Вакуленко Катерина Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вакуленко Катерина Євгеніївна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вакуленко Катерина Євгеніївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Професійний досвід

2013- теп. час - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2012-2013 рр. - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства

2011-2012 рр. - доцент кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

2008-2011 рр. - асистент кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

2005-2008 рр. - аспірант кафедри Транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - «Транспортні системи». Тема кандидатської дисертації - «Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту».

Дисертація присвячена визначенню закономірностей, що впливають на вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів при наявних економічних обмеженнях для перевізника.

Для цього в ній:

  • розроблено підхід до вибору кількості і марки автотранспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, який, на відміну від відомих, забезпечує найменшу транспортну стомлюваність пасажирів при задоволенні обумовлених економічних вимог перевізника до маршруту;
  • вдосконалені підходи тарифоутворення на міському пасажирському транспорті, які враховують економічну зацікавленість перевізників і соціально обумовлюються вимогами пасажирів до міських поїздок.

Адреса електронної пошти

Kateryna.Vakulenko@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси