Гайденко Сергій Миколайович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гайденко Сергій Миколайович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, кандидат економічних наук

Освіта

 • Харківська національна академія міського господарства, 2000-2004 рр., спеціальність "Економіка підприємства", диплом магістра з відзнакою, 2004 р.
 • Харківський механічний технікум імені О.О. Морозова, 1998-2000 рр., спеціальність "Економіка підприємства", диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, 2000 р.
 • Хорошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, 1993-1998 рр.
 • Безлюдівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, 1987-1993 рр.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Гайденко С.М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2017.

Адреса електронної пошти

gayd1981@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті та тези у наукових виданнях

1. Гайденко С.М., Аксененко Ю.В. Особливості формування та погодження договірних цін на будівництво різних об’єктів в турбулентних умовах // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2018р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2018. С. . - [1].
2. Гайденко С.М. Напрями забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства в турбулентних умовах // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2017р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 177-180. - [2].
3. Гайденко С.М. Система довгострокового тарифного регулювання в ЖКГ як чинник розвитку державно-приватного партнерства // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. мол. учен. і студ. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2017р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 119-121. - [3].
4. Величко В.В., Гайденко С.М. Стан інфраструктури підприємств житлово-комунального господарства України // Сучасні наукові підходи до вдосконалення політики економічного зростання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 5 - 6 травня 2017р.). - Ужгород: ДВНЗ “УжНУ”. 2017. С. 59-63.
5. Гайденко С.М. Дослідження стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги в Україні // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 - 26 травня 2017 р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. С. 26-27. - [4].
6. Гайденко С.М. Економічні та правові аспекти державного регулювання екологічних ризиків у житлово-комунальному господарстві України // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України: Матер. всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. мол. учен. і студ. (м. Харків, 01 - 28 лютого 2016р.). Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2016. С. . - [5].
7. Гайденко С.М. Етапи розробки та механізм реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International scientific conference (Klaipeda, 29 January 2016). Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. P. 137-141.
8. Величко В.В., Гайденко С.М. Моделювання стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 - 28 травня 2015р.). Харків: ХНАМГ. 2015. С. 140-141. - [6].
9. Гайденко С.М. Нормативно-правове забезпечення стратегічного розвитку житлово-комунальних підприємств регіонів в сучасних умовах // Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 7 - 8 листопада 2013 року). Полтава: ПолтНТУ. 2013. С. 161-163. - [7].
10. Гайденко С.М., Синельник Л.В. Сучасні проблеми житлово-комунального господарства та шляхи їхнього вирішення на регіональному рівні // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 - 22 травня 2013 р.). Харків: ХНАМГ. 2013. С. 13-15. - [8].
11. Гайденко С.М. Сучасний розвиток інфраструктури регіону та формування більш ефективних механізмів управління міським господарством XXXV науч.-техн. конф. препод., аспир. и сотруд.: тезы докладов (г. Харьков, 21 - 23 апреля 2010 г.). Харьков: ХНАГХ. 2010. Ч. 3. Экономические науки. С. 13-15.
12. Гайденко С.М. Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 - 22 жовтня 2010 р.). Харків: ХНАМГ. 2010. С. 40-42. - [9].

Статті у фахових виданнях

1. Величко В.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. Формування напрямів здійснення стратегічного планування на підприємствах житлово-комунального гомподарства // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". - Випуск № 8/2016 . – С.118-122. – [10].
2. Величко В.В., Гайденко С.М. Особливості формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах турбулентної економіки // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. Херсон: ВД «Гельветика», 2015. Т. 1. С. 229-246.
3. Гайденко С.М. Міжнародний досвід та вітчизняні тенденції розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні // Культура народов Причерноморья. 2011. №217. С. 9-11. - [11]

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гайденко С.М. Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - 2017р. - № 24. – С.97-100. – [12].
2. Гайденко С.М. Економетричне моделювання показників функціонування підприємств житлово-комунального господарства / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Випуск № 2 (08) 2017 Частина 1. – С.91-97. – [13].
3. Гайденко С.М. Побудова алгоритму формування механізму реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент". - Випуск № 24-1/2017 . – С.93-96. – [14].
4. Величко В.В., Гайденко С.М. Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - Випуск - 23 / 2017 (ч. 1). – С.138-142. – [15].
5. Gaydenko S. Administrative aspects of quality policy of utility enterprise / Valeriya Yesina, Nataliya Matveeva, Sergiy Gaydenko // Economia Aziendale Online. – Vol.7. – No.2: Issue 2/2016. – 2016. [Електронний ресурс]. – [16].
6. Gaydenko S. Main aspects of development strategy of city economy / Viktoriia Velichko, Sergiy Gaydenko, Alla Krokhmal // Economia Aziendale Online. – Vol.7. – No.2: Issue 2/2016. – 2016. [Електронний ресурс]. – [17].
7. Величко В.В., Гайденко С.М. Актуальні питання управління підприємствами житлово-комунального господарства в сучасних економічних умовах / Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету "Економіка та суспільство". - 2016р. - № 4. [Електронний ресурс]. – [18].
8. Величко В.В., Гайденко С.М. Наукові складові розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 1). – С.57-61. – [19].
9. Н.О. Волгіна, С.М. Гайденко Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України / Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету “Ефективна економіка”. - 2016р. - № 5. [Електронний ресурс]. – [20].

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ІНДЕКСИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
УСІ
ПОЧИНАЮЧИ З 2013

Статистика цитування

18

9

h-індекс

2

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • “Організація та управління діяльністю ОСББ”, 2017 р.
 • “Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін: економіка довкілля і природних ресурсів”, 2014 р.
 • “Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle”, 2009 р.
 • „Вища освіта України і Болонський процес”, 2007 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Статистика підприємств міського господарства : навч. посібник / В. О. Костюк, С. М. Гайденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 128 с. [21]
 • Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: колективна монографія / За ред. О.В. Димченко. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 342 с.
 • Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред.. К.С. Шапошникова та ін.. У 2 томах.- Херсон: Видавничій дім “Гельветика”. – Херсон, 2015. - Т 1. - с.
 • Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х.: ХНУМГ, 2014. - 280 с. [22]
 • Регіональна економіка: навч. посібник / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010, - 221 с. [23]

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, уклад. : В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 36 с. [24]
 • Конспект лекцій з курсу «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 149 с. [25]
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 – 19 с. [26]
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. В. Величко, Н. В. Водка, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2015 – 29 с. [27]
 • Програма нормативної навчальної дисципліни “Регіональна економіка” для студентів за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Димченко, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 9 с. [28]
 • Робоча програма з дисципліни “Регіональна економіка” для студентів за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030509 “Облік і аудит” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Димченко, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 17 с. [29]
 • Програма вибіркової навчальної дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 11 с. [30]
 • Робоча програма з дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” для студентів за напрямом підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, С. М. Гайденко. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2014 – 18 с. [31]
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 48 с. [32]
 • Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 20 с. [33]
 • Конспект лекцій з дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”) / В. О. Костюк, С. М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 92 с. [34]
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. М. Тюріна, С. М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 39 с. [35]

Список дисциплін

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
СТУПІНЬ/ ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/НАПРЯМ
ФОРМА НАВЧАННЯ

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Спеціаліст

 • 7.03050401 Економіка підприємства

Заочна

Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Регіональна економіка

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства
 • 6.030 Облік і аудит

Денна/Заочна

Кошторисна справа

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна/Заочна

Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна/Заочна

Статистика підприємств міського господарства

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Заочна

Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві

Бакалавр

 • 6.030504 Економіка підприємства

Денна/Заочна

Ціноутворення в будівництві

Бакалавр

 • 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

НАЗВА КУРСУ
СТУПІНЬ/ОКР
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ФОРМА НАВЧАННЯ
ID КУРСУ

Організація і методика економічного аналізу

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

1733

Регіональна економіка

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

362

Статистика

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

816

Статистика підприємств міського господарства

Бакалавр

Усі напрями

Денна/Заочна

177