної наук.-практ. конф. 16 квітня 2004 р. – Харків: ХНАМГ, 2004. – С.7

• Применение информационных технологий в аудите (на примере складского учета) / Н.І.Гордієнко, Н. Ю. Карпенко, Т.В., Гордієнко // Інформаційні технології в обліку і аудиті. Аудит інформаційних технологій. Зб. матеріалів міжнород. наук.-практ. конф. 24 – 25 листопада 2006 року. – Х.: Фактор. – 2006. – С.160 – 169.

• Особливості корпоративного управління в Україні / Н.І. Гордієнко , Н.В. Бібік // ХХХIII науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ. 11 – 13 травня 2006р. – Ч. 3. Суспільні науки. – Х.: ХНАМГ, 2006. – С.164 – 166.

• Про персоніфікацію адресних житлово-комунальних субсидій / В.В. Тітяєв, Гордієнко Н.І. // Використання інформаційних технологій в обліку і аудиті: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. 18 травня 2007 р. – Х.: ХНАМГ, 2007. – С. 26 – 27

• Особливості формування активів підприємства житлово-комунального господарства / Н.І.Гордієнко, О.В.Шкурко ХХХIV науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ 12 – 14 травня 2008р.. Ч. 3. Суспільні науки – Х.: ХНАМГ, 2008. – С.126 – 127.

• Оптимізація трансакційних витрат при формуванні ціни купівлі-продажу житлових помешкань / Н. І. Гордієнко, В. В. Тітяєв , М. І. Дегтярьов // ХХХIV науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ 12 – 14 травня 2008 р. Ч. 3. Суспільні науки – Х.: ХНАМГ, 2008. – С.133 – 134.

• Дослідження співстаності витрат, як елементу фінансової звітності українських підприємств відповідно до МСФЗ та GAAP USА / Н.І. Гордієнко, Ю.М. Єрохін // Матер. підсумкової наук.-прак. конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму Бухгалтерський облік , аналіз і аудит. 26 – 27 березня 2009 р. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2009. – С. 44 – 48.

• Обгрунтування доцільності методу нарахування амортизації в обліковій політиці будівельних підприємств/ Н.І.Гордієнко, Т.В. Гордієнко // Теорія і практика сучасної економіки. ХI Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси 6 – 8 жовтня 2010 р. – Т.2. – ЧДТУ, 2010. – С. 137 – 140.

• Курсові різниці: Відображення в податковому і фінансовому обліку та звітності / Н.І. Гордієнко // ХХХУ науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників ХНАМГ 21 – 23 квітня 2010 р.: тези доповідей Економічні науки. Ч.3. Харків: ХНАМГ, 2010 . – С. 196 – 197.

• Парадигма внутрішнього аудиту у системі інформаційних технологій підприємства / Н.І. Гордієнко // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека. Матер. II міжнар. наук. –прак. конф., Харків, 21 – 23 квітня 2011 р. – Х.: ХНАМГ, 2011. – С. 27 – 29.

• Сучасні тенденції та напрямки виходу з кризи будівельного комплексу України / Н.І. Гордієнко, Т.В. Гордієнко // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет конференції 13 – 14 березня 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – С.73 – 74

• Обліково-аналітичне забезпечення діагностики економічної безпеки підприємства / Н.І. Гордієнко, Т.В. Гордієнко // Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. Зб. тез доповідей учасників II Міжнар. наук. – практ. Інтернет-конференції. 25 – 26 квітня 2013 р., МЕГІ, Макіївка, 2013. – С.161 – 163. • Вартісно-орієнтований підхід до визначення глибини кризового стану підприємства / Н.І. Гордієнко // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансовою безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка: Матер.III Міжнар. наук.-практи. конф., 11 – 13 квітня 2013р. – Х.: ХНУМГ, 2013. – С.31–32.

• Система обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств / Н.І. Гордієнко, Т.В. Гордієнко // Управління фінансово-економічною безпекою:інформаційно—аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка»: Збірник матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф., Харків, 30 вересня – 6 жовтня 2013 / Харк. нац. ун-т. міськ.госп-ва ім.. О.М.Бекетова та ін. - Х.: ХНУМГ, 2013. – С.54-55

• Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Н.І. Гордієнко,Т.В. Азарова //«Управління фінансово-економічною безпекою:інформаційно—аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка» Збірник матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф., Харків, 30 вересня – 6 жовтня 2013/Харк.нац. ун-т. міськ.госп-ва ім.. О.М.Бекетова та ін. - Х.: ХНУМГ, 2013. – С.52-54.

• Аудит фінансової звітності компаній, що застосовують міжнародні стандарти (МСФЗ) / Н.І.Гордієнко // Збірник матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. 06-07 лютого 2014 р. - Харків: ХТВ САУ, 2014 - 102 с. - стр. 13-17.

• Аутсорсинг і аутстаффинг персоналу як бізнес-модель / Н.І. Гордієнко, К.В. Мінакова // Программа и тезисы докладов XXXVII научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. ХНУГХ 24-26 апреля 2014г., г. Харьков). –Х.: ХНУМГ, 2014. – С.139-140.

• Управління результативністю діяльності акціонерних товариств будівельної галузі / / Н.І. Гордієнко, Т.В. Гордієнко // Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2015 р.). – У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. –С.73-75.

• Теоретичні аспекти аналізу економічної безпеки акціонерного товариства / Н. І. Гордієнко, Т. В. Гордієнко // Електронне наукове фахове видання «Глобальные и национальные проблемы экономики» Миколаївський нац.. ун-т ім. В.О.Сухомлинського.-Миколаїв, Випуск №5. травень 2015 р.- С. 359 -362.

• Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку / Н.І. Гордієнко, Д. Железняк // Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції: Матеріали V міжнар. наук.-практи. конф., Харків, 26-27 листопада 2015 / Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім. О.М. Бекетова.- Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015. -С.42-45.

• Еволюція категорії «підприємство» у процесі економічного розвитку суспільства \ Н.І. Гордієнко // Реформирование экономики: опыт ЕС и перспективы Украины: Матеріали між нар. наук.-практи. конф., м. Запоріжжя, 27 травня 2016 /Запоріжжя. - Классический приватный университет Резекненская технологическая академия (Латвия).

• Модернізація та проблеми обліку в бюджетних установах / Н.І. Гордієнко, Н.Г.Краснікова // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 30 листопада 2016 р.: тези доповідей. – Черні. нац. технол. ун-т. – С.10-11.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

• Gordiyenko N.І., Gordiyenko T.V., Azarova T. V. Management of the enterprise’s economic securityon principles of value-based approach //«Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles.:. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P.79 -83.

• Gordiyenko N. І.,Gordiyenko T. V.Сonstruction enterprise as a special form of socio-economic formation // Economics, management, law: сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. - Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India. 2016. - P. 57-62.

• Gordiyenko N. І.,Gordiyenko T. V. Аdaptation of the value management concept to the national practice of the entity's activity // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, MA 02780, United States of America, 2017. - P. 118-125.

• Gordiyenko N. І.,Gordiyenko T. V. Analysis of the theoretical approaches to economic category of "enterprise value" // Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - P.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Азарова Т.В.

Краснікова Н.Г.

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Чалий Іван Григорович «Довірче управління майном в системі житлового будівництва». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва). Захистив дисертацію 26 червня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства.

Тітяєв Віктор Вікторович «Організаційно-економічне забезпечення збалансованості ринкової вартості житлово-комунальних послуг з платіжною спроможністю населення. Захистив дисертацію 23 жовтня 2009р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства.

Шкурко Ольга Вікторівна «Соціально орієнтований механізм забезпечення ефективного функціонування активів житлово-експлуатаційних підприємств». Захистила дисертацію 19 жовтня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

З “01” грудня 2014р. по “26” грудня 2014 р. підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця.

Підвищення кваліфікації у НМЦ перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (сертифікат № 15/00128-с від 26.05.2015р.).

Сертифікат та свідоцтво про проходження програми курсу «Теорія і практика роботи в «Moodl» №12СПК 577564 від 25.02.2011року. Щорічне підвищення кваліфікації аудиторів у Харківському регіональному відділенні Аудиторської Палати України

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

• Фінансовий облік. Навч.посіб./ Н.І. Гордієнко. – Харків: ХНАМГ, 2005.- 288с. (лист № 1/11-6486 від 17.12.2004);

• Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навч.посіб./Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко. - Харків: Страйк, 2006.- 304 с.(лист №14/18.2-604 від 06.03.2006року);

• Аудит, організація і методика. Навч. посіб. / Н.І.Гордієнко, О. В. Харламова. – Харків: ХНАМГ, 2007.- 468 с. (лист № 14/18.2- 606 від 06.03.2006 року);

• Фінансовий облік: навч.посібник. – 2-е вид., доп. / Н.І. Гордієнко,. Харків. нац.. ун-т міськ. госп – ва ім.О. М . Бекетова;, – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015. 284 с.

• Організація і методика аудиту. Навч. посібник– 2-е вид., доп. / Н.І. Гордієнко, О.В. Харламова, Ю.І. Мізік, О.О.Конопліна, Харків. нац.. ун-т міськ. госп – ва ім.О. М . Бекетова;, – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова,, 2017. – 320 с.

Жирний текст==Навчально-методичні матеріали == • Біржова діяльність Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форми навчання/ Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; состав.: Н. И . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2000. – 135 с.

• Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни Біржова та банківська справа для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; состав.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2000. – 15с.

• Практичні завдання і ситуації по дисципліні Основи аудиту для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форми навчання / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; состав.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2001. – 17с.

• Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та контрольної роботи з дисципліни Фінанси підприємства для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; состав.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, .– 17с.

• Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація і методика аудиту спеціальності 6.050100 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2001. – 34с.

• Конспект лекцій з дисципліни Аудит і ревізія для студентів економічних спеціальностей / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2002. – 91с.

• Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Фінанси підприємства та курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 Облік і аудит та Економіка будівельних підприємств / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2003. – 19с.

• Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни Звітність підприємства для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2003. – 32с.

• Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Фінансовий облік для студентів спеціальності 6.050100 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад. Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2003. – 15с.

• Методичні вказівки для самостійного вивчення, практичних занять і курсової роботи з дисципліни Звітність підприємства для студентів спеціальності 8.050106 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.:, Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2003. – 25с.

• Методические указания к лабораторной работе Использование информационных технологий в аудите складского учета по дисциплине Организация и методика аудита для студентов специальности 7.050106 Учет и аудит/ Харьков. нац. акад. гор.. хоз-ва ; состав.: Н.И . Гордиенко, М.Ю. Карпенко. – Харьков. ХНАМГ, 2004. – 24с.

• Методические указания к выполнению лабораторной работы Формирование отчета о структуре продаж по данным программы «1С Бухгалтерия» для студентов специальности 7.050106 Учет и аудит/ Харьков. нац. акад. гор.. хоз-ва ; состав.: Н.И. Гордиенко, Н.Ю. Карпенко, И.Н. Рябченко – Харьков. ХНАМГ, 2005. – 33с.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік студентів спеціальності Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харьков. ХНАМГ, 2005. – 45с.

• Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Фінансовий облік для студентів спеціальності 6.050100 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко, Левченко Н.А. – Харків. ХНАМГ, 2006. – 96с.

• Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту дипломних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко, О.В. Харламова – Харків. ХНАМГ, 2007. – 32с.

• Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація і методика аудиту для студентів спеціальності 6.050100 Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2007. – 16с.

• Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту магістерських робіт для студентів денної форми навчання, спеціальності 8.050106 Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; укладач, Н.І . Гордієнко. – Хар ків. ХНАМГ, 2007. – 19с.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання курсової роботи з дисципліни Звітність підприємства для студентів спеціальності 8.0501056 Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2007. – 48с.

• Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6. 050100 Облік і аудит / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко, В.Ю. Світлична. – Харків. ХНАМГ, 2007. – 40с.

• Фінанси підприємства. Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0502 Менеджмент, спеціальності 6.050200/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2007. – 131с.

• Фінанси підприємства. Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 0501 Економіка і підприємництво, спеціальності 6.050100 Облік і аудит та Економіка підприємства/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 128с.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік для студентів 3 курсу спеціальності 6.050100 Облік і аудит денної і заочної форми навчання / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – с.128.

• Звітність підприємства. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 8.050106 Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; укладач, Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 161с.

• Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахункової роботи з дисципліни Фінанси підприємства для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 Менеджмент, спеціальності 6.0501200/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 88с.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси підприємства для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501, спеціальності 6.050100 Облік і аудит/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 82с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Фінанси підприємства для студентів 4 курсу напряму 0501 Економіка і підприємництво, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Фінанси підприємства для студентів 4 курсу напряму 0502, Менеджмент, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Звітність підприємства для студентів 5 курсу спеціальності 8.050106 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2 для студентів 3 курсу спеціальності 6.050100 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Організація і методика аудиту для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2009. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Звітність підприємства для студентів 5 курсу спеціальності 7.050106 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 16с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Фінансовий облік 1 та Фінансовий облік 2 для студентів 4 курсу спеціальності 6.030509 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Організація і методика аудиту для студентів 4 курсу спеціальності 6.030509 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Фінанси підприємства для студентів 4 курсу спеціальності 6.030509 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання / Харків. нац. акад. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 16с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Аудит фінансової звітності для студентів 5 курсу спеціальності 7.030509 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 16с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Аудит фінансової звітності для студентів 5 курсу спеціальності 8.030509 Облік і аудит, денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2010. – 16с.

• Бухгалтерський облік. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання, напряму 0501 Економіка і підприємництво, спеціальності 6.050100 Економіка і підприємництво/ Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2011. – 162с.

• Аудит фінансової звітності. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030509 і 8.030509 Облік і аудит/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2012. – 24с.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Аудит фінансової звітності для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030509 і 8.030509 Облік і аудит / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2012. –24с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання” для студентів магістерської підготовки зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» (аналітики і професіонали) денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2012. –19с.

• Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» для магістрів 5 курсу денної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2012. - с.12.

• Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Аудит фінансової звітності для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030509 і 8.030509 Облік і аудит / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2012.– 24с.

• Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти та оцінювання результатів навчання / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2014. – 29с.

• Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Финансовий облік-1» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”)/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.:, Н.І . Гордієнко, О.В. Шкурко – Харків. ХНУМГ, 2014. – 27с.

• Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової робіт з дисципліни “Фінансовий облік” (для студентів 3 курсу денної і та 3-го і 4-го курсу заочної форм навчання навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”) / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2014. – 28с.

• Положення про внутрішній конкурс дипломних робіт студентів напряму 6.030509, 7.030509, 8.030509 «Облік і аудит» та 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціалізація 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» та «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНАМГ, 2014. – 14с.

• Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві напряму 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» для магістрів денної і заочної форми навчання / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. ХНУМГ, 2014. – 19с.

• ПНД Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання для Магістрів спеціальності 8.030509/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. Репозиторій ХНУМГ, 2014. – 7с.

• РПНД Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання для Магістрів спеціальності 8.030509 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. Репозиторій ХНУМГ, 2014. – 12с.

• ПНД Бухгалтерський облік для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства, / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків. Репозиторій ХНУМГ, 2014. – 11с.

• РПНД Бухгалтерський облік для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11 с.

• ПНД Звітність підприємств для студентів спеціальності 7.030509 , / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 7с.

• РПНД Звітність підприємств для студентів спеціальності 7.030509/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014.– 12с.

• ПНД Звітність підприємств для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; укладач, Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Звітність підприємств для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – с.11

• ПНД Фінанси суб’єктів господарювання для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6 с.

• РПНД Фінанси суб’єктів господарювання для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ ,2014. – 11с

• ПНД Фінансовий облік 1 для студентів спеціальності 6.0305/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Фінансовий облік 1 для студентів спеціальності 6.0305/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11с.

• ПНД Фінансовий облік 2 для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Фінансовий облік 2 для студентів спеціальності 6.0305 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11с.

• ПНД Аудит фінансової звітності для студентів спеціальності 7.030509 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11с.

• ПНД Аудит фінансової звітності для студентів спеціальності 8.180100/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Аудит фінансової звітності для студентів спеціальності 8.1801/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11с.

• ПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.18010014, професіонал, / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.18010014, професіонал / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 11с.

• ПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.18010014, аналітик / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ, 2014. – 6с.

• РПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.18010014, аналітик / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 12с.

• ПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.03050901 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 6с.

• РПНД Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві для студентів спеціальності 8.03050901 / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, Репозиторій ХНУМГ , 2014. – 12с.

• Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”) / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва; уклад.: Н.І . Гордієнко, О.В. Харламова – Харків, ХНУМГ, 2015 .– 33с.

• Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання Конспект лекцій з дисципліни для магістрів спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою та магістрів спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ, 2016. – 76с.

• Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві Конспект лекцій з дисципліни для магістрів спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою, та магістрів спеціальності 8.030509 Облік і аудит/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н. І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ, 2016.– 66с. • Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» для магістрів денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко, О.В. Шкурко – Харків, ХНУМГ, 2016. – 16с.

• Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / Харків. нац. ун-тет. міськ.. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ, 2016. – 35с.

• Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» для магістрі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» та спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н .І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ, 2016. – 32с.

• Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» для магістрів денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ , 2016 . – 22с.

• Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві напряму 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» для магістрів денної і заочної форми навчання/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ, 2016. – 22с.

• Звітність підприємств. Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 071 «Облік і оподаткування» / Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ , 2017. – 141с.

• Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 071 «Облік і оподаткування/ Харків. нац. ун-тет. міськ. госп-ва ; уклад.: Н.І . Гордієнко. – Харків, ХНУМГ , 2017 . – 84с.

Список дисциплін

• Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Звітність підприємства (на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»);

• Бухгалтерський облік для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Економіка підприємства»;

• Аудит фінансової звітності (на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»);

• Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, (на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» та 8.03050901 «Облік і аудит»).

Розроблені електронні навчальні курси

Фінансовий облік 1 для студентів 3 курсу спеціальності Облік і аудит

Фінансовий облік 2 для студентів 3 курсу спеціальності Облік і аудит

Звітність підприємств для студентів 4 курсу спеціальності Облік і аудит