Бровдій Алла Михайлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бровдій Алла Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

кандидат юридичних наук

Освіта

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Професійний досвід

2010-2013 - аспірант кафедри господарського права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

2012-2013 р.р. - асистент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківської національної академії міського господарства

2013-2016 р.р. - старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльност Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Господарсько-правове забезпечення діяльності державних підприємств лісового сектора економіки України

Адреса електронної пошти

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Бровдій А. М. Інституційні ознаки підприємства як суб’єкта господарювання / А. М. Бровдій // Юридична Україна. – 2011. – № 12 (108). – С. 83-90.

2. Бровдій А. М. Особливості організаційно-господарських правовідносин за участю підприємств лісового господарства / А. М. Бровдій // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Економічна теорія та право». – 2012. – № 4 (11). – С. 75-84. 3. Бровдій А. М. Особливості законодавчого забезпечення лісогосподарських відносин в Україні / А. М. Бровдій // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 211-215.

4. Бровдий А. М. Понятие и виды хозяйственных правоотношений в системе лесного сектора экономики Украины / А. М. Бровдий // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2013. – № 9 (153). – Вып. 24. – С. 126-136.

5. Бровдій А. М. Проблеми договірного забезпечення національного ринку необробленої деревини / А. М. Бровдій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 15-20.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Цивільне право України : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Х. : ХНУМГ. – 2014. – 225 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси