Галкіна Олена Павлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Галкіна Олена Павлівна

Посада, науковий ступінь

  • кандидат технічних наук;

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, магістр з водопостачання та водовідведення

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення

Професійний досвід

  • інженер, асистент, cтарший викладач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
  • 11.10.2017 - кандидат технічних наук;
  • аспірант Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Підвищення ефективності роботи систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств : автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.23.04 - водопостачання, каналізація / Галкіна Олена Павлівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та арх-ри. - Харків, 2017. - 22 с.

Електронна пошта

Olena.Galkina@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Нестеренко С. В. Защита теплообменного оборудования охладительных водооборотных циклов при использовании в них фенольных сточных вод / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2011. – Вип. 101. – С. 120–127. – Серія «Технічні науки і архітектура».

2. Нестеренко С. В. Ингибиторная композиция для защиты металлов от коррозии и накипеобразования / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Фізико-хімічна механіка матеріалів : в 2-х т. – Львів : Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, 2012. – № 9. – Т. 1. – С. 261–265.

3. Бабаев В.Н. Активирование природных вод кавитацией и антиоксидантами / В.Н. Бабаев, В.А. Ткачев, С.В. Нестеренко, Е.П. Смилка // Экология и промышленность. – Харьков: УкрГНТЦ "Энергосталь". – 2012. – № 2 (31). – С. 77-81.

4. Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения / В. Н. Бабаев, С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Экология и промышленность. – Харьков : УкрГНТЦ «Энергосталь», 2013. – № 1 (34). – С. 65–70.

5. Использование фенольных сточных вод для стабилизации оборотных вод систем водоснабжения коксохимических предприятий / С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка, В. А. Ткачев, В. И. Григоров, Л. Д. Канцедал // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2013. – № 74. – С. 314–323.

6. Галкина Е. П. Повышение эффективности работы оборотных систем водоснабжения коксохимических предприятий / Е. П. Галкина // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2016. – Т. 86. – № 4. – С. 232–235.

7. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Ю. О. Давідич, А. С. Галкін, Н.В. Давідіч, О.П. Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – №. 2 (4). – С. 5-11.

8. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Ю. О.Давідіч, А. С. Галкін, Н.В. Давідіч, О. П. Галкіна, К.О. Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14.

9. Галкіна О. П. Оцінювання ефективності роботи теплообмінного обладнання систем оборотного водопостачання коксохімічних підприємств / О. П. Галкіна, Т. О. Шевченко // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 146 (Т. 7). – С. 257-263.

10. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю. О. Давідіч, А. С. Галкін, Н. В. Давідіч, О. П. Галкіна, К. О. Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 146 (Т. 7). – С. 25-33.

Статті у збірниках наукових праць

1. Нестеренко С. В. Энергосберегающая технология обработки воды для предотвращения процессов коррозии и накипеобразования : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е.П. Смилка // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : ХIX Междунар. науч.-техн. конф., 06–10 июня 2011, г. Бердянск : сб. науч. тр. – Харьков : УкрВОДГЕО, 2011. – С. 222–231.

2. Нестеренко С. В. Использование сточных вод коксохимического производства в оборотных системах первичных газовых холодильников : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Екологія промислового регіону : нац. еколог. форум, 23–24 травня 2012 р., м. Донецьк : зб. доп. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – Секція 3. – С. 88–91.

3. Нестеренко С. В. Защита теплообменного оборудования при использовании в них фенольных сточных вод : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // XXXVI науч.-техн. конф. препод., асп. и сотр. ХНАГХ, 24–26 апреля 2012 г., г. Харьков : прогр. и тез. докл. – Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, обществ. науки. – Харьков : ХНАГХ, 2012.– С. 145–147.

4. Смилка Е. П. Рациональное использование промышленных сточных вод коксохимического производства : [текст] / Е. П. Смилка // Перспективи розвитку територій : теорія і практика : міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ., асп. та молод. вч., 5–30 жовтня 2013 р., м Харків : матер. конф. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 135–136.

5. Нестеренко С. В. Применение ингибиторов для защиты теплообменного оборудования систем оборотного водоснабжения коксохимических предприятий : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А.Ткачев, Е. П. Смилка // Вода, экология, общество : IV междунар. науч.-техн. конф., 20–21 марта 2014 г., г. Харьков : матер. конф. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2014. – С. 107–109.

6. Ткачев В. А. Стабилизационная обработка воды в оборотных системах коксохимического производства при использовании фенольных сточных вод : [текст] / В. А. Ткачев, Е. П. Смилка, С. В. Нестеренко // Водоснабжение и водоотведение населённых мест : междунар. конф., 4-5 июня 2014 г., г. Москва : сб. докл. – Москва : ECWATECH. – 2014. – С. 180–188.

7. Нестеренко С. В. Защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства от коррозии и накипеобразования : [текст] / С. В. Нестеренко, В. А. Ткачев, Е. П. Смилка // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур. Присвячено 100-річчю створення Харківської каналізаціїї : VI всеукр. наук. сем., 15–16 жовтня 2014 р., м. Харків : тез. за матер. – Харьков : ХНУБА, 2014. – С. 80–82.

8. Смилка Е. П. Ингибиторная защита оборудования водооборотной системы коксохимического производства : [текст] / Е. П. Смилка // Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов : II Междунар. молод. науч. конф., 1–3 октября 2014 г., г. Белгород : сб. докл. – Белгород, 2014. – Ч. 1. – С. 204–206.

9. Ткачев В. А. Ингибиторная защита теплообменного оборудования оборотных циклов водоснабжения коксохимического производства : [текст] / В. А. Ткачев, С. В. Нестеренко, Е. П. Смилка // Современные проблемы водного хозяйства и инженерно-коммуникационных систем и экология : междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014 г., г. Баку : матер. конф. – Баку–Мутарджим : Азерб. арх.-строит. ун-т, 2014. – С. 411–415.

10. Смилка Е. П. Инновационная технология защиты теплообменных систем водоснабжения от коррозии и накипеобразования : [текст] / Е. П. Смилка, С. В. Нестеренко // Сучасна металургія проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво : Міжнар. конф., 28–29 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ : матеріали – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 113–116.

11. Галкина Е. П. Рациональное использование замкнутых систем водоснабжения коксохимических предприятий и оборотных циклов их водоснабжения : [текст] / Е. П. Галкина // Ресурсосбережение и энерго-эффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий : II междунар. науч.-техн. конф., 2–27 февраля 2016 г., г. Харьков : матер. конф. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – С.18–20.

12. Galkina O. A statistical model for determining the corrosion rate in coke-plant cooling system : [текст] / O. Galkina // Vědecký pokrok na př elomu tysyachalety–2016 : XII mezinárodní vědecko-praktická konf. 27 května – 05 června 2016 r., Praha : materiály konf. – Praha, 2016. – Díl 9. – Р. 44–45.

13. Ткачев В. А. Определение скорости коррозии в оборотной системе водоснабжения коксохимических предприятий : [текст] / В. А. Ткачев, Е. П. Галкина // Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур : VI всеукр. наук. сем., 11–12 жовтня 2016 р., м. Харків : тез. за матер. – Харків : ХНУБА, 2016. – С. 6–7.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

12

12

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Профіль у ORCID

Профіль у Researcher ID

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

  •  Диплом Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2015" у номінації "Нові речовини і матеріали" від 22 квітня 2016 р., 2016 р.
  •  Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (листопад 2018 - квітень 2019 рр.)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології при очищенні природних і стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010108 – Водопостачання та водовідведення) / С.С.Душкін, Смілка О.П.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / С. С. Душкін, О. П. Галкіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 74 с.

3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. С. Душкін, О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 28 с.

4. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. С. Душкін, О. П. Галкіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 40 с.

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси